رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم

centercenter
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده کشاورزی
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((cSM.))
رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم
استاد راهنما:
دکتر مهرداد نیکنامی
استاد مشاور:
دکتر علی بدرقه
نگارش:
محمد اسماعیلی
شهریور ماه
1393
2628900-933450 واحد گرمسار
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآقای محمد اسماعیلی
در رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
تحت عنوان: عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به تاریخ 10/06/1393تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر مهرداد نیکنامی
تاریخ امضاء
استادمشاور(مشاوران): دکتر علی بدرقه
تاریخ امضاء
استاد داور:دکتر محمد صادق صبوری
تاریخ امضاء
مدیرگروه آموزشی: دکتر مهرداد نیکنامی
تاریخ امضاء
معاون پژوهش و فناوری: دکتر محمد صادق صبوری
تاریخ امضاء

2578100-893445واحد گرمسار
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب…………. ….محمد اسماعیلی……………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته………. .مهندسی کشاورزی(گرایش ترویج و آموزش کشاورزی)………که در تاریخ…….10/6/93 ……. از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “……. عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم……”
با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی :
تاریخ و امضاء:
سپاسگزاری:
تاریخ بشریت را تاریخ نویسان نگاشته اند، اخلاق و معنویت بشر را پیامبران هدایت کرده اند ولی تغییر و تکامل زندگی بشر مدیو ن پدیدآورندگان افکار و اندیشه های نو می باشد که در هر دوره زمانی راهی جدید پیش پایش گذاشته اند. در گذشته افکار و برنامه های پیشگامان بیشتر در محدوده جغرافیایی خودشان شکوفا می شد و مدتها طول می کشید تا نقاط دیگر با آن آشنا شوند. ولی امروزه هر فکر و نظریه کارآمد جدید با سرعتی باورنکردنی منتشر و مورد بهره برداری عمومی قرار می گیرد. هماهنگی روش های تجربی با برنامه ریزی های آکادمیکی کمک شایانی به پر بار کردن دانش بشریت نموده است. نظریات و تحقیقات ارائه شده در پایان نامه های مختلف دانشگاهی می توانند راهکار مفید و کارآمدی برای برنامه ریزی های علمی و راهبردی مدیران هر جامعه ای باشد چون درمان هر دردی پس از شناسایی علل و اثرات آن میسر است. این دوره زمانی را غنیمت بدانیم و تلاش کنیم سهمی هرچند ناچیز در اعتلای کشور عزیزمان ایران داشته باشیم تا ایندگان ما را به خوبی یاد آرند.
بدین وسیله از کلیه زحمات اساتید دانشگاهی فرزانه ام جناب آقایان دکتر نیکنامی، بدرقه، صبوری، و سایر بزرگوارانی که در طول تحصیلات تکمیلی بسبب تلاش های ارزنده شان در انتقال علم و دانش و صداقت و دلسوزی بی شائبه خود حقیر را در فراگیری یاری نموده و اندیشه های علمی را در اینجانب بارور ساختند تشکر و قدردانی نمایم.
جای دارد از استاد عزیزم جناب آقای دکتر مهرداد نیکنامی به لحاظ راهنمایی و هدایت مشفقانه در طول تدوین پایان نامه قدردانی نمایم.
همچنین برخود وظیفه می دانم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی بدرقه که از مشاوره ارزشمندشان بسیار بهره مند گردیدم سپاسگذاری نمایم.
و در خاتمه مراتب تقدیر و امتنان خود را از کلیه مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی استان قم که با حمایت های همه جانبه یارو یاورم بوده اند اعلام میدارم.

تقدیم به:
به پدر بزرگوارم که همیشه و در حال مشوقم بوده و مادر عزیزم که هر چه دارم از اوست.
به مهربان همسرم:
به پاس شکیبایی بی دریغی که در طی سال های تحصیلم نثارم نمود.
و همه آنها که بسیار دوستشان دارم.
و تقدیم به تمام کسانی که در بوم زندگیشان زیبائی، نیکی و شادی نقش می زنند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکیده1
فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه3
1-2- بیان مساله4 1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش7 1-4- اهداف تحقیق9
1-4-1- اهدف کلی ..9
1-4-2- اهداف جزئی9
1-5- سؤالات تحقیق9
1-5-1- سؤال اصلی9
1-5-2 سؤالات فرعی9
1-6- محدوده پژ وهش10
1-7 – تعاریف پژوهش10
1-7-1 – تعاریف مفهومی متغیرهای پژوهش10
1-7-2- تعاریف عملیاتی متغیرهای پژوهش11
فصل دوم مبانی نظری تحقیق 2-1- مقدمه13
2-2- دانش13
2-3- اطلاعات14
2-4- تفاوت اطلاعات و دانش14
2-5- طبقه‌بندی انواع دانش15
2-5-1- انواع دانش از نظر نوناکا16
2-5-2- انواع دانش از نظر نوناکا و تاکه‌اوچی17
2-5-3- انواع دانش از نظر وارنک و دیگران17
2-5-4- طبقه‌بندی انواع دانش از نظر فایر استون18
2-5-5- انواع دانش از نظر جورنا18
2-5-6 – انواع دانش از نظر بلاکر19
2-5-7- انواع دانش از نظر لیدنر و علوی19
2-5-8- انواع دانش از نظر ارسطو19
2-5-9- دانش اصلی و دانش فرعی20
2-6- سیر مراحل تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی20
2-7- جریان دانش20
2-8- فرآیند دانش21
2-8-1- در اختیار گرفتن دانش21
2-8-2- ذخیره‌سازی21
2-8-3- پردازش21
2-8-4- انتقال21
2-9- خصوصیات دانش22
2-10- منابع دانش23
2-11- دانش سازمانی25
2- 12- مفهوم مدیریت دانش27
2- 13- تاریخچه مدیریت دانش 29
2-14- تئوری‌های مدیریت دانش31
2-14-1- تئوری مدیریت دانش جامع (CKMT)31
2-14-2- تئوری مدیریت دانش تیمی (TKMT)…32
2-14-3- تئوری مدیریت دانش جامعه‌گرا32
2-15- هدف های مدیریت دانش33
2-16- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی33
2-16-1- مردم و فرهنگ سازمانی34
2-16-2- فرایند34
2-16-3- فناوری34
2-17- عوامل کلیدی موفقیت مدیریت دانش34
2-18- مدل‌های مدیریت دانش37
2-18-1- مدل عمومی دانش در سازمان37
2-18-2- مدل بویسوت34 2-18-3- مدل نوناکا35
2-18-4- مدل نوناکا و تاکه اوچی40
2-18-5- مدل فلاین41
2-18-6- مدل چو42
2-18-7- مدل استیو هالس43
2-18-8- مدل پیتر گوتشاک44
2-18-9- مدل لیانج45
2-19- روش‌های دانش آفرینی در سازمان47
2-19-1- کسب دانش47
2-19-2- اجاره دانش47
2-19-3- منابع متعهد48
2-19-4- هم جوشی48
2-19-5- تطابق48
2-20- چرخه‌ی مدیریت دانش48
2-20-1- نیاز به دانش50
2-20-2- توسعه و بهبود دانش50
2-20-3- توزیع و نشر دانش51
2-20-4- بهره‌برداری از دانش 51
2-20-5- حفظ و ذخیره دانش52
2-20-6- ارزیابی دانش52
2-21- موانع و چالشهای مدیریت دانش53
2-22- پیشینه‌ تحقیق57
2-22-1- پژوهش‌های خارجی57
2-22-2- پژوهش‌های داخلی58
2-23- چارچوب نظری تحقیق63
2-24- مدل نظری تحقیق68
فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه 71
3-2- روش تحقیق71
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری71
3-4- روشهای گردآوری اطلاعات72
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات72
3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات73
3-6-1- پایایی73
3-6-2- روایی73
3 -7- قلمرو پژوهش74
3 -7-1- متغیر مستقل74
3-7-2- متغیرهای وابسته74
3-8- فرضیه‌های تحقیق75
3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها76
فصل چهارم یافته های تحقیق 4-1- مقدمه78
4-2- آمار توصیفی78 4-2-1- سن78 4-2-2- جنس79
4-2-3- سطح تحصیلات79 4-2-4- سابقه خدمت80
4-2-5- سمت80 4-2-6- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی81
4-2-7- رتبه بندی گویه های منابع دانشی82
4-2-8- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات84
4-2-9- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی85
4-2-10- توصیف متغیر وابسته تحقیق (استقرار مدیریت دانش)87
4-3- آمار استنباطی88
4-3-1- مقایسه میانگین‌ها88
4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس89
4-3-2- تحلیل همبستگی90
4-4- تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش92
فصل پنجم نتیجه گیری، بحث و پیشنهادها 5-1- مقدمه95 5-2- نتایج آمار توصیفی96
5-2-1- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی97
5-2-2- رتبه بندی گویه های منابع دانشی97
5-2-3- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات97
5-2-4- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی97
5-2-5 – توصیف متغیر وابسته تحقیق (استقرار مدیریت دانش)98
5-3- نتایج مطالعات هبستگی98
5-4-1- تفاوت بین میانگین دانش و میانگین نگرش کارشناسان99
5-4-2- تحلیل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی99
5-5- پیشنهادها100
منابع و مأخذ102
منابع فارسی:102
منابع انگلیسی:107
ضمائم و پیوست ها109
ضمیمه الف: پرسشنامه تحقیق110
فهرست جدول ها
جدول(2-1) کاربرد انواع دانش در ساختارهای پنج گانه مینتزبرگ (جورنا، 2001)18
جدول (2-2) عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش35
جدول (2-3) مدل SECL تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا40
جدول(2-4) چارچوب نظری تحقیق63
جدول(3-1) تعداد مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در بانک کشاورزی استان قم(جامعه آماری تحقیق).72
جدول(3-2) ببخش های مربوط به قسمت اول و دوم پرسشنامه72
جدول (3-3) مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف پرسشنامه73
جدول (1-4) توزیع فراوانی گروه‌های سنی نمونه موردمطالعه 78
جدول (2-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب جنس79
جدول (3-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سطح تحصیلات79
جدول(4-4) توزیع فراوانی نمونه موردمطالعه برحسب سابقه خدمت پاسخگویان80
جدول (5-4) توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب سمت شغلی پاسخگویان80
جدول(6-4) رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش81
جدول (7-4) رتبه بندی عوامل گویه های منابع دانشی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش82
جدول (8-4) رتبه بندی رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش84
جدول(9-4) رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش86
جدول (10-4)توزیع فراوانی نمونه مورد مطالعه برحسب میزان استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی87
جدول (11-4) استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی بر حسب جنسیت کارکنان88
جدول (12-4) مقایسه میانگین بین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه بر حسب سن کارکنان89
جدول (13-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه با سابقه خدمت89
جدول (14-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه با سطح تحصیلات90
جدول (15-4) همبستگی متغیر های تحقیق با متغیر وابسته استقرار موفق سیستم مدیریت دانش92
جدول (16-4) ویژگی های مدل رگرسیونی، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش92
جدول (17-4) ضرایب مدل رگرسیونی، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی93
چکیده
هدف کلی این تحقیق تحقیق حاضر به عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم بود. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها علی- ارتباطی می باشد. ضمن اینکه پژوهش یک نوع پژوهش میدانی می باشد و از نظر کنترل متغیرها غیر آزمایشی و برآورد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان بانک کشاورزی استان قم میباشد که بر اساس آمار حدود 250 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان محاسبه

این نوشته در پایان نامه ها ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *