پایان نامه ها

هیدروکسی، پروپیل، سلولز، متیل، اسید،، سیتریک

لائوریک اسید روی توت فرنگی و لوبیای تازه، به منظور کم کردن کاهش آب در این میوههای تازه تیمار کردند. مشاهده شد که محتوای اسیدهای چرب اضافه شده به ترکیبات فیلم، کاهش آب محصولات تازه را کم کرد.
ناوارا و همکاران (2008) اثرات پوششهای خوراکی هیدروکسی پروپیل متیل سلولز همراه با گلیسرول را بر میوه آلو بررسی کردند. تیمارها باعث کاهش نرم شدگی بافت آلوده شد ولی از کاهش وزن جلوگیری نکردند.
پاستور و همکاران (2011) کیفیت و سالم بودن انگور پوشش داده شده با هیدروکسی پروپیل متیل سلولز را بررسی کردند. طی دوره انبارداری محتوای مواد جامد محلول افزایش یافت. پوششها از دست دهی وزن را کاهش و مصرف اکسیژن را در نمونهها کنترل کرد.
فیلم خوراکی بر پایه هیدروکسی پروپیل متیل سلولز همراه و بدون افزودن آنتی اکسیدان (آسکوربیک اسید، سیتریک اسید، اسانس زنجبیل)، به منظور پوشاندن بادام بو داده استفاده شده است. فیلمهای شامل آسکوربیک اسید و سیتریک اسید، بیشترین اثر حمایتی را در مقابل اکسیداسیون بادامها داشتند، کهقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *