–55

متن کامل پایان نامه را در سایت منبع fuka.ir می توانید ببینید

سال شمار زندگی و مراحل علمی حسن لی، عبارتنداز:
تولد در یکم خرداد ماه در یکی از محله‌های شهرستان خرم بید به نام قنات نو. 1341
تحصیل در مقطع ابتدایی در مدرسه‌ی شاهپور «بُن گِشت».1347
تحصیل در مقطع راهنمایی مدرسه فارابی ده بید.1352
تحصیل در مقطع دبیرستان 28 مرداد ده بید. 1355
ورود به دوره‌ى نظامى (ستوان یارى خلبانى). 1356
انصراف از دوره‌ى نظامى ستوان یارى خلبانى بعد از چند ماه. 1357
ورود به دانش‌سراى مقدماتى آباده براى ادامه‌ى تحصیل. 1358
آغاز آموزگارى در توابع استان فارس. 1359
ازدواج. 1361
اعزام دوطلبانه به مناطق جنگی جبهه‌ی جنوب(خرمشهر). 1361
اعزام دوطلبانه به مناطق جنگی جبهه‌ی غرب (دهلران، منطقه‌ی موسیان). 1361
تولد رضا اولین فرزند خانواده.1363
شروع دوره‌ى کارشناسى رشته‌ى زبان و ادبیات فارسى دانشگاه شیراز. 1363
تولد احسان ( سینا) فرزند دوم خانواده. 1366
کسب مقام اول مسابقات فرهنگی – هنری فجر در رشته‌ى شعر. 1368
کسب مقام برگزیده‌ی مسابقات بین المللی حرم امن با جایزه‌ی سفر به خارج. 1368
آغاز دوره‌ی کارشناسى ارشد رشته‌ى زبان و ادبیات فارسی.1369
تدریس در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ارسنجان. 1369
ترک خدمت در آموزش و پرورش. 1369
اتمام دوره‌ى کارشناسی ارشد. 1371
تولد نیما سومین فرزند خانواده. 1371
تدریس در دانشگاه پیام نور بندر لنگه و دانشگاه علوم پزشکى شیراز. 1372
آغاز تحصیل در دوره‌ی دکترى زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز. 1372
ترک خدمت در دانشگاه آزاد اسلامى واحد ارسنجان1373
عضو شورای شعر صدا وسیمای مرکز فارس. 1376-1374
مؤسس مرکز حافظ شناسی، مدیر و عضو هیات مدیره‌ی آن مرکز. 1375
مؤسس مرکز سعدی شناسی و مدیر آن مرکز. 1378-1375
ساخت و اجرای برنامه‌ی ادبی «پنجره‌ای به سوی شعر-13 قسمت»صداو سیما. 1376
اتمام دوره‌ى دکترى.1377
استخدام در دانشگاه شیراز. 1378
مدیر علمی- پژوهشی مرکز حافظ شناسی. 1391-1379
برنده‌ى جایزه‌ى کتاب برگزید‌ه‌ى سال در دومین جشنواره‌ى فرهنگ و دریافت دیپلم افتخار. 1380
برنده‌ى جایزه‌ى کتاب سال سعدى (کتاب فرهنگ سعدى پژوهی) در مراسم یاد روز سعدى1381
دبیر علمی سومین دوره‌ی شب‌هاى ادبیات ایران. 1381
برنده‌ى جایزه‌ى نویسنده و شاعر برگزیده‌ى کشور در مراسم هفته‌ى کتاب تهران. 1382
مدیر قطب علمی «شاعران و نویسندگان فارس». 1383
عضو هیأت علمی پنجمین مجمع علمی آموزش زبان و ادبیات فارسی کشور. 1383
ارتقا به رتبه‌ى علمى دانشیارى. 1384
عضو هیأت مؤسس و شورای «مرکز مطالعات ادبیات کودک »دانشگاه شیراز. 1384
عضو هیأت منصفه‌ی مطبوعات فارس. 1384
انتخاب از سوی بخش فرهنگی سفارت فرانسه و مؤسسه‌های ملی زبان‌ها و تمدن‌های شرقی فرانسه برای دریافت بورس دو ماهه در فرانسه1384
برنده‌ی جایزه‌ی پژوهش گر نمونه‌ى بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز در هفته‌ی پژوهش. 13856-1385
عضو هیأت مؤسس انجمن نقد ادبی ایران. 1386
عضو کمیته‌ی علمی دبیرخانه‌ی ستاد گسترش و زبان فارسی و ایران شناسی وزارت علوم. 1386
سردبیر مجله‌ى مطالعات ادبیات کودک. 1387
برنده‌ى جایزه‌ى شاعر برگزیده‌ى کشور (سومین جشنواره‌ى بین المللى شعر فجر). 1387
برنده‌ی جایزه‌ی مدیر قطب علمی برتر کشور (قطب علمی پژوهش‌های فرهنگی وادبی فارس) در دهمین جشنواره ی پژوهش کشور، سالن اجلاس سران در تهران. 1388
دبیر علمی همایش« ادبیات داستانی کودک و نوجوان»دانشگاه شیراز.1388
عضو کمیته‌ی تخصصی هیأت ممیزه‌ى دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه شیراز. 1388
برنده‌ى جایزه‌ى کتاب سال حافظ (راهنماى موضوعى حافظ شناسى).1389
ارتقا به مرتبه‌ى استادى (فول پروفسور )زبان و ادبیات فارسی.1389
برنده‌ی جایزه‌ی پژوهش‌گر نمونه‌ی دانشگاه شیراز در هفته‌ی پژوهش.1389
برنده‌ی جایزه‌ی کتاب سال حافظ با عنوان «راهنمای موضوعی حافظ‌شناسی»در مراسم یاد روز حافظ. 1389
عضو کمیته‌ی علوم انسانی کرسی‌های نظریه پردازی.1390
مسافرت به ترکیه.1391
فصل دومکتاب‌ها
2-1- پیش درآمددر فصل دوم، پیش از ورود به بررسی و معرفی کتاب‌ها، نخست آن‌ها دسته‌بندی موضوعی و عنوان گذاری شده و در نموداری نشان داده شده‌اند و پس از آن به صورت شناس نامه‌ای و فهرست‌وار و البته به ترتیب تاریخی آورده شده اند و به دنبال آن نیز، به معرفی و بررسی آن‌ها پرداخته شده است.
از کل 30 عنوان کتاب کاووس حسن‌لی که در این پژوهش آمده است، تعداد 21 عنوان کتاب به صورت انفرادی و تعداد 9 عنوان کتاب به صورت مشترک با دیگر نویسندگان نوشته شده است. که از این 9 عنوان کتاب مشترک حسن‌لی با دیگران، تعداد 5 عنوان به صورت تصحیح، 2 عنوان به صورت کتاب‌شناسی، 1 عنوان به صورت تألیفی – پژوهشی و یک عنوان به صورت گردآوری می‌باشد.
نمودار کلی کتاب ها
بازنویسی و تلخیص
تألیفی-پژوهشی
تصحیح
چکیده نویسی
کتاب شناسی
گردآوری
مجموعه اشعار
شیرین تر از قند (بوستان سعدی)
رستاخیز کلام
وامق و عذرا
دفتر نسرین و گل
فرهنگ سعدی پژوهی
سلسلهی موی دوست
من ماه تابانم
(شعر کودک)
گلستان سعدی
گونه های نوآوری در شعر معاصر
مهر و ماه
آیینهی مهر آیین
راهنمای موضوعی
حافظ شناسی
سعدی آتش زبان
به لبخند آیینهای تشنهام
چشمهی خورشید
اشترنامه
کارنامه‌ی تحلیلی
خیام پژوهی
سخن شیرین پارسی
رنگ از رخ تمام قلمها پریده است.
دیگر گونه خوانی
متون گذشته
دیوان شیخ امین الدین بلیانی
راهنمای موضوعی سعدی شناسی
یادهایی رها در باد
وصف الحال
کارنامه‌ی تحلیلی
نیما پژوهی در دست تدوین
ورق درخت طوبا
ساده‌ی بسیار نقش
دریچه صبح(بازشناسی زندگی و سخن سعدی)
دیوان بسمل شیرازی در دست تصحیح
غبار زدایی از مسیر تماشا
وامق و عذرا
ترجمه ها
عربی
ترجمه چشمهی خورشید قراءه جدید فی حیاه حافظ الشیراز و فکره و اشعاره

2-2- عناوین کتاب‌ها1-من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز،(1378).
2-سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، (1378).
3-به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، (1379).
4-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، (1379).
5-سعدی آتش‎زبان (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، (1380).
6-فرهنگ سعدی‎ پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز،(1380).
7- شیرین‎تر از قند (زیر نظر اکبر یاری و علیرضا مختارپور)، انتشارات اهل قلم،(1381).
8- سخن شیرین پارسی، (مشترک با اکبر صیادکوه، منیژه عبدالهی و سید احمد پارسا)، انتشارات سمت، چاپ اول،(1381).
9-وامق و عذرا (تصحیح-مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات روزگار،(1382).
10-رنگ از رخ تمام قلم‌ها پریده است(مجموعه‌ی شعر)، انتشارات روزگار،(1382).
11-گلستان (بازنویسی)، انتشارات اهل قلم،(1382).
12-ورق درخت طوبا، انتشارات مرکز سعدی شناسی، (1383).
13-وامق و عذرا (بازنویسی و تلخیص)، انتشارات اهل قلم،(1383).
14-گونه‌های نوآوری در شعر معاصر ایران، انتشارات نشر ثالث،(1383).
15-ساده‌ی بسیار نقش، انتشارات علمی فرهنگی و حافظ شناسی،(1384).
16-چشمه‌ی خورشید، انتشارات نوید و مرکز حافظ شناسی،(1385).
17- قراءه جدیده فی حیاه حافظ الشیرازی و فکره و اشعاره، انتشارات آیسسکو،(1386).
18-غبار زدایی از مسیر تماشا(مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات روزگار، (1386).
19-مهر و ماه (تصحیح- مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، (1386).
20-اشتر نامه (تصحیح-مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات زوار،(1386).
21-دیوان اشعار شیخ امین الدین بلیانی(تصحیح-مشترک با محمدبرکت)، انتشارات فرهنگستان هنر، (1387).
22- دیگرگونه خوانی متون گذشته، انتشارات علم،(1388).
23- راهنمای موضوعی حافظ شناسی، انتشارات نوید، (1388).
24- کارنامه‌ی تحلیلی خیام پژوهی(مشترک با سعید حسام پور)، انتشارات علم، (1389).
25-دفتر نسرین و گل، انتشارات تخت جمشید با همکاری بنیاد فارس شناسی، (1389).
26-دریچه‌ی صبح ( بازشناسی زندگی و سخن سعدی)، انتشارات خانه‌ی کتاب، (1389).
27-یادهایی رها در باد( با همکاری خسرو رشیدی)، انتشارات تخت جمشید، (1389).
28-آیینهی مهرآیین، انتشارات مصطفوی و بنیاد فارس شناسی، (1390).
29-راهنمای موضوعی سعدی شناسی (مشترک با لیلا اکبری)، انتشارات دانشگاه شیراز، (1391).
30-مثنوی وصف الحال (تصحیح -مشترک با کاووس رضایی)، انتشارات نوید، (1392).
31-تصحیح دیوان بسمل شیرازی (در دست تصحیح).
32-کارنامهی تحلیلی نیماپژوهی(در دست تدوین).

2-3 -من ماه تابانم (شعر کودک)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1378معرفی اثر:
این کتاب در11صفحه و با شمارگان 10000در سال 1378 به چاپ رسیده است. این مجموعه‌ی شاعرانه نخستین تجربه‌ی شعر کودکانه‌ی حسن‌لی است، که در وزن‌های کوتاه و روان مفاهیمی همانند: صلح، دوستی، عشق و صداقت را، به کودک منتقل می‌نماید. ساختار شعرهای این کتاب به شیوه‌ی معمایی است و کودک را از بیت اول به بیت دوم و سوم می‌کشاند و هدفش تحریک کنجکاوی کودک برای پاسخ به معمایی می‌باشد که پاسخ، نیز در متن شعر نهفته است.
2-4- سلسله‎ی موی دوست (مجموعه‌ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز 1378معرفی اثر:
این کتاب در 638 صفحه و با2000 نسخه در سال 1378به چاپ رسیده است که در حقیقت، نخستین دفتر از دفترهای نه‌گانه‌ای است که حسن‌لی در خصوص مقاله‌های نویسندگان درباره‌ی سعدی و آثارش گردآوری نموده است. در مقدمه‌ی 14 صفحه‌ای کتاب با عنوان «با سعدی چه کرده‌ایم» به جایگاه بلند سعدی در ادب پارسی اشاره شده است. کتاب حاضر مقاله‌هایی است برگزیده از دیگر نویسندگان که در سه دفتر، با موضوعات زیر گردآوری شده است:
دفتر نخست: سلسله‌ی موی دوست (زندگی سعدی)، که عنوان کتاب برگرفته از همین دفتر است.
دفتر دوم: ورق درخت طوبا (سخن سعدی).
دفتر سوم: تحفه‌ی روزگار( سعدی در آن سوی مرزها).
هر یک از این سه دفتر نیز، به صورت کتابی مستقل می‌باشد که استفاده از آن، برای پژوهش‌گران آسان‌تر و مفیدتر می‌باشد. (کتاب حاضر:14)

2-5- به لبخند آیینه‎ای تشنه‎ام (مجموعه‎ی شعر)، انتشارات هفت اورنگ، شیراز، 1379معرفی اثر:
این کتاب اولین مجموعه‌ی شعر کاووس حسن‌لی است، در 160 صفحه با3000 نسخه در سال 1379 به چاپ رسید. اشعار آمده در این کتاب شامل، 32 عنوان غزل،16 عنوان شعر سپید و نیمایی، 8 عنوان مثنوی،3 عنوان دو بیتی پیوسته، و 2 عنوان شعر به زبان ترکی می‌باشد. (کتاب حاضر:2)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «به لبخند آینه‌ای تشنه‌ام» بیان می‌کندکه:
«این مجموعه سروده‌های شاعر فرزانه و روشن ضمیر دیار جنوب، دکتر کاووس حسن‌لی است، شاعری پر مایه که رنج‌ها و شادی‌های زندگی را در سایه روشن سروده‌های خویش بازتاب می‌بخشد و اندیشه‌هایش را از ضمیر ناخودآگاه بیرون می‌کشد در ریسمان شعر جلوه‌گر می‌سازد. شاعری که لحظه‌های احساس را نخست می‌سازد و سپس در هم می‌شکند و دوباره به یاری اندیشه و ذوق هنری و دست شوق به آفرینشی تازه تبلور می‌بخشد. در شعر حسن‌لی، هم برق شادی موج می‌زند و هم رگه‌های اندوه به چشم می‌آید. او به دنبال سلامی بی‌ریا است و حرف‌هایش ساده و بی‌پیرایه است.
سروه‌های شیوای این شاعر، درباره‌ی پیشوانی فکری همه‌ی انسان‌ها علی‌مرتضی(ع) کافی است که او را به عنوان سراینده‌ای خوش سخن که احساسات لطیفش را با رمز و رازی جادویی در آمیخته است، بشناسیم و بر جایگاهش ارج نهیم.» (مدرس، 1371: 8)
صدیقه پیکر و مرضیه طاهری در مقاله‌ای با عنوان «نظری بر شعر صدای گمشده» از مجموعه‌ی شعر «به لبخند آیینه‌ای تشنه‌ام»به این نکته اشاره دارند که:
«در این سروده شاعر جویا و پرسان به سراغ خاطراتی می‌رود که در هر مرحله از زندگی و در هر مکان و زمان با خود کشیده است، خاطراتی که مانند تمام خاطرات بشری ثبات ندارد. شاعر صدای دور و گمشده را در زادگاهش دنبال می‌کند. او به یاری آمیختن دو حس متفاوت در کنار هم، با مخاطب از حس گمشده‌اش سخن می‌گوید؛ حسی مبهم و گنگ که برای شناخت دقیق آن دست به دامان شعر می‌گردد ذهن او کنجکاو و جستجوگر است و از میان گل‌بوسه‌های مهر به دنبال آن عزیزترین و دوست داشتنی‌ترین خاطره است. شاعر در میان دنیایی از تردید و تاریکی که با واژه‌های همراه شده است به مادر که منبع جوشان مهربانی و عاطفه است رو می‌کند و به گهواره که سمبل آرامش کودکی است و به این ترتیب از مادر می‌خواهد که او را به آن حال و هوای کودکی ببرد، آن‌جا که اکنون به جای شاعر کودک شوق کودکی شاعر آرمیده است. احساس شاعر در شعر تکامل نمی‌یابد و شاعر ناراضی و ملول از شعر و زبانی که به وسیله‌ی آن می‌سراید، دوباره به دامان مادر پناه می‌برد،گویی در پایان دوباره می‌خواهد شعری بیافریند و دلیلش همان ابهام موجود در زبان و کلام است. زیرا زبان نیز قادر به بیان درونیات شاعر نمی‌باشد.» (پیکر -طاهری،1388: 6)
2-6-رستاخیز کلام (مجموعه‌ی مقالات ادبی)، انتشارات پیروی، شیراز، 1379معرفی اثر:
این کتاب در 290 صفحه در سال 1382چاپ گردیده است. و اولین کتابی است که حسن‌لی در آن به گردآوری مقاله‌هایی درباره شعر و ادب از دیگر نویسندگان، پرداخته است. سعدی شناسان و دوستداران او، همواره بوستان را در جایگاه یک کتاب اخلاقی و آموزشی نگریسته و آن را جهان مطلوب سعدی دانسته‌اند.(کتاب حاضر:3)
2-7- سعدی آتش‎زبان (مجموعه ی مقالات)، انتشارات هفت اورنگ،شیراز،1380معرفی اثر:
این کتاب در 486 صفحه با 3000 نسخه در سال 1380 به چاپ رسیده است. که دربرگیرنده‌ی مقاله‌هایی است، برگزیده ازدیگر نویسندگان با موضوعات مختلفی چون: توضیح واژه‌ها، عبارات و بیت‌های مشکل، نقد مقاله‌های که در پیوند با سعدی پدید آمده است و نوشته‌های دیگر نویسندگان درباره‌ی سعدی، که برای سهولت کار خوانندگان همه‌ی این موارد در سه بخش بوستان، گلستان و« آثار دیگر» تقسیم شده‌اند. در گردآوری مقالات برای «بوستان وگلستان» هر کدام جداگانه 19عنوان مقاله و در قسمت آثار دیگر 10عنوان مقاله ذکر شده است. این مقاله‌ها در حوزه‌ی آثار و اندیشه‌های سعدی است، که عنوان برخی از آن ها عبارت است از: «گامی چند با شارحان بوستان در گلگشت سعدی، رضا انزابی نژاد»، «حسن روز افزون بوستان، سعید حمیدیان»، «نقد و بررسی شرح سودی بر بوستان، ولی‌الله درودیان»، «اندر ملحقات بوستان، محمود کامیار»، «سیری در بوستان، ایرج وامقی»، «نکته‌ای چند در گلستان و بوستان، ‌هاشم جاوید»، «سیری در گلستان، محمدجواد شریعت» و …(کتاب حاضر:10-7)
نقد و بررسی دیگران
محمد مهدی مدرس در مقاله‌ای با عنوان «سعدی آتش زبان» ضمن معرفی اجمالی کتاب، بخش‌هایی از مقدمهی کتاب را در این مقاله می‌آورد و در ادامه بیان می‌دارد که:
«شیوه‌ی نظر شناسانه و ژرفانگرانه‌ی دکتر کاووس حسن‌لی نویسنده‌ی گرانمایه و صاحب نظر در گزینش نوشتارهایی که هر کدام در جای خود توانسته‌ است به عنوان مأخذی اطمینان بخش جلوه گری داشته باشد و نیز می‌تواند مورد بهره‌برداری سعدی شناسان و پویندگان راه پرتب و تاب ادب فارسی قرار گیرد. بخش‌های گوناگون کتاب در زمینه‌های شرح و تفسیر و تبیین واژه‌ها، جمله‌ها و سروده‌های سعدی و بررسی نوشتارها و نقدها و برگزیده کتاب‌هایی که نمایشگر چگونگی اندیشه و ذوق استادان سخن است می‌تواند برای کسانی که بر بستر سعدی شناسی گام می‌نهند، مورد بهره‌برداری قرار گیرد». (مدرس، 1381: 6).
2-8-فرهنگ سعدی‎پژوهی، انتشارات بنیاد فارس‎شناسی و مرکز سعدی‎شناسی، شیراز، 1380معرفی اثر:
این کتاب با همکاری مرکز سعدی شناسی و بنیاد فارسی شناسی در 704 صفحه با 3000 نسخه در سال 1380 به چاپ رسیده است که شامل یک مقدمه‌ی 30 صفحه‌ای و دو بخش« مقاله‌ها» و «کتاب‌ها» است، بخش مقاله‌ها 314 صفحه و بخش کتاب‌ها 203 صفحه را به خود اختصاص داده است، که در پایان کتاب نیز 3 فهرست راهنما و یک نام نامه به صورت الفبایی آمده است. کتاب به بررسی انتقادی مقاله‌ها و کتاب‌هایی پرداخته که در سده‌ی چهارده (در سال 1300 تا پایان 1375 خورشیدی) در پیوند با سعدی در ایران پدید آمده، یا از زبان‌های دیگر به فارسی برگردانده شده است. (کتاب حاضر:13)
در این اثر بیش از 700 مقاله و نزدیک به 150کتاب بازیابی و بررسی شده است. هم چنین سعی بر آن شده است پس از بازیابی و شناسایی مقاله‌ها و کتاب‌ها، همه‌ی این نوشته‌ها بر بنیاد و طرحی منظم و با روشی منطقی، نقد و بررسی گردند. در مقدمه‌ی کتاب پس از آوردن مطالبی در مورد شخصیت و زندگی سعدی در گزارشی دقیق و علمی سیر سعدی پژوهی و درصد کارهای انجام گرفته در مورد سعدی، بسامد رویکرد به آثار سعدی و نکته‌های دیگر همراه با آمار و ارقام و شش نمودار جالب و آموزنده مطرح شده است. در بخش مقاله‌ها و کتاب‌ها برای هر مقاله یا کتاب پنج بخش با عنوان‌های «مضامین اصلی»، « منابع اصلی»، رویکرد به آثار سعدی»، «اشاره» و «تأثیرات و پاسخ‌ها» در نظر گرفته شده است. با این توضیح که در بخش «مضامین اصلی» با توجه به حجم و اهمیت هر مقاله یا کتاب گزارشی درباره‌ی آن آورده شده که خواننده با خواندن خلاصه‌ای مناسب درباره‌ی هر مقاله و کتاب با محتوا و چگونگی آن آشنا می‌شود.(همان:23)
در بخش «منابع اصلی» مأخذ هر مقاله یا کتاب مورد استفاده، ذکر شده و در صورتی که نوشته‌ای در چند جا به چاپ رسیده باشد، محل‌های مختلف چاپ آن قید شده است.در قسمت «رویکرد به آثار سعدی»، تلاش بر این بوده تا مواردی را که نویسندگان در نوشته‌های خود از نظم و نثر سعدی به صورت مصراع، بیت و یا عبارت به کار برده‌اند با ذکر شماره و نام اثر به دست دهد. در بخش «اشاره» سعی شده است تا به دور از نام و آوازه‌ی افراد با دقت و نظری در خور، مقاله‌ها و کتاب‌ها مورد نقد و داوری قرار گیرد و علمی و غیرعلمی بودن آن‌ها از زاویه‌های مختلف استدلالی، ادبی و نگارشی سنجیده شود . در بخش« تأثیرات و پاسخ‌ها» موارد تأثیرگذاری هر مقاله یا کتاب در آثار دیگران و پاسخی که به آن مقاله یا کتاب داده شده با ذکر نشانی و شماره‌ی صفحه مشخص شده است.(همان:30)
نقد و بررسی دیگران

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *