مقالات

–58

150495691515

5344795-493395
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقيقات ايلام
فرم تعهدنامه اصالت رساله يا پایان‌نامه
اینجانب علیرضا باقری دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته رشته مديريت بازرگانی که در تاریخ…………..از پایان نامه خود با عنوان” بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی (مورد مطالعه : شعب بانک ملی شهرستان ایلام)” با نمره …………… و درجه…………………..دفاع نموده‌ام، بدین وسیله متعهد می‌شوم:
1) این پایان‌نامه/ رساله حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران (اعم از پایان‌نامه، کتاب، مقاله و …) استفاده نموده‌ام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آن را در فهرست مربوطه ذکر و درج کرده‌ام.
2) این پایان‌نامه/ رساله قبلاً برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح، پایین‌تریا بالاتر) در سایر دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
3) چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره‌برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان‌نامه داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
4) چنانچه در هر مقطعی زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را می‌پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلی‌ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگي:
علیرضا باقری
تاريخ و امضاء
-457200-485775
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد علوم و تحقیقات ایلام
پایان نامه براي دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت بازرگانی (M.A)
گرایش :بازریابی
عنوان :
بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی(مورد مطالعه : شعب بانک ملی شهرستان ایلام)
استاد راهنما :
دکتر یاسان الله پور اشرف
استاد مشاور:
دکتر کرم خلیلی
نگارش :
علیرضا باقری
زمستان 1393
سپاسگزاری
سپاس بی کران پروردگار یکتا را که هستی مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
بسی شایسته است از استاد فرهیخته و فرزانه جناب آقاي دکتر یاسان الله پور اشرف در مقام استاد راهنما که با کرامتی چون خورشید، سرزمین دل را روشنی بخشیدند و گلشن سرای علم و دانش را با راهنمایی‌های کار ساز و سازنده بارور ساختند تقدیر و تشکر نمایم .
استاد گرانقدر جناب آقای دکتر کرم خلیلی در سمت استاد مشاور که مایه دلگرمی و مشوق اینجانب در این پایان نامه بودند.از زحماتشان کمال تشکر و قدردانی را دارم و از خداوند منان بزرگی شان را خواهانم..

تقدیم به :
با سپاس ازسه وجود مقدس :
آنان که ناتوان شدند تا ما به توانایی برسیم…
موهایشان سپید شد تا ماروسفید شویم…
و عاشقانه سوختند تا گرمابخش وجود ما و روشنگر راهمان باشند…
پدرانمان
مادرانمان
استادانمان

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o h z u چكيده1فصل اول: کلیات پژوهش1-1مقدمه PAGEREF _Toc411802532 h 31-2 بیان مساله PAGEREF _Toc411802533 h 31-3 ضرورت و اهمیت پژوهش PAGEREF _Toc411802534 h 51-4اهداف پژوهش PAGEREF _Toc411802535 h 61-4-1هدف اصلی PAGEREF _Toc411802536 h 61-4-2 اهداف فرعی PAGEREF _Toc411802537 h 61-5 سوال های پژوهش PAGEREF _Toc411802538 h 61-6 فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc411802539 h 71-7جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيق PAGEREF _Toc411802540 h 71-8تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی PAGEREF _Toc411802541 h 81-9-دامنه تحقیق PAGEREF _Toc411802542 h 91-9-1 قلمرو موضوعی PAGEREF _Toc411802543 h 91-9-2 قلمرو مکانی PAGEREF _Toc411802544 h 91-9- 3 قلمرو زمانی PAGEREF _Toc411802545 h 101-10 نمودار فرایند تحقیق PAGEREF _Toc411802546 h 101-11جمع بندی PAGEREF _Toc411802548 h 11فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش2-1 مقدمه PAGEREF _Toc411802551 h 132-2 مبانی نظری PAGEREF _Toc411802552 h 142-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc411802553 h 142-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc411802554 h 152-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی PAGEREF _Toc411802555 h 162-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc411802557 h 172-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc411802558 h 202-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکی PAGEREF _Toc411802559 h 202-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک PAGEREF _Toc411802560 h 222-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایران PAGEREF _Toc411802561 h 222-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران PAGEREF _Toc411802562 h 232-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایران PAGEREF _Toc411802563 h 232-2-11تعاریف فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc411802564 h 242-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc411802565 h 252-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایران PAGEREF _Toc411802566 h 262-2-14 تاریخچه اینترنت PAGEREF _Toc411802567 h 272-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc411802568 h 282-2-16تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc411802569 h 292-2-16-1 زیر ساخت های تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc411802570 h 292-2-16-2مدل های تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc411802571 h 302-2-16-3نیازهای تجارت الکترونیک PAGEREF _Toc411802572 h 312-2-18 روش های بانکداری موبایل PAGEREF _Toc411802573 h 322-2-19 خدمات قابل ارائه در سیستم موبایل بانک PAGEREF _Toc411802574 h 332-2-20 صنعت ارتباطات موبايل داراي 3 مرحله مي باشد: PAGEREF _Toc411802575 h 342-2-21 فرآیند پرداخت سیار PAGEREF _Toc411802576 h 362-2-22 مزایای بانکداری موبایل PAGEREF _Toc411802577 h 372-2-23 مزایای بانکینگ موبایل نسبت به بانکینگ آنلاین PAGEREF _Toc411802578 h 382-2-24 معایب بانکداری تلفن همراه PAGEREF _Toc411802579 h 382-2-25 چالش های پیش روی بانکداری با موبایل PAGEREF _Toc411802580 h 392-2-26 راهکارهای گسترش بانکداری با موبایل PAGEREF _Toc411802581 h 402-2-27 همراه بانک (بانکینگ موبایل) در جهان PAGEREF _Toc411802582 h 412-2-28 همراه بانک در ایران PAGEREF _Toc411802583 h 422-2-29 ویژگی های جمعیت شناختی PAGEREF _Toc411802584 h 422-2-30 تاریخچه بانک ملی ایران PAGEREF _Toc411802585 h 442-3 پیشینه تجربی PAGEREF _Toc411802586 h 472-3-1 مطالعات داخلی و خارجی PAGEREF _Toc411802587 h 472-4 مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc411802588 h 49فصل سوم: روش شناسی پژوهش3-1 مقدمه PAGEREF _Toc411802592 h 513-2 روش تحقیق PAGEREF _Toc411802593 h 523-2-1تحقیق کاربردی PAGEREF _Toc411802594 h 523-2-2تحقیق توصیفي PAGEREF _Toc411802595 h 523-2-3تحقیق پیمایشي PAGEREF _Toc411802596 h 533-3 جامعه آماری PAGEREF _Toc411802597 h 533-4 نمونه آماری و حجم نمونه PAGEREF _Toc411802598 h 543-4-1تعيين حجم نمونه PAGEREF _Toc411802599 h 543-5روش جمع آوري داده ها PAGEREF _Toc411802600 h 543-6 ابزار گرآوري اطلاعات PAGEREF _Toc411802601 h 553-6-1- پرسشنامه PAGEREF _Toc411802602 h 553-7 روایی ابزار تحقیق PAGEREF _Toc411802604 h 563-8 پایایی PAGEREF _Toc411802605 h 573-9 روشهاي آماري مورد استفاده PAGEREF _Toc411802607 h 58فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها4-1 مقدمه PAGEREF _Toc411802610 h 604-2 بخش اول:آمار توصیفی PAGEREF _Toc411802611 h 604-2-1- توزيع فراواني جنسيت پاسخدهندگان PAGEREF _Toc411802612 h 614-2-2- توزيع فراواني سن پاسخدهندگان PAGEREF _Toc411802615 h 624-2-3- توزيع فراواني وضعیت تاهل پاسخدهندگان PAGEREF _Toc411802618 h 634-2-4- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc411802621 h 644-2-5- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت درآمد افراد PAGEREF _Toc411802624 h 654-2-6- توزیع فراوانی بر حسب وضعیت شغلی PAGEREF _Toc411802627 h 664-3 فراوانی ،درصد،پاسخهای هرکدام از گویه های پرسشنامه ومیانگین وانحراف معیار آنها PAGEREF _Toc411802630 h 674-4 آمار استنباطی PAGEREF _Toc411802632 h 684-4-1 فرضیه اول PAGEREF _Toc411802633 h 684-4-2 فرضیه دوم PAGEREF _Toc411802636 h 694-4-3 فرضیه سوم PAGEREF _Toc411802638 h 704-4-4 فرضیه چهارم PAGEREF _Toc411802640 h 714-4-5 فرضیه پنجم PAGEREF _Toc411802643 h 724-4-6 فرضیه ششم PAGEREF _Toc411802645 h 73فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها5-1 مقدمه PAGEREF _Toc411802650 h 765-2 ارزیابی و تشریح نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc411802651 h 765-2-1 نتیجه گیری آمار توصیفی PAGEREF _Toc411802652 h 765-2-1 نتیجه گیری آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc411802653 h 775-2-2نتیجه گیری آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc411802654 h 785-2-3 نتیجه گیری آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc411802655 h 785-2-4 نتیجه گیری آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc411802656 h 795-2-5 نتیجه گیری آزمون فرضیه پنجم PAGEREF _Toc411802657 h 795-2-6 نتیجه گیری آزمون فرضیه ششم PAGEREF _Toc411802658 h 805-3 پیشنهادها PAGEREF _Toc411802659 h 815-3-1 پیشنهادهای کاربردی PAGEREF _Toc411802660 h 815-3-2 پیشنهادهای پژوهشی PAGEREF _Toc411802661 h 825-4 محدودیت های پژوهش PAGEREF _Toc411802662 h 82منابع و مآخذ PAGEREF _Toc411802663 h 83پيوست PAGEREF _Toc411802664 h 88
فهرست جدول‌‌ها
عنوان صفحه
جدول 2-1: مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتی PAGEREF _Toc411802556 h 17جدول 3-1: طيف ليکرت PAGEREF _Toc411802603 h 55جدول (3-2): ميزان پايايي در روش آلفاي کرونباخ PAGEREF _Toc411802606 h 58جدول4-1: توزیع فراواني جنسیت پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc411802613 h 61جدول 42: توزیع فراواني سن پاسخدهندگان PAGEREF _Toc411802616 h 62جدول4-3: توزیع فراواني وضعیت تاهل پاسخ‌دهندگان PAGEREF _Toc411802619 h 63جدول4-4: توزیع فراوانی وضعیت تحصیلات پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc411802622 h 64جدول4-5: توزیع فراوانی وضعیت درآمد افراد PAGEREF _Toc411802625 h 65جدول4-6: توزیع فراوانی وضعیت شغلی PAGEREF _Toc411802628 h 66جدول4-7: فراوانی، میانگین و انحراف معیار گویه ها PAGEREF _Toc411802631 h 67جدول4-8: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها PAGEREF _Toc411802634 h 68جدول4-9: آزمون تی PAGEREF _Toc411802635 h 68جدول4-10: رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن PAGEREF _Toc411802637 h 69جدول4-11: آزمون ANOVA PAGEREF _Toc411802639 h 70جدول4-12:رابطه بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و وضعیت تاهل PAGEREF _Toc411802641 h 71جدول4-13:آزمون تی PAGEREF _Toc411802642 h 71جدول4-14:رابطه میزان استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد PAGEREF _Toc411802644 h 72جدول4-15: آزمون ANOVA PAGEREF _Toc411802646 h 73جدول 4-16: خلاصه نتایج آزمون فرضیه های پژوهش PAGEREF _Toc411802647 h 74
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار1-1:فرایند تحقیق PAGEREF _Toc411802547 h 10نمودار4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب جنسیت PAGEREF _Toc411802614 h 61نمودار4-2: توزيع پاسخگويان بر حسب سن PAGEREF _Toc411802617 h 62نمودار4-3: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت تاهل PAGEREF _Toc411802620 h 63نمودار4-4: توزيع پاسخگويان بر حسب تحصیلات PAGEREF _Toc411802623 h 64نمودار4-5: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت درآمد افراد PAGEREF _Toc411802626 h 65نمودار4-6: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعیت شغلی افراد PAGEREF _Toc411802629 h 66
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
شکل 2-1: مدل مفهومی پژوهش PAGEREF _Toc411802589 h 49
چکیدههدف از این پژوهش، بررسي وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی درشعب بانک ملی شهرستان ایلام بوده است. این پژوهش بر اساس هدف یک تحقیق کاربردی و همچنین بر اساس چگونگی به دست آوردن دادههای مورد نیاز، از نوع تحقیقات توصیفی و پیمایشی میباشد.جامعه آماری مشتریان شعب بانک ملی ایلام بوده است که با استفاده از فرمول کوکران برای جامعه نامحدود 384 نفر به عنوان نمونه برآورد شده است. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده و روایی آن توسط متخصصان مدیریت تایید شده و پایایی آن از ضریب آلفای کرونباخ با ضریب 72/0 بدست آمده است. همچنین در این تحقیق برای گردآوری اطلاعات پیشینه و مبانی نظری از روش کتابخانهای و داده‌هاي آماری از روش میدانی به کار گرفته شده است. برای تجزیه و تحلیل دادههای پرسشنامه از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، جداول و نمودارها در بخش آمار توصیفی، و از آزمونهای کلوموگروف-اسمیرنوف، همبستگی پیرسون، آزمون تی و آنالیز واریانس موجود در بسته نرمافزاری spss در بخش آمار استنباطی استفاده شده است.نتایج بدست آمده نشاندهنده آن است بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت،تحصیلات و تاهل رابطه معناداری وجود ندارد اما بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن،درآمد افراد و وضعیت شغلی رابطه معنادار می باشد.
واژگان کلیدی: موبایل بانک، مشتریان، متغیرهای جمعیت شناختی
فصل اولکلیات پژوهشcenter0400000
1-1مقدمهاین فصل با بیان مسأله آغاز می شود ؛در این قسمت سعی شده موضوع مورد بررسی از پرده ابهام خارج و خواننده بتواند مفهوم آن را درک نمایددر قسمت دوم به اهمیت و ضرورت انجام پژوهش پرداخته شده است در قسمت سوم به بیان اهداف تحقیق(بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی)،سوالات و فرضیه های پرداخته شده است سپس جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق مطرح شده و پس از آن تعاریف واژگان تخصصی مورد استفاده در پژوهش و سپس دامنه تحقیق عنوان گردیده است و در قسمت پایانی فصل ساختار کلی تحقیق معرفی شده است.
1-2 بیان مسالهتوسعه سریع فناوری ارتیاطی بی سیم یاعث توسعه تجارت سیار به عنوان یک کاربرد ویژه برای سازمان ها و مشتریان شده است موبایل بانک یکی از انواع رایج تجارت سیار است که یه مشتریان امکان می دهد در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس عملیات بانکی شان را انجام دهند(الهی و قنبری،1391).بر اساس آمارهاي موجود، ضريب نفوذ استفاده از موبايل بالاتر از هر فن آوري ديگري است و اين مسأله تجارت موبايل را به شكل انقلابي جهاني درآورده است كه با همان سرعت وقوع در كشورهاي پيشرفته، در كشورهاي در حال توسعه نيز در حال پيشرفت است(جوزف و استون،2003). بانكداري الكترونيكي، اساساً به فراهم آوردن امكان دسترسي مشتريان به خدمات بانكي با استفاده از واسطه هاي ايمن و بدون حضور فيزيكي اطلاق ميشود(لوی و دیگران،2010). بنابر تعريف ديگر، بانكداري الكترونيك به ايجاد محصولات و خدمات با بهاي كم از طريق كانال هاي الكترونيكي اطلاق مي شود. اين محصولات و خدمات مي تواند شامل صورتحساب، وام، مديريت سپرده ها، پرداخت هاي الكترونيكي و ايجاد محصولات و خدمات پرداخت هاي الكترونيكي همانند پول الكترونيكي باشند(عباسی نژاد و مهرنوش،1388).در واقع، بانكداري الكترونيك شامل كليه كانال هاي الكترونيكي است كه مشتريان براي دسترسي به حساب هايشان و انتقال پول يا پرداخت صورتحساب هايشان، از آن استفاده مي كنند(کارجالتوو دیگران،2002).اين كانال ها شامل اينترنت، موبايل، تلفن، تلويزيون ديجيتال و دستگاه هاي خود پرداز است(دنداپانی،2008). موبايل بانك به عنوان يك كانال ارتباطي بي سيم براي توليد ارزش توسط مشتريان در معاملات بانكي به وجود آمده است. امروزه، يكي از شيوه هاي نوين كه درعرضة خدمات بانكي مورد توجه اساسي قرارگرفته، عرضة خدمات مالي و بانكي با استفاده از تلفن هاي همراه است. با آنكه عمر استفاده از تلفن هاي همراه براي انجام عمليات بانكي ومالي، چند سالي نيست، اما در اين مدت كوتاه، پيشرفت هاي مهمي در اين زمينه صورت گرفته كه نويد دهندة گسترش بسيار زياد اين شيوة جديد بانكداري الكترونيكي درآينده ميتواند باشد(یولیا و دیگران،2009).جمعیت شناختی مطالعه جمعیت مردم بر اساس اندازه، تراکم، محل، سن، جنسیت، نژاد شغل و آماره های دیگر می باشد.محیط جمعیت شناختی از محیطهای مورد علاقه بازاریابان است چون از مردم تشکیل شده است و مردم نیز بازار را تشکیل می دهند تغییرات محیط جمعیت شناختی منجر به تغییرات اساسی در کسب و کارها شده است(کاتلر و آرمسترانگ،1379).بنابراین این مساله مطرح می شود در شعب بانک ملی شهرستان ایلام وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک به چه صورت است و چه ارتباطی می تواند با متغیرهای جمعیت شناختی داشته باشد . به عبارت دیگر هدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا بین استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی رابطه معناداری وجود دارد ؟ “و با توجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت قابل توجهی هستند و تاکنون درشعب مورد نظر بررسی نشده است وضعیت آن چگونه می تواند باشد.

1-3 ضرورت و اهمیت پژوهشدر دهه گذشته، فن آوري اطلاعات اثر های شگرفي بر صنعت بانكداري داشته است. اين امر باعث شده است كه بانك ها بتوانند محصولات و خدمات متمايزي را براي مشتريان خود فراهم كنند. بيش از 200 سال است كه بانك ها از طريق سيستم شعبات خود به ارائة خدمت به مشتريان مي پردازند، اما با ظهور انواع فن آوري، طبيعت ارائة خدمات مالي به مشتريان، متحول شده است. براي مثال، دستگاه هاي خودپرداز جايگزين متصديان باجه ها و كارت هاي اعتباري و نقدينگي الكترونيكي جايگزين تعاملات بانكي شده است. بانك ها مزاياي گوناگوني از ارائة خدمات بانكداري الكترونيكي به دست مي آورند كه از آن جمله، مي توان به هزينة تعاملات كمتر، ارائة خدمات 24 ساعته، افزايش كارآيي در فرآيند بانكداري و… اشاره كرد. بانكداري از طريق موبايل يكي از جديدترين كانال هاي توزيع الكترونيكي براي بانك هايي است كه فناوري، به طور فزاينده اي براي آنان عنصري حياتي شده كه راحتي و ارزش افزوده را براي بانك و مشتري افزايش مي دهد. با توجه به مزاياي مشخص و واضح اين فناوري، هم اكنون اين سيستم در كشورهاي آسيايي و اروپايي محبوبيت زيادي كسب كرده است. امروزه صنعت بانكداري، بسرعت، در حال تغيير است. با توسعة اقتصاد بين الملل و رقابتي شدن بازارها، بانكها نيز تحت تأثير قرار گرفته اند و در اين محيط، تكنولوژي نيروي اصلي است كه موجب شكستن موانع قانوني، جغرافيايي و صنعتي شده و محصولات و خدمات جدیدی ایجاد کرده است(سورنتا و ماتیلا،2007) عوامل گوناگونی به طور کلی در زمینه پذیرش بانکداری الکترونیکی از سوی مشتریان موثر است که از آن جمله می توان به ویژگی های جمعیت شناختی ، انگیزه، توانایی و نگرش مشتریان اشاره کرد همچنین مواردی نظیر تجربه قبلی در کار با رایانه و فناوری جدید موثر است علاوه بر این موارد پاسخ کامل به نیازهای مشتری نیز اهمیت بسیاری داردهمچنین بسیاری از پژوهش ها به اثرات گروه های مرجع و میزان ریسک درک شده در پذیرش بانکداری الکترونیکی اشاره کرده اند آگاهی مشتری و دانش کافی در مورد سیستم مورد استفاده برای استفاده از خدمات نیز مهم است (الهی و قنبری،1391).در این پژوهش سعی می شود تا با استفاده از ادبیات موجود ابتدا وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک مورد بررسی و سپس با متغیرهای جمعیت شناختی(سن، جنسیت ، وضعیت تاهل،تحصیلات، درآمد افراد، وضعیت شغلی) آزمون می گردد و به تعیین ارتباط بین این وضعیت و متغیرهای جمعیت شناختی پرداخته و در نهایت به این نتیجه برسیم که آیا این متغیر ها باعث تغیر وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک در شعب بانک ملی شهرستان ایلام می گردد؟در این پژوهش پس از وجود ارتباط یا عدم ارتباط هر کدام از متغیرها بر وضعیت مورد مطالعه این سوال مطرح می شود که هر کدام از متغیرها چه تاثیری می توانند داشته باشند ؟و به نظر می رسد ارائه پژوهشی که بتواند رابطه بین وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و متغیرهای جمعیت شناختی را اندازه گیری نماید مفید واقع شود و نتایج حاصل از آن با اهمیت باشد.
1- 4 اهداف پژوهش1-4-1هدف اصلی بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی
1-4-2 اهداف فرعی1-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با جنسیت
2-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سن
3-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت تاهل
4-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با سطح تحصیلات
5-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با درآمد افراد
6-بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با وضعیت شغلی
1-5 سوال های پژوهش1-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت چگونه است؟
2-ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن چگونه است؟
3- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل چگونه است؟
4- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات چگونه است؟
5- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد چگونه است؟
6- ارتباط استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی چگونه است؟
1-6 فرضیه های پژوهش1-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با جنسیت آنها رابطه معناداری وجود دارد.
2-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با سن آنها رابطه معناداری وجود دارد.
3-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت تاهل آنها رابطه معناداری وجود دارد.
4-بین استفاده مششتریان از موبایل بانک با سطح تحصیلات آنها رابطه معناداری وجود دارد
5-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با درآمد افراد رابطه معنا داری وجود دارد.
6-بین استفاده مشتریان از موبایل بانک با وضعیت شغلی رابطه معنا داری وجود دارد.
1-7 جنبه جديد بودن و نوآوري در تحقيقبا توجه به بررسی های صورت گرفته ، مشخص شده است که تاکنون به صورت تخصصی ، تحقیقات متمرکزی روی بحث بررسی وضعیت مشتران در استفاده از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی در داخل کشور صورت نگرفته و یا بررسی ها به صورت پراکنده و با تکیه بر اشاراتی به موضوع تحقیق به صورت صرف بوده است. این تحقیق با توجه به ماهیت موضوع، در نظر دارد به بررسی جامعی ازاین موضوع در شعب بانک ملی شهرستان ایلام بپردازد که در نوع خود جدید می باشد و بنظر میرسد این پژوهش بتواند کمک شایانی به تشریح روابط بنماید.

1-8 تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصیتعاریف مفهومی
موبایل بانک
یکی از انواع پر کاربرد و رایج تجارت الکترونیک سیار محسوب می شود موبایل بانک را می توان در دومین گروه فعالیت های تجارت سیار یعنی تراکنش ها جای داد مزیت بارز آن انجام عملیات بانکی در مکان های مختلف و با وسیله ای ساده و قابل دسترس توسط مشتریان است .
سن
از اواخر دهه 60 بازاریابان بر گروه های سنی متفاوت که احتمالا نیازها و رفتار خرید متفاوت داشتند تمرکز کردند(روتم،1991) استرنتهال و کریچ (1982) بیان کردند که مهمترین متغیر جمعیت شناختی سن مصرف کننده می باشد در صنعت بانکداری سن معیاری متداول برای بخش بندی بازار است تسفورم و بیرچ (2011) دریافتند که سن مشتریان بر ادراک آنها نسبت به تغیر بانک تاثیر می گذارد
جنسیت
هنگامی که زنان اقتصاد مالی پیدا می کنند بازاریابها به نگرش ها و نیازهای زنان حساس تر می شوند از این رو درک تفاوت های کلیدی بین زنان و مردان درباره مشخصه ها بانک بسیار مهم می باشد یافته های الموسوی (2011) و جرارد و کانینگهام نشان می دهد که مردان و زنان در فرایند انتخاب بانک اولویتهای متفاوتی دارند در مطالعه ی دیگر اسپاتیز و پتریدو و گلاولی(2004) با بررسی نظرات 1260 مشتری دریافتند جنسیت بر اهمیت نسبی ابعاد کیفیت خدمات تاثیر می گذارد.
تحصیلات
علی رغم این واقعیت که درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی همچنان افزایش می یابد هنوز یک تضاد در سطوح تحصیلی وجود دارد و یک بخش بزرگی از جمعیت حتی مقطع متوسطه را هم تمام نمی کنند هنگامی که تحصیلات افزایش می یابد ، مشتریان پیچیده تر می شوند، آنها متقاضی محصولاتی با کیفیت تر شده و بیشتر خرج میکنند.
درآمد
اهمیت درآمد به عنوان یک عامل در رفتار خرید مشتریان به خوبی در تئوری اقتصاد خرد مستند شده است به طور کلی افرادی که درآمد بیشتری دارند بیشتر خرج می کنند ولی این بدان معنا نیست که همه بانک ها به گروههای ثروتمند توجه نمایند
تعاریف عملیاتی
موبایل بانک
برای اندازه گیری این متغیر از سوالات پرسشنامه استفاده می کنیم.
متغیرهای جمعیت شناختی
تمامی متغیرهای جمعیت شناختی با استفاده از سوالات پرسشنامه اندازه گیری می شوند.
1-9-دامنه تحقیقیکی از شرایط موفقیت هر تحقیقی ،تعیین دامنه تحقیق میباشد چرا که انجام تحقیق به صورت کلی و عام تا حدی غیر عملی بوده و اگر هم بتوان آن را انجام داد از نتایج جامعی برخوردار نخواهد بود لذا باید سعی کرد که تحقیق را تا حد ممکن محدود نمود و قلمرو آن را مشخص کرده و سپس اقدام به انجام آن نمود در اینجا به قلمرو تحقیق از سه بعد پرداخته میشود .
1-9-1 قلمرو موضوعیقلمروتحقیق از نظرموضوعی بررسی وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ارتباط آن با ویژگی های جمعیت شناختی مربوط می شود.
1-9-2 قلمرو مکانیقلمرو مکانی این تحقیق دربرگیرنده میباشد که اطلاعات مورد نیاز از کارکنان و کارشناسان این بانک جمع آوری شده است .
1-9- 3 قلمرو زمانیقلمرو زمانی این تحقیق مربوط به داده های که از طریق پرسشنامه در سال 1393 از واحدهای نمونه جامعه آماری گرد آوری میگردد.
1-10 نمودار فرایند تحقیق1148467226419پرسش آغازین
ادبیات تحقیق
طراحی و ابزار جمع آوری داده ها
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
جمع بندی و نتیجه گیری
پرسش آغازین
ادبیات تحقیق
طراحی و ابزار جمع آوری داده ها
جمع آوری و تجزیه و تحلیل داده ها
جمع بندی و نتیجه گیری

نمودار(1-1):فرایند تحقیق1-11جمع بندیبا توجه به اینکه این تحقیق شامل 5 فصل می باشد پس از فصل نخست که از نظر گذشت به ترتیب فصول زیر قرار دارند
فصل 2) مروری بر ادبیات تحقیق: این فصل در پنج بخش طوری تنظیم شده است تا بتواند در انتها مفاهیمی از متغیر های تحقیق را به خواننده القا نماید و جایگاه نظری این مفاهیم را در ادبیات پژوهش نشان دهد
فصل 3) روش اجرای تحقیق: این فصل به بیان راهبرد پژوهش پرداخته است همچنین به روش های گردآوری و تحلیل داده ها و نیز شیوه های روایی و پایایی تحقیق ،جامعه و شیوه نمونه گیری را تشریح نموده است.
فصل 4) تجزیه و تحلیل داده ها : این فصل در قالب دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی عنوان شده است و فرضیات پژوهش طرح و بر اساس داده های کمی مورد آزمون قرار گرفته و پذیرفته شدن یا نشدن آنها بیان می گردد.
فصل5) نتیجه گیری و پیشنهادها :این فصل به طور خلاصه به نتایج و یافته های پژوهش اشاره و در پایان پیشنهادهای کاربردی و محدودیتهای عنوان می گردد.
فصل دومادبیات و پیشینه پژوهش18599152520315400000
2-1 مقدمهدر دهه گذشته پيشرفت تكنولوژي هاي گوناگون باعث تغيير در ارائه خدمات به وسيله سازمان ها شده است. يكي از حوزه هايي كه صنعت بانكداري را تحت تاثير خود قرار داده است، حوزه فناوري اطلاعات مي باشد (حسن زاده و همكاران 1391،57 ).توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در حوزه هاي مختلف به ويژه در حوزه بانك داري، حاصل قابليت هاي فناوري اطلاعات است كه امروزه در دنياي كسب و كار با اقبال فراوان رو به رو شده است. انسان هزاره سوم در تلاش است با شتا بدادن به روند توسعه و كاربري فناوري اطلاعات در بخش هاي مختلف نظام اجتماعي از الگوي سنتي فاصله بگيرد و الگويي جديد، متناسب با الزامات عصر اطلاعات ايجاد كند. در اين زمينه و همانند اكثر تأمين كنندگان خدمات، نظام بانكي طي دهه هاي اخير به سرعت به سمت سرمايه گذاري بر روي فناوري هاي نوين ارائه خدمات به مشتريان؛ به عنوان راهي براي كنترل هزينه ها، جذب مشتريان جديد و تحقق انتظارات مشتريان روي آورده است (يعقوبي و شاكري 1388، 132)، بانك ها نيز دريافته اند كه تنها ارائه خدمات ، فعلي و فعاليت هاي روزمره كنوني كافي نيست. به همين منظور، روش هاي سنتي سروي سدهي به مشتريان مبدل به روش هايي شد كه به نحوي از خدمات الكترونيكي بهره مي گيرند (غفاري آشتياني و اسدي 1390، 1). اين امر باعث شده است كه بانك ها بتوانند محصولات و خدمات متمايزي را براي مشتريان خود فراهم كنند (تقوی فرد و ترابی، 1389، 137 ). تكنولوژي ارتباط بيسيم يكي از زير مجموعه هاي حوزه فناوري است كه در سال هاي گذشته پيشرفت چش مگيري داشته است و منجر به ارائه خدمت موبايل بانك شده است (حسن زاده و همکاران، 1391، 57).
هدف از این بخش، بررسی پژوهش ها و مطالعاتی است که در زمینه وضعیت استفاده مشتریان از موبایل بانک و ویژگی های جمعیت شناختی انجام گرفته است. این قسمت از تحقیق خواننده را با کارها و زمینه های قبلی و همچنین با حیطه موضوع مورد مطالعه آشنا می سازد. این فصل به دو بخش تقسیم شده است در بخش اول به مطالعه مبانی نظری درباره بانکداری الکترونیک، موبایل بانک و ویژگی های جمعیت شناختی پرداخته شده است و در بخش دوم مطالعات و بررسی های انجام شده در رابطه با موضوع تحقیق ذکر می شود.
2-2 مبانی نظری2-2-1 تعاریف بانکداری الکترونیکبرای بانکداری الکترونیک تعاریف گوناگونی ارائه شده که از آن جمله می توان به تعاریف زیر اشاره کرد:
1- فراهم آوردن امکان دسترسی مشتریان به خدمات بانکی با استفاده از واسطه های ایمن و بدون حضور فیزیکی
2- استفاده مشتریان از اینترنت برای سازماندهی، آزمایش و یا انجام تغییرات در حساب های بانکی خود و یا سرمایه گذاری در بانک ها برای ارائه عملیات و سرویس های بانکی
3- ارایه مستقیم خدمات و عملیات جدید و سنتی به مشتریان از طریق کانال های ارتباطی متقابل الکترونیک (بصیری و ربیع، 1386).
به طور کلی بانکداری الکترونیک عبارت است از فراهم آوردن امکاناتی برای مشتریان که با استفاده از آن ها بتوانند بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک، در هر ساعت از شبانه روز (24 ساعته) از طریق شبکه های ارتباطی ایمن و با اطمینان، عملیات بانکی دلخواه خود را انجام دهند (ایادی 2010، 45).
با توجه به تعاریف موجود در این زمینه، می توان چنین استنباط کرد که همگی آن ها بر دسترسی آسان مشتریان به حساب های بانکی، بدون محدودیت زمانی و مکانی تاکید دارند (میشرا و کیرانمای 2009، 55-65).
بانکداری الکترونیک به معنای یکپارچه سازی بهینه فعالیت های یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات مبتنی بر فرآیند های بانکی، منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم می کند بانکداری الکترونیک را می توان به عنوان فراهم آورنده امکاناتی برای مشتریان که بدون نیاز به حضور فیزیکی در بانک و با استفاده از واسطه های ایمن بتوانند به خدمات بانکی دسترسی یابند، تعریف کرد.
بانکداری الکترونیکی استفاده از فناوری اطلاعات در جهت حذف دو قید زمان و مکان از خدمات بانکی است. بانکداری الکترونیک را می توان استفاده از فناوری پیشرفته شبکه ها و مخابرات جهت انتقال منابع (پول) در نظام بانکداری معرفی نمود (حیدرپور و طهماسبی گتابی 1388، 86).
بانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسه های مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش، از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند. بانک در سطح اطلاع رسانی، اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند. در سطح ارتباطات، امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری فراهم می شود. در سطح تراکنش، مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است عملیاتی چون: پرداخت صورت حساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد (کارا، 2011، 285-296).
2-2-2 تحولات بانکداری الکترونیک
طی دهه های اخیر تحولات شگرفی در نظام بانکداری به وجود آمده است که چهار دوره را شامل می شود. در هر دوره تا حدی کامپیوتر و نرم افزار جایگزین انسان ها و کاغذ شده اند. هر دوره از تکامل برای مدیران نظام بانکی این امکان را فراهم نموده است که اوقات تلف شده را در شرایط کار رقابتی به حداقل برسانند و در گستره بالاتری به ارائه خدمت بپردازند. به عبارت دیگر فناوری جدید و الکترونیکی شدن بانکداری به آن ها این امکان را می دهد که سرعت، کیفیت، دقت، هزینه و تنوع خدمات خود را افزایش دهند.
الف) دوره اول: اتوماسیون پشت باجه
در این دوره که نقطه آغازین کاربرد کامپیوتر در نظام بانکداری می باشد با استفاده از رایانه مرکزی، اطلاعات و اسناد کاغذی تولید شده در شعب، بصورت دسته ای به مرکز ارسال و شبانه روز پردازش روی آن ها انجام می شود. پیشرفت اتوماسیون پشت باجه باعث شد که به جای ارسال اسناد کاغذی به مرکز، عملیات روزانه شعب، از طریق ثبت آن ها بر روی محیط های مغناطیسی به مرکز ارسال گردد و پردازش اطلاعات و به روز رسانی حساب ها کماکان در اتاق های رایانه مرکزی صورت می گرفت. در این دوره عملیات اتوماسیون، تاثیری در جهت رفاه مشتریان بانک ها ایجاد ننموده و تاثیر رقابتی نیز بین بانک ها بر جای نگذاشت و فقط باعث ایجاد دقت و سرعت در موازنه حساب ها گردید.

ب) دوره دوم: اتوماسیون جلوی باجه
این دوره از زمانی آغاز می گردد که کارمند شعبه در حضور مشتری عملیات بانکی را به صورت الکترونیکی ثبت و دنبال می کند. امکان انتقال پیوسته اطلاعات از طریق بکارگیری ترمینال ها که ظاهرا شبیه رایانه های شخصی امروزی بودند، از طریق خطوط مخابراتی و رایانه های بزرگ مرکزی صورت گرفت امکان انتقال اطلاعات به صورت موثر در بین شبکه های بزرگ رایانه ای و ترمینال های ورودی و خروجی به وجود آمد. شبکه های مخابراتی و اطلاعاتی، ترمینال های بانکی شعب را به مراکز رایانه پشت باجه مرتبط و متصل می ساخت با این وجود در این دوره، هنوز تمایل به استفاده از اسناد کاغذی وجود داشت. در این دوره بانک ها نتوانستند کارکنان خود را کاهش دهند زیرا نیازی به افرادی که پاسخگوی مراجعین به بانک ها باشند، محسوس بود. از سوی دیگر نرم افزار های بکار گرفته شده در این دوره کماکان غیریکپارچه و جزیره ای بودند و ارتباط نرم افزارها با یکدیگر محدود بود (بصیری و ربیع، 1386).
ج) دوره سوم: متصل کردن مشتریان به حساب هایشان
در این دوره که از اواسط دهه 80 آغاز شد امکان دسترسی مشتریان به حساب هایشان فراهم گردید. یعنی مشتری از طریق تلفن یا مراجعه به دستگاه خودپرداز و استفاده از کارت هوشمند یا کارت مغناطیسی یا کامپیوتر شخصی به حسابش دسترسی پیدا می کند و ضمن انجام عملیات دریافت و پرداخت، نقل و انتقال وجوه به صورت الکترونیکی انجام می دهد.
د) دوره چهارم: یکپارچه سازی سیستم ها و مرتبط کردن مشتری با تمامی عملیات بانکی: آخرین دوره تحول در نظام بانکی زمانی آغاز می شود که همه نتایج به دست آمده از سه دوره قبل به طور کامل مورد توجه قرار گیرد و مشکلات آن ها برطرف گردد و کلیه عملیات بانکی به طور الکترونیکی انجام شود. در این دوره هم بانک و هم مشتریان می توانند به طور دقیق و منظم اطلاعات مورد نیازشان را کسب نمایند. گرچه آهنگ این تحولات متفاوت است اما این چهار دوره به طور یکسان در صنعت بانکداری روی خواهد داد. لازمه ورود به این مرحله داشتن امکانات و بستر های مخابراتی و ارتباطی پیشرفته و مطمئن است (حیدرپور و طهماسبی گتابی 1388، 88-87).
2-2-3 مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتیدر جدول (1) برخی از تفاوت های بانکداری الکترونیکی و سنتی نشان داده شده است (فراست، 2009).
جدول (2-1). مقایسه بانکداری الکترونیکی و سنتیبانکداری سنتی بانکداری الکترونیکی
بازار محدود
رقابت بین بانک ها
خط تولید محدود
تولید و ارایه محصولات و خدمات یک شکل
تکیه بر شعب
تمرکز بر هزینه
کسب درآمد از طریق حاشیه سود بازار با مکانی نامحدود
رقابت میان نام های تجاری
گستردگی فراوان محصولات
ارایه خدمات و تولید طبق سفارش مشتری
نوآوری در بانک های چند منظوره مجهز به امکانات الکترونیک
تمرکز بر هزینه و رشد درآمد
کسب درآمد از طریق دریافت کارمزد
2-2-4 مزیت های بانکداری الکترونیکمزایای بانکداری الکترونیک را می توان از دو جنبه مشتریان و موسسات مالی مورد توجه قرار داد. از دید مشتریان می توان به صرفه جویی در هزینه ها، صرفه جویی در زمان و دسترسی به کانال های متعدد برای انجام عملیات بانکی نام برد. از دید مشتریان و عوامل دولتی و اجتماعی عبارتند از:
1- استفاده از موجودی حساب در هر زمان و مکان
2- صرفه جویی در زمان
3- کاهش مراجعه به بانک
4- کاهش سفرهای غیرضروری
5- کاهش آلودگی هوا و مصرف انرژی
6- کمک به افزایش امنیت اجتماعی
7- کاهش هزینه های چاپ و امحا اسکناس
8- کاهش هزینه های عمومی
9- صرفه جویی در زمان
10- کاهش هزینه ارائه خدمات بانکی (کهزادی 1382، 14).
از سویی دیگر می توان مهم ترین مزیت های مجهز شدن بانک ها به فناوری های نوین اطلاعات و ارتباطات که در قالب خدمات الکترونیکی و بانکداری الکترونیک نمود یافته است را به شرح زیر زیر بیان کرد:
1- ارتقای کارایی، بهره وری و سرعت در برقراری ارتباطات و کاهش هزینه های عملیاتی
2- ایجاد و افزایش اعتبار بانک ها در نوآوری و ارائه خدمات و محصولات
3- حفظ مشتریان صرف نظر از جغرافیای مکانی ارائه خدمات
4- ایجاد فرصت برای جستجوی مشتریان جدید در بازار و گسترش محدوده جغرافیایی فعالیت
5- تمرکز بر کانال های جدید و غیر حضوری ارائه دهنده خدمات بانکی
6- استفاده از راهبردهای تجارت الکترونیک (برهانی 1388، 4).
بانکداری الکتونیک از دیدگاه کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت دارای مزیت های بالقوه ای است که این مزیت ها از دیدگاه DM به شرح زیر است:
مزیت های کوتاه مدت بانکداری الکترونیک
دراینجا عبارت کوتاه مدت به دوره زمانی یک ساله پس از آغاز بانکداری الکترونیک اطلاق می شود که اهم ویژگی های این دوره عبارتند از: رقابت یکسان، نگهداری مشتری و جذب مشتری
هنگامی که بانک ها وارد بازارهای الکترونیک و ارئه خدمات به هنگام می شوند با افزایش فشار رقابتی از طرف رقبا روبرو می شوند در این شرایط رقبای سنتی و تازه وارد، خدمات متنوعی را همانند رقبا به مشتریان ارائه دهد و هدف بانک ها، در این مقطع زمانی (کوتاه مدت) شناساندن خود به مشتریان و برطرف کردن نیازهای ان ها است. علاوه بر این، در این مقطع زمانی بانک ها باید اطمینان حاصل کنند که مشتریان آن ها به سمت رقبا کشیده نخواهند شد و سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا بانک ها در صورت ارائه خدمات الکترونیک با ریسک تغییر بانک توسط مشتریان روبرو خواهند شد؟ نتایج به دست آمده از تحقیقاتی که DM بر روی خدمات بانکداری الکترونیک انجام داده حاکی از ان است که مشتریان هیچ گونه تمایلی برای تغییر بانک ها و حساب هایشان ندارند. در برخی از کشورهای اروپایی به ویژه انگلستان مشتریان برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک حساب دیگری را باز کرده اند و بدون اینکه حساب هایشان را تغییر دهند با افتتاح حساب از این خدمات بهره می برند. یا به زبانی دیگر مشتریان با توجه به سهولت گشایش حساب جدید حتی به خود زحمت بستن حساب قبلی را نمی دهند که عملا در نتیجه بانک ها نمی توانند به صورت ملموس دریابند که مشتریان خود را از دست داده اند و لذا در درازمدت شاید امکان جلوگیری از خسارت های وارده به راحتی میسر نباشد.

مزیت های میان مدت بانکداری الکترونیک
اهم ویژگی این دوره عبارتست از: یکپارچه سازی کانال های مختلف، مدیریت اطلاعات، گستردگی طیف مشتریان، هدایت مشتریان به سوی کانال های مناسب با ویژگی های مطلوب، کاهش هزینه
یکی از پیامدهای مهم پیاده سازی و اجرا سیستم های بانکداری الکترونیک ادغام کانال های مختلف توزیع خدمات است و اصولا ادغام این کانال ها، بانک ها را در ارائه خدمات مناسب به مشتریان توانا ساخته و در نتیجه بانک ها می توانند از طریق این کانال ها خدمات متنوعی را به مشتریان ارائه دهند. علیرغم این، مشکلی که بانک ها در حال حاضر به منظور ارائه خدمات مناسب به مشتریان مختلف با آن روبرو هستند وجود پایگاه های اطلاعاتی مختلف است، به طوری که یک شعبه دارای پایگاه های اطلاعاتی خاص خود است و بانکداری تلفنی نیز دارای یک پایگاه اطلاعاتی دیگر که باعث می شود بانک ها نتوانند خدمات مناسبی را به مشتریان مختلف ارائه دهند. راه برطرف کردن این مشکل، ادغام و یکپارچه سازی پایگاه های اطلاعاتی مختلف است که از مزیت های این ادغام اطلاح مدیریت اطلاعات و مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) است. بانک ها از طریق این پایگاه اطلاعاتی قادر به جمع آوری و پردازش بهینه اطلاعات در مورد مشتریان سودآور خود هستند و می توانند خدمات ویژه ای را به آن ها ارائه دهند.
مزیت های بلند مدت بانکداری الکترونیک
در اینجا عبارت بلند مدت به دوره زمانی 18 ماه پس از شروع بانکداری الکترونیک اطلاق می شود که در این دوره بانک ها از طریق کاهش هزینه و صرفه جویی نسبت به مقیاس، درآمدهایشان افزایش می یابد. اهم این ویژگی ها به شرح زیر است: کاهش هزینه پردازش معاملات، ارائه کالاها و خدمات به مشتریان بازار هدف، ایجاد درآمد.
همانطوری که بانک ها در جهت پردازش معاملات از طریق اینترنت و ابزار الکترونیک حرکت می کنند، با افزایش حجم معاملات، آن ها به صرفه جویی نسبت به مقیاس دست خواهند یافت و در نتیجه این صرفه جویی هزینه پردازش معاملات را کاهش خواهد داد. علاوه بر این مشتریان نیز می توانند با استفاده از کانال های تعاملی با بانک ها ارتباط برقرار کرده و اطلاعات مورد نیازشان را دریافت کنند ( کهزادی 1380، 23-22).
2-2-5 سرویس های بانکداری الکترونیکبانکداری الکترونیک شامل سیستم هایی است که مشتریان موسسات مالی را قادر می سازد تا در سه سطح اطلاع رسانی، ارتباط و تراکنش از خدمات و سرویس های بانکی استفاده کنند:
الف) اطلاع رسانی: این سطح ابتدایی ترین سطح بانکداری اینترنتی است. بانک اطلاعات مربوط به خدمات و عملیات بانکی خود را از طریق شبکه های عمومی یا خصوصی معرفی می کند (بصیری و ربیع، 1386).
ب) ارتباطات: این سطح از بانکداری اینترنتی امکان انجام مبادلات بین سیستم بانکی و مشتری را فراهم می آورد. ریسک این سطح در بانکداری الکترونیک بیشتر از شیوه سنتی است و بنابراین، برای جلوگیری و آگاه ساختن مدیریت بانک از هر گونه تلاش غیرمجاز برای دسترسی به شبکه اینترنتی بانک و سیستم های رایانه ای به کنترل های مناسبی نیاز است.
ج) تراکنش: این سیستم متناسب با نوع اطلاعات و ارتباطات خود، از بالاترین سطح ریسک برخوردار است و باید سیستم امنیتی قوی بر آن حاکم باشد. در این سطح مشتری در یک ارتباط متقابل قادر است تا عملیاتی چون پرداخت صورت حساب، صدور چک، انتقال وجه و افتتاح حساب را انجام دهد (سید جوادین و سقطچی 1385، 32).
2-2-6 ابزارهای بانکداری الکترونیکیاولین مساله ای که در رابطه با دستیابی به بانکداری الکترونیکی مطرح می باشد، داشتن حساب الکترونیکی در یکی از شعب بانک می باشد؛ یعنی فرد زمانی می تواند از خدمات بانکداری الکترونیکی استفاده نماید که دارای یکی از انواع حساب های الکترونیکی باشد
ماشین خودپرداز (ATM)
یک ماشین ATM می تواند به عنوان یک شعبه بانک عمل کند و بسیاری از وظایف اصلی بانکداری را انجام دهد و بخش عظیمی از مبادلات با حداقل مداخلات نیروی انسانی انجام خواهد گرفت. آمارها نشان می دهد نصب ATM طی شش سال (1998-2004) در سراسر دنیا نرخ رشدی معادل 45 درصد داشته است به گونه ای که می توان گفت بزرگ ترین سرمایه گذاری بانک های سراسر جهان در عصر خدمات کامپیوتری، پیرامون دستگاه های خودپرداز پول بوده است (ابراهیمی 1382، 38).

ماشین های نقطه فروش (EFTPOS)
دستگاه هایی که از طریق ارتباط تلفنی یا شبکه ای به سیستم بانکی، انتقال اتوماتیک مبلغ خریداری شده را از حساب مشتری (دارنده کارت) به حساب فروشنده (پذیرنده کارت) فراهم می کنند (حسنی و همکاران، 1387). این ابزار در دهه هفتاد میلادی در آمریکا مرسوم شد و نرخ رشد آن از ATM کمتر بوده است (ابراهیمی 1382، 42).
بانکداری تلفنی
از اشکال رایج بانکداری الکترونیک است و مشتریان را قادر می کند عملیات مالی خود را از طریق تلفن انجام دهند. این رویکرد بانکی مبتنی بر کار انسانی و اتوماتیک است (دنیل و دیگران 1997، 892). روش های مورد استفاده در بانکداری تلفنی شامل واکنش صوتی، تشخیص صدا و تلفن های قابل برنامه ریزی می باشد. تسهیلات بانکداری تلفنی نیز مواردی چون بررسی مانده و گردش حساب، پرداختصورت حساب ها، مدیریت وجوه نقد، خدمات پیام و انتقال وجه به سایر حساب ها را شامل می شود (هاشمیان 1382، 42).
بانکداری مبتنی بر تلویزیون
رویکرد دیگر در ارائه خدمات بانکی به خانه برای مشتریان است. استفاده از سیستم ماهواره ای برای ارائه خدمات از طریق تلویزیون از سال 1997 در بعضی از کشور های اروپایی نظیر انگلیس رایج شد (دنیل 1997، 892).
بانکداری اینترنتی
به استفاده از اینترنت به عنوان کانال ارتباطی راه دور برای ارائه خدمات بانکداری، بانکداری اینترنتی اطلاق می شود. با کمک اینترنت بانک ها به مرزهای زمانی و جغرافیایی محدود نیستند و در عین حال برای بانک و مشتریان منافع زیادی به دنبال خواهند داشت (کارجالوتو و دیگران 2002، 262). در این رویکرد تنها رسیدگی به امور مالی شخصی مشتریان از طریق صفحات وب بانکی انجام نمی گیرد بلکه تمامی خدمات مالی در سطح خرد و کلان با استفاده از کانال های ارتباطی انجام می پذیرد (کرد 1999، 18).
2-2-7 سیستم های بانکداری الکترونیک1- بانکداری دارای سیستم دوگانه که ترکیبی از شبکه های تحویل الکترونیکی و بانکداری سنتی است. در این سیستم، بانک ها فعالیت بانکداری مرسوم را که در آن خدمات بانکی با مراجعه مستقیم مشتریان و در محلی مانند اداره انجام می شود، همراه با ارائه خدمات بانکداری اینترنتی انجام می دهند.
2- بانک هایی که صرفا تولیدات و خدمات خود را از طریق شبکه های توزیع الکترونیکی بدون وجود شعبه انجام می دهند این بانک ها به عنوان بانک های مجازی، بانک های فاقد شعبه یا بانک های صرفا اینترنتی شناخته می شوند. برداشت و سپرده گذاری وجوه می تواند از طریق دستگاه های خودپرداز یا سایر شبکه های خاص تحت مالکیت این بانک ها یا سایر موسسه ها انجام شود. بانک مجازی صرفا در اینترنت موجود است. معمولا این گونه از بانک ها به دلیل صرفه جویی هایی که از کاهش در هزینه های غیر مستقیم بهره مند می شوند، سود بالاتر از حد متوسط سایر بانک ها پرداخت می کنند (حسینی مقدم 1388، 56). برای ارائه خدمات بانکداری الکترونیک شبکه های متعددی وجود دارد که برخی از آن ها عبارتند از: رایانه های شخصی، کمک پردازنده های شخصی، کیوسک، شبکه های مدیریت یافته، تلفن ثابت و همراه و ماشین های خودپرداز (کازالو و دیگران 2008، 109-33).
2-2-8 بانکداری الکترونیکی در ایرانبا در نظر داشتن پیشرفت های سریع فناوری اطلاعات و ارتباطات و بکارگیری آن در نظام بانکداری، جمهوری اسلامی ایران نیز از دهه های 60 و 70 شمسی تلاش های زیادی را در جهت استفاده از سامانه‌های رایانه ای در بانک ها انجام داد با وجود موانع و مشکلاتی که در راه گسترش بانکداری الکترونیکی وجوه در ایران وجود داشت، اقدامات قابل توجهی در این زمینه انجام شده است. همچنین نتایج تحقیقات نشان می دهد دستگاه های خودپرداز در ایران از سوی مردم به عنوان نماد بانکداری الکترونیک شناخته می شوند، چرا که شروع بانکداری الکترونیک در کشور با نصب و راه اندازی دستگاه های خودپرداز همراه بود (آماده و جعفرپور 1388، 18). تا قبل از سال 1369 اقدام جدی جهت استفاده از کارت های بانکی در کشور صورت نگرفت تا آنکه در سال 1370 بانک تجارت توانست اولین کارت بانکی را صادر نماید که به طرح چک کارت بانک تجارت معروف شد. پیرو این اقدام بانک تجارت، بانک سپه نیز در سال 1371 با نصب هفت دستگاه ماشین خودپرداز (ATM) کارت بانکی صادر کرد (ابراهیمی 1381، 38).
2-2-9 اجزای بانکداری الکترونیک در ایران1- انواع کارت ها
2- شبکه شتاب
3- سیستم تسویه بین بانکی مبادلات ارزی
4- شبکه سوئیچ عملیات خرد بانکی و بین بانکی
5- شبکه مرکزی سوئیفت
2-2-10 نقایص و موانع بانکداری الکترونیکی در ایرانعلیرغم تمامی دستاوردهای ناشی از ایجاد بانکداری الکترونیک در کشور، ما با یک واقعیت تلخ نیز روبرو هستیم و آن هم این است که هنوز نتوانسته ایم همگام با رشد و گسترش این صنعت (بانکداری الکترونیکی) در دنیا و حتی کشورهای منطقه، گام برداریم و این امر ناشی از نقصان ها و کاستی هایی است که برخی از آن ها ناشی از بی توجهی و کوتاهی خودمان و برخی دیگر خارج از اراده و ماحصل جبر زمانه بوده است. در زیر به طور گذرا به تعدادی از آن ها اشاره می کنیم:
1- بی توجهی و فقدان زیرساخت های قوی، عدم دسترسی به ابزارهای پیشرفته و به روز دنیا و کم توجهی به توان داخلی در حوزه IT
2- عدم سرمایه گذاری صحیح در زمینه بانکداری الکترونیکی و استفاده از سخت افزارها و نرم افزارهای فرسوده و از رده خارج اروپایی و آمریکایی شایان ذکر است که خرابی های پی در پی این سخت افزارهای فرسوده، موجب دلزدگی مردم و مشتریان و نارضایتی آنان شده است.
3- عدم رشد و توسعه کمی و کیفی دستگاه های خودپرداز و سایر تجهیزات بانکداری الکترونیکی در کشور که تناسبی با تعداد مشتریان بانک ها نداشته و با استانداردهای جهانی هم فاصله زیادی دارد.
4- واردات سیستم ها و تجهیزات بانکداری الکترونیکی موجب وابستگی سیستم بانکی به سایر کشورها شده است، البته در سال های اخیر شرکت های ایرانی نیز به تولید و عرضه این محصولات پرداخته اند که گرچه به لحاظ کیفیت و تنوع خدمات در سطح بالاتری نسبت به دستگاه های فرسوده خارجی قرار دارند، اما هنوز هم از لحاظ کارایی در مقایسه با دستگاه های خارجی در مرتبه پایین تری قرار دارند.
5- در سال های نه چندان دور، اغلب شعب بانک ها فاقد سیستم های بانکداری الکترونیکی از قبیل خودپرداز و . . . بودند، اما اخیرا این نقص تا حدودی رفع شده و انتظار می رود که در آینده ای نزدیک، برنامه ریزی ها به نحوی صورت گیرد که هر یک از شعب بانک ها دست کم دارای یک دستگاه خودپرداز باشند.
6- هنوز اطلاع رسانی و فرهنگ سازی برای استفاده از خدمات بانکداری الکترونیکی به طور صحیح و اصولی انجام نشده و بانک ها بیشتر به تبلیغ برای جذب سپرده می پردازند تا تبلیغ برای ارایه خدمات نوین، لذا لازم است در این زمینه در بودجه های سنواتی، مبالغی برای تبلیغ، توسعه و گسترش فرهنگ استفاده از بانکداری الکترونیکی گنجانده شود.
7- تحریم های پی در پی نظام بانکی ایران توسط قدرت های استکباری نیز یکی دیگر از موانع اساسی در راه گسترش بانکداری الکترونیکی است که اثرات خود را بر جای گذاشته است (رمضانی فرد 1391، 19).
2-2-11تعاریف فناوری اطلاعاتاسدی (1375) به نقل از فرهنگ لغت وبستر، فناوری اطلاعات را ابزار فنی برای رسیدن به هدف های عملی تعریف کرده است او بر این باور است که در تعریف های جدید، فناوری فقط ابزار و ماشین نیست. از دیدگاه برنارد گندرن «فناوری به هر دانش نظام یافته ای اطلاق می شود که به تجربه یا نظریه عملی مبتنی باشد و توان جامعه را در تولید کالاها و خدمات افزایش دهد و در قالب مهارت های تولید و سازمان‌ها یا ماشین آلات تجسم یابد» (هایدگر 1375، 92).
تعریف دوم جامع تر است؛ زیرا در تعریف فناوری به فعالیت، تجربه، دانش و تربیت آدمی نیز توجه می‌کند. با این حال نه می توان گفت تعریف نخست روا نیست و نه تعریف دوم، جامع ترین تعریف ممکن است.
با چنین نگاهی هایدگر (1977) بر این باور است که در طول تاریخ و در پاسخ به این که فناوری چیست، دو تعریف فناوری ارائه شده است: الف) تعریف ابزاری: فناوری ابزاری برای رسیدن به هدف خاصی است در این معنا به فناوری در لاتین تجهیزات و ابزار گفته می شود؛ ب) تعریف انسان شناختی: فناوری یک فعالیت و تدبیر انسانی برای برآوردن هدف هایش است (ضرغامی و بازقندی 1391، 103).
فناوري اطلاعات به مفهوم ساده به معناي علم، توانایی و بهره مندي خدمات از ابزارهاي دیجیتالی (تجهیزات سخت افزاري و نرم افزاري) به شکلی مطمئن و امن جهت بهبود در وضعیت عملکرد سازمان می باشد. به عبارت دیگر مطالعه، طراحی، توسعه، پیاده سازي و مدیریت سیستم هاي اطلاعاتی مبتنی بر علم رایانه، خصوصا برنامه هاي نرم افزاري و سخت افزار با رعایت امور امنیتی بر روي بسترهاي زیرساختی به همراه امور نشر و انتقال دیتا و اطلاعات را فناوري اطلاعات گویند. هدف از بکارگیري فناوري اطلاعات، افزایش آگاهی، سرعت و نظم در اجرا می باشد.
البته باید دانست فناوري اطلاعات از اتصال و ترکیب مجموعه اي از فکرهاي مفید تولید شده، شکل می گیرد و تنها اختصاص به کامپیوتر، سوپرکامپیوترها، سیم، کابل و ابزارهایی از این قبیل ندارد. در فناوري اطلاعات، فکر انسان هاي خردمند منجر به تولید اطلاعات می شود لذا بدون یک نظام فکري و فرهنگی مرتبط پایدار نیست (نصر اصفهانی و همکاران 1390، 37).
فناوری اطلاعات را می توان فنون و ابزار هایی دانست که در جهت بهینه سازی و پشتیبانی فعالیت های سازمان، بر محور اطلاعات و دانش به کار گرفته می شود. در تعریف جامع، کاربرد فناوری، برای فرایند های کسب و کار، جمع آوری داده و تولید اطلاعات با ارزش برای مدیران است (عربی 1388، 46).
فناوری اطلاعات به مجموعه به هم پیوسته ای از روش ها، سخت افزارها، نرم افزارها و تجهیزات ارتباطی اطلاق می شود که اطلاعات را در اشکال گوناگون (صدا، تصویر و متن) گردآوری، ذخیره سازی، بازیابی، پردازش، انتقال و یا عرضه می کنند. فناوری اطلاعات مانند محور مرکز مجموعه ای از فعالیت های هدایت شده است که کنترل مدیریت، بهره وری، تولید، آموزش و ارتقای یک سیستم، با یک مرکزیت را به عهده دارد (شاه منصوری 1384، 9).
2-2-12 تاریخچه فناوری اطلاعاتفناوري اطلاعات به معناي عام آن به عنوان مجموعه اي از ابزارها و سيستم ها جهت گردآوري، سازماندهي، ذخيره و نشر اطلاعات اعم از صوت، تصوير، متن يا عدد مي باشد. سابقه اين علم به 3500 سال قبل از ميلاد مسيح بر مي گردد. يعني از زمان رم باستان كه نامه ها را روي لوح گلي و به صورت تصوير مي نوشتند و نامه بر در طي يك هفته تنها مقصد كوتاهي را طي مي نمود تا هم اكنون كه با استفاده از ابزارهاي پيشرفته رايانه اي و سيستم هاي مجهز مخابراتي در كوتاه ترين زمان ممكن اطلاعات دلخواه در اختيار قرار مي گيرد. فناوري نوين اطلاعات يعني فناوري اطلاعات مبتني بر الكترونيك را مي توان در چند سال پيش از دهه 1940 ميلادي سراغ گرفت (پورکیانی و فرح بخش 1391، 240).
جنگ جهانی دوم و جنگ سرد هر دو به تقویت پژوهش و توسعه میکروالکترونیک منجر گردیدند و در نتیجه طبیعت انحصاری و استقلال احتیاط آمیز این فناوری ها، در کاربرد تغییر کرد. در این دوره، تحقیقات، تحت نظارت ارتش آمریکا، پیشرفت های الکترونیکی مهمی داشت و دستاوردهایی نظیر اولین کامپیوتر دیجیتال، ترانزیستور، ترانزیستور سیلکونی و مدارهای مجتمع را در پی داشت. شاید مهمترین نوآوری در فناوری، ساخت ریزپردازها توسط اینتل در سال 1971 بود. در میان سایر نوآوری ها، این نوآوری ویژه، در کنار دیگر پیشرفت ها، در روند مینیاتوری شدنش اندیشه رایانه شخصی را عملی تر و از نظر اقتصادی ماندگارتر ساخت و قدرت پردازش بی سابقه را برای کاربران فراهم آورد. بشر در زمینه نحوه ارتباطات، نقطه عطف بی سابقه ای را تجربه می نماید.
اگرچه انقلاب اطلاعات از سال 1960 به جریان افتاده، لکن ادغام فناوری های منفرد و مجزا در شبکه های یکپارچه و منسجم، پدیده نوینی است که به محیط نوظهوری منجر گردیده است. محیطی که مشخصه بارز آن ارتباطات فرارسانه ای است. به این معنا که همین ابزارهای ارتباطی، شامل تلویزیون، نمابر، رایانه، تلفن همراه، انواع دیسک های ذخیره اطلاعات صوتی و تصویری، دوربین های دیجیتالی، سامانه های اکتشافی و غیره، ضمن کاربری مستقلی که دارند، همگی با ارتباط با یکدیگر در سکوی واحد، در شبکه ای دیجیتال الکترونیک به نام وب، پدیده واحد نوینی ایجاد کرده اند که جهان را در مسیر تحولات بنیادین قرار داده است. تحولی که کارشناسان حوزه های مختلف علمی از آن به انقلاب ارتباطات و انفجار اطلاعات تعبیر کرده اند (گنجی دوست 1389، 48).
تنها در دهه 1970 ميلادي بود كه فناوري هاي جديد اطلاعاتي به عقيده « كاستلز » در سطحي گسترده انتشار يافتند و توسعه توأمان خود را شتاب بخشيدند و در پارادايمي جديد گرد هم آمدند. كاستلز مي گويد: بي گمان مي توانيم بدون اغراق بگوييم كه انقلاب فناوري اطلاعات به عنوان يك انقلاب در دهه 1970 ميلادي متولد شد. به ويژه اگر پيدايش و رواج مهندسي ژنتيك به طور موازي و تقريباً در همان زمان و مكان را به آن اضافه كنيم(كاستلز 1384، 77).
2-2-13تاریخچه فناوری اطلاعات در ایرانتعداد کاربران اینترنت در ایران با آماری که گفته می شود بالاترین آمار در خاورمیانه و بالغ بر 7500000 نفر می باشند. در کتاب سال سیا ایران با حدود 7500000 کاربر، بیست و ششمین کشور از لحاظ تعداد کاربران محسوب گردیده است. البته آمار منتشر شده توسط شرکت فناوری اطلاعات در تیر ماه سال 1384 نیز حاکی از تعداد 7 میلیون و 350 هزار کابر ثبت شده در کشور می باشد. هفته نامه بزرگراه فناوری، بر اساس جدیدترین آمار از وضعیت شبکه دیتای کشور که از سوی شرکت فناوری اطلاعات (دیتای سابق) منتشر شد، تعداد کاربران اینترنت در داخل کشور تا پایان فروردین ماه سال 1385 یازده میلیون و دویست و شصت هزار نفر اعلام داشته است (گنجی دوست 1389، 50).
2-2-14 تاریخچه اینترنتاینترنت نتیجه افکار و رویاهای عده ای است که بر ارزش بالقوه کارایی کامپیوتر در رد و بدل کردن اطلاعات تحقیقاتی و توسعه دانش در زمینه های اجتماعی، صنعتی و نظامی از سال های دهه 1960 آگاهی داشتند. در سال 1962 جی.سی.ای. لیکلیدر در دانشگاه ام.آی. تی نخستین کسی بود که یک شبکه اینترنتی را ارائه داد و در اواخر سال 1962 به آژانس پروژه های پیشرفته تحقیقاتی و دفاعی برای توسعه دادن اینترنت، دارپا، نقل مکان کرد. لئونارد کلاین راک، از ام.آی.تی و بعد عضو یو.سی.ال.ای فرضیه ارسال داده ها که اساس ارتباط اینترنتی است را ارائه داد.
در سال 1965، لورنس رابرت از دانشگاه ام.آی.تی، یک کامپیوتر در ماساچوست را از طریق خط تلفنی به یک کامپیوتر در کالیفرنیا متصل کرد. این کار امکان پذیر بودن ایجاد یک شبکه ارتباطی را ثابت کرد ولی در عین حال نشان داد که مدار مخابراتی، برای اتصال شبکه های کامپیوتری ناکافی است. او نظریه ارسال داده های کلاین راک را ثابت کرد. رابرتس در سال 1966 به داریا منتقل شد و نقشه ای را برای آرپانت گسترش داد.
این افراد و افراد دیگری که در این مقاله ناشناخته خواهند بود بنیان گذاران واقعی اینترنت هستند. نطفه اولیه اینترنت که پیش از این به عنوان آرپانت شناخته می شد در سال1969 تحت قراردادی توسط آژانس پروژه‌های پیشرفته تحقیقاتی آرپا به وجود آمد و هسته تشکیل دهنده آن چهار کامپیوتر در چهار دانشگاه مختلف بود که یو.سی.ال.ای، استانفورد، یو.سی.اس.بی و دانشگاه یوتا را به هم وصل کرد.
اینترنت طوری طرح ریزی و ساخته شده بود که می توانست ارتباط بین شبکه ها را حتی اگر بعضی از مکان های کامپیوتری تحت حمله بمب اتمی قرار می گرفتند، حفظ کند. به این ترتیب که اگر مسیر مستقیمی برای برقراری ارتباط بین کامپیوترها در دسترس نبود، کامپیوترها می توانستند از طریق مسیهای ثانوی با هم ارتباط برقرار کنند. اینترنت ابتدا از سوی متخصصین کامپیوتر، مهندسان، دانشمندان، و کتاب داران در کتابخانه ها مورد استفاده قرار می گرفت. کامپیوتر وسیله ای نبود که مردم بتوانند به راحتی از آن استفاده کنند. در آن زمان کامپیوترهای شخصی در دفاتر و منازل وجود نداشتند و حتی کسی پیدا نمی شد که بتواند از چگونگی کاربرد آن ها سردرآورد. متخصصین کامپیوتر، مهندسان، دانشمندان و کتابداران باید کار کردن با سیستم پیچیده کامپیوتری را یاد می گرفتند (نظامی، 14).
2-2-15زیر ساخت فناوری اطلاعاتزیر ساخت مجموعه ای به هم پیوسته و متشکل است و با نیروی همساز عمل می کند و بر جامعه انسانی اثرات ویژه بر جای می گذارد.
در حقیقت زیر ساخت، مفهومی عام برای بسیاری از فعالیت ها است. با اندکی احتیاط می توان گفت که هر چیزی زیر ساختی دارد، مثلا سلول به عنوان کوچکترین عنصر حیات و ساختمان موجود زنده دارای عناصر زیرساختی سیتوپلاسم، هسته و غشای سلولی است.
در فاصله سال های 1979-1971، برخی مطالعات اساسی درباره زیرساخت اطلاعات توسط یونسکو و سازمان های مشابه بین المللی و سپس توسط افرادی نظیر اننکو (1989) صورت گرفته است. یافتن تعریفی دقیق از زیرساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات در میان مطالعات انجام شده کار ساده ای نیست. هنوز تعریفی جامع و دقیق از مفهوم زیرساخت اطلاعات یا فناوری اطلاعات به دست داده نشده است این مفهوم معمولا با بیان عناصر تشکیل دهنده زیر ساخت مورد نظر تعریف شده است. احتمالا آترنون (1977) تنها کسی است که تعریف روشنی از زیر ساخت اطلاعات ارائه داده است به تعبیر او، زیر ساخت اطلاعاتی توانایی های سازمانی در دسترسی به اطلاعات و همچنین انتقال اطلاعات به منظور استفاده عملی از آن است (ساروخانی 1374، 65).
با توجه به تعاریف ذکر شده برای فناوری اطلاعات و ارتباطات، برخی صاحب نظران عناصر زیرساخت فناوری اطلاعات را شامل آموزش اطلاع رسانی، سخت افزار و نرم افزار رایانه و ارتباطات راه دور دانسته اند.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *