پایان نامه ها

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران93

-47815554546500 -355600-65468500 دانشگاه علوم اقتصادي دانشکده علوم مالی پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداری بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران پژوهشگر: جواد فخری قورمیک استاد راهنما: دکتر علی اصغر انواری رستمیاستاد مشاور: دکتر خسرو منطقی شهریور ماه 1393 152400-28448000 اظهارنامه دانشجو موضوع پايان […]

پایان نامه ها

تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی 93

دانشگاه آزاد اسلامي  واحد اسلامشهر  دانشكده مدیریت و حسابداری،گروه حسابداری  پايان نامه براي دريافت درجة كارشناسيارشد« M.A. »       عنوان: تاثیر سیستمهای حسابداری مدیریت بر سرمایه های فکری در سازمان تامین اجتماعی  استاد راهنما: دكتر علی اصغر لطفی استاد مشاور: دكتر شاهرخ اسمی نگارش: هادی علی زاده زمستان1393 سپاسگزاريفرض بود بر همه شکر و […]

پایان نامه ها

رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی

موسسه آموزش عالي رجا گروه حسابداري پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداري رابطه بین مدیریت سود واقعی و پیش‏بینی سود هر سهم با بیش نمایی خالص دارایی های عملیاتی استاد راهنما: دکتر حسن فرج‏زاده دهکردي استاد مشاور: دکتر حسن همتي پژوهشگر: هاله سنایی تابستان 1393 چکیده این پایان‏نامه وضعیتی را مطالعه می‏کند که متورم بودن […]

پایان نامه ها

عنوان مقایسه مالیات بر درآمد شخصیت اقتصادی با مالیات بر درآمد شخصیت های قانونی مجزای گروه شرکتها 92

به نام خدا منشور اخلاق پژوهش با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به اینکه عالم محضر خداست و همواره بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری، ما دانشجویان و اعضاء هیأت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد […]

پایان نامه ها

اجل در اسناد تجاری

62159998698800 عقاید و نظرات مندرج در این پایان نامه اختصاص به نویسنده داشته و ارتباطی به موسسه ندارد. نویسنده ی این پایان نامه متعهد است که قانون مالکیت معنوی را رعایت نموده و از اقتباس مطالب دیگران بدون ذکر ماخذ خودداری نموده است و در صورت استفاده از مطالب این پایان نامه در کتب یا […]

پایان نامه ها

تاثیر جهانی¬شدن اقتصادی بر تورم در کشور¬های منتخب خاور¬میانه و شمال آفریقا

دانشکدهی علوم اقتصادی و اداری پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی موضوع: تاثیر جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا استاد راهنما: دکتر احمد جعفری صمیمی استاد مشاور: دکتر امیر منصور تهرانچیان نام دانشجو: فاطمه عسگری دی ماه 1393 سپاسگزاری سپاس خدای را که سخنوران، در ستودن او […]

پایان نامه ها

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

] دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران نگارش: حمیدرضا قاسمی بیستگانی استاد راهنما: جناب آقای دکتر عباس شاکری استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرشاد مومنیشهریور 1393 تعهدنامه اصالت اثر اینجانب حمیدرضا قاسمی بیستگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش علوم اقتصادی متعهد […]

پایان نامه ها

اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران

] دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی اثر اشاعه نرخ ارز در اقتصاد ایران نگارش: حمیدرضا قاسمی بیستگانی استاد راهنما: جناب آقای دکتر عباس شاکری استاد مشاور: جناب آقای دکتر فرشاد مومنیشهریور 1393 تعهدنامه اصالت اثر اینجانب حمیدرضا قاسمی بیستگانی دانشجوی کارشناسی ارشد رشته علوم اقتصادی گرایش علوم اقتصادی متعهد […]

پایان نامه ها

سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

161290266065 دانشگاه علامه طباطبایی دانشکده اقتصاد عنوان پایان نامه: سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر نگارش: سونیا سبزعلی زادهنرور استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی اصغر بانویی استادمشاور: جناب آقای دکتر جاوید بهرامی تاریخ دفاع تابستان 1393 تعهدنامه اصالت اثر اینجانب سونیا سبزعلی‌زاد هنرور دانشجوی کارشناسی ارشد رشته […]

پایان نامه ها

نقش جهاد در گسترش اسلام در سدۀ اوّل 92

2210415-70485 رساله دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی عنوان: نقش جهاد در گسترش اسلام در سدۀ اوّل با نگاهی به دیدگاه مستشرقان استاد راهنما: دکتر محمد حسین رجبی استادان مشاور: حجت الاسلام والمسلمین سیدمحمدکاظم طباطبایی حجت الاسلام والمسلمین دکتر محمد احسانیفر دانشجو: مهدی فانی زمستان 1392 بسم الله الرحمن الرحیم تقدیم […]

پایان نامه ها

بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایه گذاری خصوصی در ایران طی دوره ی زمانی 1388- 1350

دانشکدهی اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی پایاننامه کارشناسی ارشد در رشتهی علوم اقتصادی (اقتصاد نظری) بررسی تأثیر حفاظت از حقوق مالکیت بر سرمایهگذاری خصوصی در ایران: طی دورهی زمانی 1388- 1350 توسط فریبا مهرپور استاد راهنما دکتر علی حسین صمدی بهمن ماه 1391 تقدیم به: پدر و مادر نازنینم و کسانی که در این راه، […]