پایان نامه ها و مقالات

ایلام،، کلاف‌های

رنگی وارد می‌کنند.
۴_پس از مدتی که کلاف‌ها درون ظرف باقی ماند، کلاف‌های پشمی را از دیگ‌های رنگرزی بیرون می‌آورند.
۵- پس از شستشوی نهایی کلاف‌های پشمی رنگرزی شده را جهت خشک شدن آویزان می‌کنند.
به دلیل حاصل خیز بودن منطقه از نظر دامپروری و کشاورزی وبه دلیل بافت عشایری منطقه، مواد اولیه برای دستبافت‌ها از جمله گلیم‌بافی در خود منطقه تهیه می‌شود. که از نظر اقتصادی حایز اهمیت است.
ازعواملی که در ارتباط با بقای بافت گلیم نقش برجستهمی‌توان شمرد، نوع معیشت مردم است چرا که برای بیشتر زنان بافت گلیم ودریافت دستمزد آن علاوه بر کمک به گذران زندگی، در ایجاد خودباوری نیز موثراست…
در حال حاضر در ایلام، بافندگان بسیاری به بافت گلیم نقش برجسته مشغول هستند. به همین دلیل این صنایع برای گسترش غنای فرهنگی منطقه و جذب گردش‌گر و در نتیجه رونق اجتماعی و اقتصادی استان ایلام، نقش قابل توجهی دارد.

فصل چهارم:
بسترطرح و مطالعات سایت

۴-۱- استان ایلام

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *