پژوهش علمی - نمونه مقاله

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

دانشکدهی علوم اقتصادی و اداری
پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته علوم اقتصادی
موضوع:

متن کامل در سایت امید فایل 

تاثیر جهانیشدن اقتصادی بر تورم در کشورهای منتخب خاورمیانه و شمال آفریقا
استاد راهنما:
دکتر احمد جعفری صمیمی
استاد مشاور:
دکتر امیر منصور تهرانچیان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *