پایان نامه ها

(مثلاً مقادير موجود در جداول اشتال) باشد به اين مسئله ، مسئله‌ي بهينه‌يابي گسسته گفته مي شود.
در طي چهار دهه‌ي گذشته، براي حل مسائل مهندسي الگوريتم‌هاي زيادي ارائه شده و توسعه يافته‌اند. اكثر اين الگوريتم‌ها براساس روش‌هاي برنامه نويسي خطي و غير خطي هستند كه نيازمند اطلاعات گرادياني هستند و معمولاً براي پيشبرد جواب در همسايگي يك نقطه ي اوليه جستجو مي كنند. الگوريتم‌هاي بهينه يابي عددي استراتژي مفيدي را براي بدست آوردن جواب بهينه يابي عددي استراتژي مفيدي را براي بدست آوردن جواب بهينه ي كلي در مدل‌هاي ساده و ايده آل فراهم مي كنند. اما ، اكثر مسائل بهينه يابي مهندسي در دنياي واقعي، داراي طبيعت پيچيده اي هستند و حل آن‌ها با استفاده از اين الگوريتم‌ها بسيار دشوار خواهد بود. اگر بيش از يك جواب بهينه محلي در مسئله باشد، ممكن است كه نتيجه به انتخاب نقطه ي اوليه وابسته باشد، و جواب بهينه بدست آمده لزوماً جواب بهينه ي كلي نباشد. به علاوه، وقتي كه تابع هدف و قيود مسئله داراي قله‌هاي تيز و متعدد هستند، ممكن است كه جستجوي گرادياني خيلي دشوار و ناپايدار شود.
اشكالات محاسباتي روش‌هاي عددي موجود، محققان را مجبور كرده كه به سمت الگوريتم‌هاي فرا ابتکاري بروند كه براساس شبيه سازي‌هايي به حل مسائل بهينه‌یابي مهندسي مي‌پردازند. عامل مشترك بين همه‌ي الگوريتم‌هاي فرا‌ابتکاری اين است كه آن‌ها براي تقليد از پديده‌هاي طبيعي، قانون و تصادفي بودن را با هم تركيب مي كنند.
براي تعريف الگوريتم‌هاي فرا‌ابتکاری، ابتدا الگوريتم‌هاي ابتکاري را تعريف مي‌كنيم، الگوريتم‌هاي ابتکاري، يك استراتژي حل را با سعي و خطا، براي توليد جواب‌هاي قابل قبول براي يك مسئله ي پيچيده در زمان قابل قبول فراهم مي كنند. پيچيدگي مسئله ي مورد نظر، پيدا كردن همه‌ي جواب‌ها را غير ممكن مي كند و هدف پيدا كردن جواب‌هاي خوب و قابل قبول در زمان معقول است.
هيچ ضمانتي وجود ندارد كه بهترين جواب‌ها پيدا شوند و حتي ما نمي‌دانيم كه آيا الگوريتم كار خواهد كرد يا اگر كار كرد، چرا كار كرده است.
به عنوان تعريفي ساده براي الگوريتم‌هاي فرا ابتکاری مي توان گفت، الگوريتم‌هاييقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *