پایان نامه ها

تقارن، كه، گره‌اي، براي، بارگذاري، نرم‏افزار

لايه‌هاي مجزاي خاك، اجزاء سازه‌‌اي، مراحل ساخت و نوع بارگذاري باشد. مدل بايد به اندازه‌ كافي بزرگ باشد تا مرزها روي نتايج نمونه مورد مطالعه تأثير نگذارد.
در اين برنامه‌، مي‌توان سازه را به صورت تقارن محوري يا كرنش مسطح شبيه‌سازي نمود. در مواردي كه سازه داراي سطح مقطع يكنواخت باشد و همچنين شرايط تنش و نحوه‌ بارگذاري در امتداد عمود بر سطح مقطع، ثابت باشد و جابجايي‌ها در امتداد عمود بر سطح مقطع صفر فرض شود، از مدل كرنش صفحه‌اي استفاده مي‌شود.
مدل تقارن محوري براي سازه‌هاي دايره‌اي شكلي به كار مي‌رود كه سطح مقطع شعاعي و نحوه‌‌ي بارگذاري آن‌ها، حول محور مركزي يكنواخت باشد و تنش‌ها و تغيير شكل‌ها در همه‌ امتدادهاي شعاعي مشابه باشد.
در مورد پی‏های حلقوی، شرايط مسئله با حالت تقارن محوری سازگاري دارد. بنابراین در اين پايان نامه از تقارن محوری استفاده شده است.

شکل(3-1)- مدل سازی کرنش مسطح و تقارن محوری
3-3-3- انتخاب نوع المان
كاربر براي مدل كردن لايه‌هاي خاكي و ساير حجم‌هاي انبوه بايد يكي از اجزاء مثلثي 15 گرهي يا 6 گرهي را انتخاب نمايد. المان 15 گرهي موجب محاسبه‌اي دقيق از تنش‌ها و بارهاي گسيختگي مي‌شود. المان‌هاي 15 گره‌اي نرمتر و انعطاف‌پذيرتر از مش‌هاي متشكل از المان‌هاي 6 گره‌اي هستند، اما زمان بيشتري براي محاسبه آن صرف مي‌شود. سه وجهي‌هاي 6 گره‌اي براي محاسباتي كه نياز به زمان كمتري دارند، مورد استفاده قرار مي‌گيرند. در اين پروژه، از المان 15 گره‌اي استفاده شده است.

شکل(3-2)- المان‏های موجود در نرم‏افزار PLAXIS
در شکل(3-3) پنجره تنظیمات کلی در نرم‏افزار نشان داده شده است.

شکل(3-3)- پنجره تنظیمات کلی در نرم‏افزار PLAXIS
3-4- مدل سازی هندسی
براي ايجاد مدل المان محدود بايد ابتدا مدل هندسي رسم شود. مدل هندسي شامل نقاط، خطوط و توده‌ها مي‌باشد. خطوط و نقاط توسط كاربر وارد مي‌شوند در حالي كه توده‌ها توسط برنامه ترسيم مي‌شوند. هندسه مدل فقط شامل موقعيت اوليه نمي‌شود بلكه شامل موقعيت‌هاي مختلفي كه در مراحل محاسباتي اتفاق مي‌افتد نيز مي‌شود.
در کار حاضر دو نوع مدلسازی صورت گرفت. در حالت اول مدل سازی برای محاسبات ظرفیت باربری در حالت کلی صورت گرفت. برای این کار فرض می‎شود که پی روی یک محیط نیم‏بینهایت باشد. بنابراین ضخامت لایه 200 متر فرض شد. این ضخامت به این خاطر بود که لایه مانند یک لایه خاک تا عمق بینهایت درنظر گرفته شود تا بتوان نتایج حاصل را با نتایج تئوری‏های ظرفیت باربری که معمولا برای محدوده نیم بینهایت ارائه شده، مقایسه شود. همچنین برای از بین بردن اثر مرزها روی پی فاصله مرزها از مرکز پی در نظر گرفته شد. بدليل تقارن فقط نيمي از هندسه در مدلسازي استفاده شد. در مرز پايين مدل از جابجايي افقي و عمودي و در مرزهاي قائم از جابجايي افقي جلوگيري شد. در شکل(3-4) مدل هندسی در نظر گرفته در این پروژه نشان داده شده است. r0 شعاع خارجی و ri شعاع داخلی پی حلقویقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *