پایان نامه ها

al.,، سیستمیک، القایی، Van، Pieterse، اسید

PR در گیاهان تراریخت همیشه سبب افزایش مقاومت در برابر بیماری نمی شوند و هیچ فعالیت ضد ویروسی مربوط به SAR شناسایی نشده است، واضح است که تعدادی از اجزای درگیر در SAR هنوز کشف نشده اند.
2-4-3- مقاومت سیستمیک القایی Induced Sys–ic Resistance (ISR)مقاومت سیستمیک القایی اغلب توسط باکتری های غیر بیمارگر افزایش دهنده رشد گیاهان (PGPR) یا قارچ های غیر بیمارگر افزایش دهنده رشد (PGPF) به وجود می آید. در پی القای مقاومت توسط این میکروارگانیسم ها سیگنالی در گیاه ایجاد و پراکنده می شود که منجر به ظهور ISR در سراسر گیاه می شود. مقاومت سیستمیک القایی علیه طیف وسیعی از بیمارگرها خصوصا نکروتروف ها و همی بیوتروف ها موثر است. موتانت های غیر حساس آرابیدوپسیس در مقاومت سیستمیک القایی علیه بیمارگرهای نکروتروف مقاومتی نشان نمی دهند (Thomma et al., 2000). سیگنال های اصلی در مقاومت سیستمیک القایی، هورمون های اتیلن (ET) و جاسمونیک اسید (JA) می باشند ولی تحقیقات اخیر نشان داده است که سالیسیلیک اسید (SA) نیز در ایجاد این نوع مقاومت نقش دارد(Van Wees et al., 1997; Van loon et al., 1998; Pieterse and Van loon, 1999; Martinez et al., 2001; Pieterse et al., 2002; Ryu et al., 2003; Glazebrook, 2005).
هورمون JA باعث القای پروتئینقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *