پایان نامه ها

bj، دهد. 122301080708500خروجی، 11200، ,، yj، قیمت:

ای، ممکن است از متغیرهای تصادفی سیستم و یا از دیگر گره ها آمده باشند، که این امر بستگی به لایه ای دارد که گره در آن واقع شده است. این ورودی ها یک بردار ورودی بصورت X=(x1,…,xj,…,xn)را شکل می دهد.
توالی اوزانی که منتهی به یک گره می شود یک بردار وزن را به صورتwj=(w1j,…,wij,…,wnj) تشکیل می دهد که در آن wij وزن ارتباط از i امین گره در لایه قبلی به این گره را نشان می دهد.
122301080708500خروجی گره yj , j ، با محاسبه مقدار تابع f با توجه به تولید داخلی بردار X و wj منهای bj ، که در آن bj مقدار حد آستانه بوده و بدان پیش قدر1 یا مقدار تمایل به این گره گفته میقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *