پایان نامه ها

رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم

centercenter
دانشگاه آزاد اسلامی
واحد گرمسار
دانشکده کشاورزی
پايان نامه برای دريافت درجه کارشناسی ارشد ((cSM.))
رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی-عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم
استاد راهنما:
دکتر مهرداد نیکنامی
استاد مشاور:
دکتر علی بدرقه
نگارش:
محمد اسماعیلی
شهریور ماه
1393
2628900-933450 واحد گرمسار
صورتجلسه دفاع
با تاییدات خداوند متعال جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشدآقای محمد اسماعیلی
در رشته مهندسی کشاورزی-ترویج و آموزش کشاورزی
تحت عنوان: عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم
با حضور استاد راهنما، استاد(استادان)مشاور و هیات داوران در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار به تاریخ 10/06/1393تشکیل شد.در این جلسه پایان نامه با موفقیت مورد دفاع قرار گرفت.
نامبرده نمره __________ با امتیاز دریافت نمود.
استاد راهنما: دکتر مهرداد نیکنامی
تاریخ امضاء
استادمشاور(مشاوران): دکتر علی بدرقه
تاریخ امضاء
استاد داور:دکتر محمد صادق صبوری
تاریخ امضاء
مدیرگروه آموزشی: دکتر مهرداد نیکنامی
تاریخ امضاء
معاون پژوهش و فناوری: دکتر محمد صادق صبوری
تاریخ امضاء

2578100-893445واحد گرمسار
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب…………. ….محمد اسماعیلی……………..دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته………. .مهندسی کشاورزی(گرایش ترویج و آموزش کشاورزی)………که در تاریخ…….10/6/93 ……. از پایان نامه / رساله خود تحت عنوان “……. عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم……”
با کسب نمره ……………………ودرجه …………………..دفاع نموده ام بدینوسیله متعهدمی شوم :
این پایان نامه / رساله حاصل تحقیق وپژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده ودر مواردی که از دستاوردهای علمی وپژوهشی دیگران (اعم از پایان نامه ، کتاب ، مقاله و……) استفاده نموده ام ، مطابق ضوابط ورویه موجود ، نام منبع مورد استفاده وسایر مشخصات آن را در فهرست مربوط ذکر ودرج کرده ام .
این پایان نامه / رساله قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی (هم سطح ، پایین تر یا بالاتر) درسایر دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی ارائه نشده است .
چنانچه بعد از فراغت تحصیل قصد استفاده وهرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب ، ثبت اختراع و ….ازاین پایان نامه داشته باشم ، از حوزه معاونت پژوهشی واحد مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم .
چنانچه در هر مقطعی زمانی برخلاف موارد فوق ثابت شود ، عواقب ناشی ازآنرا می پذیرم و واحد دانشگاهی مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط ومقررات رفتار نموده ودر صورت ابطال مدرک تحصیلی ام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت .
نام ونام خانوادگی :
تاریخ و امضاء:
سپاسگزاری:
تاریخ بشریت را تاریخ نویسان نگاشته اند، اخلاق و معنویت بشر را پیامبران هدایت کرده اند ولی تغییر و تکامل زندگی بشر مدیو ن پدیدآورندگان افکار و اندیشه های نو می باشد که در هر دوره زمانی راهی جدید پیش پایش گذاشته اند. در گذشته افکار و برنامه های پیشگامان بیشتر در محدوده جغرافیایی خودشان شکوفا می شد و مدتها طول می کشید تا نقاط دیگر با آن آشنا شوند. ولی امروزه هر فکر و نظریه کارآمد جدید با سرعتی باورنکردنی منتشر و مورد بهره برداری عمومی قرار می گیرد. هماهنگی روش های تجربی با برنامه ریزی های آکادمیکی کمک شایانی به پر بار کردن دانش بشریت نموده است. نظریات و تحقیقات ارائه شده در پایان نامه های مختلف دانشگاهی می توانند راهکار مفید و کارآمدی برای برنامه ریزی های علمی و راهبردی مدیران هر جامعه ای باشد چون درمان هر دردی پس از شناسایی علل و اثرات آن میسر است. این دوره زمانی را غنیمت بدانیم و تلاش کنیم سهمی هرچند ناچیز در اعتلای کشور عزیزمان ایران داشته باشیم تا ایندگان ما را به خوبی یاد آرند.
بدین وسیله از کلیه زحمات اساتید دانشگاهی فرزانه ام جناب آقایان دکتر نیکنامی، بدرقه، صبوری، و سایر بزرگوارانی که در طول تحصیلات تکمیلی بسبب تلاش های ارزنده شان در انتقال علم و دانش و صداقت و دلسوزی بی شائبه خود حقیر را در فراگیری یاری نموده و اندیشه های علمی را در اینجانب بارور ساختند تشکر و قدردانی نمایم.
جای دارد از استاد عزیزم جناب آقای دکتر مهرداد نیکنامی به لحاظ راهنمایی و هدایت مشفقانه در طول تدوین پایان نامه قدردانی نمایم.
همچنین برخود وظیفه می دانم از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر علی بدرقه که از مشاوره ارزشمندشان بسیار بهره مند گردیدم سپاسگذاری نمایم.
و در خاتمه مراتب تقدیر و امتنان خود را از کلیه مدیران و کارشناسان بانک کشاورزی استان قم که با حمایت های همه جانبه یارو یاورم بوده اند اعلام میدارم.

تقدیم به:
به پدر بزرگوارم که همیشه و در حال مشوقم بوده و مادر عزیزم که هر چه دارم از اوست.
به مهربان همسرم:
به پاس شکیبایی بی دریغی که در طی سال های تحصیلم نثارم نمود.
و همه آنها که بسیار دوستشان دارم.
و تقدیم به تمام کسانی که در بوم زندگیشان زیبائی، نیکی و شادی نقش می زنند.

فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u چکيده1
فصل اول کلیات تحقیق 1-1- مقدمه3
1-2- بيان مساله4 1-3- اهميت و ضرورت انجام پژوهش7 1-4- اهداف تحقیق9
1-4-1- اهدف کلي ..9
1-4-2- اهداف جزئی9
1-5- سؤالات تحقيق9
1-5-1- سؤال اصلي9
1-5-2 سؤالات فرعي9
1-6- محدوده پژ وهش10
1-7 – تعاريف پژوهش10
1-7-1 – تعاريف مفهومي متغیرهای پژوهش10
1-7-2- تعاریف عملياتي متغيرهاي پژوهش11
فصل دوم مبانی نظری تحقیق 2-1- مقدمه13
2-2- دانش13
2-3- اطلاعات14
2-4- تفاوت اطلاعات و دانش14
2-5- طبقه‌بندي انواع دانش15
2-5-1- انواع دانش از نظر نوناكا16
2-5-2- انواع دانش از نظر نوناكا و تاكه‌اوچي17
2-5-3- انواع دانش از نظر وارنك و ديگران17
2-5-4- طبقه‌بندي انواع دانش از نظر فاير استون18
2-5-5- انواع دانش از نظر جورنا18
2-5-6 – انواع دانش از نظر بلاكر19
2-5-7- انواع دانش از نظر ليدنر و علوي19
2-5-8- انواع دانش از نظر ارسطو19
2-5-9- دانش اصلی و دانش فرعی20
2-6- سير مراحل تبديل داده به دانش و خرد سازمانی20
2-7- جريان دانش20
2-8- فرآيند دانش21
2-8-1- در اختيار گرفتن دانش21
2-8-2- ذخيره‌سازي21
2-8-3- پردازش21
2-8-4- انتقال21
2-9- خصوصيات دانش22
2-10- منابع دانش23
2-11- دانش سازماني25
2- 12- مفهوم مدیریت دانش27
2- 13- تاریخچه مدیریت دانش 29
2-14- تئوري‌هاي مديريت دانش31
2-14-1- تئوري مديريت دانش جامع (CKMT)31
2-14-2- تئوري مديريت دانش تيمي (TKMT)…32
2-14-3- تئوري مديريت دانش جامعه‌گرا32
2-15- هدف های مدیریت دانش33
2-16- عناصر و ابعاد مدیریت دانش در سازمان های دولتی33
2-16-1- مردم و فرهنگ سازماني34
2-16-2- فرايند34
2-16-3- فناوري34
2-17- عوامل كليدي موفقيت مديريت دانش34
2-18- مدل‌هاي مديريت دانش37
2-18-1- مدل عمومي دانش در سازمان37
2-18-2- مدل بويسوت34 2-18-3- مدل نوناكا35
2-18-4- مدل نوناکا و تاکه اوچی40
2-18-5- مدل فلاین41
2-18-6- مدل چو42
2-18-7- مدل استیو هالس43
2-18-8- مدل پیتر گوتشاک44
2-18-9- مدل ليانج45
2-19- روش‌هاي دانش آفريني در سازمان47
2-19-1- كسب دانش47
2-19-2- اجاره دانش47
2-19-3- منابع متعهد48
2-19-4- هم جوشي48
2-19-5- تطابق48
2-20- چرخه‌ي مديريت دانش48
2-20-1- نياز به دانش50
2-20-2- توسعه و بهبود دانش50
2-20-3- توزيع و نشر دانش51
2-20-4- بهره‌برداري از دانش 51
2-20-5- حفظ و ذخيره دانش52
2-20-6- ارزيابي دانش52
2-21- موانع و چالشهای مديريت دانش53
2-22- پيشينه‌ تحقيق57
2-22-1- پژوهش‌هاي خارجي57
2-22-2- پژوهش‌هاي داخلي58
2-23- چارچوب نظری تحقیق63
2-24- مدل نظری تحقیق68
فصل سوم روش شناسی تحقیق 3-1- مقدمه 71
3-2- روش تحقیق71
3-3- جامعه آماری و نمونه آماری71
3-4- روشهای گردآوری اطلاعات72
3-5- ابزار گردآوری اطلاعات72
3-6- روایی و پایایی ابزار گردآوری اطلاعات73
3-6-1- پایایی73
3-6-2- روایی73
3 -7- قلمرو پژوهش74
3 -7-1- متغير مستقل74
3-7-2- متغيرهاي وابسته74
3-8- فرضيه‌هاي تحقيق75
3-9- روش تجزیه و تحلیل آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها76
فصل چهارم یافته های تحقیق 4-1- مقدمه78
4-2- آمار توصيفي78 4-2-1- سن78 4-2-2- جنس79
4-2-3- سطح تحصیلات79 4-2-4- سابقه خدمت80
4-2-5- سمت80 4-2-6- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی81
4-2-7- رتبه بندی گویه های منابع دانشی82
4-2-8- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات84
4-2-9- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی85
4-2-10- توصيف متغير وابسته تحقيق (استقرار مدیریت دانش)87
4-3- آمار استنباطي88
4-3-1- مقايسه ميانگين‌ها88
4-3-1-1- نتایج حاصل از آزمون کروسکال والیس89
4-3-2- تحليل همبستگي90
4-4- تحليل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش92
فصل پنجم نتیجه گیري، بحث و پيشنهادها 5-1- مقدمه95 5-2- نتایج آمار توصیفی96
5-2-1- رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی97
5-2-2- رتبه بندی گویه های منابع دانشی97
5-2-3- رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات97
5-2-4- رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی97
5-2-5 – توصيف متغير وابسته تحقيق (استقرار مدیریت دانش)98
5-3- نتایج مطالعات هبستگی98
5-4-1- تفاوت بين ميانگين دانش و ميانگين نگرش كارشناسان99
5-4-2- تحليل رگرسیون عوامل موثر بر استقرار سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی99
5-5- پیشنهادها100
منابع و مأخذ102
منابع فارسی:102
منابع انگلیسی:107
ضمائم و پیوست ها109
ضمیمه الف: پرسشنامه تحقیق110
فهرست جدول ها
جدول(2-1) كاربرد انواع دانش در ساختارهاي پنج گانه مينتزبرگ (جورنا، 2001)18
جدول (2-2) عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت دانش35
جدول (2-3) مدل SECL تعامل دانش نهفته و صریح نوناکا40
جدول(2-4) چارچوب نظری تحقیق63
جدول(3-1) تعداد مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان شاغل در بانک کشاورزی استان قم(جامعه آماری تحقیق).72
جدول(3-2) ببخش های مربوط به قسمت اول و دوم پرسشنامه72
جدول (3-3) مقدار آلفای کرونباخ برای قسمت های مختلف پرسشنامه73
جدول (1-4) توزيع فراواني گروه‌هاي سني نمونه موردمطالعه 78
جدول (2-4) توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب جنس79
جدول (3-4) توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب سطح تحصيلات79
جدول(4-4) توزيع فراواني نمونه موردمطالعه برحسب سابقه خدمت پاسخگویان80
جدول (5-4) توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب سمت شغلی پاسخگویان80
جدول(6-4) رتبه بندی گویه های فرهنگ سازمانی مؤثر بر استقرار مدیریت دانش81
جدول (7-4) رتبه بندی عوامل گویه های منابع دانشی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش82
جدول (8-4) رتبه بندی رتبه بندی گویه های تکنولوژی اطلاعات تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش84
جدول(9-4) رتبه بندی گویه های حافظه سازمانی تأثیر گذار بر استقرار مدیریت دانش86
جدول (10-4)توزيع فراواني نمونه مورد مطالعه برحسب ميزان استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی87
جدول (11-4) استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی بر حسب جنسیت کارکنان88
جدول (12-4) مقایسه میانگین بین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه بر حسب سن کارکنان89
جدول (13-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه با سابقه خدمت89
جدول (14-4) مقایسه میانگین استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی در رابطه با سطح تحصیلات90
جدول (15-4) همبستگی متغیر های تحقیق با متغیر وابسته استقرار موفق سیستم مدیریت دانش92
جدول (16-4) ويژگي هاي مدل رگرسيوني، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش92
جدول (17-4) ضرايب مدل رگرسيوني، عوامل موثر بر استقرار موفق سیستم مدیریت دانش در بانک کشاورزی93
چکیده
هدف کلی این تحقیق تحقیق حاضر به عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی استان قم بود. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها علی- ارتباطی می باشد. ضمن اینکه پژوهش یک نوع پژوهش میدانی می باشد و از نظر کنترل متغیرها غیر آزمایشی و برآورد حجم نمونه بر اساس جدول مورگان و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از طریق تکمیل پرسشنامه صورت گرفته است. جامعة آماري تحقيق شامل مدیران، کارشناسان و کمک کارشناسان بانک کشاورزی استان قم میباشد که بر اساس آمار حدود 250 نفر می باشد. حجم نمونه آماری بر اساس جدول مورگان محاسبه

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *