مقالات و پایان نامه های سری یازدهم

جستجوی مقالات فارسی - 
تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)- قسمت  ...

SDEF source specificationشکل ‏۰‑۴ تعریف چشمه‌ای را نشان می‌دهد که مختصات آن (-۱۰۰٫۰٫۰) و انرژی آن MeV 95/1 است.شکل ‏۰‑۴: مثالی از تعریف چشمه در MCNPانواع خروجی استاندارد (تالی‌ها)به کمک […]

تحقيق دانشگاهی - 
تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)- قسمت  ...

۴۷۰ ۴۹/۳ روش مونت‌کارلو و استفاده از کد MCNPXمنشأ روش مونت‌کارلوروش مونت‌کارلو در سال ۱۹۴۹ متولد شد. زمانی که مقاله‌ای به‌عنوان روش مونت‌کارلو توسط کلام[۱۰] و متروپولیس[۱۱] به چاپ رسید، ریاضی‌دانان آمریکایی […]

مقاله علمی با منبع : 
تعیین تابع پاسخ غیر خطی آشکارسازهای ۲ اینچی و ۳ اینچی CsI(Tl)- قسمت  ...

کارت دیتا خط خالی این کد قابلیت‌های زیادی در توصیف شکل‌های هندسی چشمه، چشمه‌های بحرانی، سطحی و قابلیت‌های گرافیکی نمایش هندسه مسئله و جواب‌ها و دسترسی آن به مجموعه‌ی وسیعی […]