پایان نامه ها

اين، گياهان، اسانس‌ها، يا، تركيبات، ممكن

غده‌هاي ترشحي، مجاري ترشحي در قسمت‌هاي سطحي و دروني اندام‌هاي مختلف: برگ‌ها، گل‌ها، ميوه‌ها، جوانه‌ها و شاخه‌هاي گياهان وجود دارند. سلول‌ها و بافت‌هاي ترشحي مزبور ممكن است تنها در يك اندام گياه وجود داشته باشد(مثلاً تنها در گل يا ميوه) يا ممكن است در اندام‌هاي مختلف گياهان پراكنده باشند. در اين صورت اسانس‌هاي حاصله از نظر كميت و كيفيت و همچنين اجزاء و عناصر تشكيل دهنده از اندامي به اندام ديگر تفاوت دارند(صداقت، 1386).
اسانس‌ها معمولاً در داخل سلول‌هاي گياهي به شكل قطرات كروي و گلبول‌ مانند جاي گرفته‌اند. وجود اسانس‌ها تنها در حدود 2000 گونه از 250 هزار گونه گياه گلداري كه تاكنون شناخته شده، گزارش گرديده است. مهمترين گياهان دارويي حاوي اسانس متعلق به خانوادهاي نعناع، سداب، مورد، گشنيز، كاسني، كاج، سرو و تعداد كمي ‌از گياهان خانواده‌هاي ديگر مي‌باشند. اسانس‌ها به طور كلي بازمانده‌هاي ناشي از فراينده‌هاي اصلي متابوليسم گياهان به ويژه در اوضاع تنشي محسوب مي‌شوند(ابراهیم پور و عیدی زاده، 1388).
اسانس‌ها معمولاً داراي خواص زير مي‌باشند: موادي فرارند، در الكل و ديگر حلال‌هاي آلي حل مي‌شوند(ابراهیم‌پور و عیدی‌زاده، 1388). اسانس بادرنجبويه، رازيانه، اسطوخودوس، نعناع، پونه، زيره، رازيانه، انيسون، مرزنگوش، سوسن بري و آويشن داراي اسانس‌هاي روغني هستند(ولاگ و استودولاژ، 1382) و معمولاً متعلق به ترپن‌ها، سزكويي‌ترپن‌ها، الكل‌ها، استرها، آلدئيدها، فنل‌ها، اترها و يا پراكسيدها مي‌باشند (ابراهیم پور و عیدی زاده، 1388). اسانس‌ها ممكن است با موادي نظير رزين‌ها و صمغ‌ها همراه گردند كه در اين صورت تركيبات شيميايي حاصل بسيار پيچيده مي‌باشند. اين تركيبات معمولاً در دماي پايين به صورت جامدند و در دماي بالا ذوب و مايع مي‌شوند. تركيبات مذكور همچون خود اسانس‌ها غالباً توسط سلول‌هاي مجاري ترشحي خاصي ساخته شده و در اين مجاري انبار مي‌گردند. استخراج اين مواد عموماً به‌ كمك تبخير با بخار آب انجام مي‌گيرد و معمولاً در آب حل نمي‌شوند(يا به ‌سختي حل مي‌شوند)، اين مواد غالباً مانع رشد باكتري‌ها مي‌گردند و خاصيت ضدتورم، ضددل‌درد، آرام‌بخش، ضدنفخ، اشتهاآور و گاهي اوقات خاصيت خلط‌آوري دارند(ابراهیم پور و عیدی زاده، 1388).
اثرات فارماكولوژيك اسانس‌ها:
اثرات گوارشي.
اثرات تنفسي.
اثرات قلبي وعروقي.
كاهش قندخون.
اثر ضدميكروبي وضدقارچ.
اثر بر بيماري‌هاي پوستي.
روغن‌هایقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *