پایان نامه ها

تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز

دانشکده کشاورزی
گروه زراعت
پایان نامه کارشناسی ارشد
تاثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علف های هرز
هادی مرادی
اساتید راهنما :
دکتر حسن مکاریان دکتر محمد رضا عامریان
اساتید مشاور:
دکتر حمید رضا اصغری دکتر منوچهر قلی پور
بهمن 1391

تقدیم به:
خسته از تمام زحمات متحمل شده در تمام زندگیام به تکیهگاهی که شانه هایش را پل ترقی ام قرار داده ، به کسی که همیشه باناسازکاریام سازگار شد و دم بر نیاورد
به پدر مهربانم
تقدیم به:
یگانه وجودی که سوخت تا در روشنائیاش زندگی را بیاموزیم به فرشتهای که دوست داشتن را به ما آموخت به مظهر پاکیها
به مادر دلسوزم
تقد یم به :
همسرم عزیز م که همیشه آفتاب مهرش بر قلبم جاریست
تقدیر و تشکر
بسي شايسته است كه با درود فراوان خدمت خانواده گرامی، دلسوز و فداكارم كه پيوسته جرعه نوش جام تعيلم و تربيت، فضيلت و انسانیت آنها بوده ام و همواره چراغ وجودشان روشنگر راه من در سختي ها و مشكلات بوده است، از ايشان تقدير و تشكر نمايم.
با سپاس فراوان از استاتید راهنمای فرهیخته ام جناب آقای دکتر حسن مکاریان و دکتر محمدرضا عامریان که در طول مدت انجام این پایان نامه از رهنمودهای علمی واخلاقی ایشان بهره مند شدم  و درگاه خداوند بزرگ را شاکرم که افتخار شاگردی ایشان را نصیبم نمود.  از استاتید گرامی جناب آقای دکتر حمیدر رضا اصغری و دکتر منوچهر قلی پور به خاطر رهنمودهای علمی و اخلاقی ارزنده شان بسیار سپاسگزارم. 
همچنين از اساتيد محترم جناب آقاي دكتر حمید عباس دخت و جناب آقاي دكتر شاهروخ قرنجیک كه زحمت داوري اين پايان نامه را تقبل نموده اند، صميمانه تشكر مينمايم.
از تمامي دوستان، همكلاسي هاي گراميم كه لحظاتي سرشار از صفا و صميميت را در كنار خود برايم به يادگار گذاشتند و هميشه اينجانب را مورد لطف و محبت خود قرار داده و به من درس صداقت و مهرورزي آموختند بسيار سپاسگزار ميباشم.
در پايان از زحمات آقای بیاری در دفتر دانشکده صميمانه قدرداني مي كنم.
برای تمامی شما عزیزان که بنده را مورد لطف و عنایت خود قرار داده اید، توفیق روز افزون را خواهانم.
با تشکر
هادی مرادی
تعهدنامه
اینجانب هادی مرادی دانشجوی دوره کارشناسی ارشد رشته کشاورزی – زراعت و اصلاح نباتات دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود نویسنده پایان‎نامه: تأثیر اسید هیومیک و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علفهای هرز تحت راهنمایی دکتر حسن مکاریان و دکتر محمدرضا عامریان; متعهد می‎شوم.
تحقیقات در این پایان‎نامه توسط اینجانب انجام شده است و از صحت و اصالت برخوردار است.
در استفاده از نتایج پژوهش‎های محققان دیگر به مرجع مورد استفاده استناد شده است.
مطالب مندرج در پایان‎نامه تا کنون توسط خود یا فرد دیگری برای دریافت هیچ نوع مدرک یا امتیازی در هیچ جا ارائه نشده است.
کلیه حقوق این اثر متعلق به دانشگاه شاهرود می‎باشد و مقالات مستخرج با نام « دانشگاه شاهرود» و یا « Shahrood University » به چاپ خواهد رسید.
حقوق معنوی تمام افرادی که در به دست آمدن نتایج اصلی پایان‎نامه تاثیرگذار بوده‎اند در مقالات مستخرج از پایان‎نامه رعایت می‎گردد.
در کلیه مراحل انجام این پایان‎نامه، در مواردی که از موجودات زنده (یا بافت‎های آنها) استفاده شده است ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
در کلیه مراحل انجام این پایان‎نامه، در مواردی که به حوزه اطلاعات شخصی افراد دسترسی یافته یا استفاده شده است اصل رازداری، ضوابط و اصول اخلاقی رعایت شده است.
تاریخ:
امضاء دانشجو:
مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن ( مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‎های رایانه‏ای، نرم‎افزارها و تجهیزات ساخته شده ) متعلق به دانشگاه شاهرود می‎باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‎نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‎باشد.
مالکیت نتایج و حق نشر
کلیه حقوق معنوی این اثر و محصولات آن ( مقالات مستخرج، کتاب، برنامه‎های رایانه‏ای، نرم‎افزارها و تجهیزات ساخته شده ) متعلق به دانشگاه شاهرود می‎باشد. این مطلب باید به نحو مقتضی در تولیدات علمی مربوطه ذکر شود.
استفاده از اطلاعات و نتایج موجود در پایان‎نامه بدون ذکر مرجع مجاز نمی‎باشد.

چکیده
کود نیتروژن معمولا تأثیر مثبت بر عملکرد و اجزاء عملکرد غلات و به ویژه ذرت دارد. مصرف مناسب و به موقع این کود می تواند بر روی عملکرد گیاه تأثیر مثبتی داشته باشد. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی حاصل از هوموس و سایر منابع طبیعی از طریق اثرات هورمونی و بهبود جذب عناصر غذایی، سبب افزایش بیومس ریشه و اندام هوایی می شود. به منظور بررسی تاثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در شرایط حضور علفهای هرز، آزمایشی بصورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار در سال 1390 در دانشکده کشاورزی دانشگاه صنعتی شاهرود اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل تقسیط نیتروژن در چهار سطح: A1 (شاهد ( بدون مصرف نیتروژن))، A2(مصرف 3/1 در زمان کاشت + 3/1 در زمان 6 تا 8 برگی + 3/1 در زمان ظهور گل تاجی)، A3 ( عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف 2/1 در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی)،A4 (مصرف 2/1 در زمان کاشت + عدم مصرف نیتروژن در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی) به عنوان فاکتور اول و کاربرد اسید هیومیک (25/1 لیتر در100 کیلوگرم بذر) در دو سطح عدم کاربرد (H1) و کاربرد (H2) بعنوان فاکتور دوم و کنترل علف هرز نیز در دو سطح عدم وجین(C1) و وجین (C2)به عنوان فاکتور سوم بودند. نتایج نشان داد که تقسیط نیتروژن بر روی صفات وزن بلال، تعداد ردیف دانه در بلال، وزن صد دانه، قطر و وزن خشک چوب بلال، عملکرد دانه، عملکرد بیولوژیک و همچنین تعداد و وزن خشک علفهای هرز تاثیر معنی داری داشت. کنترل علف های هرز نیز بر روی تمام صفات مورد بررسی در آزمایش به جز ارتفاع گیاه، وزن صد دانه و شاخص برداشت تاثیر معنی داری نشان داد. اما اثر اسید هیومیک فقط بر روی تعداد ردیف دانه در بلال معنی دار بود. نتایج نشان داد که بیشترین مقادیر صفات مورد بررسی ذرت در تیمار عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف 2/1 در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی بدست آمد. همچنین کمترین تعداد و وزن خشک علفهای هرز بعد از تیمار شاهد (بدون مصرف نیتروژن) متعلق به تیمار A3 ( عدم مصرف نیتروژن در زمان کاشت + مصرف 2/1 در زمان 6 تا 8 برگی + مصرف 2/1 در زمان ظهور گل تاجی) بود.
براساس نتایج این پژوهش کاربرد اسید هیومیک و زمان کاربرد کود های نیتروژنه، بر رشد و رقابت ذرت با علف های هرز تاثیر گذار است و بنابراین در برنامه مدیریت تلفیقی علف های هرز می تواند مورد استفاده قرار گیرد.
کلمات کلیدی: زمان کوددهی، کود آلی، کود معدنی، مدیریت تلفیقی علف های هرز
مقالات مستخرج
بررسی تأثیر تقسیط نیتروژن و کاربرد اسید هیومیک بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در رقابت با علفهای هرز . دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات، 16-14 شهریور- 1391.
تاثیر کاربرد اسید هیومیک و تقسیط نیتروژن بر جمعیت و تولید ماده خشک علف های هرز ذرت. چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران- 1390.
فهرست مطالب صفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات
1-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ..1
1-2- کلیات …………………………………………………………………………………………………………………………………..4
1-2-1- اهمیت غلات در تغذیه انسان …………………………………………………………………………………………5
1-2-2- اهمیت اقتصادی ذرت …………………………………………………………………………………………………….5
1-2-3- ویژگیهای گیاهشناسی ………………………………………………………………………………………………..5
1-2-4- ارزش غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………..6
1-2-5- مراحل رشد ذرت ……………………………………………………………………………………………………………7
1-2-6- اکولوژی …………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-6-1- حرارت ………………………………………………………………………………………………………………………..8
1-2-6-2- نور ………………………………………………………………………………………………………………………………8
1-2-7-کاشت ذرت ………………………………………………………………………………………………………………………9
1-2-8- آبیاری ذرت …………………………………………………………………………………………………………………….9
1-2-9- نیاز غذایی ذرت …………………………………………………………………………………………………………….10
1-2-9-1- کودهای حیوانی و سبز …………………………………………………………………………………………….10
1-2-9-2- کود فسفر ………………………………………………………………………………………………………………….10
1-2-9-3-کود پتاس……………………………………………………………………………………………………………………11
1-2-9-4- نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………………….11
1-2-10- اسید هیومیک …………………………………………………………………………………………………………….12
1-2-10-1- تفاوت اسید هیومیک با اسید فولیک …………………………………………………………………….13
1-2-10-2- اهمیت اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………13
1-2-10-3- خواص اسید هیومیک ……………………………………………………………………………………………14
1-2-11- علف های هرز …………………………………………………………………………………………………………….15
1-2-11-1- اثر علفهای هرز بر نظامهای زراعی و غیر زراعی …………………………………………………17
فصل دوم: بررسی منابع
2-1-1- تاثیر نیتروژن بر روی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت ………………………………………………….20
2-1-2- ضرورت کاربرد به موقع نیتروژن ………………………………………………………………………………….20
2-1-3- تقسیط نیتروژن …………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-1- بررسی اثر اسید هیومیک خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان…………………………………………..23
2-2-2- تأثیر اسید هیومیک بر عکس العملهای رشدی و صفات زراعی گیاهان ……………………24
2-3-1- خسارت علفهای هرز ذرت ………………………………………………………………………………………….25
2-3-2- نقش ازت در رقابت گیاهان زراعی با علفهای هرز………………………………………………………26
2-3-3- نقش زمان کاربرد ازت در رقابت گیاهان زراعی با علفهای هرز …………………………………28
2-3-4- نقش اسید هیومیک در رقابت علفهای هرز ……………………………………………………………….29
2-3-5- اثر متقابل اسید هیومیک و نیتروژن در رقابت ذرت با علفهای هرز ………………………….30
فصل سوم: مواد و روش
3-1- زمان و مکان مورد آزمایش ……………………………………………………………………………………………….34
3-2- موقعیت شهر بسطام از نظر جغرافیایی ……………………………………………………………………………..34
3-3- خصوصیات خاک مورد آزمایش …………………………………………………………………………………………34
3-4- نوع و قالب طرح آزمایشی ………………………………………………………………………………………………….35
3-5- مشخصات مواد آزمایشی

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *