پایان نامه ها

انسولين،، چاقي، مهمي، گلوكز، حساسيت، مي‌كند

(Linking)</isbn><accession-num>11790963</accession-num><work-type>Review</work-type><urls><related-urls><url>http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11790963</url></related-urls></urls><language>eng</language></record></Cite></EndNote>[14]. به تازگی آدیپوکین جدیدی به نام ویسفاتین شناخته شده كه به‌طور عمده در بافت چربي احشایی بیان میشود و نقش مهمي در حساسيت انسولين، چاقي و گلوكز ايفا مي‌كند ADDIN EN.CITE <EndNote><Cite><Author>Kershaw</Author><Year>2004</Year><RecNum>328</RecNum><DisplayText>[15]</DisplayText><record><rec-number>328</rec-number><foreign-keys><keyقیمت: 12000 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *