پایان نامه ها

کفش، اتکای، نهرین، دویدن، عکس‌العمل، آدیداس

محقق در این پژوهش در پی بررسی و مقایسه این پارامترها در بین دو کفش می‌باشد.

شکل شماره1-1: کفش آدیداس(Adidas response cushion 20) شکل شماره 2 -1: کفش نهرین(آدیبست)
1-4) اهداف پژوهش:
1-4-1) اهداف کلی پژوهش:
مقایسه اثر کفش‌های آدیداس و نهرین بر متغیرهای بیومکانیکی مرتبط با بروز شکستگی‌های ناشی از فشار درشت‌نی در مرحله اتکای دویدن در برخی از دوندگان تفریحی شهرستان بابلسر.
1-4-2) اهداف جزئی پژوهش
بررسی و مقایسه اوج غیرفعال نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در مرحله اتکای دویدن در دو کفش نهرین و آدیداس.
بررسی و مقایسه اوج غیرفعال نیروی قدامی-خلفی عکس‌العمل زمین در مرحله اتکای دویدن در دو کفش نهرین و آدیداس.
بررسی و مقایسه سرعت بارگیری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در مرحله اتکای دویدن در دو کفش نهرین و آدیداس.
بررسی و مقایسه سرعت بارگیری نیروی قدامی-خلفی عکس‌العمل زمین در مرحله اتکای دویدن در دو کفش نهرین و آدیداس.
1-5) فرضیه‌های پژوهش
فرض 1- تفاوت معناداری بین کفش آدیداس و نهرین در میزان سرعت بار گزاری نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در مرحله بارگیری غیرفعال در فاز اتکای دویدن وجود ندارد.
فرض 2- تفاوت معناداری بین کفش آدیداس و نهرین در میزان اوج اول نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در فاز اتکای دویدن وجود ندارد.
فرض 3- تفاوت معناداری بین کفش آدیداس و نهرین در میزان سرعت برگزاری نیروی قدامی-خلفی عکس‌العمل زمین در مرحله بارگیری غیرفعال در فاز اتکای دویدن وجود ندارد.
فرض 4- تفاوت معناداری بین کفش آدیداس و نهرین در میزان اوج اول نیروی قدامی-خلفی عکس‌العمل زمین در فاز اتکای دویدن وجود ندارد.
فرض 5- تفاوت معناداری بین کفش آدیداس و نهرین درزمان رسیدن به اوج اول نیروی عمودی عکس‌العمل زمین در مرحله بارگیری غیرفعال در فاز اتکای دویدن وجود ندارد.
فرض 6- تفاوت معناداریقیمت: 12000 تومان

  • 2
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *