پایان نامه ها

و عليرغم تنوع و مشكلاتي كه در فصول و مكان‌هاي مختلف به وجود مي‌آورد، بهترين وسيلة روشنايي فرهنگسراهای موسیقی ‌شناخته مي‌شود. لذا جهت قرارگيري گالري‌ها، ابعاد، محل و شكل پنجره‌ها بايد به گونه‌اي طراحي شود كه بهترين استفاده از روشنايي روز در فرهنگسراي موسيقي به عمل آيد.
روشهاي نورپردازي طبيعي
روشنايي نبايد به وسيلة تابش مستقيم آفتاب به دست بيايد، زيرا علاوه‌بر آنكه نور شكست‌ داده شده و ديفيوز شده تأثير بهتري در فضا دارد، نكته مهم آن است كه نور خورشيد تمام فركانس‌هاي انرژي مغناطيسي حرارت و ماوراءبنفش را دارد و مضرترين وسيله براي آثار به ويژه آثار خطي و تاريخي محسوب مي‌شود. معمولاً نور روز را از بالا (سقف) يا پهلو (ديوارها) تأمين مي‌كنند. نورپردازي از بالا كه گاه «نور همايي» خوانده مي‌شود روشي است راحت‌تر و ثابت‌تر و كمتر در معرض جنبه‌هاي مختلف گالري‌هاي گوناگون و موانع جنبي، نظير ساختمان‌هاي اطراف فرهنگسراي موسيقي و درختان قرار مي‌گيرد. اين موانع ممكن است در اثر شكست نور يا ايجاد سايه سبب تغيير كميت و كيفيت نورپردازي گردند. در ضمن نور همايي اين حُسن را دارد كه نور تابيده شده به آثار با وسايل مكانيكي و برقي قابل كنترل و تنظيم بوده و يكنواختي آن ديد مناسب با حداقل بازتاب و انحراف را به وجود مي‌آورد. اين گونه نورپردازي باعث صرفه‌جويي در فضا شده و با آن مي‌توان امكان به نمايش گذاشتن اشياء بيشتري را تأمين كرد و بالاخره به سبب وجود راه ارتباطي كمتر با خارج از جمله پنجره‌ها تسهيلات امنيتي اين نوع نورپردازي نيز قابل‌توجه است. شيوه نورپردازي جانبي، از طريق دريچه‌ها و يا پنجره‌هايي به ابعاد مختلف و در مكان‌هاي متناسب با ابعاد گالري‌ها و نوع و ابعاد آثار تأمين مي‌شود، اين پنجره‌ها يا دريچه‌هاي كوچك متوالي مي‌توانند در ارتفاعي كه بازديدكننده قادر باشد محوطه بيرون را ببيند و يا در ارتفاعي بالاتر (كه منجر به حذف ديد بازديدكنندگان به بيرون مي‌شود) قرار گيرند. اگر پنجره‌ها در سطح معمول باشند مي‌توان در برخي از آنها از شيشه شفاف استفاده كرد و بدين‌ترتيب عناصر جالب معماري و منظر اطراف قابل‌رؤيت مي‌گردند كه اين امر باعث استراحت چشم و تازگي فكر بازديدكننده مي‌شود. اما عيب اصلي اين پنجره‌ها آن است كه ديواري كه پنجره بر آن قرار دارد و ديوار مقابل آن عملاً غيرقابل استفاده مي‌شوند، زيرا هر شيئ كه در ديوار مقابل قرار گيرد به خاطر تابش نور از مقابل داراي انعكاس خواهد شد كه همين امر مانعي در ديد روشن و كامل است. به هر حال شيوه مناسب، كم كردن اين نوع پنجره‌ها و ايجاد يا پنجره كوچك در بهترين نقاط ديد، با كمترين آسيب به نورگيري ديوارهاي مجاور و مقابل آنها است. اگر پنجره‌ها در سطح بالاتر از ديد انسان قرار گيرند اين مزيت را دارند كه نور آنها بهتر و شبيه نور سقف است و مهم‌تر آنكه هر ديوار براي نمايش آثار آزاد مي‌شود. اما ايراد آنها آن است كه بايد جهت اجتناب از خيرگي در ديد بازديدكنندگان و ابعاد قابل‌توجه پنجره‌هاي گالري، بطور كلي ابعاد گالري افزايش يابد كه تبعات اقتصادي قابل‌توجهي دارد. مطالعات نشان مي‌دهد نورپردازي جانبي مناسب اتاق‌هاي كم‌عمق است. ديوارهاي اين اتاق‌ها بايد با منبع نور تشكيل يك زاويه قائمه بدهند و درب بين دو اتاق با نور جانبي بايد نزديك ديوار مجاور پنجره‌ها قرار داشته باشد. در غيراينصورت دو ديوار ديگر عملاً در تاريكي مي‌مانند و غيرقابل استفاده مي‌گردند. اگر پنجره‌ها نسبتاً باريك يا عمودي نباشند و به صورت نواري از شيشه در طول ديوار قرار گرفته باشند، موارد مطرح شده در بالا ديگر صدق نخواهد كرد. در اين حالت درب‌ها نزديك پنجره و در منتهي‌اليه اتاق قرار مي‌گيرند كه اين امر سبب افزايش عمق مؤثر اتاق مي‌شود. بطور كلي پيشنهاد مي‌شود نورگيري گالري‌ها حتي‌الامكان از سقف و در نقاط خاص، با ديد مناسب، از ديوارهاي جانبي تأمين شود.
نورپردازي مصنوعي:
نورپردازي مصنوعي مي‌تواند همزمان با نورپردازي طبيعي و بعد از غروب آفتاب، به تنهايي، يك عامل مؤثر در حس‌آميزي و القاء درك مناسب در فرهنگسراهای موسیقی ‌باشد. رنگ نورها بهتر است متناسب با فضاي فرهنگسراي موسيقي در نظر گرفته شود، به ويژه رنگ‌هاي ملايم و آرام‌بخش (مانند طيف سبز، آبي و سفيد) و رنگ‌هاي هيجان‌انگيز و غيرزننده (مانند زرد و بنفش) مي‌توانند مؤثر باشند. بنا به نوع اثر به نمايش گذاشته شده و با دقت در جزييات فضا مي‌توان محل لامپ‌هاي نوري را تأمين كرد كه اصولاً در نزديكي آثار (در ابعاد سانتي‌متر) قرار مي‌گيرند. اين لامپ‌ها معمولاً‌ دو دسته‌اند:
الف) لامپ‌هاي فلورسنت: اين لامپ‌ها روشنايي كلي مناسبي فراهم مي‌كنند، زيرا سايه‌هاي شديد ايجاد نكرده و از طرفي اقتصادي هستند. با اين حال از حباب بيشتر آنها اشعة ماوراء‌بنفش مي‌تابد كه براي اشياء داخل فرهنگسراي موسيقي مي‌تواند بسيار مضر باشد. لذا از فيلترهاي پلاستيكي مانند« uf »بر روي حباب آنها استفاده مي‌شود تا اثرات زيان‌بار اشعة ماوراءبنفش كاهش يابد. مشكل ديگر اين لامپ‌ها آن است كه نور آنها نسبتاً ملايم است و فاقد جذابيت بالاي بصري مي‌باشد.
ب) لامپ‌هاي گرمايي: اين لامپ‌ها از حباب‌هاي حاوي رشته سيم تنگستن تشكيل شده و نور جالب‌تر و جذاب‌تري از آنها تشعشع مي‌كند. به ويژه جهت ايجاد هيجان و تنوع اين لامپ‌ها بهتر عمل مي‌‌‌كنند. مشكل اصلي آنها گرماي توليدي بالا است كه تنظيم حرارت فرهنگسراي موسيقي را بر هم مي‌زند، لذا با تهوية مناسب و فاصله دادن از ارتفاع معمول اندام انسان مي‌توان بر اين عيب فايق آمد. لامپ‌هاي گرمايي عمدتاً از نوع نقطه‌اي يا منعكس‌كننده، با نور زياد و قدرت‌هاي مختلف هستند و همين امر ايجاد انعطاف بالايي در استفاده از نور در فرهنگسراهای موسیقی ‌مي‌كند.
5-4- سيركولاسيون در فرهنگسراهای موسیقی :
چون بازديدكنندگان فرهنگسراي موسيقي در زماني قابل‌توجه (در مورد موزة موسيقي حدود تا ساعت) در فرهنگسراي موسيقي حضور دارند و از طرفي در هر مرحله بنا به دلايل مختلف ممكن است مايل باشند از فرهنگسراي موسيقي خارج شوند بهتر است مدار حركتي در فرهنگسراي موسيقي يك مدار اجباري نباشد. از سوي ديگر اگر مدارهاي حركتي متعدد پيش‌بيني شود، حاضرين دچار سردرگمي شده و از آسودگي رواني دور خواهند شد. لذا با توجه به اينكه مسيرهاي حركتي در فرهنگسراي موسيقي بايد روشن و بدون ابهام باشند و جهت پرهيز از اتلاف وقت و سردرگمي حاضرين و يكنواختي و كسل‌كنندگي فضاها موارد زير پيشنهاد مي‌شود:
الف) يك مسير اصلي به صورت روشن، واضح و متنوع براي فرهنگسراي موسيقي در نظر گرفته شود. در طول اين مسير مفصل‌هايي جهت تنوع ديد و فضاهاي بازي جهت استراحت، صرف چاي و نوشابه، كشيدن سيگار و امثال آن و حتي يك رستوران در نظر گرفته شود. در طول مسير و در ميانه‌هاي آن مي‌توان از فضايي باز كه در آن موسيقي يا نمايش زنده اجرا مي‌شود و يا حتي گالري‌هاي نيمه‌باز استفاده كرد.
ب) در هر نقطه از مسير امكان بازگشت و خروج از فرهنگسراي موسيقي وجود داشته باشد. مسير بازگشت بهتر است جدا از مسير رفت و كوتاه‌تر از آن طراحي شود. در ضمن مناسب است مسيرهاي بازگشت همگي به يك خروجي واحد ختم شوند.
ج) يك فضاي نسبتاً بزرگ در نظر گرفته شود و ورودي و خروجي فرهنگسراي موسيقي با فاصلة نه چندان دور از آن دسترسي بگيرند.
د) مسير حركتي اصلي با مسيرهاي فرعي كه تعداد آنها نبايد زياد باشد، متنوع‌تر و دلپذيرتر گردد.
ه) گالري‌ها نبايد در يك خط راست يا يك فرم ثابت (مثلاً قطعه‌اي از يك كمان) باشند و در مراحل مختلف بهتر است شكست‌ها و چرخش‌هايي در مسيرها يا حتي در ارتفاع مسيرهاي حركتي تعبيه شود. البته اين اختلاف ارتفاع نبايد پله‌اي باشد و بايد به وسيلة رامپ‌هاي با شيب كم طراحي شود، چرا كه در صورت زياد بودن شيب، حاضرين براي ايستادن عمودي و
مشاهده آثار حاضر در فرهنگسراي موسيقي دچار مشكل مي‌شوند.
و) درب‌هاي گالري‌ها نبايد روبه‌روي هم قرار گيرند و بهتر است بازديدكننده را تشويق به حركت در همة نقاط گالري نماييم.
ز) با تنوع در وضعيت درب‌ها و اراية مهم‌ترين شي‌ء ويژه هر گالري و كيفيت نوري مناسب مي‌توان علاوه‌بر ايجاد احساس مناسب در بازديدكننده نسبت به محتويات كلي گالري، به لحاظ رواني نيازهاي روحي وي را نسبت به ارزش‌هاي آن گالري برانگيخت و مهم‌تر از همه وي را در موقعيت گزينش قرار داد.
5-5- ايزولاسيون صوتي فرهنگسراهای موسیقی :
ايجاد فضاي آرام جهت تمركز و آرامش بازديدكنندگان از ملزومات هر فرهنگسراي موسيقي ‌اي است. اين مسئله در مورد موزة موسيقي به خاطر وجود گالري سمعي – بصري اهميت دوچنداني پيدا مي‌كند. به اين منظور بايد هم اصوات مزاحم بيروني اعم از نوفه‌هاي طبيعي و غيرطبيعي را كنترل كرد و هم آلودگي‌هاي صوتي داخلي فرهنگسراي موسيقي را. اين آلودگي‌ها غالباً ناشي از تهويه، حركت حاضرين در گالري‌ها و پخش احتمالي موسيقي است، چنانچه قبلاً در مورد تالارها به تفصيل بحث شد، جهت كنترل نوفه‌هاي خارجي از پوشش گياهي مناسب در اطراف فرهنگسراي موسيقي و ديوارها يا بناهاي كنترل‌كنندة صوتي استفاده مي‌كنيم. همچنين فرهنگسراي موسيقي بهتر است در بين ساختمان‌هاي مختلف يا دست‌كم در فاصلة قابل‌توجه از بزرگراه‌هاي اطراف و پاركينگ‌هاي مجموعه قرار گيرد. علاوه بر آن همه ديواره‌ها و سقف‌ها بايد با عايق صوتي پوشانده شده و بازشوها دوجداره طراحي شوند. همچنين براي كنترل آلودگي‌هاي صوتي داخلي بايد تأسيسات تهويه توسط فيلترها و جاذب‌هاي صوتي پوشانده شده و ديواره‌ها نيز به وسيلة مواد آبسوربنت با ضريب آبسوربسيون بالا پوشيده شوند. جنس كف فرهنگسراي موسيقي نيز بايد طوري باشد كه ايجاد صداهاي بلند نكند و در اين زمينه مي‌توان از پاركت‌هاي پلاستيكي استفاده كرد. در كنار آن مي‌توان بين گالري‌ها از فضاهاي واسط كه سطح داخلي آنها با مواد آبسوربنت پوشيده شده‌اند استفاده كرد و اگر اين فضاها مد نظر معمار نباشند، لازم است ديواره‌هاي داخلي و درب‌هاي گالري‌ها را با جاذب‌هاي صوتي پوشاند و بلندي و شدت صدا را در گالري‌ها با دقت كنترل كرد.
5-6- خوانايي مسير
در طراحي يک فرهنگسراي موسيقي به منظور نمايش، بايد به نکات خاصي توجه نمود تا بازديد کنندگان از فرهنگسراي موسيقي بتوانند به راحتي و بدون اينکه در فضاهاي پيچ‌در پيچ آن سر در گم گردند به راحتي در مسيري روشن به حرکت در آمده و از کليه سالن‌هاي نمايش در صورت تمايل از ساختمان فرهنگسراي موسيقي خارج شوند.تناسبات اشياء با سالنهاي نمايش: تالارهاي نمايش مي‌بايست که متناسب با ابعاد و اندازه‌هاي سوره‌هاي نمايش انتخاب شود. براي مثال در سالني بزرگ به نمايش در آوردن آثار ظريف و کوچک که بازديد کننده مي بايست در فاصله نزديک به آن قرار گيرد به هيچ وجه مناسب نيست و بالعکس آثار هنري در اندازه‌هاتي بزرگ را در تالارهاي کوچک به نمايش در آوردن صحيح نمي‌باشد.ايجاد ارتباطي با فضاي بيروني از آنجايي که عموماً سالنهاي نمايش اشيا و آثار مختلف در فرهنگسراهای موسیقی ‌فضايي بسته را تشکيل مي‌دهند و نورهاي غير مستقيم طبيعي و مصنوعي روشنايي اين مکانها را تأمين مي‌کنند مي‌بايست در مسير حرکت بازديد کنندگان مکانهايي را جهت ديد به فضايي باز و نور گل و گياه ايجاد نمود تا از احساس دلتنگي از يکنواختي مسير حرکت بازديد کننده کاسته شود و وي را تشويق به ماندن نمايد.ايجاد نمايشگاههاي موقت در زمينه هاي هنري: به منظور هرچه فعالتر کردن ساختمان يک فرهنگسراي موسيقي مي‌بايست در جوار عملکرد اصلي يک فرهنگسراي موسيقي که همانا تالارهاي نمايش، در دوره‌هاي طولاني‌تر برگزار مي‌شوند، يک سري تالارهاي آزاد به منظور برپايي نمايشگاه‌هاي دوره‌اي و فصلي از آثار با ارزش در زمينه‌هاي مختلف هنري از هنرمندان قديمي و يا معاصر (در رابطه با طبيعت) پيش‌بيني نمود. تا همواره برنامه‌هاي جديدي به منظور بازديد افرادي که قبلاً از تالارهاي اصلي و دائمي فرهنگسراي موسيقي ديدن کرده‌اند فراهم نمود. و تا ارتباط اين‌گونه افراد با فرهنگسراي موسيقي همواره حفظ شده باشد.
5-7- محور بيروني
گالري كه در نقطه مجزا يا گالري كه در فضايي محفوظ (پارك، باغ و غيره) ساخته مي‌شود، به ويژه چنانچه محوطه ويژه آن بخشي از زميني وسيع باشد، از لحاظ ديد و چشم انداز بسيار مناسب مي‌باشد.
در جايي كه فضا اجازه دهد بهتر است گسترش گالري‌ها افقي باشد، اگر چه اين امر مستلزم هزينه بيشتري خواهد بود ولي در عوض دو امتياز برجسته در بردارد، بدين ترتيب كه سالنهاي نمايش همه در يك سطح قرار مي‌گيرند و پشت بام براي نور پردازي از بالا آزاد استفاده مي‌باشد.
5-8- ساختمان و تجهيزات
ساختمان ، بايد در برابر لرزش رطوبت زمين محافظت شود. دقت ويژه‌اي در استحكام پي سازي گالري با استفاده از مواد و وسايل ضد آب و خنثي كردن لرزش مبذول داشت، چنانچه نياز باشد بايد با يك ديوار حائل، از خاك زير خيابانهاي اطراف جدا شود.امروزه بكار بردن بتن مسلح كه بهترين نتيجه را در ساختن گالري به همراه داشته اين شيوه خود وسيله‌اي ساده در عايق شدن گالري در برابر لرزشهاي بيروني خواهد بود. افزون بر اين استحكام زياد آن سبب مي‌گردد كه سقف يكپارچه ساخته شود و در نتيجه فضاي دروني بيشتري در اختيار خواهيم داشت كه مي‌توان آنرا با پارتيشنهاي سبك وزن قسمت بندي كرد.كف و ديوارها در اتاق‌هاي نمايشگاه و در تمامي‌بخش‌هاي همگاني (راهروها، پلكانها و غيره) بايد به گونه‌اي محاسبه شوند كه قادر به تحمل وزن حداقل نيم تن در هر يارد مربع را داشته باشند. بطور كلي محاسبه بايد براساس وزن حد امكان ازدحام بازديد كنندگان صورت گيرد.آرشيتكت در انتخاب مصالح بايد اين هدف را نيز در نظر داشته باشد كه سرو صداهايي كه از بيرون يا از بخش‌هاي دروني گالري ايجاد مي‌شوند به حداقل ممكن برساند، اينقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *