پایان نامه ها

زيرزميني، مدل‌سازي، اين، زیرزمینی، شبيه‌سازي، کيفي

ق مختلف استان و مطالعه دشت‌هاي مهم آن، دشت نیریز جهت مطالعه و شبيه‌سازي انتخاب گرديد. تاكنون شبيه‌سازي جريان آب‌هاي زيرزميني و پخش و انتقال آلودگي در اين دشت صورت نپذيرفته ‌است. در اين مطالعه، نسخه 7.1 نرم‌افزار GMS که جزو كارآمدترين نرم افزارها جهت مدل‌سازي کمّي و کيفي آب‌هاي زيرزميني است، مورد استفاده قرار گرفته ‌است. مدل‌سازي کمي جريان آب زيرزميني در اين دشت که شامل كاليبراسيون، آنالیز حساسیت و صحت‌سنجي با استفاده از برنامه کامپيوتري GMS انجام شده‌ است. در بخش مدل‌سازي کيفي کانتورهای آلودگی دشت برای پارامترهای آلایندگی Cl- با استفاده از برنامه کامپيوتري MT3DMS ، ترسیم و تحلیل شده است. گسترش آلودگی یون کلر در آبخوان به کمک نرمافزار MT3DMS که يك برنامه سه بعدي مدولار براي شبيهسازي پخش، انتقال، انتشار مولکولی، واكنشهاي شيميايي و جذب محلول در آب زيرزميني ميباشد، در طول سه سال پیشبینی گردیده است. سپس با انتخاب چاه آب شرب جهاد سازندگی، در نزدیکی شهرک صنعتی (شهرک سنگ) و چاه آب شرب دولت آباد، واقع در شمال غرب محدوده مدل سازی، مقدار یون کلر در این دو چاه برای سه سال آینده پیش بینی گردید.

1-5- ساختار پایاننامهدر این پایان‌نامه در فصل دوم به بررسی کیفیت آبهای زیرزمینی و عوامل آلودگی آن و معادلات جریان و انتقال در آبهای زیرزمینی و روشهای حل آنها میپردازیم.
در فصل سوم هم مروری برکارهای پیشینیان در زمینه آبهای زیرزمینی و حرکت آلودگی انجام می‌دهیم.
در فصل چهارم هم به توصیف روش‌ تحقیق خواهیم پرداخت.
در فصل پنجم نتایج، شکل‌ها و جداول که نتیجه شبیه‌سازی هستند، آورده خواهد شد.
در فصل ششم هم به نتیجه‌گیری کلی و ارائه چند پیشنهاد خواهیم پرداخت.قیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *