پایان نامه ها

پالسی، بنفش، ماورای، شیشه، محافظ، ازون

بنفش می تواند مورد استفاده قرار گیرد با این مزیت که احتیاجی به شیشه محافظ در این روش نیست. برای کاربرد های اشعه ماورای بنفش باید شیشه محافظ شفاف باشد که معمولا بعد از چند مدت کدر می شود و این مورد باعث کم شدن بازده تاسیسات می شود.
شرکت آلمانی Wek-Tek سازنده و محقق واحدهای توان پالسی برای تصفیه آب و گاز است. آنها تجهیزات ماورای بنفش پالسی، میدان الکتریکی پالسی و کرونای پالسی را به فروش می زسانند. [9]
در [17] گزارش شده است که روشهایی که سبب ایجاد تخلیه الکتریکی در آب می شود بازدهی بیشتری در تصفیه آب دارد. استریل کردن میکروبی در اثر تخلیه الکتریکی با تولید 1-عناصر شیمیایی مانند ازون پروکسید هیدروژن و رادیکالهای آزاد هیدروکسیل و سوپر اکسید 2-تشعشعات ماورای بنفش 3-امواج تنشی همراه است. موارد 1 و 2 اثر بیشتری در استرلیزه کردن دارد.

فصل سوم
پیشینه تحقیق و روش پیشنهادی
168275013366754000020000
در بخش 2-3 بیان شد که مولد پالسی که در ساخت ورقهایقیمت: 11200 تومان

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *