*72

1876425-452755
دانشکده‌ی علوم
پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد در رشته‌ی
فیزیک – اپتیک و لیزر
خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه‌هایی با پوشش فراماده در یک شبکه مربعی
به کوشش
نجما معصومی
استاد راهنما
دکترمحمود حسینی فرزاد
اسفندماه 1393

به نام خدا
اظهارنامه
اینجانب نجما معصومی دانشجوی رشته فیزیک گرایش اپتیک ولیزر دانشکده علوم اظهار می کنم که این پایان نامه حاصل پژوهش خودم بوده ودر جاهایی که از منابع دیگران استفاده کرده ام، نشانی دقیق و مشخصات کامل آن را نوشته ام. همچنین اظهار می کنم که تحقیق و موضوع پایان نامه ام تکراری نیست و تعهد می نمایم که بدون مجوز دانشگاه دستاوردهای آن را منتشر ننموده و یا در اختیار غیر قرار ندهم. کلیه این اثر مطابق با آیین نامه مالکیت فکری و معنوی، متعلق به دانشگاه شیراز است.
نام ونام خانوادگی: نجما معصومی
تاریخ و امضا:

تقدیم به
مادر عزیزم
سپاسگزاری
پس از سپاس خداوند
از زحمات تمام کسانی که در راه علم آموزی راهنمای من بودند به خصوص؛
از استاد ارجمند و دلسوز؛ جناب آقای دکتر محمود حسینی فرزاد که در کمال سعه صدر، با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند. متشکرم از اساتید برجسته دانشگاه شیراز جناب آقای دکتر عبد الناصر ذاکری و جناب آقای دکتر حمید نادگران که هم در دوره کارشناسی و هم در دوره ارشد افتخار شاگردیشان را داشتم و با حسن خلق و منش والایشان گلشن سرای علم و دانش مرا با راهنمایی های کارساز و سازندیشان در طول سال های تحصیلم در دانشگاه شیراز بارور ساختند؛
از پدر و مادر عزیزم… که در تمام عرصه‌های زندگی یار و یاوری بی‌چشم‌داشت برای من بوده‌اند و هرچه دارم از زحمات آنان و دعای خیر ایشان است، از آقای محمد رضا فروزش فرد بخاطر زحمت های بی دریغشان برای این رساله متشکرم
کمال تشکر و سپاسگذاری را دارم. به امید آنکه توفیق یابم جز خدمت به خلق او نکوشم

چکیده
خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از استوانه هایی با پوشش
فراماده در یک شبکه مربعی
به کوشش
نجما معصومی
در این رساله به بررسی خواص بلور فوتونی دوبعدی متشکل از آرایه‎های مربعی که از استوانه‌های طویل دی الکتریک با پوشش فراماده ساخته شده اند، پرداخته می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که سلول واحد این بلور فوتونی برای پارامترهای خاص هندسی و اپتیکی انتخاب شده در محدوده مشخصی از فرکانس‌ها، خاصیت نامرئی شدن دارد. طیف عبور بلور فوتونی متشکل از این یاخته ها (سلول واحد)، با استفاده از روش بسط موج تخت، توسط نرم افزاد متمتیکا برای تعداد لایه های مختلف رسم شده است. در تعداد مشخصی از لایه ها، یکی از گاف‎های فوتونی (نسبت به بلور فوتونی بدون پوشش)، که قبلاً در تعداد کمتری از لایه های بلور ظاهر شده بود، از بین میرود. این پدیده، احتمال نامرئی شدن این نوع بلور فوتونی با پوشش فراماده را تقویت می‎کند. این خاصیت فقط در این نوع از بلور ها مشاهده می‎شود و در بلور فوتونی دیگری تا بحال گزارش نشده است. در این پدیده که منجر به حذف یکی از گاف های بلور فوتونی می‎شود، با تغییر دوره تناوب شبکه مربعی، شماره‎ی گاف حذف شده و محدوده فرکانسی آن جابجا می‎شود.
کلمات کلیدی: کاهش سطح مقطع پراکندگی از استوانه های طویل- بلور فوتونی- فراماده
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول: مقدمه1-1 فراماده چیست PAGEREF _Toc252316855 h 21-2 تاریخچه فرامواد PAGEREF _Toc252316856 h 21-3 کاربردهای فراماده PAGEREF _Toc252316857 h 41-4 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده PAGEREF _Toc252316858 h 41-5 تاریخچه بلورهای فوتونی PAGEREF _Toc252316859 h 61-6 مفهوم بلورهای فوتونی PAGEREF _Toc252316860 h 61-7 زمینه های کاربردبلورهای فوتونی PAGEREF _Toc252316862 h 91-7-1 موج برها PAGEREF _Toc252316863 h 91-7-2 میکرو کاواک ها PAGEREF _Toc252316864 h 101-7-3 فیلترها PAGEREF _Toc252316865 h 101-7-4 فیبرهای بلور فوتونی PAGEREF _Toc252316866 h 10فصل دوم: فرامواد2-1 فرامواد و کاهش سطح مقطع پراکندگی PAGEREF _Toc252316869 h 142-2 اصول نظری برای محاسبه ضریب پراکندگی استوانه بینهایت دی الکتریک PAGEREF _Toc252316872 h 152-2-1 روابط مربوط به میدان‎های الکتریکی PAGEREF _Toc252316875 h 172-2-2 روابط مربوط به میدان های مغناطیسی PAGEREF _Toc252316876 h 19عنوان صفحه
2-2-3 شرایط مرزی میدان های الکتریکی و مغناطیسی PAGEREF _Toc252316877 h 202-2-4 ماتریس پراکندگی PAGEREF _Toc252316878 h 212-3 استوانه رسانا ( PEC ) PAGEREF _Toc252316879 h 232-4 شرایط ایجاد شفافیت برای استوانه دی الکتریک و استوانه رسانا PAGEREF _Toc252316880 h 242-4-1 دسته بندی شرایط شفافیت برای قطبش های مختلف استوانه بینهایت (دی الکتریک و رسانا) PAGEREF _Toc252316882 h 242-4-2 اثبات رابطه (γ=ab) برای شفافیت برای استوانه دی‎الکتریک بینهایت PAGEREF _Toc252316883 h 252-5 نتایج تجربی کاهش پراکندگی از استوانه بینهایت دی الکتریک پوشیده شده با لایه ای از فراماده PAGEREF _Toc252316885 h 282-5-1 تحلیل حالت ایستا PAGEREF _Toc252316891 h 312-6 کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده PAGEREF _Toc252316895 h 342-6-1 پنهان سازی کره با پوشش فراماده PAGEREF _Toc252316896 h 342-6-2 اصول نظری کاهش پراکندگی از سطح اجسام کروی PAGEREF _Toc252316897 h 342-6-3 نمودارهای تجربی مربوط به کاهش پراکندگی از سطح کره با پوشش فراماده PAGEREF _Toc252316899 h 362-7 سیستم چند ذره ای و کاهش شدید سطح مقطع پراکندگی کروی PAGEREF _Toc252316905 h 39فصل سوم: خواص اپتیکی بلورهای فوتونی3-1 خواص بلورهای فوتونی PAGEREF _Toc252316908 h 433-1-1 شبکه بلور فوتونی: PAGEREF _Toc252316909 h 433-1-2 طریقه رسم منطقه اول بریلوئن یک شبکه: PAGEREF _Toc252316911 h 453-2 تئوری بلاخ PAGEREF _Toc252316917 h 473-2-1 اثبات تئوری بلاخ PAGEREF _Toc252316918 h 483-3 امواج بلاخ و ناحیه بریلوئن PAGEREF _Toc252316919 h 493-4 مد های ویژه بلور های فوتونی PAGEREF _Toc252316920 h 50عنوان صفحه
3-4-1 بردار های موج مساّله ویژه مقداری PAGEREF _Toc252316921 h 513-4-2 بردارهای موج مساله ویژه مقداری در دو بعد PAGEREF _Toc252316922 h 543-5 منشاُ گاف نواری فوتونی: PAGEREF _Toc252316923 h 553-6 روش های عددی در تحلیل بلورهای فوتونی PAGEREF _Toc252316925 h 573-7 روش بسط امواج تخت PAGEREF _Toc252316926 h 593-8 محاسبات نظری مربوط به بسط امواج تخت PAGEREF _Toc252316927 h 593-8-1 قطبش PAGEREF _Toc252316928 h 593-9 معادلات انتشار در بلور فوتونی به روش بسط موج تخت PAGEREF _Toc252316929 h 603-10 روش تئوری محاسبه طیف عبوری از بلور فوتونی به روش بسط موج تخت PAGEREF _Toc252316934 h 623-10-1 اثبات رابطه (3-57) PAGEREF _Toc252316935 h 643-10-2 اثبات روابط (3-58) و (3-59) PAGEREF _Toc252316936 h 673-11 تبدیل فوریه برای تابع دی‎الکتریک در یک شبکه مربعی PAGEREF _Toc252316937 h 67فصل چهارم: طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده4-1 مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای تعداد لایه‌های مختلف PAGEREF _Toc252316941 h 734-2 مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای تعداد لایه‌‌های مختلف PAGEREF _Toc252316952 h 834-3 مقایسه طیف عبوری از بلور فوتونی با پوشش فراماده برای دو بلور فوتونی متفاوت PAGEREF _Toc252316957 h 874-4 نتیجه گیری PAGEREF _Toc252316961 h 89عنوان صفحه
فصل پنجم: نتیجه‎گیری و پیشنهادات5-1- نتیجه گیری PAGEREF _Toc252316964 h 915-2- پیشنهادات PAGEREF _Toc252316965 h 93منابع PAGEREF _Toc252316966 h 94
چکیده و صفحه عنوان به انگلیسی
فهرست شکلها
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
شکل(1-1): نمونه‎هایی از ساختارهای بلور فوتونی PAGEREF _Toc252316861 h 8شکل(2-1). بردارهای قطبش برای استوانه دی الکتریک و پوشش فراماده PAGEREF _Toc252316870 h 15شکل (2-2). استوانه نامحدود دیالکتریک، پوشیده شده با لایه ای از فراماده PAGEREF _Toc252316874 h 16شکل(2-3). جدول کاهش سطح مقطع پراکندگی PAGEREF _Toc252316886 h 29شکل(2-4). نمودار تابع Qs برحسب εc PAGEREF _Toc252316887 h 30شکل(2-5). نمودار تابع Qs برحسب εc PAGEREF _Toc252316888 h 30شکل (2-6). بازده پراکندگی برای حالت بدون پوشش و حالت با پوشش PAGEREF _Toc252316889 h 31شکل (2-7). بازده پراکندگی کل، برای استوانه بینهایت دی الکتریک سه زاویه مختلف تابشی. PAGEREF _Toc252316893 h 32شکل(2-8) ذره کروی پوشیده شده با لایه ای از فراماده PAGEREF _Toc252316898 h 35شکل (2-9). کاهش سطح مقطع پراکندگی برای کره PAGEREF _Toc252316900 h 36شکل (2-10) پراکندگی میدان الکتریکی در صفحه xz PAGEREF _Toc252316901 h 37شکل(2-11). بیشترین مقدار در الگوی سطح مقطع پراکندگی، برای یک سیستم شامل دوذره کروی PAGEREF _Toc252316905 h 39شکل (3-1). شبکه های بلور و وارون در حالت یک بعدی. PAGEREF _Toc252316910 h 44شکل (3-2). در این شکل شبکه وارون مربعی PAGEREF _Toc252316912 h 45شکل(3-3). ناحیه بریلوئن اول و اولین منطقه تقسیم ناپذیر بریلوئن در یک شبکه مربعی PAGEREF _Toc252316914 h 46شکل(3-4). ناحیه بریلوئن اول و اولین منطقه تقسیم ناپذیر بریلوئن در یک شبکه ملثی PAGEREF _Toc252316916 h 46شکل (3-5): ساختار باند فوتونی برای سه فیلم چند لایه PAGEREF _Toc252316924 h 57عنوان صفحه
شکل (3-6) سطح مقطع بلور فوتونی دو بعدی متشکل از استوانه های طویل دی‌الکتریک PAGEREF _Toc252316932 h 60
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u
نمودار(4-1). طیف عبور بلور فوتونی تک لایه PAGEREF _Toc252316942 h 74نمودار(4-2). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی سه لایه PAGEREF _Toc252316943 h 75نمودار(4-3). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی پنج لایه PAGEREF _Toc252316944 h 76نمودار(4-4). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی هفت لایه PAGEREF _Toc252316945 h 77نمودار(4-5). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی ده لایه PAGEREF _Toc252316946 h 78نمودار(4-6). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی پانزده لایه PAGEREF _Toc252316947 h 79نمودار(4-7). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست لایه PAGEREF _Toc252316948 h 80نمودار(4-8). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست پنج لایه PAGEREF _Toc252316949 h 81نمودار(4-9). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی سی لایه PAGEREF _Toc252316950 h 82نمودار(4-10). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست لایه PAGEREF _Toc252316953 h 84نمودار(4-11). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست پنج لایه PAGEREF _Toc252316954 h 85نمودار(4-12). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی سی لایه PAGEREF _Toc252316955 h 86نمودار(4-13). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست لایه PAGEREF _Toc252316958 h 87نمودار(4-14). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست لایه PAGEREF _Toc252316959 h 88نمودار(4-15). طیف عبور بلور فوتونی دو بعدی با آرایه مربعی بیست لایه PAGEREF _Toc252316960 h 88
فصل اول192024082867500
مقدمه1-1 فراماده چیستواژه متامتریال در سال 1999 توسط رودگروالسر از دانشگاه Texas نامگذاری شد]1[. واژه متا یک واژه یونانی به معنی فرا است. بنابراین می‎توان متامتریال را فرا ماده ترجمه کرد. نامی است با معنی برای موادی که ویژگی های آنها فراتر از محدودیت های مواد طبیعی است.
فرامواد متشکل از اجزایی (سلول واحد ) در ابعاد خیلی کوچکتر از طول موج تابشی هستند، که هرچند در ابعاد کوچکتر از طول موج ناهمگنند، ولی مانند مواد طبیعی به طور متوسط و مؤثر می‎توان ویژگی های یک محیط همگن را به آنها نسبت داد.
1-2 تاریخچه فراموادتاریخچه فرامواد در سال 1967 با مقاله ای تحت عنوان مواد الکترمغناطیس با µ و ε منفی توسط ویکتور وسلاگو ]2 [فیزیکدان روسی آغاز شد. وی در مقاله اش با فرض وجود داشتن مواد همگن با µ و ε منفی به بررسی انتشار موج در آنها پرداخت و نشان داد که امواج الکترومغناطیسی می‎توانند در این محیط منتشر شود و رابطه بردار میدان الکتریکی، میدان مغناطیسی و ثابت فاز، بر خلاف مواد معمولی که از قانون دست راست تبعیت می‎کنند با قانون دست چپ به هم مربوط می‎شوند.
پدیده های اساسی بسیاری در برخورد با فراموادها توسط وسلاگو پیش‎بینی شده اند. وسلاگو در مقاله خود پیش‎بینی کرد که اگر بتوان مواد ایزوتروپی را یافت که خواص پلاسما و مغناطیس را به طور همزمان داشته باشند، ممکن است بتوان خواص چپگردی را به کمک مواد طبیعی ایجاد کرد. هرچند که متاًسفانه در طبیعت ماده همگن با µ و ε منفی موجود نمی باشد.
پس از مقاله وسلاگو به مدت 30 سال هیچ کاری در این زمینه صورت نگرفت تا اینکه اولین ماده چپگرد به طور مصنوعی و در آزمایشگاه توسط اسمیت و همکارانش در دانشگاه کالیفرنیا (UCSD) بر اساس کارهای اولیه پندری در لندن ساخته شد]3[.
رشد سریع و وسیع تحقیقات در زمینه فرامواد از سال 1999 آغاز شد. پندری در سال 1999 ساختارهای پلاسمونیکی (µ و ε منفی ، µ و ε مثبت ) را معرفی کرد که در فرکانس میکروموج خاصیت SNG از خود نشان می‎دهند]4و5[. اندکی پس از آن در سال 2000 برای اولین بار توسط اسمیت ]6[ساختاری معرفی و ساخته شد که در ناحیه میکروموج ضریب شکست منفی از خود نشان می‎دهد. در]6[ اسمیت ساختار SRR پندری را در یک ساختار مرکب با هم ترکیب کرد و اولین نوع فرامواد چپگرد آزمایشگاهی را ارائه کرد. تراوایی مغناطیسی و گذردهی الکتریکی این ساختار که ترکیبی از حلقه‎های فلزی شکافدار (معرفی شده توسط اسمیت) و نوارهای فلزی بود، در یک بازه فرکانسی خاص به طور همزمان منفی شده و در نتیجه منجر به منفی شدن ضریب شکست محیط در آن ناحیه فرکانسی خاص می‎شود. پس از اولین کار آزمایشگاهی اسمیت در مورد ساختارهای چپگرد، مقدار زیادی گزارش تئوری و آزمایشگاهی، وجود و خواص اصلی مواد چپگرد پیش‎بینی شده توسط وسلاگو را تائید کردند]7-9[.
1-3 کاربردهای فرامادهدر سال 1998 تحقق عملی فراماده در محدوده فرکانسی میکروموج مورد بررسی قرار گرفت. از جمله کاربردهای فراماده می‎توان به صفحه های جاذب ]10[و پوشش‎های ضد انعکاس برای کاهش پراکندگی ]11[یا انعکاس از سطح اجسام نام برد. این کاربردها همراه با جذب و درنتیجه اتلاف زیادی هستند و برای شفافیت اجسام دوبعدی مسطح مناسبند. ایجاد شفافیت یا پراکندگی کم بوسیله پوشش های مناسب، کاربردهای زیادی در زمینه اپتیک، پزشکی، زیست شناسی و نانو تکنولوژی دارد]12[.
1-4 مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده
در سالهای اخیر، کاربردهای فراماده در پنهان کردن و نامرئی سازی اجسام، در مقالات زیادی بررسی شده است]14-22[در مقالات ]22-24[ خواص عجیب دسته بندی های مختلف فراماده (DPS, ENG, MNG,DNG)، به منظور کاهش شدید پراکندگی از اجسام با طول محدود، برای طیف گسترده ای از فرکانس ها، و در اشکال مختلف نشان داده شده است. DPS موادی که ε>0 و μ>0 دارند، مانند اکثر مواد موجود در طبیعت، و DNG یا فراماده، موادی که دارای ε<0 و μ<0 هستند و MNG موادی که محیط آنها ε>0 و μ<0 است، مانند فریت ها و ENG موادی که ε<0 و μ>0 دارند، مانند پلاسماها، می‎توان تعریف کرد.
در مقاله ]25[ پراکندگی از لایه های نازک پلاسمونی، نشان داده شده است. در این مقاله، تئوری حذف پراکندگی برای مواد پلاسمونیک مصنوعی، با ε منفی یا کم مثبت، از طریق قطبش محلی منفی خود، ارائه می‎شود. این تکنیک که پوشش پلاسمونیک نامیده می‎شود، با کارهای اخیری ]26[ که پیش‎بینی کرده اند چگونه یک ذره مرکب با ترکیب گذردهی مثبت یا منفی، ممکن است باعث کاهش شدید پراکندگی در حد ایستا شود، تطابق دارد.
مرجع ]27[ یک تحقیق جدید برای حالت پویا است. در این مقاله نشان داده شده است که پوشش پلاسمونی، علاوه بر کاهش پراکندگی ناشی از دو قطبی غالب، برای اجسام با اندازه متوسط، می‎تواند موجب کاهش پراکندگی مرتبه های بالاتر چند قطبی، برای اجسام بزرگتر شود.
البته در کاربردهای عملی، مخصوصاً برای رادارها، اجسام طویل از توجه بیشتری برای این برنامه ها برخوردارند. آلو وانقطاع در ]25[فرمول شبهه ایستا، برای استوانه دی‎الکتریک بی نهایت، تحت تابش عمود را بیان کرده اند. در مرجع ]28[ این فرمول برای استوانه رسانا با طول محدود، تحت تابش نور عمودی بسط داده شده است. در مرجع ]29[ از این نتایج برای تابش نور ملایم استفاده شده است. به علاوه در مرجع ]30[نتایج حاصل از عملیات چند فرکانسی از پوشش کروی در مرجع ]31[، برای استوانه بی‎نهایت دی الکتریک، استفاده شده است. در مراجع ]32و33[ تحقیقات تئوری و تجربی جالبی در زمینه پوشش پلاسمونی در استوانه دو بعدی، پوشیده شده از فراماده برای قطبش خاص، ارائه داداند.
1-5 تاریخچه بلورهای فوتونیبلورهای فوتونی از سال 1887 مورد مطالعه قرار گرفته اند، ولی عبارت بلورهای فوتونی برای اولین بار 100 سال بعد، زمانی که الی یابلانوویچ مقاله مشهور خودرا درباره بلورهای فوتونی در سال 1987 منتشر کرد، مورد استفاده قرار گرفت. قبل از سال 1987 بلورهای فوتونی یک بعدی، به صورت چند لایه متناوب از دی الکتریک، به طور گسترده مورد مطالعه قرار گرفته بود. هرچند به نام بلورهای فوتونی اطلاق نمی‎شدند. در سال 1987، ای-یابلونویچ ]34[پیشنهاد کرد که از یک محیط متناوب سه بعدی، که او بلورفوتونی نامید، استفاده شود تا از نشر خودبخودی جلوگیری شود. در همان سالها اس جان ]35[پیشنهاد کرد که از یک محیط متناوب نامنظم سه بعدی برای متمرکز ساختن امواج الکترومغناطیسی استفاده شود. پیشنهادات فوق به طور مؤثری، زمینه تحقیقاتی را به وجود می آورد که در آنها علاوه بر درک اساسی برهمکنش‎های غیر منتظره میان نور و ماده، زمینه ساخت وسایل و ابزارهای جدید الکترونوری ، و استفاده های فوتونی مختلفی را فراهم می‎کند]36-40[.
1-6 مفهوم بلورهای فوتونی بلورهای فوتونی (pcها ) ساختارهایی هستند که امواج نورانی (الکترومغناطیسی) در بازه های فرکانسی خاصی، توانایی عبور از آنها را ندارند. بلورهای فوتونی همان تولیدات مصنوعی هستند که رفتارشان با فوتون‎ها همانند رفتاری است که نیمه رساناها با الکترون‎ها دارند.
این رفتارها در این ساختارها، همانند رفتاری است که ساختارهای فلزی و بلوری، در برابر عبور الکترون‎ها از خود نشان می دهند. همانطور که پذیرفته شده است، الکترون‎ها رفتار موجی دارند و هنگامی که وارد یک ساختار بلوری (منظم متناوب) از اتم‎ها می شوند، در ترازهای خاصی از انرژی، نمی توانند از ساختار عبور نمایند، که این به علت ساختار تناوبی بلورها و بازتابش الکترون‎ها است. تمام رفتارهای جالبی که نیمه هادی ها از خود نشان می‎دهند به دلیل وجود همین تراز های مجاز و غیر مجاز است. حال اگر بتوان محیطی ایجاد کرد که برای فوتون های دارای انرژی خاص، اجازه عبور از ساختار وجود نداشته باشد، می‎توان انتظار داشت همان کنترلی که پیش از این بر رفتار الکترون‎ها وجود داشت، اکنون بر رفتار فوتون‎ها حاکم نمود. بلورهای فوتونی از آن جهت بلور نامیده شده اند که در آنها ترازهای انرژی ممنوع برای فوتون‎ها وجود دارد ( در مقایسه با الکترون‎ها ). در بلورهای فوتونی واحدهای تشکیل دهنده‎ی ساختار به جای اتم‎ها، محیط‎های همگن دی الکتریک است و این محیط ها، به صورت متناوب وجود خواهند داشت. به بیان ساده تر، یک آرایش متناوب از محیط های دی الکتریک هستند. از نظر ابعاد ساختارهای متناوبی بلورهای فوتونی، باتوجه به حالت تناوبی که ساختار آنها به خود می‎گیرد، در یک، دو و سه بعد طبقه بندی می شوند، که جریان نور به ترتیب می‎تواند در یک، دو و سه بعد مدوله شود. یک نمونه از بلورهای فوتونی یک بعدی در شکل (1-1)نشان داده شده است.
یک بلور فوتونی دوبعدی، یک محیط دی الکتریک با الگوی دو بعدی است که معمولاً آرایه منظمی از میله‎های دی‎الکتریک یا حفره هوا در یک تکه دی‎الکتریک است (شکل (1-1)). با استفاده از بلورهای فوتونی دو بعدی، می توان یک تراشه دی الکتریک ساخت، که در مدارهای اپتیکی برای مهندسین خیلی جالب است. یک بلور فوتونی سه بعدی، می‎تواند نور را در تمامی جهت ها کنترل کند، که بخاطر مشکلات تولید در سالهای اخیر فقط در آزمایشگاه‎ها به دست آمده اند. سنگ جواهر طبیعی، شامل اکسید سیلیسیم به اندازه زیر میکرون، یک نمونه از بلورهای فوتونی سه بعدی با یک شبه باند گاف است، در شکل (1-1) نمونه ای از این بلور سه بعدی نشان داده شده است. کاملاً واضح است که خواص و کاربردهای بلور فوتونی شدیداً به هندسه و تناوبشان بستگی دارد ]41,42 ,43[.

شکل(1-1): نمونه‎هایی از ساختارهای بلور فوتونی ]43[آنها می‎توانند صرف نظر از قطبش و جهت انتشارشان، به وسیله گاف نواری شرایطی را فراهم کنند که فوتون‎هایی با انرژی معین قادر به انتشار درون بلور نباشند.
به این محدوده پیوسته و کراندار در حوزه‎ی بسامد که در آنها امکان انتشار موج در ساختار وجود ندارند، گاف فوتونی یا نوار ممنوع بسامدگفته می‎شود. تئوری اصلی حاکم بر بلورهای فوتونی معادلات ماکسول می‎باشند. با حل معادلات ماکسول در محیط و همچنین اعمال شرایط مرزی، امواج الکترومغناطیسی را در محیط توصیف می‎کنیم.
بلورهای فوتونی با توجه به سه عامل مشخص می‎شوند. این عوامل عبارتند از: مکان‎شناسی یا شکل شبکه، دوره تناوب فضایی و ثابت دی الکتریک مواد تشکیل دهنده. انتخاب مناسب این پارامترها می‎تواند ،یک شکاف در روابط پراکندگی الکترومغناطیسی ایجاد کند، که در آن انتشار خطی امواج الکترومغناطیسی ممنوع است. این ناحیه غیر مجاز فرکانسی را یک گاف نواری نامیده می‎شود. اگر این شکاف غیر مجاز برای تمام قطبش‎ها و تمام جهت های انتشار وجود داشته باشد، به آن شکاف فوتونی کامل می‎گویند. شرط لازم و نه کافی، برای رسیدن به یک باند گاف فوتونی کامل، تناوبی بودن در سه جهت ویک اختلاف بزرگ در ثابت دی الکتریک اجزای تشکیل دهنده آن است.
1-7 زمینه های کاربردبلورهای فوتونیپس از اثبات اصل وجود ساختارهای دارای PBG در یک، دو و سه بعد و معرفی ساختارهای مختلفی که این وضعیت را ایجاد می‎کنند، مسیری هموار برای طراحی و ساخت قطعات جدید فراهم شد. البته پیش از اینکه بلورهای فوتونی به عنوان زمینه ای مستقل مطرح شوند، ساختار یک بعدی متناوب به طور کامل بررسی شده بود و کاربردهای مفیدی پیدا کرده بود. نام این ساختارها آینه های دی الکتریک یا بازتابنده های براگ بود که به عنوان آینه تمام بازتاب در منابع لیزر استفاده می‎شدند. ( براگ تفرق امواج ایکس را در ساختارهای بلوری برای شناسایی آنها بررسی کرده و به دلیل همین تحقیقات جایزه نوبل دریافت کرد).
در ادامه به برخی از کاربردهای بلور فوتونی دوبعدی می‎پردازیم.
1-7-1 موج برهایکی از نخستین کاربردهای بلور فوتونی، ساخت موجبرهای نوری دارای خم‎هایی در مقیاس بسیار کوچک است که پیش از این یک مشکل عمده فیبرهای نوری محسوب می‎شد. اگر بخواهیم مساله را کمی مقایسه ای بررسی کنیم وضعیت پیاده سازی موجبر اپتیکی با بلورهای فوتونی مانند وارد کردن ناخالصی به شبکه بلوری نیمه هادی ها و ایجاد تراز های مجاز انرژی در میان فراز ممنوع است ( یعنی ایجاد یک نقص برای ایجاد تراز مجاز) به همین دلیل ایجاد یک بینظمی خطی در ساختار بلورهای فوتونی یک نقص نامیده می‎شود. به علت اینکه بلورهای فوتونی سه بعدی، انتشار نور را در هر سه جهت کنترل می‎کنند نسبت به سایر بلورهای فوتونی مزیت دارند اما ساخت این بلورها مشکل است، رویکرد مناسب تر استفاده از موجبرهای بلور فوتونی دوبعدی است ]44[.
1-7-2 میکرو کاواک ها
اگر یکی از اجزای بلور فوتونی در وسط بلور را برداریم، یک میکرو کاواک درست می‎شود و در بلور نقص ایجاد کرده ایم. هرگونه نقصی که توسط یک بلور فوتونی دارای باند گاف احاطه شود، یک حفره (کاواک ) را تشکیل می‎دهد. ریز کاواک ها علاوه بر ایجاد عکس العمل طیفی شدید، شرایط تشکیل یک میدان بزرگ تشدیدی را نیز در درون خود فراهم می‎کنند. همچنین از آنها می‎توان برای فیلترهایی با پهنای باند باریک و فیلترهایی با طول موج انتخابی استفاده کرد]45[.
1-7-3 فیلترها
کاربرد مهم دیگری که بلورهای فوتونی در طراحی قطعات دارند استفاده از آنها به عنوان فیلترهای مختلف است. همانطور که دیدیم، ایجاد یک نقص در ساختار های بلور فوتونی باعث ایجاد یک حفره و مدهای مجاز انرژی درون آن نقص می‎گردد. این حفره ها دقیقا مانند حفره‎های موجود در مایکروویو می‎توانند انرژی را ذخیره کنند و اگر با خط انتقال کوبل شوند می‎توان از آنها به عنوان فیلتر نیز استفاده نمود]46[.
1-7-4 فیبرهای بلور فوتونی
کاربرد وسیع دیگر ساختارهای دارای PBG استفاده از آنها در فیبرهای نوری جدید است]47[. در فیبرهای نوری فعلی مکانیزم انتقال نور بر پایه انعکاس کلی نور بر پایه اختلاف ضریب شکست محیط های داخلی (مغزی) و خارجی (غلاف) فیبر است. در حالی که فیبرهای نوری مبتنی بر بلورهای فوتونی محیط اطراف هسته با یک ساختار دی الکتریک متناوب یک یا دو بعدی پوشانده می‎شود و به دلیل به وجود آمدن PBG در جهت عمود بر جهت هسته، نور درون هسته فیبر محصور می‎گردد که پدیده ای بسیار مطلوب است. با استفاده از تکنولوژی فعلی، ساخت چنین فیبرهای نوری امکان پذیر است.
آنچه در این رساله خواهد آمد
همانگونه که بیان شد، فرامواد مواد مصنوعی هستند که دارای گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی منفی هستند و بوسیله چندین روش مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از این روش ها تکنیک حذف پراکندگی یا پوشش پلاسمونی است. تحقیقاتی نیز بر روی کنار هم قرار گرفتن چند نانو ذره با پوشش های فراماده و کاهش پراکندگی کل سیستم انجام گرفته است. اگر چند ذره با پوشش پلاسمونی کنار هم قرار دهیم، اثر نامرئی سازی مانند تک ذره دیده می‎شود.
از ایده نامرئی سازی شدن سیستم چند ذره ای، برای ساخت بلور فوتونی دوبعدی، متشکل از استوانه های نامحدود دی‎الکتریک با پوشش فراماده، در یک شبکه مربعی، استفاده کرده‎ایم و نمودار انتشار را برای این بلور فوتونی، از طریق نرم افزار متمتیکا رسم و احتمال نامرئی شدن این ساختار را بررسی کرده ایم.
این پایان‎نامه به بخش‎های زیر تقسیم شده است
در فصل اول مقدمه کوتاهی بر تاریخچه فراماده، کاربردهای فراماده و مروری بر تحقیقات انجام شده در زمینه فراماده آورده شده است و نیز مطالبی راجب تاریخچه و تعریف بلورهای فوتونی و زمینه های کاربرد آن‎ها بیان شده است.
در فصل دوم به تئوری ریاضی چگونگی کاهش سطح مقطع پراکندگی، هنگام استفاده از پوشش فراماده بر روی سطح جسم، پرداخته ایم. در این فصل، روش به دست آوردن ماتریس پراکندگی و ضریب پراکندگی و چگونگی ایجاد شرایط شفافیت، برای استوانه دی الکتریک بی نهایت، پوشیده شده با لایه ای از فراماده، بیان شده است. در ادامه به اختصار، مطالبی راجب کاهش سطح مقطع پراکندگی، در اجسام کروی و استوانه PEC آورده ایم. فصل سوم این پایانامه به دو بخش تقسیم می گردد. بخش اول به خواص بلورهای فوتونی، منطقه اول بریلوئن، در شبکه بلورهای فوتونی یک بعدی و دوبعدی مربعی پرداخته ایم. در ادامه تئوری بلاخ و اثبات آن، امواج بلاخ و ناحیه بریلوئن، مدهای ویژه بلور فوتونی و بردارهای موج مساله ویژه مقداری در دو و سه بعد، منشا باند گاف و ساختار باند در بلور های فوتونی یک بعدی و دو بعدی مربعی، بیان شده است. در بخش دوم این فصل به بیان روش بسط موج تخت و تئوری ریاضی مربوط به این قسمت، برای مطالعه بر روی ساختارهای دارای باندگاف فوتونی و محاسبات عددی طیف عبوری بلورهای فوتونی، به تقصیل بیان گردیده است.
در چهارم فصل به بررسی خواص بلور فوتونی دوبعدی، متشکل از آرایه مربعی، از استوانه‌های طویل با پوشش تک لایه(فراماده و دی الکتریک) پرداخته می‌شود. نکته حائز اهمیت این است که سلول واحد این بلور فوتونی برای پارامترهای خاص هندسی و اپتیکی انتخاب شده، در محدوده مشخصی از فرکانس‌ها، خاصیت نامرئی شدن نسبی دارد که این تفاوت در مقایسه با طیف عبور این بلور فوتونی دو بعدی با بلور فوتونی رایج، متشکل از استوانه‌های دی الکتریک بدون پوشش، مشهود است. برای بررسی طیف عبوری با استفاده از نرم افزار متمتیکا نمودار عبور بر حسب فرکانس بهنجار شده ωa2c را برای دو نمونه بلور فوتونی، با سلول پایه متشکل از استوانه دی‌الکتریک با دو شعاع متفاوت، برای حالت با پوشش و بدون پوشش بررسی و مقایسه شده است.
فصل دوم10623552413000
فرامواددر این فصل به موضوع فراماده و چگونگی کاهش پراکندگی، توسط یک ذره کوچک، پوشیده شده با لایه ای از فراماده، پرداخته شده است. پس از بیان چگونگی محاسبه ماتریس پراکندگی، و اثبات رابطه شفافیت برای استوانه دی الکتریک بینهایت، استوانه PEC ( هادی)بینهایت نیز مطرح گردیده است. سپس نتایج تجربی به دست آمده، در موضوع فراماده، برای استوانه دی الکتریک بینهایت و استوانه PEC بینهایت بیان شده است. پس از مطالعه استوانه بینهایت، مطالبی در ارتباط با کاهش پراکندگی از سطح کره مطرح شده است. در انتهای این فصل، کاهش پراکندگی از سطح مجموعه ای از چند ذره کروی را آورده ایم.
2-1 فرامواد و کاهش سطح مقطع پراکندگی
فرامواد مواد مصنوعی هستند که دارای گذردهی الکتریکی و تراوایی مغناطیسی منفی هستند و بوسیله چندین روش مورد بررسی قرار گرفته اند. یکی از این روش ها تکنیک حذف پراکندگی یا پوشش پلاسمونی است. در این روش از اثرات پلاسمونیک پوشش فراماده، برای کاهش شدید پراکندگی از اجسام در محدوده فرکانسی خاص استفاده می‎شود. این نظریه برای هندسه های متقارن به طور گسترده کاربرد دارد. با بکاربردن پوشش هایی با اتلاف کم یا بدون اتلاف، می‎توان باعث کاهش شدید پراکندگی از سطح اجسام شد. برای این منظور از فرامواد با µ و ε منفی، که برای فلزات اطراف فرکانس پلاسمای آنهاست، استفاده می‎کنیم. نظریه استفاده از این مواد در نظریه شبهه ایستا ریلی برای اجسام کروی، که ابعاد در مقایسه با طول موج برخوردی کوچک هستند، استفاده شده است.]48[. بردارهای قطبش برای استوانه دی الکتریک و پوشش فرامادهp=(ε-ε0)E و PC=(εC-ε0)E است. هنگامی که گذردهی الکتریکی ماده فراماده،کمتر از گذردهی الکتریکی بیرون جسم باشد(εC<ε0)، میدان الکتریکی درون ماده تغیر جهت داده و باعث منفی شدن قطبش الکتریکی می‎شود. با ایجاد یک پوشش پلاسمونیکی، مناسب، می‎توان یک میدان دوقطبی الکتریکی، در جهت مخالف در جسم القا کرد وپراکندگی را کاهش داد. اگر استوانه مرکزی PEC باشد، برای ایجاد شفافیت باید (0<εC<ε0) باشد.

شکل(2-1). بردارهای قطبش برای استوانه دی الکتریک و پوشش فراماده]48.[
p=(ε-ε0)E و PC=(εC-ε0)E است. هنگامی که گذردهی الکتریکی ماده فراماده،کمتر از گذردهی الکتریکی بیرون جسم باشد(εC<ε0)، میدان الکتریکی درون ماده تغیر جهت داده و باعث منفی شدن قطبش الکتریکی می‎شود]48[.
2-2 اصول نظری برای محاسبه ضریب پراکندگی استوانه بینهایت دیالکتریکبه منظور درک بهتر کاهش پراکندگی کل از نانو ذرات استوانه ای نحوه محاسبه این کمیت مطرح می‌شود.
در اینجا فرمول های تئوری برای استوانه بینهایت دی‎الکتریک با پوشش فراماده، تحت موج تابشی عمود بر محور استوانه را بیان می‎کنیم و نشان می‎دهیم که چگونه پوشش همگن فراماده، باعث کاهش ضریب پراکندگی این استوانه می شود.
شکل زیر استوانه دی الکتریک پوشیده شده با لایه ای از فراماده را نشان می‎دهد. استوانه داخلی دارای شعاع a، ثابت دی الکتریک ε1 و گذردهی مغناطیسی μ1 و K1=ωε1μ1و پوشش فراماده دارای شعاعb ، ثابت دی الکتریک εC و گذردهی مغناطیسی μC و KC=ωεCμC و در محیط خلاَ بیرون استوانه ثابت دی الکتریک ε0 و گذردهی مغناطیسی μ0 وK0=ωε0μ0 است. موج تخت تکفام با قطبش TM با زاویه φ0 نسبت به جهت مثبت محور x به استوانه بی نهایت می‎تابانیم. در محاسبات نهایی φ0=0 گرفته و جهت موج تخت را در راستای محورx درنظر می‎گیریم. برای قطبش TE با جابجا کردن ε و μ می‎توان روابط را محاسبه کرد.

شکل (2-2). استوانه نامحدود دیالکتریک، پوشیده شده با لایه ای از فراماده، موج تخت فرودی با زاویه φ0 نسبت به محور x به استوانه برخورد می‎کند]29[.
در این قسمت ابتدا میدان های تابشی، پراکندگی و عبور را برای هر سه ناحیه
a>ρ, b>ρ>a,b<ρ نوشته می‎شود. سپس از طریق معادلات ماکسول میدان مغناطیسی را برای هر سه ناحیه محاسبه می‎کنیم. پس از نوشتن میدانهای الکتریکی و مغناطیسی در هر سه ناحیه موجود، شرایط مرزی را برای میدان های الکتریکی و مغناطیسی، برای مرزهای ρ=a و ρ=b نوشته و از طریق شرایط مرزی، ماتریس پراکندگی را می‎نویسم و ضرائب an و bn و cn را بدست می آوریم. پس از بدست آوردن ضریب پراکندگی cn، آن را مینیمم کرده، یا به سمت صفر میل می‎دهیم. به این ترتیب سطح مقطع پراکندگی نیز مینیمم می‎شود. در نتیجه پوشش فراماده باعث حداقل شدن پراکندگی نور تابشی از سطح جسم شده است.
تحقیقات نشان می‎دهد که برای پوشش های مختلف فراماده با ε و μ های مختلف، مینیمم پراکندگی در γ مشخص (γ=ab) (نسبت شعاع استوانه داخلی به استوانه خارجی ) اتفاق می‎افتد.
2-2-1 روابط مربوط به میدان‎های الکتریکیمیدان فرودی:
میدان الکتریکی فرودی در جهت +z وجود دارد.
Ezi=E0e-jn(xcosφ0-ysinφ0) (2-1) Ezi=E0n=-∞+∞j-nJn(k0ρ)ejn(φ-φ0) (2-2)
Ezi=E0e-jk0(ρcos∅cos∅0+ρsin∅sin∅0)Ezi=E0e-jk0(cos∅cos∅0+sin∅sin∅0)
Ezi=E0e-jk0ρ cos⁡(∅-∅0) (2-3)
موج تخت حاصل را به صورت مجموع بینهایت تابع استوانه ای می‎نویسیم:
Ezi=E0e-jk0ρ cos⁡(∅-∅0)=E0n=-∞+∞anjn(k0ρ)ejn∅(2-4)
(2-5) am=اثبات رابطه (2-5)
رابطه (2-5) باید به گونه ای باشد، که رابطه (2-4) دارای دوره تناوب 2π برای زاویه φ باشد و در ρ=0 نیز محدود باشد. دو طرف رابطه (2-4) را در eimφ ضرب می‎کنیم. (m عدد صحیح هست و انتگرال را از صفر تا 2π می‎گیریم).
E002πe-j(k0ρcos∅-∅0+m∅)d∅=E002πn=-∞+∞anjn(k0ρ)ej(n-m)∅d∅(2-6)
E0 را حذف کرده و جای انتگرال را با سامیشن عوض می‎کنیم.
02πe-j(k0ρcos∅-∅0+m∅)d∅=n=-∞+∞anjn(k0ρ)02πej(n-m)∅d∅ (2-7)
در رابطه بالا شرط تعامد زیر برقرار است.
02πej(n-m)∅d∅=2π , n=m0 , n≠m(2-8)
سمت راست معادله (2-7) را به شکل زیر بازنویسی می‎کنیم.
n=-∞+∞anjn(k0ρ)02πejn-m∅d∅=2πamjm(k0ρ)(2-9)
از انتگرال زیر استفاده می‎کنیم:
02πej(zcos∅+n∅)d∅=2πjnjn(z) (2-10)
از تغیر متغیر زیر استفاده کرده و رابطه (2-9) را بازنویسی می‎کنیم.
02πe-j(k0ρcos∅-∅0+m∅)d∅=e-jm∅02πj-mj-m(-k0ρ) (2-11)
می‎دانیم که :
j-mx=-1mjm(x)jm-x=-1mjm(x)(2-12)
پس عبارت (11-2) را به شکل زیر می‎توان نوشت.
02πe-j(k0ρcos∅- ∅0+m∅d∅=e-jm∅02πj-mj-m-k0ρ=e-jm∅02πj-mjm(k0ρ)(2-13)
از رابطه های (2-7) و (2-9) و (2-13) نتیجه می‎گیریم که :
e-jm∅02πj-mjmk0ρ=2πamjm(k0ρ)(2-14)
بنابراین
am=j-me-jm∅0(2-15)
در نتیجه میدان فرودی را می‎توان به شکل زیر نوشت.
Ezi=E0e-jk0ρ cos⁡(∅-∅0)=E0n=-∞+∞anjn(k0ρ)ejn∅=E0n=-∞+∞j-njn(k0ρ)ejn(∅-∅0)(2-16)
میدان الکتریکی پراکنده شده و میدان عبوری و میدان درون استوانه دی الکتریک بینهایت
میدان پراکنده شده( میدان به ازای b<ρ ) و عبوری( میدان به ازای b>ρ>a ) از سطح استوانه بینهایت را به شکل زیر می‎نویسیم.
Ezs=E0n=-∞+∞j-ncnHn(2)(k0ρ)ejn(φ-φ0)(2-17)
Ezt=E0n=-∞+∞j-n[anJn(kcρ)+bnYn(kcρ)]ejn(φ-φ0)(2-18)
میدان درون استوانه دی الکتریک( میدان به ازای ρ<a ) به صورت زیر است.
Ez1=E0n=-∞+∞j-nFnJn(k1ρ)ejn(φ-φ0)(2-19)
2-2-2 روابط مربوط به میدان های مغناطیسیدر این قسمت از طریق معادلات ماکسول میدان‎های مغناطیسی را محاسبه می‎کنیم.
میدان مغناطیسی فرودی
(2-20)
(2-21)
بنابراین روابط میدان معناطیسی فرودی از طریق معادلات ماکسول به صورت زیر است.
Hφi=E01jωφ0K0n=-∞+∞j-nJn'(k0ρ)ejn(φ-φ0) (2-22)
میدان مغناطیسی پراکنده شده و عبوری
با توجه به روابط ماکسول بیان شده در بالا میدان‎های مغناطیسی به صورت زیر نوشته می‎شود.
Hφs=E01jωφ0K0n=-∞+∞j-ncnHn(2)'(k0ρ)ejn(φ-φ0)(2-23)
Hφt=E01jωφ0Kcn=-∞+∞j-n[anJn’kcρ+bnYn’kcρ]ejn(φ-φ0)(2-24)
میدان درون استوانه‎ی دی الکتریک به صورت زیر است:
Hφ1=E01jωφ0K1n=-∞+∞j-nFnJn'(k1ρ)ejn(φ-φ0) (2-25)
2-2-3 شرایط مرزی میدان های الکتریکی و مغناطیسی
در این قسمت شرایط مرزی میدان ها را در مرزهای ρ=a و ρ=b می‎نویسیم.
شرایط مرزی برای میدان های الکتریکی
درρ=aEztρ=a=Ez1ρ=aanJnkca+bnYnkca=FnJn(k1a)(2-26)
درρ=bEziρ=b+Ezsρ=b=Eztρ=bJnk0b+cnHn(2)k0b=anJnkcb+bnYnkcb(2-27)
شرایط مرزی میدان های مغناطیسی
درρ=aHφtρ=a=Hφ1ρ=akcμcanJn’kca+bnYn’kca=k1μ1FnJn’k1a(2-28)
درρ=bHφiρ=b+Hφsρ=b=Hφtρ=bk0μ0Jn’k0b+cnHn(2)’k0b=kcμcanJn’kcb+bnYn’kcb(2-29)
2-2-4 ماتریس پراکندگی
ماتریس ضرائب پراکندگی را از طریق شرایط مرزی نوشته شده می‎نویسیم و سپس ضرائب پراکندگی را بدست می آوریم.
anJnkca+bnYnkca-FnJnk1a=0(2-30)
anJnkcb+bnYnkcb-cnHn2k0b=Jnk0b(2-31)
kcμcanJn’kca+bnYn’kca-k1μ1FnJn’k1a=0(2-32)
kcμcanJn’kcb+bnYn’kcb-k0μ0cnHn(2)’k0b=k0μ0Jn’k0b(2-33)
JnkcaYnkcaJnkcbYnkcb 0-Jnk1a-Hn2k0b0 Jn’kcaYn’kcaJn’kcbYn’kcb 0-ζ1Jn’k1a-ζ0Hn(2)’k0b0 anbnCnFn= 0Jnk0b0ζ0Jn’k0b
سپس ضریبcn را از روش کرامر به دست می آوریم. پس از بدست آوردن ضریب پراکندگی cn، آن را کمینه کرده یا به سمت صفر میل می‎دهیم. به این ترتیب سطح مقطع پراکندگی نیز کمینه می‎شود. در نتیجه پوشش فراماده باعث حداقل شدن پراکندگی نور تابشی از سطح جسم شده است.
cn=ND(2-34) N =ζ1Jn’k1aJnk0b[(JnkcaYn’kcb-Jn’kcbYnkca-Jnk0bJnk1a[Jn’kcaYn’kcb+Jn’kcbYn’kca]
-ζ0Jn’k0bJnk1a[JnkcbYn’kca-YnkcbJn’kca] -ζ0ζ1Jn’k1aJn’k0b[JnkcaYnkcb-JnkcbYnkca(2-35) D =ζ1Jn’k1a-Hn2k0b[(JnkcaYn’kcb-Jn’kcbYnkca-Hn2k0bJnk1a[Jn’kcaYn’kcb+Jn’kcbYn’kca]
-ζ0Hn(2)’k0bJnk1a[JnkcbYn’kca-YnkcbJn’kca]
-ζ0ζ1Jn’k1a-ζ0Hn(2)’k0b[JnkcaYnkcb-JnkcbYnkca(2-36)
در عبارت بالا ζ0=μcε0μ0εc و ζ1=μcε1μ1εc است.
(2-37)
(2-38)
سطح مقطع پراکندگی از رابطه زیر بدست می آید ]49[.
Cs=2k0acn=-∞∞(cnTM2+cnTE2)(2-39)
ac شعاع پوسته است. همانطور که نشان داده شد، پراکندگی سطح مقطع کل از رابطه‎ی بالا بدست می‎آید. سطح مقطع پراکندگی Cs ، بوسیله ضریب پراکندگی تا مرتبه n=Nmax محاسبه می‎شود. زیرا ضریب پراکندگی بالاتر از مرتبه Nmax ، قابل چشم پوشی هستند]50[. مقدار Nmax با افزایش اندازه فیزیکی و الکتریکی جسم افزایش پیدا می‎کند. (Nmax≈k0ac) ]50[ به همین دلیل است که جسم های بزرگتر، پراکندگی سطح مقطع گسترده تری دارند. در حالت معمولی با قرار دادن یک پوشش مناسب روی جسم، علاوه بر بزرگتر شدن جسم، سطح مقطع پراکندگی آن نیز افزایش پیدا می‎کند. زیرا ضریب پراکندگی به جمع روی مرتبه های n=Nmax بستگی دارد. ولی همیشه این طور نیست و می‎توان با قرار دادن پوشش فراماده مناسب، سطح مقطع پراکندگی را کم کرد. اگر جسم به اندازه کافی کوچک باشد، تنها جمله n=1 را در بسط در نظر می‎گیریم. در این حالت، kcac≪1 و k0ac≪1 و ka≪1 می‎شود.
2-3 استوانه رسانا ( PEC )اگر به جای استوانه دی‎الکتریک استوانه PEC داشته باشیم، میدان درون استوانه PEC صفر است. میدان های تابشی و پراکندگی و عبوری و میدان های مغناطیسی را مانند روابط بالا نوشته می‎شود. و پس از نوشتن شرایط مرزی، ماتریس پراکندگی را می‎توان نوشت. به دلیل عدم وجود میدان درون استوانه PEC، ماتریس ضرائب پراکندگی در این قسمت 3×3 است.

در ماتریس بالا، μcεcμ0ε0=ζ است.
(2-40)
و
(2-41)
و
(2-42)
و
(3-42)
(2-44)
2-4 شرایط ایجاد شفافیت برای استوانه دی الکتریک و استوانه رساناهمانگونه که گفته شد، γ مشخصی(نسبت شعاع استوانه داخلی به شعاع استوانه خارجی) (γ=ab) وجود دارد که کمینه ضریب پراکندگی cn و کمینه پراکندگی در آن اتفاق می‎افتد، نسبت شعاع استوانه داخلی به استوانه خارجی را به گونه ای تعیین می‎کنیم، که ضریب پراکندگی صفر شود(اثبات در قسمت(2-8-2). در این روابط از توابع هنکل و بسل برای مقادیر کوچک kca<kcb≪1 و k0b≪1 استفاده می‎کنیم.
2-4-1 دسته بندی شرایط شفافیت برای قطبش های مختلف استوانه بینهایت (دیالکتریک و رسانا)شرایط شفافیت برای استوانه دی‎الکتریک برای قطبش TEzبه شکل زیر است.
c0TE: ba=μc-μμc-μ0 (2-45)
cn≠0TE: ba=2nεc-εεc+ε0εc+εεc-ε0(2-46)
c0TM: ba=εc-εεc-ε0(2-47)
cn≠0TM: ba=2nμc-μμc+μ0μc+μμc-μ0 (2-48) در این روابط، (ε,μ)پارامترهای ساختاری برای استوانه داخلی و (ε0,μ0) پارامترهای مربوط به پوشش فراماده هستند. اگر به جای استوانه دی‎الکتریک، استوانه PEC داشته باشیم، با اعمال شرایط حدی ε→-j∞ و μ=μ0 می‎توانیم شرایط شفافیت برای استوانه PEC را از طریق روابط بالا بدست آوریم.
(2-49) c0TE: ba=μcμc-μ0cn≠0TE: ba=2nεc+ε0ε0-εc(2-50)
cn≠0TM: ba=2nμc+μ0μc-μ0 (2-51)
این رابطه نشان دهنده این است که برای مرتبه صفرc0TM، شفافیت وجود ندارد. همانگونه که در روابط ذکر شده دیده می‎شود برای قطبش TEz، شرایط شفافیت به گذردهی مغناطیسی (μ) استوانه ها وابسته نیست، به عبارت دیگر هنگامی که استوانه ها از نظر الکتریکی بزرگ نیستند و در حالت ایستا هستند، برای قطبش TEو n≠0،cn≠0TE به استوانه بستگی ندارد. بنابراین μc=μ0 است. رابطه‎ی بالا را می‎توان به شکل زیر نوشت.
εc=1-γ2n1+γ2nε0(2-52)
به ازای εc مشخص می‎توان نسبت مناسب شعاع استوانه داخلی به شعاع استوانه بیرونی (γ=ab) برای رسیدن به شفافیت را محاسبه کرد.
به عنوان نمونه
=1.1 aca=εc-εεc-ε0εc-ε=1.12(εc-ε0)εc-3ε0=1.21(εc-ε0)εc-1.21εc=3ε0-1.21ε0-0.21εc=1.79ε0εc=-8.524ε02-4-2 اثبات رابطه (γ=ab) برای شفافیت برای استوانه دی‎الکتریک بینهایتشرایط شفافیت را برای استوانه PEC با قطبش TEZ در حد کوچکتراز طول موج ، از طریق صفر کردن ضریب پراکندگی cn، از روش زیر بدست می آوریم.
Numcn=0(2-53)
T1=-Jnk0bJnk1a[Jn’kcaYn’kcb+Jn’kcbYn’kca] (2-54)
(2-55) T2=-ζ0Jn’k0bJnk1a[JnkcbYn’kca-YnkcbJn’kca]
T3=ζ1Jn’k1aJnk0b[(JnkcaYn’kcb-Jn’kcbYnkca](2-56)
T4=-ζ0ζ1Jn’k1aJn’k0b[JnkcaYnkcb-JnkcbYnkca]=0(2-57)
T1+T2+T3+T4=0(2-58)
حال بسط تیلور به ازای مقادیر کوچک استفاده می‎شود.
Jnk0b=1n!(k0b2)n(2-60)
Jn’kca=1(n-1)!(kca2)n-1-1(n+1)!(kca2)n+12(2-61)
Ynkcb=-(n-1)!π(2kcb)n(2-62)
Yn’kcb=-n-2!π2kcbn-1+n!π(2kcb)n+12(2-63)
حال این توابع را در T4 و T3 و T2 و T1 جایگذاری می‎کنیم. به عنوان نمونه T1 به صورت زیر است.
T1=-Jnk0bJnk1a[1n-1!kca2n-1-1n+1!kca2n+12]×-n-2!π2kcbn-1+n!π(2kcb)n+12+1(n-1)!kcb2n-1- 1(n+1)!(kcb2)n+12×-n-2!π2kcan-1+n!π(2kca)n+12(2-64)
پس از صرب و ساده سازی توابع، به عبارت زیر بدست می‎آید.
T1=-Jnk0bJnk1a14π×-1n-1abn-1+nabn-14kcb2+ 1n+1nn-1abn-1kca24-1n+1abn+1+-1n-1ban-1+nban-14kca2+1n+1n(n-1)(ba)n-1(kcb)24-1(n+1)(ba)n+1 (2-65)
به دلیل اینکه kia≪1 , kib≪1 و در مخرج کسر وجود دارند، بنابراین تنها جمله های غالب درT1 را به صورت زیر است.
T1=-Jnk0bJnk1a14πn(ab)n-14(kcb)2+n(ba)n-14(kca)2(2-66)
مراحل بالا را برای T4وT3وT2 نیز به همین ترتیب اجرا می شود و عبارت های زیر به دست می‎آید.
(2-67) T2=-14πζ0Jn’k0bJnk1a×abn-12kcb+ban(2kca)T3=14πζ1Jn’k1aJnk0b×abn-12kca+abn(2kcb)(2-68) T4=-ζ0ζ1Jn’k1aJn’k0b×-ban1n+abn(1n)(2-69)
حال تقریبی برای مشتق توابع بسل موجود در پشت کروشه، نوشته می‎شود. به عنوان نمونه Jn’k0b :
Jn’k0b=1(n-1)!(k0b2)n-1-1(n+1)!(k0b2)n+12(2-70)
1(n-1)!(k0b2)n-1=1n!k0b2nn(2k0b)(2-71)
1(n+1)!(k0b2)n+1=1n!k0b2n1n+1(k0b2)(2-72)
1(n-1)!(k0b2)n-1-1(n+1)!(k0b2)n+1=1n!(k0b2)nn2k0b-1n+1(k0b2)≃1n!(k0b2)nn(2k0b)(2-73)
بنابراین داریم:
Jn’k0b≃1n!(k0b2)nn(2k0b)(2-74)
(2-75) Jnk0b=1n!(k0b2)nحال T4وT3وT2وT1 را به صورت زیر بازنویسی می‎کنیم.
T1=14π1n!(k1a2)n1n!(k0b2)nn(ab)n-14(kcb)2+n(ba)n-14(kca)2(2-76)
T2=-14π×ζ01n!(k1a2)n1n!(k0b2)nn(2k0b)abn-12kcb+ban(2kca)(2-77)
T3=14πζ1×1n!(k1a2)nn(2k1a)1n!(k0b2)nabn-12kca+abn(2kcb)(2-78)
T4=-14πζ0ζ11n!(k1a2)nn(2k1a)1n!(k0b2)nn(2k0b)×-ban1n+abn(1n)(2-79)
از آنجایی که T1+T2+T3+T4=0، بنابر این در هر چهار عبارت از جمله های مشترک فاکتور می‎گیریم. و مقادیر ζ1 و ζ0 را نیز جایگذاری می‎شود. سپس به جای ab=γ قرار میدهیم.
ζ0=μcε0μ0εc و ζ1=μcε1μ1εc و ki=ωμiεiپس از انجام محاسبات و ساده سازی معادله (2-46) در رابطه شفافیت به دست می‎آید. بنابراین:
γ=2nεc-εεc+ε0εc+εεc-ε0 for n≠0(2-80)
2-5 نتایج تجربی کاهش پراکندگی از استوانه بینهایت دی الکتریکپوشیده شده با لایه ای از فرامادهاندرو الو وهمکارانش برای ε وμ های متفاوت برای قطبش TMZ مناسب ترین نسبت شعاع های استوانه ها را حساب کرده اند]51[و در جدول زیر برای طول موج های تابشی مختلف بیان کرده اند. در این جدول نتایج محاسبه شده برای استوانه های PEC و دی الکتریک، در شعاع های متفاوت (2a=λ02,λ04,λ08) نشان داده شده است. در این جدول Qs بهره پراکندگی (Qs(ba,εc)=CsCs0) و Cs سطح مقطع پراکندگی وCs0 سطح مقطع پراکندگی برای حالت بدون پوشش است. اگر در معادلات مربوط به Cs، حد b→a) و εc→ε) را اعمال کنیم Cs0 بدست می‎آید.

شکل(2-3). داده های این جدول از طریق محاسبات عددی برای کاهش سطح مقطع پراکندگی از طریق پدیده حذف پراکندگی به دست آمده است]51[.همانگونه که در این جدول دیده می‎شود، کمترین مقدار سطح مقطع پراکندگی برای استوانه نازک با شعاع (2a=λ08) دیده می‎شود. در این شعاع، برای استوانه دی الکتریک گذردهی الکتریکی منفی و برای استوانه PEC گذردهی الکتریکی مثبت وجود دارد. هرچقدر شعاع استوانه بزرگتر باشد2a=λ08، کاهش پراکندگی کمتر است.

این نوشته در مقالات ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *