مقالات

–136

بسم الله الرحمن الرحيم

2301240-235585دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمساردانشكده علوم انساني
پایان نامه كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي توريسم(M.A)
عنوان:
برنامه ریزی توسعه گردشگری روستایی دربندرترکمن با تأکید بر روستای نمونه گردشگری آشوراده
استاد راهنما:جناب آقای دکتر ابراهیم مقیمیاستاد مشاور:
جناب آقای دکتر حسن لشکری
نگارش:سیده لیلا مطهری
نیمسال دوم سال تحصیلی: 91- 1390
سپاسگزاري:
نخستین سپاس به پیشگاه حضرت دوست که هرچی هست و نیست از اوست.
از زحمات بي دريغ استاد راهنما جناب آقای دكترابراهیم مقیمی وهمچنین استاد مشاور جناب آقای دكترحسن لشکری كه در طول دوران تحصيل اينجانب همچون خورشيدي درخشان زواياي تاريك جهل و ناداني حقير را روشن نمودند تقدير و تشكر مي نمايم. شاگردي اين عزيزان افتخار هميشگي من خواهد بود.
سپاس به پیشگاه عزیزانی که رخصت بردن نامشان را به من ندادند که اگر حضور و مساعدت آنان نبود راه بجایی نمی بردم .
نامشان در زمره نیمه شب مستان باد تا نگویند که از یاد فراموشانند

تقـدیم به:
روح پـــدر بزرگوارم
او که خورشیـد بود و از روشنی اش جــان می گرفتـم و در نا امیدی ها امیدم بود و اکنون حاصـل دستان خستـه اش رمز موفقیتم شد.
تقـدیم به:
مــادر عزیزم
اوکه بعد از عروج پدر برایم شوق نفس کشیدن شد ، به خودم تبریک می گویم که تو را دارم و دنیا با همه بزرگیش مثل تو ندارد.

فهرست مطالب
عنوان صفحه TOC o “1-3” h z u
چکيده PAGEREF _Toc330797428 h 1مقدمه PAGEREF _Toc330797429 h 2فصل اول PAGEREF _Toc330797430 h 41-بیان مسئله PAGEREF _Toc330797431 h 52-اهمیت مسئله وضرورت انجام تحقیق PAGEREF _Toc330797432 h 73-سؤالات تحقیق PAGEREF _Toc330797433 h 94-فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc330797434 h 95-اهداف تحقیق PAGEREF _Toc330797435 h 96-روش تحقیق PAGEREF _Toc330797436 h 107-محدودیت های تحقیق PAGEREF _Toc330797437 h 108-پیشینه تحقیق PAGEREF _Toc330797438 h 10فصل دوم: مباني نظري تحقيق PAGEREF _Toc330797439 h 141- تعاریف PAGEREF _Toc330797441 h 152-1- توریسم (گردش گری) PAGEREF _Toc330797442 h 151-2- توریست (گردش گر) PAGEREF _Toc330797443 h 151-3- توریسم روستایی PAGEREF _Toc330797444 h 151-4- توسعه روستایی PAGEREF _Toc330797445 h 152-اهمیت گردش گری PAGEREF _Toc330797446 h 163-توریسم درجهان PAGEREF _Toc330797447 h 174-توریسم درایران PAGEREF _Toc330797448 h 205-توریسم روستایی PAGEREF _Toc330797449 h 225-1-انواع توریسم روستایی PAGEREF _Toc330797450 h 225-1-1-توریسم طبیعی/روستایی PAGEREF _Toc330797451 h 225-1-2-توریسم فرهنگی/ روستایی PAGEREF _Toc330797452 h 235-1-3-توریسم دهکده ای PAGEREF _Toc330797453 h 235-1-4-توریسم کشاورزی PAGEREF _Toc330797454 h 235-1-5-توریسم مزرعه PAGEREF _Toc330797455 h 235-1-6-توریسم سبز PAGEREF _Toc330797456 h 236-ابعاد و اثرات گردش گري روستايي PAGEREF _Toc330797457 h 237-جایگاه توریسم درتوسعه روستایی PAGEREF _Toc330797458 h 248-مشکلات گردش گری روستایی PAGEREF _Toc330797459 h 268-1-فقدان مهارتهای مدیریتی PAGEREF _Toc330797460 h 268-2- بازاریابی PAGEREF _Toc330797461 h 269-فصول محدود گردش گری روستایی PAGEREF _Toc330797462 h 2610-اطلاعات محدود کشاورزان از خواسته های گردش گران PAGEREF _Toc330797463 h 2711- انواع گردش گری PAGEREF _Toc330797464 h 2711-1- گردش گری فرهنگی- تاریخی PAGEREF _Toc330797465 h 2711-2- گردش گري ماجراجويانه PAGEREF _Toc330797466 h 2811-3- گردش گري ورزشي PAGEREF _Toc330797467 h 2911- 4-گردش گري درماني PAGEREF _Toc330797468 h 2911- 5-گردش گري انبوه يا تفريحي PAGEREF _Toc330797469 h 2911- 6-گردش گري نوستالژيك PAGEREF _Toc330797470 h 3011- 7-گردش گري روستايي PAGEREF _Toc330797471 h 3011- 8-گردش گري قومي PAGEREF _Toc330797472 h 3111-9- گردش گري شهري PAGEREF _Toc330797473 h 3211- 10-گردش گري مذهبي PAGEREF _Toc330797474 h 3211- 11-طبيعت گردي PAGEREF _Toc330797475 h 33فصل سوم : معرفي منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc330797476 h 351 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان PAGEREF _Toc330797479 h 361 -1 – موقعیت جغرافيايي استان گلستان PAGEREF _Toc330797480 h 361- 2 – موقعیت جغرافيايي شهرستان بندر تركمن PAGEREF _Toc330797481 h 371- 2 – 1 – موقعیت رياضي ، حدود ، وسعت شهرستان : PAGEREF _Toc330797482 h 371 – 2 – 2 – موقعيت نسبي شهرستان PAGEREF _Toc330797483 h 371 – 2 – 2 – 1 – موقعيت‌ حاشيه‌ اي PAGEREF _Toc330797484 h 371 – 2 – 2 – 2 – موقعيت‌ مرزي PAGEREF _Toc330797485 h 381 – 2 – 2 – 3 – موقعيت‌ دريايي و ساحلي (موقعيت صيدگاهي) PAGEREF _Toc330797486 h 381 – 2 – 2 – 4 – موقعيت‌ گردش گاهي و توريستي PAGEREF _Toc330797487 h 381 – 2 – 2 – 5 – موقعيت‌ استراتژيكي PAGEREF _Toc330797488 h 381 – 3 – موقعيت طبيعي آشوراده PAGEREF _Toc330797489 h 381 – 4 – اقليم PAGEREF _Toc330797490 h 401 – 4 – 1 – اقليم شهرستان تركمن PAGEREF _Toc330797491 h 401 – 4 – 2 – اقليم آشوراده PAGEREF _Toc330797492 h 425-1-شرایط زیست- اقلیمی منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc330797493 h 431-5-1-ويژگي هاي شاخص ارائه شده در روش ماهاني PAGEREF _Toc330797494 h 486-1 – ناهمواري PAGEREF _Toc330797495 h 581 – 6 – 1- ناهمواري هاي استان گلستان PAGEREF _Toc330797496 h 581 – 6 – 2 – ناهمواري هاي شهرستان تركمن : PAGEREF _Toc330797497 h 591 – 6 – 2 – 1 – توان طبيعي و سكونت گزيني در منطقه PAGEREF _Toc330797498 h 601 – 6 – 2 – 2 – محيط طبيعي و نحوه توزيع جمعيت و پراكندگي مراكز جمعيتي در بندر تركمن : PAGEREF _Toc330797499 h 611- 6 – 3 – ناهمواري هاي آشوراده PAGEREF _Toc330797500 h 621 – 6 – 3 – 1 – پوشش گياهي آشوراده PAGEREF _Toc330797501 h 622 – خصوصيات انساني PAGEREF _Toc330797502 h 622- 1 – جمعيت استان گلستان PAGEREF _Toc330797503 h 622 – 1- 1- جمعيت جزيره آشوراده PAGEREF _Toc330797504 h 652- 2 – ساختار سنی و جنسی جمعيت PAGEREF _Toc330797505 h 652 – 3 – آموزش PAGEREF _Toc330797506 h 652- 4 – بهداشت PAGEREF _Toc330797507 h 662- 5 – مهاجرت PAGEREF _Toc330797508 h 683 – خصوصيات زيربنايي PAGEREF _Toc330797509 h 693 – 1 – محيط طبيعي و شبكه ارتباطي PAGEREF _Toc330797510 h 693 – 1 – 1 – راههاي جاده‌اي PAGEREF _Toc330797511 h 693 – 1 – 2 – راه آهن PAGEREF _Toc330797513 h 693 – 1 – 3 – راه آبي PAGEREF _Toc330797514 h 703 – 2 – اكوسيستم آب PAGEREF _Toc330797515 h 703 – 2 – 1- آبهاي راكد PAGEREF _Toc330797516 h 703 – 2 – 2 – آبهاي زيرزميني PAGEREF _Toc330797517 h 713 – 2 – 3 – آبهاي جاري PAGEREF _Toc330797518 h 714 – جغرافیای اقتصادی استان گلستان PAGEREF _Toc330797519 h 724 – 1 – كشاورزي PAGEREF _Toc330797520 h 724- 1- 1- کشاورزی در استان گلستان PAGEREF _Toc330797521 h 724 – 1 – 2 – كشاورزي در بندر تركمن PAGEREF _Toc330797522 h 744 – 2 – صنعت استان گلستان PAGEREF _Toc330797523 h 764 – 3 – معادن استان گلستان PAGEREF _Toc330797524 h 774 – 4 – صنايع دستي استان گلستان PAGEREF _Toc330797525 h 78فصل چهارم: یافته های تحقیق PAGEREF _Toc330797526 h 801 – جاذبه هاي گردشگري PAGEREF _Toc330797528 h 81بخش اول : معرفی جاذبه های گردشگری منطقه مورد مطالعه PAGEREF _Toc330797529 h 811 – جاذبه هاي گردش گري استان گلستان PAGEREF _Toc330797530 h 812 – جاذبه هاي گردشگري شهرستان بندر تركمن PAGEREF _Toc330797531 h 843 – جاذبه هاي گردشگري جزيره آشوراده PAGEREF _Toc330797532 h 854 – گونه های گیاهی و جانوری جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330797533 h 87بخش دوم:یافته های آماری تحقیق PAGEREF _Toc330797534 h 88الف) آمار توصیفی PAGEREF _Toc330797535 h 881- ویژگی های پاسخ گو PAGEREF _Toc330797536 h 881-1- جنسیت PAGEREF _Toc330797537 h 882-1- سن PAGEREF _Toc330797538 h 893-1- رشته تحصیلی PAGEREF _Toc330797539 h 904-1- وضعیت اشتغال PAGEREF _Toc330797540 h 905-1- محل خدمت PAGEREF _Toc330797541 h 916- 1-وضعیت تأهل PAGEREF _Toc330797542 h 927- 1-محل زندگی PAGEREF _Toc330797543 h 92ب)آزمون فرضیه ها PAGEREF _Toc330797544 h 931-1-تجزیه و تحلیل مربوط به اولین فرضیه PAGEREF _Toc330797545 h 931-2-تجزیه و تحلیل مربوط به دومین فرضیه PAGEREF _Toc330797546 h 941-3-تجزیه و تحلیل مربوط به سومین فرضیه PAGEREF _Toc330797547 h 941-4-تجزیه و تحلیل مربوط به چهارمین فرضیه PAGEREF _Toc330797548 h 955-آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330797549 h 965-1-عامل تعداد مراکز تصمیم گیری PAGEREF _Toc330797550 h 975-2- عامل فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر PAGEREF _Toc330797551 h 985-3- عامل وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری PAGEREF _Toc330797552 h 995-4- عامل بازاریابی PAGEREF _Toc330797553 h 1006-مقایسه نظرات دو گروه PAGEREF _Toc330797554 h 1016-1- تعدد مراکز تصمیم گیری PAGEREF _Toc330797555 h 1016-2- بازاریابی PAGEREF _Toc330797556 h 1016-3- وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری PAGEREF _Toc330797557 h 1026-4- فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر PAGEREF _Toc330797558 h 103فصل پنجم : استنتاج نهائی وآزمون فرضیات PAGEREF _Toc330797559 h 104بحث ونتیجه گیری PAGEREF _Toc330797561 h 105آزمون فرضیات PAGEREF _Toc330797562 h 107پیشنهادات PAGEREF _Toc330797563 h 108منابع و مأخذ PAGEREF _Toc330797564 h 111

فهرست شكل ها
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستایی PAGEREF _Toc330799200 h 16شکل شماره 4-1:جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330799313 h 86شکل شماره 4-2 :مسجد جامع جزيره آشوراده PAGEREF _Toc330799314 h 86شکل شماره 4-3: نمایی از ساحل جزیره آشوراده PAGEREF _Toc330799316 h 87
TOC o “1-4” h z u
فهرست نقشه ها
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u نقشه شماره ي 3-1 : نقشه تقسيمات سياسي كشور به تفكيك استان PAGEREF _Toc330799520 h 36نقشه شماره 3-2 : موقعيت منطقه آشوراده در شهرستان بندر تركمن PAGEREF _Toc330799530 h 39نقشه شماره 3-3 : نقشه ي اقليم استان گلستان PAGEREF _Toc330799531 h 40نقشه شماره ي 3-4 : منحني دما در استان گلستان PAGEREF _Toc330799534 h 41نقشه شماره ي 3-5 : منحني بارش در استان گلستان PAGEREF _Toc330799535 h 42نقشه شماره ي 3-6 : نقشه ي توپوگرافي استان گلستان PAGEREF _Toc330799551 h 58نقشه شماره ي 3-7 : طبقه بندي جمعيتي شهرستان هاي استان گلستان PAGEREF _Toc330799560 h 64 TOC o “1-4” h z u

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC o “1-4” h z u نمودارشماره 4-1: جنسیت افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330799851 h 89نمودارشماره 4-2 :وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330799858 h 91نمودارشماره 4-3 : محل زندگی افرادمورد مطالعه PAGEREF _Toc330799865 h 92 TOC o “1-4” h z u

فهرست جداول
عنوان صفحه TOC o “1-4” h z u
جدول شماره2-1 . جایگاه توریسم در توسعه روستایی PAGEREF _Toc330800148 h 25جدول شماره 3-1 : جدول چند قسمتي ماهاني PAGEREF _Toc330800189 h 45جدول شماره ي 3-2 : جدول شاخص گروه رطوبتي PAGEREF _Toc330800190 h 46جدول شماره 3-3 :ماهاني قسمت اول (جدول تشخيص) PAGEREF _Toc330800191 h 46جدول شماره 3-4 :ماهاني قسمت دوم (جدول شاخص ها) PAGEREF _Toc330800192 h 47جدول شماره 3-5: (جدول مفهوم شاخص ها) PAGEREF _Toc330800193 h 48جدول شماره 3-7: جدول ماهاني – منطقه آسايش شب و روز PAGEREF _Toc330800195 h 50جدول شماره 3-8 :ارزيابي ماهاني PAGEREF _Toc330800196 h 50جدول شماره 3-9: وضعيت شاخص هاي گرمايي PAGEREF _Toc330800197 h 52جدول شماره 3-10: پيشنهادات مقدماتي ماهاني PAGEREF _Toc330800198 h 53جدول شماره 3-11:شاخص ماهانی شهرستان بندرترکمن PAGEREF _Toc330800199 h 57جدول شماره 3-12: جمعیت شهرهای استان گلستان PAGEREF _Toc330800210 h 63جدول شماره 3-13 شاخص های انسانی استان گلستان PAGEREF _Toc330800215 h 66جدول شماره 3-14: وضعیت خانه های بهداشت در استان گلستان PAGEREF _Toc330800217 h 67جدول شماره 3-15: تعداد مراکز بهداشتی درمانی استان گلستان بر حسب وضعیت جغرافیایی PAGEREF _Toc330800218 h 67جدول شماره 3-16 : مهاجران وارد شده به استان گلستان طی 10 سال گذشته بر حسب سن و آخرین محل اقامت (نفر) PAGEREF _Toc330800220 h 68جدول شماره 3-17 : تعداد انواع پرندگان مهاجر آبزي در تالاب هاي استان گلستان در سال 1387 PAGEREF _Toc330800234 h 75جدول شماره 4-1 : جاذبه هاي گردش گري استان گلستان PAGEREF _Toc330800243 h 81جدول شماره 4-2 : موقعیت جاذبه های شهرستان بندر ترکمن PAGEREF _Toc330800245 h 85جدول شماره 4-1 : توزیع فراوانی جنسیت افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800255 h 89جدول شماره 4-2 : توزیع فراوانی سن افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800258 h 89جدول شماره 4-3: توزیع فراوانی رشته تحصیلی افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800260 h 90جدول شماره 4-4 : توزیع فراوانی وضعیت اشتغال افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800262 h 90جدول شماره4-5:توزیع فراوانی محل خدمت افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800265 h 91جدول شماره 4-6 : توزیع فراوانی وضعیت تأهل افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800267 h 92جدول شماره 4-7 : توزیع فراوانی محل زندگی افراد مورد مطالعه PAGEREF _Toc330800269 h 92جدول 4-8 :وضعیت نرمال بودن متغیرهای تعداد مراکزتصمیم گیری، بازاریابی، وجود امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری PAGEREF _Toc330800273 h 93جدول 4-9 : آزمون فرضیه اول PAGEREF _Toc330800274 h 93جدول 4-10: آزمون فرضیه دوم PAGEREF _Toc330800276 h 94جدول 4-11 : آزمون فرضیه سوم PAGEREF _Toc330800278 h 95جدول 4-12 : آزمون فرضیه چهارم PAGEREF _Toc330800280 h 96جدول 4-13 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800282 h 96جدول 4-14 : نتایج آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800283 h 97جدول 4-15 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800285 h 97جدول 4-16 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800286 h 98جدول 4-17 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800288 h 98جدول 4-18 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800289 h 98جدول 4-19 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800291 h 99جدول 4-20 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800292 h 99جدول 4-21 : میانگین رتبه ها PAGEREF _Toc330800294 h 100جدول 4-22 : آزمون فریدمن PAGEREF _Toc330800295 h 100جدول 4-23: ميانگين رتبه ها PAGEREF _Toc330800299 h 101جدول 4-24: آزمون فريدمن PAGEREF _Toc330800300 h 101جدول 4-25: ميانگين رتبه ها PAGEREF _Toc330800302 h 102جدول 4-26 : آزمون فريدمن PAGEREF _Toc330800303 h 102جدول 4-27: ميانگين رتبه ها PAGEREF _Toc330800305 h 103جدول 4-28 : آزمون فريدمن PAGEREF _Toc330800306 h 103
چکيدههدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .
دراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است.از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .
فرضیه های تحقیق عبارتند از: رابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
درپایان به این نتیجه رسیدیم که بین بازاریابی ، امکانات زیربنائی و خدمات گردش گری با توسعه صنعت گردش گری درجزیره آشوراده رابطه معنادار ومستقیمی وجود دارد.
بین تعداد مراکز تصمیم گیری و فقدان فرهنگ پذیرش گردش گر با توسعه صنعت گردش گری در جزیره آشوراده رابطه معنادارو معکوسی وجود دارد.
واژگان کلیدی: برنامه ریزی- توسعه گردش گری- بندر ترکمن-آشوراده

مقدمهرشد و گسترش گردش گری ازجمله پدیده های مهم اواخر قرن بیستم است که با سرعت درقرن جدید ادامه دارد . نواحی روستایی و کوهستانی مهم ترین عرصه هایی هستند که درزمینه گردش گری و فعالیت های وابسته به آن به شدت مورد توجه گردش گران و کارشناسان گردش گری می باشند .
گردش گری روستایی درارتباط با توسعه روستایی و توسعه پایدار مورد توجه است . درواقع ، گردش گری روستایی نوعی گردش گری پایدار است که ازمنابع نواحی روستایی ازجهت بهره وری ، اشتغال ، توزیع مناسب ثروت و درآمد ، حفاظت از محیط زیست و فرهنگ روستایی ، به کارگیری و مشارکت مردم محلی و شیوه مناسب هماهنگی و تطابق ارزش ها وعقاید سنتی با ارزش های عصرنوین ، به همراه دارد .
گردش گری روستایی می تواند نقش مهمی در توسعه مناطق روستایی که دارای مناظر طبیعی جذاب ، چشم اندازهای زیبا و متنوع ازنظر فرهنگی ، اقلیمی و قومی می باشد ، ایفا نماید .
گردش گری روستایی منافعی نظیر ایجاد فرصت های شغلی ، کسب درآمد بیشتر برای دولت ، افزایش درآمد خانوارهای روستایی ، ایجاد رفاه اجتماعی و غیره دارد ، اما مانند شمشیر دولبه ای است که در صورت تبدیل شدن به گردش گری افسارگسیخته ، می تواند بر پیکره طبیعی و فرهنگی روستاها آسیب وارد کند .
ازآن جا که ایران کشوری با آب و هوای متنوع و انعطاف پذیر است و در هر مقطعی از زمان ، چهار فصل را می توان در نقاط مختلف آن مشاهده کرد ، بالطبع وجود چنین موقعیتی ، اثرات وپیامدهای خودرا برچهره زمین ازقبیل سکونت گاه ها ، فرم مساکن ، مزارع ، قشربندی اجتماعی و . . . نشان می دهد ودیگر اینکه فضای روستایی ایران بستر شکوفایی بخش مهمی از تمدن گذشته ایران زمین است ودارای تنوع قومی ، فرهنگی می باشد وروستاهایی با ماهیت مختلف بوجود آمده اندکه متأسفانه فقط چند نمونه ازاین روستاها از قبیل ماسوله ، کندوان و ابیانه و چند روستای دیگر شناخته شده اند و دارای شهرت جهانی می باشند درحالی که این قبیل روستاها درایران بسیار زیادند که به ورطه فراموشی سپرده شده اند و حتی برای مردم ایران نیز ناشناخته هستند درحالی که با کمی توجه ، این روستاها می توانند نقش مهمی در توسعه روستایی و بهبود اقتصاد ناحیه ای داشته باشند .
پژوهش حاضر با عنوان مدیریت وبرنامه ریزی توسعه ی گردش گری روستایی دربندر ترکمن با تأکید برروستای نمونه گردش گری آشوراده ، درهمین راستا تنظیم گردیده است . به امید اینکه نتایج آن مورد استفاده مسئولان ودست اندرکاران مسائل گردش گری وتوریسم قرار گیرد .
فصل اول
1-بیان مسئله
با گسترش روز افزون مهارت هاي روستايي ؛ كاهش در آمد خانوارهاي روستايي و افول كشاورزي روستايي نيازي روز افزون به فعاليتي جايگزين و در عين حال مكمل براي كشاورزي در نواحي روستايي احساس مي شود تا به منظور توسعه پايدار روستايي ، امكان بهره مندي روستائيان از معيشت پايدار فراهم آيد كه اين خود بهبود زندگي روستايي و رضايت مندي روستايي را به همراه دارد معمولاً توريسم بازديدهاي روزانه و اقامت هاي طولاني مدت دور از محل زندگي و كار را شامل ميشود . در حالي كه ديدارهايي مورد توجه هستند كه گردش گران حد اقل به مدت يك شبانه روز در روستا بمانند . كساني كه يك روز از روستا بازديد مي كنند در مقايسه با كساني كه مدت بيشتري در روستا مي مانند ؛ به دليل اينكه تعدادشان بيشتر است تاثير بيشتر هم بر محيط زيست دارند پس بايد در برنامه ريزي و مديريت موثر در گردش گري روستايي هم تاثير بازديد هاي تفريحي روزانه و هم تاثير اقامت هاي بلند مدت را در نظر گرفت زيرا محدوده ي فعّاليّت هاي گردش گري در دامنه اين دو دسته قرار مي گيرد . در نهايت بخش گسترده اي از بازديدها از جانب قشر كوچكي صورت مي گيرد اما تعداد بازديد كنندگان داخلي كه روزانه گردش گري روستايي را مورد توجه قرار مي دهند بسيار زياد است . انگيزه بسياري از گردش گران از ديدن روستا علاقه مندي به تجربه ي محيط روستاست تا شركت در فعاليت هاي مشخص . بنا براين مهم ترين تجربه اي كه گردش گران از گردش گران روستايي كسب مي كنند ؛ اين است كه روستا با زندگي نوين شهري تقابل دارد .اما فوايد گردش گري روستايي محدوديت هايي دارد كه نشان مي دهد گردش گري روستايي نمي تواند يك شيوه موفق جهاني براي اقتصاد باشد در حاليكه علاقه مندي به اين پديده نشانگر اين است كه برنامه ريزي دقيق و حساب شده اي براي گردش گري روستايي لازم است . بنابراين موفقيت گردش گري روستايي به صورت جدايي ناپذير با توسعه و محافظت بيشتر منابع روستايي در ارتباط است . (جوليا شارپلي ، 1380 ، صص 45 ، 50 ، 65 ) البته توريسم به تنهايي منتهي به توسعه نمي شود بلكه توسعه عمومي باعث بهره دهي توريسم ميشود .و در نهايت توريسم از ديد اقتصادي ؛ يكي از سريع ترين راه هاي بازگشت سرمايه است و بالاترين ضريب انباشت را دارد . زيرا سرمايه به صورت ارز وارد كشور ميشود (سرلك ، 1380 ، ص241) . امروزه در قلمرو جغرافيا ؛مطالعات در بخش هاي مختلف روستا با تكيه بر تئوري سيستم ها و با تاكيد بر نگرش سيستمي ؛ بررسي و تحقيق مي شود . نبود اطلاع از امكانات بالقوه روستا ، بهره برداري كامل از آن را نا ممكن مي سازد و تدوين برنامه هاي مربوط به توسعه روستايي را با مشكل مواجه مي سازد(بدري فر ، 1376 ، ص 71) . بنابراين مي توان اذعان نمود كه روستاشناسي مقدم بر برنامه ريزي روستايي است . زيرا لازم است كه بر اساس دريافت استعدادهاي موجود روستا ، برنامه ريزي نمود .(منشي زاده و همكار ، 1380 ، ص5) شرايط گوناگون روستاها به خصوص در كشورهاي در حال توسعه (و نوعاً در كشور ايران ) مي طلبد كه هدف برنامه ريزي روستايي در جهت رفاه بيشتر ساكنان ؛كاهش فاصله بين سطح زندگي روستايي و شهري ؛افزايش درآمد روستائيان ، كاهش شدت مهاجرت ها ، حفظ محيط طبيعي وجلوگيري از تخريب و آلودگي هاي آن و جهت دادن فرهنگ روستايي به سوي تفكر و انديشه ي خلاق داشتن و به كار بستن آن در جهت اوضاع باشد كه در نهايت باز خورد آن توسعه است .
روستا واحد همگن طبیعی ، اجتماعی و اقتصادی است که در آن افرادی که دارای عقاید و افکار تقریباً مشترکی هستند به سر می برند . روستائیان برای امرار معاش و گذراندن زندگی شان ناگزیر از انجام فعالیت هایی که عمدتاً شامل کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی یا ترکیبی از اینها است ، هستند در کشورهای جهان سوم روستائیان و کشاورزان به رغم کار و کوشش فراوان همواره جز قشر کم در آمد جامعه به شمار می روند و در تأمین مخارج و هزینه های زندگی دچار مشکل هستند . در روستاها پتانسیل های گردش گری روستایی است که می تواند منبع جدید درآمدی برای روستائیان بویژه روستائیان کشورهای در حال توسعه باشد و تا اندازه ای مشکلات آنها را حل کند یا تقلیل دهد . این امر مستلزم مدیریت و برنامه ریزی خاصی است . گردش گران افرادی هستند که ممکن است بر اساس حس کنجکاوی خود به روستاها سفر کنند تا علاوه بر دیدن مناظر طبیعی آن نقاط ، با آداب و رسوم و فرهنگ آنجا آشنا شوند .(مصدق ، 1388 ، ص36)
روستاهايي كه در حاشيه كوير و مناطق خشك قرار دارند . با معماري خاصي كه مختص مناطق خشك است و ساكنين آنها كه داراي روحيه قناعت و ساده زيستي كه حاكي از شرايط طبيعي است مي توانند براي جهان گردان جالب توجه باشند و يا اينكه اين روستاها مي توانند براي مطالعه كنندگان و بازديدكنندگان و ورزشكاران خدماتي ارائه دهند .
روستاهاي مناطق كوهستاني كه بعضاً داراي چشم اندازهاي زيبائي هستند كه به عنوان مكان هاي ييلاقي نيز مورد استفاده توريست ها بويژه در فصل تابستان قرار مي گيرند (رضواني ، 1377 ، ص15) . نواحي كوهستاني همچنين به علت اينكه آب و هواي معتدل دارند محل زندگي و معيشت كوچ نشينان هستند، ايلات و عشاير ايران با بافت اجتماعي پيچيده و منسجمي كه دارند مي توانند براي توريست هاي علمي فرهنگي بسيار جاذب و جالب توجه باشند (همان منبع) .
روستاهايي كه در مسير جاده ابريشم قرار دارند مثل بسطام و فرقان در سمنان و يا روستاهايي كه چشمه هاي آب گرم معدني فراواني دارند مثل سرعين در اردبيل هم مي توانند نقش مهمي در جذب توريست ايفا نمايند . در داخل و بطن هركدام از روستاهاي مناطق مختلف كشور ، آثار و ابنيه هايي وجود دارند كه بر اساس تاريخ و موقعيت جغرافيايي شان بوجود آمده اند . در طرح هاي هادي روستايي يكي از مواردي كه تأكيد زيادي بر روي آنها مي شود توجه ويژه به اين آثار و ابنيه هاست كه بايد مورد توجه قرار بگيرند و در جذب توريست نقش فعالي داشته باشند (ابري ، 1378 ، ص45) .
لذا این تحقیق می کوشد تابا بررسی همه جانبه ، به رویکردی مدیریتی در زمینه ی گردش گری روستایی در منطقه بندر ترکمن به ویژه روستای آشوراده که از حیث طبیعت بکر وآب وهوای مطبوع و جاذبه های متعدد گردش گری در رتبه های بالای کشوری قرار دارد ، دست یابند .
2-اهمیت مسئله وضرورت انجام تحقیقامروزه گردش گری به عنوان فرآورده جدید تغذیه ساز درآمد و راه علاج همه جوامع روستایی است که با مشکلات اقتصادی مواجه هستند ، هنوز هم گردش گری به وسیله فعالیت هایی چون جنگل داری ، ذخیره آب و حفظ محیط زیست در حال پیشرفت است که نه تنها یک رابطه متقابل میان کاربردهای متفاوت منابع روستایی را نشان می دهد بلکه یک وابستگی متقابل را هم بین آنها نشان می دهد .
گردش گری روستایی می تواند سهمی در متنوع سازی اقتصادی و توسعه پایدار داشته باشد و با ایجاد اشتغال و درآمد موجب توسعه مناطق توسعه نیافته گردد و اگر چه مشاغل مربوط به این صنعت خیلی تخصصی و پر درآمد نیستند ، منافع بسیاری را نصیب روستاییان می کند . گردش گران برای اقامت ، خرید کالاهای محلی و خدمات پول پرداخت می کنند . این پول ها در فعالیت های محلی جریان می یابد و موجب تحرک روستاییان در برآوردن نیازهای بازدیدکنندگان می شود . گردش گری روستایی با ایجاد اشتغال ، افزایش سطوح درآمد ، متنوع سازی فعالیت های اقتصادی ، افزایش سطح آگاهی های اجتماعی و ایجاد روابط اجتماعی گسترده بین جامعه میزبان و میهمان به حفاظت از میراث فرهنگی و محیط زیست طبیعی کمک کرده و با جلوگیری از مهاجرت بی رویه و بهینه سازی بهره برداری از زمین به توسعه روستایی پایدارکمک می کند .
گردش گری روستایی منبع با ارزش اشتغال زایی و ایجاد در آمد است و می تواند وسیله مهمی برای توسعه اجتماعی – اقتصادی جـوامع روستایی باشـد و در بسیاری از کشـورها با سیاست های کشـاورزی در ارتباط است و غالباً وسیله ای در جهت حمایت از محیط زیست و فرهنگ روستایی می باشد بنابراین می تواند نقش اساسی در توسعه و حفظ روستا می باشد .
گردش گری روستایی می تواند به ازدیاد سرمایه های جغرافیایی ، کیفیت مناظر طبیعی و حفظ فرهنگ روستایی کمک کند . وجود برخی معضلات مانند میزان زاد و ولد بالا ، کمبود آب و خاک ، کمبود منابع اشتغال و درآمد روستاییان و در وضعیت موجود نیز بیکاری و مهاجرت نیروهای فعال به شهرهای بزرگ ، کمبود و نارسایی امکانات و خدمات زیر بنائی و رفاهی ، بهداشت و غیره موجب شده است تا روستاها با توجه به تغیر و تحولات امروزه از هدفهای توسعه انسانی عقب مانده و جهت رسیدن به سطحی مطلوب از توسعه نیازمند برنامه ریزی های کاربردی و کارآمد باشند .
بنابراین همسو بودن ، در یک راستا قرار گرفتن گردش گری روستایی و توسعه روستایی موجب می شود بحث بازنگری در فراهم نمودن هر چه بهتر زمینه های افزایش پتانسیل گردش گری و کیفی نمودن عوامل زیربط درنتیجه ساماندهی نواحی روستایی مورد توجه پژوهش گران ، کارشناسان ، مسئولان برنامه ریزی و خط مشی گذران کشور قرار گیرد .
گردش گری روستایی یکی از زمینه های نسبتاً موثر در توسعه روستایی است که می تواند فرصت ها و امکاناتی را بویژه برای اشتغال و درآمد روستایی فراهم سازد و نقش موثری در احیاء و نوسازی نواحی روستایی ایفا کند . نقش و اهمیت گردش گری در فرآیند توسعه روستایی در بسیاری از کشورها به اثبات رسیده هم اکنون گردش گری روستایی به عنوان صنعتی که بالقوه دارای پایداری است قلمداد می شود .
گردش گری روستایی ، گردش گری کشاورزی ، طبیعت گردی و گردش گری سبز از جمله تعابیر متعددی هستند که به فعالیت های گردش گری واقع در خارج از شهرها اطلاق می گردد .(شريف زاده و همكار ، 1381 ، ص52)
در توجیه شایستگی توجه عادلانه ی دولتها به هر دو رویکرد گردش گری نظرات متنوعی ابراز شده است .برخی متصورند که اعمال هرگونه گردش گری در نواحی روستایی به صرفه است وجوامع روستایی را احیا می کند ولی از دیگر سو برخی معتقدند تنها روستاییان مستحق دریافت مزایایی هستند که از گردش گری روستایی نشات می گیرد . این اظهارنظرها در حالی صورت می گیرد که گردش گری عاملی مهم در سوق دهی سرمایه های شهری و توجه بنگاه های اقتصادی به محیط های روستایی است ، لیکن تاثیر بسیار اندکی در افزایش درآمد روستاییان و کشاورزان دارد .
مطمئنا گردش گری با توجه به رویکرد ساکنین مقاصد گردش گری روستایی نسبت به اقتصاد محلی و چگونگی استفاده از محصولات محلی و سرمایه ی بومی شان جلوه های متفاوتی را به خود خواهد دید . (iran-tourism .ir ، 1390)
هنوز توسعه روستایی با مسائل متعددی ازقبیل فقر ، اشتغال ، بهداشت ، امنیت غذایی وپایداری محیط زیست روبرواست . این مسائل باعث شده است تاباری دیگر توسعه روستایی مورد توجه برنامه ریزان قرار گرفته وراهبردهایی برای حل مسائل این نواحی پیدا کنند .یکی ازاین راهبردها که دراغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی دربعضی ازکشورها به مرحله اجرا درآمده و نتایج مثبتی به همراه داشته ، توسعه گردش گری در روستاهایی است که دارای توان مندی های لازم برای جذب گردش گر می باشد .
در این پژوهش با توجه به مدارک فوق و درک این مطلب که با شناخت توان مندی ها و محدودیت های مناطق روستایی (با تأکید بر جزیره آشوراده) می توان با برنامه ریزی مناسب گردش گری به توسعه این مناطق کمک نمود ، سعی شده است راهبردها وراهکارهایی برای توسعه گردش گری روستایی پیشنهاد گردد .
3-سؤالات تحقیقتأثیرات توریسم روستایی برتوسعه گردشگری روستایی درجزیره آشوراده به چه میزان است؟
تأثیر برنامه ریزی وتوسعه گردش گری در توسعه جزیره آشوراده به چه میزان است؟
عوامل موفقیت درتوسعه توریسم روستایی درجزیره آشوراده چیست؟
4-فرضیات تحقیقرابطه معناداری بین تعداد مراکز تصمیم گیری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین بازاریابی و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین امکانات زیربنائی و خدمات گردشگری و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
رابطه معناداری بین فقدان فرهنگ پذیرش گردشگر و توسعه صنعت گردشگری درجزیره آشوراده وجود دارد.
5-اهداف تحقیقالف)هدف کلی: هدف کلی این تحقیق شناخت توان مندی ها ومحدودیت ها به منظور مدیریت وبرنامه ریزی توسعه گردش گری درجزیره آشوراده می باشد .
ب)اهداف اختصاصی:درراستای دست یابی به هدف کلی فوق ، اهداف اختصاصی زیرمدنظرقرارمی گیرد:
بررسی وارائه بهترین شیوه برنامه ریزی درجهت توسعه گردش گری درجزیره آشوراده
بررسی نقش توان مندی های گردش گری جزیره آشوراده در توسعه گردش گری این منطقه
بررسی آثار تاریخی وباستانی جزیره آشوراده درجهت توسعه گردش گری

6-روش تحقیقدراین مطالعه برحسب چشم انداز موضوع و بررسی ها از یک روش توصیفی- تحلیلی و سپس روش های پیمایشی مبتنی بر بررسی ها و مشاهدات عینی تبعیت نموده است تا بتوان با استفاده از اطلاعات کتابخانه‌ای ، اسنادی و گزارشات سازمانی ، همچنین مشاهدات و تصویربرداری و انجام مصاحبات مناسب با افراد ذی ربط ، در ابعاد متفاوت به ارزیابی مناسب برسیم . از طرفی چون این مطالعه به لحاظ هدف ، کاربردی است ، برای جمع آوری اطلاعات در راستای تأمین اهداف کاربردی ، پرسش نامه هایی نیز تهیه و در اختیار افراد مناسب قرار گرفت و اطلاعات حاصل ازآن درجهت پیش برد اهداف پژوهش مورد استفاده قرار گرفت .
7-محدودیت های تحقیقاز اهم محدویت های تحقیق حاضر می توان به موارد زیر اشاره کرد :
– محدود بودن فرصت فعالیت های میدانی
– عدم وجود آمار و اطلاعات کافی
– هزینه و زمان بر بودن انجام تحقیق
– عدم دست رسی به منابع صحیح وکامل
– عدم هم کاری مردم در پاسخ دادن به پرسش نامه ها
– جدید بودن موضوع و نبود پیشینه تحقیق دراین زمینه
8-پیشینه تحقیقحاجیلویی و همکاران (1387) پژوهشی با عنوان اثرات گردشگري بر توسعه روستايي با نظرسنجي از روستاييان دره کن و سولقان انجام دادند. هدف اين مقاله شناخت اثرات اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي گردشگري در روستاهاي دره کن است که داراي قابليت هاي گردشگري هستند. نتايج نشان مي دهد که گردشگري در زمينه اقتصادي اثرات محدودي داشته و به جز اشتغال زايي و درآمد زايي اندک، موجب بالا رفتن قيمت ها و سوداگري زمين شده است. در زمينه اجتماعي اثرات مثبت بيشتري نظير افزايش سواد، بهداشت فردي و عمومي، افزايش تعامل با نواحي همجوار، و کاهش مهاجرت داشته است. در زمينه زيست محيطي نيز ورود گردشگران به نابودي گونه هاي گياهي و جانوري، افزايش آلودگي و تخريب محيط زيست منجر شده است. بنابراين، با برنامه ريزي اصولي و تلاش براي استفاده بهينه از ورود گردشگران، مي توان وضعيت اقتصادي و به تبع آن، وضعيت اجتماعي، زيست محيطي و کالبدي روستاهاي منطقه را بهبود بخشيد.
طالب و محمد خواه (1387) در پژوهشی با عنوان عوامل موثر در توسعه گردشگري روستايي (مطالعه موردي روستاهاي حاشيه زاينده رود بخش سامان از توابع شهرستان شهركرد استان چهارمحال و بختياري) به این نتیجه رسیدند که در قالب نگرشي جامع و نظاموار و مبتني بر واقعيات منطقه به منظور رسيدن به چارچوبي علمي و كاربردي براي مطالعه و تحليل محور مطالعاتي سطح بندي فضايي ضروري مي نمايد. براين اساس سامانه بندي گردشگري بخش سامان در سه سطح (ماكروسامانه مزوسامانه، ميكروسامانه كه در اين مقاله به عنوان سطح برنامه ريزي محسوب مي شوند و بر اساس حوضه آبريز، سرشاخه هاي اصلي و فرعي رودخانه زاينده رود تقسيم بندي گرديده اند) قابل سطح بندي و مطالعه است. به اين ترتيب كل محدوده (بخش سامان) تشكيل يك ماگرو سامانه توريستي را مي دهد و كل حوزه مطالعاتي را شامل مي شود. اين محدوده به لحاظ طبيعي و انساني تشكيل حوزه اي همگن را مي دهد، ماكرو سامانه گردشگري سامان در سطح مياني به چند مزو سامانه گردشگري تبديل مي گردد كه همپوشي كاملي را در سطح محدوده مطالعاتي ارايه مي دهد. اين مزو سامانه ها كه منطبق بر مرز حوضه هاي آبخيز و عوامل ترپوگرافيك به عنوان شاخص ترين عناصر طبيعي و بهترين محدوده براي برنامه ريزي صنعت گردشگري مي باشند، مبناي علمي و اجرايي براي سامانه بندي گردشگري ارايه مي دهند و در صورت برخورداري از كانون هاي جذاب و نقطه اي امكان برنامه ريزي و توسعه گردشگري را در سطح محدوده مطالعاتي فراهم مي نمايند. براي شناسايي جايگاه و نقش هر يك از مزوسامانه مي بايست روشي به كار گرفته شود كه ضمن معرفي توانمندي هاي هر مزو سامانه جايگاه آن را نيز، در نظام اولويت بندي مشخص سازد. براين اساس اقدام به طراحي 25 شاخص در زمينه قابليت هاي طبيعي – اكولوژيك، اجتماعي فرهنگي و قابليت هاي خدماتي گرديد. و براي اينكه نحوه ارتباط ميان سطح دو (مزو سامانه ها) و سطح سه (ميكروسامانه ها) يا كانونهاي جاذب برقرار گردد مي بايست با يكي از روش هاي ممكن به استانداردسازي امتيازها در هر شاخص اقدام شود. به اين ترتيب پس از انجام بررسي هاي لازم روش Z.Scour براي استانداردسازي شاخص ها انتخاب و اعمال مي شود. به اين ترتيب با كمك نرم افزار Spss/ps، Exell در توزيع Z انحراف معيار هر يك از مقادير مربوطه به شاخص طبيعي – فرهنگي – اجتماعي و خدماتي نسبت به ميانگين بدست آمده و پس از حصول نمره Z اقدام به تشخيص و تبيين سطح زير منحني براي هر يك از نمرات بدست آمده، Z مي شود تا نمره نهايي براي بدست آوردن نمره (S) كه جمع نمرات آن بيانگر رتبه هر مزو سامانه مي باشد و در نهايت خدمات قابل پيش بيني را لازم دارد، بدست آيد.
رکن الدین و قادری (1381) در پژوهش خود با عنوان نقش گردشگري روستايي در توسعه روستايي (نقد و تحليل چهارچوبهاي نظريه اي) دریافتند گردشگري روستايي در دنياي امروز يكي از بخشهاي مهم فعاليتهاي اقتصادي محسوب مي گردد. اين فعاليت مهم اقتصادي از ديدگاههاي مختلفي مورد توجه قرار گرفته است. بعضي آن رابه عنوان بخشي از بازار گردشگري مي شناسند و عده اي نيز آن راسياستي براي توسعه روستايي قلمداد مي كنند. سوال اين است كه گردشگري روستايي چه نقش و اثري در توسعه روستايي و توسعه روستايي پايدار دارد؟در دهه پاياني قرن بيستم بسياري از برنامه ريزان اجتماعي ـ اقتصادي در كشورهاي اروپايي گردشگري راروشي مطمئن با چشم اندازي بسيار روشن براي توسعه روستاها بويژه محرومترين آنها معرفي كرده اند. مطالعات انجام شده در كشورهاي فرانسه، اتريش، سوييس، انگلستان، ايرلند، تايلند و ژاپن نشان مي دهد كه گردشگري روستايي بسرعت در اقتصاد روستايي رشد كرده و مكمل فعاليتهاي كشاورزي شده است. ماهيت صنعت گردشگري ايجاد اشتغال و درامد، متنوع سازي اقتصاد، مشاركت اجتماعي و استفاده از منابع محلي است. از آنجا كه بخش اعظم مشكلات عقب ماندگي و توسعه نيافتگي روستايي نيز به فقدان اين صنعت برمي گردد، گردشگري روستايي با حل مسائل و مشكلات فوق مي تواند به توسعه روستايي كمك نمايد.
مطیعی و نصرتی(1390) در پژوهشی با عنوان امکان سنجي توسعه گردشگري در نواحي روستايي از ديدگاه گردشگران (بخش کرگانرود شهرستان تالش) به این نتیجه رسیدند که توسعه گردشگري در روستاها، گسترش فرصتهاي شغلي، ايجاد درآمد اضافي و فقرزدايي را در مناطق روستايي به ارمغان مي آورد، و مزاياي فرهنگي و زيست – محيطي نيز به دنبال دارد، اما همواره خلأ برنامه ريزي کار آمد، در سياستهاي توسعه روستايي براي فراهم آوري، يا يک پارچه کردن گردشگري، احساس مي شود. هدف اين پژوهش، امکان سنجي توسعه گردشگري در نواحي روستايي بخش کرگانرود شهرستان تالش بوده و روش تحقيق، توصيفي – تحليلي است. داده هاي تحقيق از طريق پرسشنامه و مستندات آماري و نقشه اي حاصل شده است. از آن جا که در مورد تعداد گردشگراني که سالانه به بخش کرگانرود وارد مي شوند، هيچ گونه آماري در دسترس نيست، براي اين منظور، طي چند مرحله در فصل گردشگري (تابستان و عيد نوروز) تعداد 70 پرسشنامه توسط گردشگران تکميل گرديد. نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که بين جاذبه هاي طبيعي و يادمانهاي تاريخي، ميزان پذيرش گردشگران از سوي مردم بومي و امکان توسعه گردشگري در بخش کرگانرود رابطه معناداري وجود دارد، اما بين ديگر جاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي و امکان توسعه گردشگري در بخش کرگانرود، رابطه معناداري وجود ندارد. به لحاظ اين که بخش کرگانرود از توان جاذبه هاي فرهنگي و اجتماعي برخودار است، مسوولان و مديران منطقه با به روز کردن اين توان ها در توسعه گردشگري منطقه مي توانند بسيار موثر باشند.
فصل دوممباني نظري تحقيق
1- تعاریف2-1- توریسم (گردش گری)توریسم به مجموعه فعالیت ها و اقداماتی گفته می شود که به شکلی مرتبط با فرد گردش گر صورت می گیرد ، به همراه کلیه فعالیت هایی که گردش گران درهنگام مسافرت به مکانی خارج از محل سکونت شان انجام می دهند . (زاهدی ، 1382 ، ص1) بنابراین ویژگی اصلی توریسم این است که در درجه اول، به سفری اطلاق می شود که دوراز خانه یا محل کار است ؛ و دوم ، اقامت کوتاه مدتی است که گاهی ممکن است بدون توقف شبانه باشد . (بورکارت و مدلیک ، 1981 ، ص 8)
1-2- توریست (گردش گر)توریست یا گردش گر به مسافری گفته می شود که با انگیزه های گردش گری به مقصدی مسافرت نموده و بیش ازیک شب و کمتر از6 ماه درمقصد اقامت نماید ، بدون اینکه اشتغال و اقامت دایم درمقصد داشته باشد . (پاپلي يزدي و همكار ، 1388 ، ص 18)
1-3- توریسم روستاییکنفرانس جهانی توریسم روستایی(2006,Rural Tourism Conference) ، توریسم روستایی را شامل انواع گردش گری با برخورداری از تسهیلات و خدمات رفاهی در نواحی روستایی می داند که امکان بهره مندی از منابع طبیعی و جاذبه های طبیعت را همراه با شرکت در زندگی روستایی (کار در مزرعه و کشاورزی) فراهم می آورد .
همچنین توریسم روستایی به مجموعه فعالیت ها و خدماتی گفته می شود که برای شخص گردش گر به هنگام مسافرت به مناطق روستایی انجام می گیرد ، ومی تواند شامل توریسم کشاورزی ، توریسم مزرعه، توریسم طبیعی و توریسم فرهنگی باشد .
1-4- توسعه روستاییتوسعه روستايي فرايندي است كه منجر به ارتقاي توانايي روستاييان براي كنترل محيط شان بشود و خاست گاه آن كاربرد وسيع تري باشد كه اين گونه كنترل را تضمين مي كند . (p 43 ، 2003 ، khaki) بنابراين توسعه روستايي پديده اي است كه مؤلفه هاي نهادي ، اجتماعي ، فرهنگي ، اقتصادي ، تكنولوژي و فيزيكي را- كه مي بايست به طور همه جانبه ارتقا يابند تا زمينه بهبود كيفيت زندگي اجتماعي و اقتصادي ساكنان روستا فراهم گردد- در بر مي گيرد .
از آن جا که توریسم را فرآیندی درتوسعه روستایی به شمار می آورند ، می بایستی در چارچوب توسعه روستایی به عنوان جایگاه مدیریتی نسبت به مؤلفه های ارزیابی توریسم پذیری نگاهی ویژه شود . درتصویر زیربه این جایگاه توسعه روستایی اشاره شده است .
21653582550
00

شکل شماره2-1 : جایگاه مدیریتی ارزیابی فرآیند توریسم پذیری در مناطق روستاییمنبع : محمودی نژاد ، 1387
2-اهمیت گردش گریبنابر آمار بانک جهانی ، درسال 2000 تعداد گردش گران درسرتاسر جهان بالغ بر701 میلیون نفر بوده وازاین جریان گردش گری مبلغی حدود 475 میلیارد دلار به طور مستقیم وارد چرخه اقتصادی جهان شده است(world bank,2002) . البته برخی منابع درآمد گردش گری را درسال 2000 حدود 321 میلیارد دلار دانسته اند و آن را در سال های 2010 و 2020 به ترتیب 1550 و 2000 میلیارد دلار برآورد کرده اند(میرطالبیان ، 1380 ، ص 129) .
عمده ترین فعالیت هایی اقتصادی که حول محور این صنعت انجام می گیرد و بازخورد آن براقتصاد داخلی و بین المللی تأثیر بسیار دارد عبارتند از : سرمایه گذاری های ساختمانی- عمرانی (هتل ، جاده ، فرودگاه ، اسکله سازی ، ساخت انواع وسایل حمل و نقل ، هواپیما ، کشتی ، کشتی های تفریحی ، واگن قطار، اتومبیل ، آماده سازی پیست های اسکی ، سواحل دریاها و . . .) ، صنايع تجهیز کننده رستوران ها، صنایع غذایی ، تعمیرات و نگهداری ازآثار باستانی ، سرمایه گذاری های مربوط به تولید و تصفیه نفت و سایر انرژی ها در رابطه با گردش گری ، سرمایه گذاری های مربوط به اطلاعات و اطلاع رسانی (سایت های رایانه ای – اینترنتی ، نشریات اعم از کتاب ، روزنامه ، بروشور ، نقشه ، راهنمای گردش گری- مسافرتی و . . .) ، مخارج مخابرات و پست (خرید سیم کارت ، مخارج تلفن ، پست) ، وسایل اقامتی (مانند کمپینگ و چادر) ، وسایل ورزشی (وسایل اسکی ، غواصی ، شنا و . . .) ، وسایل محافظتی بدن (انواع کرم های ضدآفتاب ، ژل ها و داروهای دیگر و . . .) ؛ درآمدهای عظیم نظام بانکی از جابه جایی پول ؛ و درآمدهای عظیم بیمه و تهیه سایر اسناد بین المللی که گردش گران کشورهای مبدأ یا کشور محل اقامت خود جهت آماده شدن برای سفر خرج می کنند ؛ و مخارج پلیس و نیروهای امنیتی در رابطه با گردش گری که این ها معمولاً جزء درآمدهای مستقیم گردش گری محاسبه نمی شوند . (پاپلی یزدی و همکار، 1388 ، ص3)
گردش گری در سطح بالای اقتصادی و اجتماعی آن باعث شکوفا شدن ذوق و استعداد وارتقای آموزش درهمه زمینه ها می شود . کشوری که در صنعت گردش گری فعال می گردد و می تواند میلیون ها گردش گر را به خود جلب کند در کنار تولیدات انبوه صنعتی کم ارزش ، در زمینه تولیدات هنری با کیفیت عالی به مقدار کم ولی با ارزش زیاد نیز موفق می گردد .
کشورهای توریستی در تهیه و پخت غذاهای عالی وبا کیفیت بالا و تولید آثار هنری گران قیمت پیشرفت می کنند . گردش گری در مجموع نه تنها موجب اشتغال ، افزایش درآمد ، صلح و آرامش می گردد بلکه سطح هنر و ذوق و استعداد را ارتقا می بخشد . چون گردش گران فرهنگی ثروتمند حاضرند برای آثار فرهنگی با ارزش پول خوبی بپردازند . (تام ترنر ، 1376 ، ص16)
البته باید توجه داشت که صنعت گردش گری در بعد کلان آن تابع تمام سازوکارهای سرمایه داری است و سرمایه داری بزرگ ترین ذی نفع در گسترش صنعت گردش گری است . می توان گفت که گردش گری دو روی یک سکه است که یک روی آن صلح ، دموکراسی ، آزادی ، پیشرفت فرهنگی ، اجتماعی و رونق اقتصادی است ؛ و روی دیگر آن ابتذال فرهنگی ، ناامنی ، گسترش بیماری ، فحشا ، فساد مالی ، باندهای قاچاق ، سرازیر شدن درآمدهای چند میلیارد دلاری به حساب بانکی چند شرکت بین المللی و خودباختگی تعداد بی شماری گردش گر در مقابل پیشرفت های مادی کشورهای پیشرفته . (پاپلی وهمکار، 1388 ، ص8)
3-توریسم درجهانگردش گری در جهان به همراه آغاز مدرنيته شکل گرفت . مدرنيته اشكال مختلف زندگي را تنها بر پايه قابليت‌هاي آنها در توليد منافعي كه توسط افراد مصرف مي‌شوند ، مورد ارزيابي قرار داده و با مفاهيمي هم چون همواره به پيش رفتن و كنار گذاردن كهنه نگرش تازه انسان را به جهان و به خويش سبب گرديد و بدين گونه با پيدايش بعد تازه‌اي از دگرگوني دائمي ، انهدام رسوم و فرهنگ سنتي را در صحنه‌ي زندگي اجتماعي رقم زد . تفكيك ميان كار و اوقات فراغت يكي از اين دگرگوني‌ها مي‌باشد كه در آن كار در قالب ضرورت و گردش گري در قالب اوقات فراغت ، كه دمي آسودن از كار را براي تجديد قوا فراهم مي‌آورد ، قرار مي گيرد . اوقات فراغت به عنوان زماني از بيداري انسان ، كه فرد بتواند آن را به ميل و دلخواه خود بدون هيچ گونه الزامي بگذارند ، در مدرنيته مابين تمايز خانه و كار صورت رسمي به خود گرفت . اوقات فراغت به عنوان يك مفهوم جديد نمايان گر گذار از كار در مفهوم سنتي ‌اش بود كه با توسعه نوآوري ‌هاي تكنولوژيكي و مديريتي ، با افزايش مصرف در جهان بوروكراتيك ؛ عقل‌گرا و افسون‌زدايي شده ، اين فرصت را مهيا كرد ـ كه هر چند كوتاه ـ انسان از اجبارها و محدوديت هاي نظم اجتماعي مدرن رها شود . اين رهايي با فشار ناشي از انقباض اجتماعي حاصل از روند مدرنيته ، گذران اوقات فراغت را در قالب گردش گري تسهيل نمود و انسان مدرن فارغ از عمق فرهنگي نهفته در اوقات فراغت به عنوان گردش گر تنها رهايي از وظايف مدرن را دنبال نمود . جريان گردش گري شكل گرفته در اين چارچوب نيز ، انسان مدرن را با انگيزه تفريح در روند بازساخت شده سرمايه ‌داري ، به جستجوي محيط‌هاي گوناگون براي تمايز از محيط كار و تفريح واداشت . انسان در اين رابطه توانست كه نياز به تفريح و استراحت و آرامش و دور شدن از گرفتاري هاي زندگي مدرن را كه يك مسأله عميق اجتماعي ـ فرهنگي دوران عصر مدرن است را به صورت سطحي حل كند . خود همين امر به علت مسائل سرمايه‌ داري و تكنولوژيكي در يك حالت تضاد با تبارهاي دروني قرار داد . كار و تلاش بيشتر ، خستگي و تحمل فشارهاي روحي رواني بيشتر براي داشتن پس ‌انداز براي رفتن به مسافرت و گردش براي استراحت . هر چه زندگي ماشيني ‌تر و تكنولوژي زده‌تر مي‌گردد ، اين مسأله تضاد بين كار و استراحت (لااقل براي توده مردم) بيشتر مي‌گردد . سرمايه‌ داري‌ در مدرنيته‌ اوليه‌ در پويش‌ سرمايه‌ داري‌ تجاري‌ ، نخستين‌ انباشت‌ سرمايه‌ را در سده‌ هفده‌ و هجدهم‌ در اروپا تجربه‌ كرد . اين‌ انباشت‌ همراه‌ با انقلاب‌ راه ها در فاصله‌ زماني‌ 1745 تا 1760 و تنزل‌ قيمت‌هاي‌ حمل‌ونقل‌ اولين‌ جلوه‌هاي‌ گردش گري‌ مدرن‌ را در چارچوب‌ سفرهاي‌ آموزشي در اروپا شكل‌ داد . در اين ميان گردش گري در رابطه مستقيم با توانمندي مالي در چارچوب تورهاي خاصي شكل مي گرفت كه به سفرهاي‌ آموزشي‌ (G . T) معرف بودند . سفرهاي آموزشي‏ اولين‌ جلوه‌هاي‌ گردش گري‌ مدرن‌ را در در اروپا شكل‌ داد . بيشتر اعضاي اين سفرهاي آموزشي براي كسب دانش و تجربه هاي جديد به مسافرت مي رفتند . معمولاً اين افراد از طبقات بالاي اجتماع بودند كه براي كسب دانش و فرهنگ مسافرت مي كردند . اصولاً پسران خانواده هاي مرفه براي ديدن آثار باستاني ، مطالعه و نيز فراگيري علوم معماري و تاريخ به كشور خاصي اعزام مي شدند(پاپلی و همکار ، 1386 ، ص12) .
اما در مدرنيته پايه و اساس گردش گري دسته جمعي امروزي به وجود آمد . در اين دوره تغييرات اقتصادي و اجتماعي عميقي به وجود آمد كه از آن جمله مهاجرت كارگران كشاورز از مناطق روستايي و روي آوردن آنها به شهرنشيني بود . انقلاب صنعتي قدرت بخار را كه در قطارها و كشتي ها مورد استفاده قرار مي گرفت ، معرفي كرد . تغييرات اجتماعي ، موجب تغيير مشاغل و گسترش طبقه مياني اجتماع گرديد و اين طبقه توان بيشتري يافت تا بيشتر به تفريح و مسافرت برود ؛ در نتيجه افزايش تقاضا براي مسافرت باعث شد كه مسافرت هاي تخصصي طبقه مرفه تورهاي آموزشي شكل تازه اي به خود بگيرد .روند توسعه‌ گردش گري‌ در چارچوب‌ اقتصاد سرمايه‌ داري‌ با افزايش‌ نوآوري‌هاي‌ تكنولوژيكي‌ و مديريتي‌ همراه‌ با سير تحول‌ اجتماعي‌ ناشي‌ از آنها ، در ميل‌ به‌ مصرف‌ اوقات‌ فراغت‌ بيشتر در مدرنيته‌ متأخر ابعاد ديگري‌ به‌ خود گرفت‌ . توليد انبوه‌ كه‌ در اين‌ دوره‌ در چارچوب‌ فورديسم شكل‌ گرفت‌ ، نشان‌ از يك‌ روند دگرگون‌ كننده‌ داشت‌ . در اين‌ شيوه‌ ، توليد انبوه‌ كالا به‌ يك‌ هنجار بدل‌ شد و توليد استاندارد شده‌ ، توليد محصول‌ با استفاده‌ از فرآيندهاي‌ گروهي‌ (سيستم‌ خط‌ توليد انبوه‌) ، توليد به‌ مقدار بسيار زياد و بهره‌گيري‌ از الگوي‌ يك سان‌ (يخچال‌ ، لباس شويي‌ ، تلويزيون‌ و غيره‌) در عرصه‌هايي‌ مانند مهندسي‌ ، كالاهاي‌ الكترونيكي‌ و اتومبيل‌ يك‌ مشخصه‌ بارز به‌ حساب‌ مي‌آمد . كارخانجات‌ توليدي‌ به‌ طور معمول‌ در مقياس‌هاي‌ بزرگ‌ اندازه ايجاد شد . در بالاترين سطح كارخانه فورد در ديترويت چهل هزار كارگر را در يك مجموعه عظيم گرد آورده بود و از آنجا كه توليد انبوه كم هزينه ، به اقتصادهايي با مقياس كلان نياز داشت ، دارا بودن صدها يا هزاران كارگر امري عادي بود . تسري توليد انبوه به تمامي سطوح اقتصاد سرمايه‌ داري ، گردش گري را نيز در برگرفت . گردش گري در اين ميان با كسب ويژگي‌هاي سرمايه‌ داري در چرخه توليد ـ مصرف ، نه به عنوان سفري براي تجربه گردش گري ، كه «خود» كار محسوب گرديد . اين «خود» به شكل‌گيري گردش گري انبوه فرصت داد كه در آن گردش گري به عنوان محصولي بسته‌بندي شده و استاندارد به عنوان دو هفته تعطيلات در سال و در كنار دريا ارائه گردد . (p55،1996 ، (meethan
سواحل در گردش گري انبوه از اهميت بالايي برخوردار بودند و گردش گران به وسيله تورهاي گردش گري به صورت دسته‌جمعي به مناطق ساحلي روي مي‌آورند و امتداد آرامش در خانه را در اين مكان ها جستجو مي‌كردند . «به عنوان مثال سواحل درياي مديترانه نمونه خوبي براي گردش گري انبوه است . به گونه‌اي كه رشد سفر به اين سواحل از كشورهاي اروپايي بعد از جنگ جهاني افزايش چشم گيري يافت . اين گردش گران از نظر فرهنگي خود را بالاتر از ميزبانانشان دانسته و به همين دليل احتياج به آشپزي و امكانات مربوط به محيط خود را در خارج از كشور خود داشتند . آنان هر چند به دنبال آرامش بودند ولي معمولاً باعث به وجود آوردن تأثيرات مخرب بسياري براي ميزبانان خود مي‌شدند . بطور كلي گردش گري انبوه نشان دهنده مصرف چشم گير اوقات فراغت در مكان هاي استاندارد شده بود ، كه با افزايش بهره‌بري از فضاهاي گردش گريـ بخصوص در سواحل ـ حداكثر باز خور منفي را ايجاد مي‌نمود .
در اين ميان گردش گري در عصر حاضر نه به عنوان يک مسافرت ، سياحت ، تفنن و . . . بلکه به يک فعاليت عظيم اقتصادي بدل گشته است به طوري که درسال 2000 تعدادکل گردش گران در دنيا ، بالغ بر 702 ميليون نفر بوده که از طريق مسافرت اين تعداد نفر به نقاط مختلف جهان حدود 621 ميليارد دلار وارد چرخه اقتصادي جهان گرديده است . پيش بيني ها حاکي از آن است که تا سال 2010 ميلادي اين صنعت به مبلغ غير قابل باور 15 تريليون دلار در سال دست خواهد يافت . آنچه در اين مقوله از اهميت اساسي برخوردار است ، آن است که گردش گري با تمامي انواع و اشکالش در حال تبديل به فعاليت اقتصادي پيشتاز جهان در ربع اول قرن 21 و مهم ترين و سودآورترين تجارت جهان است (Meethan,1996, p56) .
4-توریسم درایرانصنعت گردش گری در ایران بر مبنای سند چشم انداز ۲۰ساله در بخش توریسم و در افق ۱۴۰۴ می بایست با رشد ۱ .۵ درصدی در تعداد گردش گران ورودی ، حداقل ۲۰میلیون گردش گر از بازار جهانی را سالیانه به خود جذب نماید که این امر مستلزم سرمایه گذاری بالغ بر ۳۰میلیارد تومان در این صنعت با سهم حدوداً ۱۶درصدی بخش دولتی و مابقی از بخش خصوصی می باشد .
اما روند کنونی به هیچ عنوان رضایت بخش نیست و راه دشوار ایران برای دستیابی به ۲درصد از درآمد جهانی توریسم را نمایان می سازد . هرچند بسیاری از کارشناسان این صنعت ، چشم انداز ۲۰ساله صنعت گردش گری را از آنجائیکه فارغ از پرداختن به جزئیات تنها به اصول کلی پرداخته ، ضعیف ارزیابی می کنند و رقم پیش بینی شده در آن ، یعنی جذب حدود ۱ .۵ درصد از سهم بازار جهانی توریسم را قابل تردید و نیازمند تجدیدنظر می دانند ، اما با نگاهی به توانمندی های بالقوه کشورمان درمی یابیم که سهم ایران می تواند بیشتر از این پیش بینی نیز باشد .
جمهوری اسلامی ایران به تصدیق سازمان یونسکو ، از نظر وجود آثار تاریخی و فرهنگی در میان هشت کشور نخست جهان جای دارد و از منظر جاذبه های اکوتوریسمی و تنوع اقلیمی جزو پنج کشور برتر دنیاست . طبیعت چهار فصل ایران ، وجود دریا ، کویر ، چشمه های آب گرم ، حیات وحش متنوع و انحصاری ، جاذبه های گردش گری مذهبی و تمدن هفت هزار ساله این قابلیت را به ایران بخشیده است که در ردیف های نخست گردش گری جهان حرف نخست را بزند .
گردش گری از جمله صنایعی به حساب می آید که فقر یا غنای کشور در رشد آن تأثیر ملموس و تعیین کننده ندارد و به همین دلیل است که گاه کشوری فقیر در قلب قاره آفریقا ، تنها به دلیل داشتن حیات وحش متنوع و منحصر به فرد سالانه میزبان موج بزرگی از گردش گران سراسر دنیا قرار می گیرد .
صنعت گردش گری سومین پدیده اقتصادی پویا و در حال توسعه پس از صنایع نفت و خودرو به شمار می رود . سازمان توسعه و همکاری جهانی ، این صنعت را پس از بانک داری ، دومین بخش خدمات در تجارت بین المللی معرفی کرده و براساس آمار و ارقام انتشار یافته از سوی سازمان جهانی تجارت ، میزان سرمایه گذاری در بخش گردش گری در سال ۲۰۱۰ به بیش از ۱۴۰۰ میلیارد دلار یعنی رقمی معادل 6. 10 درصد کل سرمایه گذاری بین المللی خواهد رسید . (روزنامه كيهان ، 1389 ، 5 دي)
هم چنین پیش بینی می شود تعداد گردش گران جهان تا سال ۲۰۱۰ به بیش از یک میلیارد نفر برسد که درآمدی بالغ بر ۱۵۵۰ میلیارد دلار را عاید کشورهای جهان خواهد نمود . توزیع جغرافیایی درآمد حاصل از گردش گری در جهان یکسان نیست به طوری که ۸۰درصد درآمد و اشتغال ناشی از این صنعت به آمریکا و اروپا اختصاص داشته و از ۲۰درصد باقی مانده تنها ۲ .۵ درصد به خاورمیانه اختصاص دارد که سهم کشورمان از این میزان کمتر از یک درصد می باشد .
واقعیت آن است که با نگاه سطحی و ظاهری به صنعت گردش گری در ایران که برخلاف بسیاری از کشورها هنوز وزارتخانه ای را نیز ندارد ، هیچ تحولی در این حوزه و اقتصاد گردش گری رخ نخواهد داد .
سازمان میراث فرهنگی وگردش گری ، تعداد گردش گران خارجی در ایران را درسال گذشته حدود ۲ میلیون نفر اعلام کرده که به نظر بسیاری از صاحبنظران این حوزه ، آمار منتشره توسط این سازمان اغراق آمیز است و رقم واقعی بسیار پایین تر می باشد . دولت باید در راستای سند چشم انداز ، با ایجاد وزارتخانه ای جدید با مدیریتی توانمند و دلسوز ، سرعت بیشتری به توسعه این بخش دهد و با اتخاذ و اجرایی نمودن راهکارهای مناسب قریب ۵ .۱ میلیون نفر را در بازارکار مرتبط با این صنعت پرسود وارد نماید (روزنامه کیهان ، 1389 ، 5 دی) .
 گردش گری تقریبا دو برابر نفت سود ماندگار دارد و استفاده صحیح از پتانسیل ها و ظرفیت های گردش گری درایران می تواند سودی معادل دو برابر ذخایر نفتی را به کشور سرازیر کند .
آمارها نشان می دهد که بین ۴۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد دلار از درآمد کشورها از صنعت گردش گری تامین می شود که متاسفانه علیرغم غنای فرهنگی و جایگاه ممتاز تاریخی و طبیعی ، دراین کسب درآمد جایگاهی ندارد . درحالیکه بسیاری از برنامه های اقتصادی کلان کشورهایی چون امارات متحده عربی ، ترکیه و عربستان سعودی درحوزه گردش گری بدون سرمایه گذاری ایرانیان با شکست روبه رو می شود و می توان زمینه بهره گیری از توان سرمایه گذاری و حتی خدماتی این افراد را در کشورمان فراهم نموده اما تاکنون دراین خصوص هیچ اقدام مثبتی صورت نپذیرفته است . برای رسیدن به اهداف سند چشم انداز در بخش گردش گری و قرارگرفتن ایران در ردیف یکی از قطبهای گردش گری منطقه و جهان باید نگاه دولت و مردم نسبت به این صنعت تغییر یابد و در ضمن برای تامین امکانات و زیرساخت ها و پیاده سازی یک الگوی موفق گردش گری تلاش زیادی صورت گیرد . دراین میان قرارگرفتن گردش گری در ردیف کالاهای صادراتی غیرنفتی و توجه به این صنعت در برنامه ریزی و سیاستگذاری های کلان می تواند ما را به آینده این صنعت امیدوار سازد . سرمایه گذاری ۲۵ هزار میلیاردتومانی بخش خصوصی و ۵ هزار میلیارد تومانی دولت براساس افق چشم انداز ۲۰ ساله و تخصیص ۵ درصد از اعتبار استانی به منظور توسعه زیرساخت های گردش گری هر استان نشانگر عزم جدی دولت برای توسعه و رونق این بخش است . کوتاه سخن اینکه گردش گری درایران صنعتی است که برای رشد و توسعه آن عزم عمومی نیاز است و برای رسیدن به این مقصود اجرایی نمودن بند «ح» ماده ۱۱۴ قانون برنامه چهارم مبنی بر ارتقای جایگاه بخش خصوصی و افزایش رقابت پذیری در صنعت گردش گری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم ، تهیه ضوابط حمایتی ، اداری و بانکی برای موسسات غیردولتی و جذب سرمایه گذاران و مشارکت موسسه های تخصصی دراین حوزه به تنهایی می تواند گره های کور توسعه این صنعت را باز نماید(مکملی وهمکار ، 1389 ، ص24) .

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *