پایان نامه ها

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران93

-47815554546500
-355600-65468500
دانشگاه علوم اقتصادي
دانشکده علوم مالی
پايان نامه کارشناسي ارشد رشته حسابداری

بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران
پژوهشگر:
جواد فخری قورمیک

استاد راهنما:
دکتر علی اصغر انواری رستمیاستاد مشاور:
دکتر خسرو منطقی
شهریور ماه 1393
152400-28448000
اظهارنامه دانشجو
موضوع پايان نامه :
بررسی رابطه نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام و چولگي بازده سهام در بورس اوراق بهادار تهران

استاد راهنما: دکتر علی اصغر انواری رستمی
اينجانب جواد فخری قورمیک دانشجوي دوره كارشناسي ارشد رشته حسابداری دانشگاه علوم اقتصادي به شماره دانشجويي 901512021 گواهي مي نمايم كه تحقيقات ارائه شده در اين پايان نامه توسط شخصقیمت: 100 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *