مقالات

say73

1463721158344

معاونت پژوهش و فناوریبه نام خدامنشور اخلاق پژوهش
با یاری از خداوند سبحان و اعتقاد به این که عالم محضر خداست و همواره ناظر بر اعمال انسان و به منظور پاس داشت مقام بلند دانش و پژوهش و نظر به اهمیت جایگاه دانشگاه در اعتلای فرهنگ و تمدن بشری،ما دانشجویان و اعضای هیئت علمی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی متعهد می گردیم اصول زیر را در انجام فعالیت های پژوهشی مد نظر قرار داده و از آن تخطی نکنیم:
1-اصل حقیقت جویی: تلاش در راستای پی جویی حقیقت و وفاداری به آن و دوری از هرگونه پنهان سازی حقیقت.
2-اصل رعایت حقوق: التزام به رعایت کامل حقوق پژوهشگران و پژوهیدگان(انسان،حیوان و نبات) و سایر صاحبان حق.
3- اصل مالکیت مادی و معنوی: تعهد به رعایت کامل حقوق مادی و معنوی دانشگاه و کلیه همکاران پژوهش.
4- اصل منافع ملی: تعهد به رعایت مصالح ملی و در نظر داشتن پیشبرد و توسعه کشور در کلیه همکاران پژوهش.
5- اصل رعایت انصاف و امانت: تعهد به اجتناب از هر گونه جانب داری غیر علمی و حفاظت از اموال، تجهیزات و منابع در اختیار.
6- اصل رازداری: تعهد به صیانت از اسرار و اطلاعات محرمانه افراد،سازمان ها و کشور و کلیه افراد و نهادهای مرتبط با تحقیق.
7- اصل احترام: تعهد به رعایت حریم ها و حرمت ها در انجام تحقیقات و رعایت جانب نقد و خودداری از هر گونه حرمت شکنی.
8- اصل ترویج: تعهد به رواج دانش و اشاعه نتایج آن به همکاران علمی و دانشجویان به غیر از مواردی که منع قانونی دارد.
9- اصل برائت: التزام به برائت جویی از هرگونه رفتار غیر حرفه ای و اعلام موضع نسبت به کسانی که حوزه علم و پژوهش را به شائبه های غیر علمی می آلایند.
4933950338455
دانشگاه آزاد اسلامی
پردیس تحصیلات تکمیلی علوم و تحقیقات شاهرود
تعهد نامه اصالت رساله یا پایان نامه
اینجانب میثم پاک نظر دانش آموخته مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته در رشته مدیریت دولتی، گرایش مالی که در تاریخ 9/11/1393 از پایان نامه خود تحت عنوان ” میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن ” با کسب نمره 18 و درجه بسیار خوب دفاع نموده ام بدینوسیله متعهد میشوم :
این پایان نامه حاصل تحقیق و پژوهش انجام شده توسط اینجانب بوده و در مواردی که از دستاوردهای علمی و پژوهشی دیگران ( اعم از پایان نامه، کتاب، مقاله و ….) استفاده نمودهام، مطابق ضوابط و رویه موجود، نام منبع مورد استفاده و سایر مشخصات آنرا در فهرست مربوطه ذکر و درج کردهام.
این پایان نامه قبلا برای دریافت هیچ مدرک تحصیلی ( هم سطح، پایین تر یا بالاتر) در سایر دانشگاهها و موسسات آموزش عالی ارائه نشده است.
چنانچه بعد از فراغت از تحصیل، قصد استفاده و هرگونه بهره برداری اعم از چاپ کتاب، ثبت اختراع و … از این پایان نامه یا رساله را داشته باشم، از حوزه معاونت پژوهشی واحد، مجوزهای مربوطه را اخذ نمایم.
چنانچه در هر مقطع زمانی خلاف موارد فوق ثابت شود، عواقب ناشی از آن را میپذیرم و دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات مجاز است با اینجانب مطابق ضوابط و مقررات رفتار نموده و در صورت ابطال مدرک تحصیلیام هیچگونه ادعایی نخواهم داشت.
نام و نام خانوادگی: میثم پاک نظر
تاریخ و امضاء:
-122840-173421
دانشگاه آزاد اسلامي
واحد علوم و تحقیقات
دانشکده علوم انسانی، گروه مدیریت
پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته مدیریت دولتی “M.A”
گرايش : مالیعنوان:
میزان پذیرشCRM ( مدیریت ارتباط با مشتری) در بانک و عوامل مرتبط با آن
استاد راهنما:
دکترحسن فراتی
نگارش:
میثم پاک نظر
زمستان 1393
سپاس‌گزاری
سپاس خدای را که توفیق عنایت فرمود تا برگی دیگر بر دفتر علم و معرفتم افزون گردد. اینک که به یاری او دوره ای دیگر از تحصیلاتم به پایان می رسد‏ ، بر خود واجب می دانم از استاد ارجمندم‏، آقای دکتر حسن فراتی که ارائه این پایان نامه را به حق مرهون هدایت ایشان می دانم‏، قدردانی نمایم . از تمامی اساتید محترم گروه خصوصا، مدیر محترم گروه ،جناب آقای دکتر صانعی که در طول دوران تحصیل مرا هدایت نمودند و داوری پایان نامه را نیز متقبل شدند و جناب آقای دکتر کریمی که به عنوان داور خارجی با مطالعه این پایان نامه و داوری جلسه دفاعیه مرا مدیون خویش ساختند، کمال امتنان را دارم.
حمایت های همسر مهربان، صبور و فداکارم، سرکار خانم عاطفه تقوی پور، را ‎‎نیز ارج می نهم که در همراهی و هم دلی و محبت نمونه است.
هم چنین مراتب امتنان و تشکر خود را خدمت تمامی اعضای خانواده ام‏ خصوصا پدر و مادر عزیزم و خواهران گرانقدرم، که در تمامی مراحل زندگی دوست‏، مشوق و راهنمای من بوده اند تقدیم می دارم.‎
در آخر دستان کوچک و پر مهر فرزندان دلبندم‏، پارسا و پریای عزیزم‏، که وجودشان همواره آرامش بخش وجودم است‏، را به رسم سپاس می بوسم.‎
بار الها سلامتی‏، سعادت‏، شادی‏، پیروزی و پایداری همگی این عزیزان را از درگاهت خواستارم.
تقدیم به پدر و مادر عزیزم
و تقدیم به همراه و همدلم، همسر مهربانم
و تقدیم به فرزندان دلبندم
پارسا و پریا
فهرست مطالب
عنوان صفحه
TOC o “1-3” h z u فصل اول : کلیات تحقیق PAGEREF _Toc408988116 h 21-1)مقدمه PAGEREF _Toc408988117 h 31-2) بیان مساله: PAGEREF _Toc408988118 h 41-3) ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc408988119 h 61-4) اهداف تحقیق PAGEREF _Toc408988120 h 81-4-1) هدف اصلی تحقیق PAGEREF _Toc408988121 h 81- 4-2) اهداف فرعی تحقیق PAGEREF _Toc408988122 h 81-5) فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc408988123 h 91-5-1) فرضیه اصلی تحقیق PAGEREF _Toc408988124 h 91-5-2) فرضیه های فرعی تحقیق PAGEREF _Toc408988125 h 91-6) مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc408988126 h 101-7) قلمرو تحقیق PAGEREF _Toc408988127 h 101-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق PAGEREF _Toc408988128 h 101-7-2) قلمرو مکانی تحقیق PAGEREF _Toc408988129 h 111-7-3) قلمرو زمانی تحقیق PAGEREF _Toc408988130 h 111-8) تعریف اصطلاحات و واژگان PAGEREF _Toc408988131 h 111-8-1) تعاریف نظری PAGEREF _Toc408988132 h 111-9) مراحل اجرایی تحقیق PAGEREF _Toc408988133 h 14فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق PAGEREF _Toc408988134 h 152-1) بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیق PAGEREF _Toc408988135 h 162-1-1) مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) PAGEREF _Toc408988136 h 162-1-2) مشتری مداری PAGEREF _Toc408988137 h 182-2) بخش دوم : مروری بر پژوهش های انجام شده PAGEREF _Toc408988138 h 182-3) بخش سوم : مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc408988139 h 22فصل سوم : روش تحقیق PAGEREF _Toc408988140 h 263-1) مقدمه PAGEREF _Toc408988141 h 273-2) نوع و روش تحقیق PAGEREF _Toc408988142 h 273-3) جامعه آماري PAGEREF _Toc408988143 h 283-4) روش نمونه‌گيري و حجم نمونه PAGEREF _Toc408988144 h 283-5) ابزار جمع آوري اطلاعات PAGEREF _Toc408988145 h 293-5-1) گویه ها/ پرسش های مربوط به متغیرهای مکنون PAGEREF _Toc408988146 h 303-5-2) مقياس اندازه گيري PAGEREF _Toc408988147 h 393-5-3) روايي و پايايي پرسشنامه PAGEREF _Toc408988148 h 393-6) شیوه های تجزیه و تحلیل اطلاعات PAGEREF _Toc408988149 h 40فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها PAGEREF _Toc408988150 h 414-1) مقدمه PAGEREF _Toc408988151 h 424-2) بخش اول: آمار توصیفی PAGEREF _Toc408988152 h 424-2-1) چگونگی توزیع افراد نمونه بر حسب متغیرهای جمعیتشناختی PAGEREF _Toc408988153 h 424-2-2) چگونگی توزیع متغیرهای پژوهش بر اساس شاخصهای مرکزی و پراکندگی PAGEREF _Toc408988154 h 464-3) محاسبه پایایی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc408988155 h 474-3-1) محاسبه پایایی با روش آلفای کرونباخ PAGEREF _Toc408988156 h 474-4) آمار استنباطی PAGEREF _Toc408988157 h 494-4-1) آزمون کولموگروف اسمیرنف PAGEREF _Toc408988158 h 494-4-2) آزمون بارتلت PAGEREF _Toc408988159 h 504-4-3) تحلیل عاملی تأییدی مولفه های پژوهش PAGEREF _Toc408988160 h 504-4-5) مدل ساختاری PAGEREF _Toc408988161 h 734-4-6) رتبه بندی متغیرهای تحقیق با آزمون فریدمن PAGEREF _Toc408988162 h 834-4-7) نتایج بررسی میزان پذیرش CRM PAGEREF _Toc408988163 h 84فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها PAGEREF _Toc408988164 h 905-1) مقدمه PAGEREF _Toc408988165 h 915-2) نتیجه گیری از یافته های تحقیق PAGEREF _Toc408988166 h 925-3) پيشنهادهاي تحقيق PAGEREF _Toc408988167 h 995-4) محدوديت هاي تحقيق PAGEREF _Toc408988168 h 100پیوست ها PAGEREF _Toc408988169 h 101فهرست منابع PAGEREF _Toc408988170 h 107منابع فارسی PAGEREF _Toc408988171 h 107منابع غیرفارسی PAGEREF _Toc408988172 h 109چکیده انگلیسی PAGEREF _Toc408988173 h 111

فهرست جداول
عنوان صفحه
TOC h z t “Table,1,فهرست جداول,1” جدول(2-1). عناصر كليدي مديريت ارتباط با مشتري PAGEREF _Toc408956484 h 18جدول(3-1). گویه های مربوط به متغیر پذیرش CRM PAGEREF _Toc408956485 h 30جدول(3-2). گویه های مربوط به متغیر مزایای نسبی CRM PAGEREF _Toc408956486 h 31جدول(3-3). گویه های مربوط به متغیر سازگاری PAGEREF _Toc408956487 h 32جدول(3-4). گویه های مربوط به متغیر پیچیدگی PAGEREF _Toc408956488 h 32جدول(3-5). گویه های مربوط به متغیر آزمون پذیری PAGEREF _Toc408956489 h 33جدول(3-6). گویه های مربوط به متغیر رویت پذیری PAGEREF _Toc408956490 h 33جدول(3-7). گویه های مربوط به متغیر دسترسی به فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc408956491 h 34جدول(3-8). گویه های مربوط به متغیر شدت رقابت PAGEREF _Toc408956492 h 34جدول(3-9). گویه های مربوط به متغیر نگرش نسبت به تغییر PAGEREF _Toc408956493 h 35جدول(3-10). گویه های مربوط به متغیر بازارگرایی PAGEREF _Toc408956494 h 35جدول(3-11). گویه های مربوط به متغیر نوآوری گرایی PAGEREF _Toc408956495 h 36جدول(3-12). گویه های مربوط به متغیر فرهنگ گروه سازمانی PAGEREF _Toc408956496 h 37جدول(3-13). گویه های مربوط به متغیر استفاده از اطلاعات PAGEREF _Toc408956497 h 37جدول(3-14). گویه های مربوط به اثرات پذیرش CRM PAGEREF _Toc408956498 h 38جدول(3-15). شکل امتیازدهی به پرسشنامه ها PAGEREF _Toc408956499 h 39جدول (4-1). توزیع فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت PAGEREF _Toc408956500 h 43جدول(4-2). توزیع فراوانی سن پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc408956501 h 43جدول(4-3). توزیع فراوانی تحصیلات پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc408956502 h 44جدول(4-4). توزیع فراوانی سابقه کار پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc408956503 h 45جدول (4-5). شاخصهای مرکزی و پراکندگی متغیرها PAGEREF _Toc408956504 h 47جدول( 4-6). ضريب آلفاي کرونباخ براي هر کدام از ابعاد پرسشنامه PAGEREF _Toc408956505 h 48جدول( 4-7). سطح معني‌داري آزمون كولموگروف – اسميرنف شاخص ها PAGEREF _Toc408956506 h 49جدول(4-8). نتایج آزمون بارتلت PAGEREF _Toc408956507 h 50جدول (4-9). کلیه شاخص های نیکویی برازش و مقدار قابل قبول برای آن ها PAGEREF _Toc408956508 h 51جدول( 4-10). شاخص های برازش مدل تعامل با CRM PAGEREF _Toc408956509 h 52جدول (4-11). شاخص های برازش مدل اصلاحی تعامل با CRM PAGEREF _Toc408956510 h 53جدول( 4-12). آماره تی و سطح معناداری مربوط به گویه های متغیر مکنون تعامل با CRM PAGEREF _Toc408956511 h 53جدول(4-13). شاخص های برازش مدل مزیت نسبی PAGEREF _Toc408956512 h 55جدول (4-14). شاخص های برازش مدل اصلاحی مزیت نسبی PAGEREF _Toc408956513 h 55جدول( 4-15). آماره تی و سطح معناداری مربوط به گویه های متغیر مکنون مزیت نسبی PAGEREF _Toc408956514 h 55جدول(4-16). شاخص های برازش مدل سازگاری PAGEREF _Toc408956515 h 56جدول (4-17). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون سازگاری PAGEREF _Toc408956516 h 56جدول (4-18). شاخص های برازش مدل پیچیدگی PAGEREF _Toc408956517 h 57جدول( 4-19). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون پیچیدگی PAGEREF _Toc408956518 h 57جدول(4-20). شاخص های برازش مدل قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT PAGEREF _Toc408956519 h 58جدول( 4-21). شاخص های برازش مدل اصلاحی قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT PAGEREF _Toc408956520 h 58جدول( 4-22). آماره تی و سطح معناداری مربوط به متغیر مکنون دسترسی به فناوری اطلاعات PAGEREF _Toc408956521 h 59جدول (4-23). شاخص های برازش مدل شدت رقابت PAGEREF _Toc408956522 h 60جدول( 4-24). شاخص های برازش مدل اصلاحی شدت رقابت PAGEREF _Toc408956523 h 60جدول( 4-25). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون شدت رقابت PAGEREF _Toc408956524 h 61جدول (4-26). شاخص های برازش مدل نگرش نسبت به تغییر PAGEREF _Toc408956525 h 61جدول (4-27). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون نگرش نسبت به تغییر PAGEREF _Toc408956526 h 62جدول (4-28). شاخص های برازش مدل بازارگرایی PAGEREF _Toc408956527 h 63جدول( 4-29). شاخص های برازش مدل اصلاحی بازارگرایی PAGEREF _Toc408956528 h 63جدول( 4-30). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون بازارگرایی PAGEREF _Toc408956529 h 64جدول (4-31). شاخص های برازش مدل گرایش به نوآوری PAGEREF _Toc408956530 h 65جدول(4-32). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون گرایش به نوآوری PAGEREF _Toc408956531 h 66جدول(4-33). شاخص های برازش مدل فرهنگ گروه سازمانی PAGEREF _Toc408956532 h 66جدول (4-34). شاخص های برازش مدل اصلاحی فرهنگ گروه سازمانی PAGEREF _Toc408956533 h 67جدول (4-35). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون فرهنگ گروه سازمانی PAGEREF _Toc408956534 h 67جدول (4-36). شاخص های برازش مدل استفاده از اطلاعات PAGEREF _Toc408956535 h 68جدول (4-37). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون استفاده از اطلاعات PAGEREF _Toc408956536 h 68جدول (4-38). شاخص های برازش مدل رضایت مشتری PAGEREF _Toc408956537 h 69جدول (4-39). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون رضایت مشتریان PAGEREF _Toc408956538 h 70جدول (4-40). شاخص های برازش مدل رضایت کارکنان PAGEREF _Toc408956539 h 70جدول (4-41). شاخص های برازش مدل اصلاحی رضایت کارکنان PAGEREF _Toc408956540 h 71جدول (4-42). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون رضایت کارکنان PAGEREF _Toc408956541 h 71جدول (4-43). شاخص های برازش مدل عملکرد PAGEREF _Toc408956542 h 72جدول (4-44). شاخص های برازش مدل اصلاحی عملکرد PAGEREF _Toc408956543 h 72جدول (4-45). آماره تی و سطح معناداری گویه های مربوط به متغیر مکنون عملکرد تجاری PAGEREF _Toc408956544 h 73جدول (4-46). کدگذاری متغیرهای مدل ساختاری PAGEREF _Toc408956545 h 73جدول (4-47). نتایج مدل ساختاری PAGEREF _Toc408956546 h 75جدول (4-48). شاخص های برازش مدل PAGEREF _Toc408956547 h 75جدول (4-49). شاخص های برازش مدل اصلاح شده PAGEREF _Toc408956548 h 76جدول (4-50). نسبت بحرانی و سطح معناداری مدل نهایی با در نظر گرفتن متغیر میانجی PAGEREF _Toc408956549 h 76جدول (4-51). شاخص های برازش مدل ساختاری بدون متغیر میانجی PAGEREF _Toc408956550 h 77جدول (4-52). نسبت بحرانی و سطح معناداری مدل ساختاری بدون متغیر میانجی PAGEREF _Toc408956551 h 77جدول (4-53). رتبه بندی متغیرهای تحقیق PAGEREF _Toc408956552 h 83جدول (4-54). سطح معناداري آزمون فريدمن PAGEREF _Toc408956553 h 84جدول(4-55). پاسخ به سوالات پذیرش CRM و تحلیل براساس نتایج خوداظهاری PAGEREF _Toc408956554 h 86جدول(4-56). پاسخ به سوالات پذیرش CRM و تحلیل براساس تحلیل خوشه ای PAGEREF _Toc408956555 h 88جدول(4-57). تفاوت های بین نتایج وضعیت پذیرش CRM حاصل از دو روش خوداظهاری و خوشه ای PAGEREF _Toc408956556 h 89

فهرست اشکال
عنوان صفحه
TOC h z t “Table,1,فهرست اشکال,1” شکل(1-1). مدل مفهومی تحقیق PAGEREF _Toc408956622 h 10شکل(1-2) . مدل اجرایی تحقیق PAGEREF _Toc408956623 h 14شکل(2-1). سه جزء محوری مدیریت ارتباط با مشتری PAGEREF _Toc408956624 h 17شکل(2-2). تقسیم بندی انواع متغیرها براساس رابطه شان در یک تحقیق PAGEREF _Toc408956625 h 23شکل(2-3). مدل مفهومی پذیرش CRM PAGEREF _Toc408956626 h 25شکل ( 5-1). مدل نهایی تحقیق PAGEREF _Toc408956627 h 98

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
TOC h z t “Table,1,فهرست نمودارها,1” نمودار (4-1). درصد فراوانی پاسخدهندگان برحسب جنسیت PAGEREF _Toc408956751 h 43نمودار (4-2). وضعیت سن پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc408956752 h 44نمودار (4-3). وضعيت تحصیلی پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc408956753 h 45نمودار (4-4). وضعیت سابقه کاری پاسخ دهندگان PAGEREF _Toc408956754 h 46نمودار ( 4-5). تحلیل عاملی تأییدی متغیر تعامل با CRM با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956755 h 52نمودار (4-6). مدل اصلاحی متغیر تعامل با CRM با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956756 h 53نمودار( 4-7). تحلیل عاملی تأییدی متغیر مزیت نسبی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956757 h 54نمودار( 4-8). مدل اصلاحی متغیر مزیت نسبی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956758 h 55نمودار )4-9(. تحلیل عاملی تأییدی متغیر سازگاری با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956759 h 56نمودار (4-10). تحلیل عاملی تأییدی متغیر پیچیدگی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956760 h 57نمودار (4-11). تحلیل عاملی تأییدی متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956761 h 58نمودار (4-12). مدل اصلاحی متغیر قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956762 h 59نمودار (4-13). تحلیل عاملی تأییدی متغیر شدت رقابت با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956763 h 60نمودار( 4-14). مدل اصلاحی متغیر شدت رقابت با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956764 h 60نمودار( 4-15). تحلیل عاملی تأییدی متغیر نگرش نسبت به تغییر با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956765 h 61نمودار (4-16). تحلیل عاملی تأییدی متغیر بازارگرایی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956766 h 63نمودار (4-17). مدل اصلاحی متغیر بازارگرایی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956767 h 64نمودار (4-18). تحلیل عاملی تأییدی متغیر گرایش به نوآوری با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956768 h 65نمودار (4-19). تحلیل عاملی تأییدی متغیر فرهنگ گروه سازمانی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956769 h 66نمودار (4-20). مدل اصلاحی متغیر فرهنگ گروه سازمانی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956770 h 67نمودار (4-21). تحلیل عاملی تأییدی متغیر استفاده از اطلاعات با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956771 h 68نمودار (4-22). تحلیل عاملی تأییدی متغیر رضایت مشتری با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956772 h 69نمودار (4-23). تحلیل عاملی تأییدی متغیر رضایت کارکنان با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956773 h 70نمودار (4-24). مدل اصلاحی متغیر رضایت کارکنان با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956774 h 71نمودار (4-25). تحلیل عاملی تأییدی متغیر عملکرد با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956775 h 72نمودار (4-26). مدل اصلاحی متغیر عملکرد با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956776 h 72نمودار (4-27). مدل ساختاری تحقیق با متغیر میانجی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956777 h 74نمودار (4-28). مدل نهایی ساختاری تحقیق با متغیر میانجی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956778 h 76نمودار (4-29). مدل نهایی ساختاری تحقیق بدون متغیر میانجی با ضریب استاندارد PAGEREF _Toc408956779 h 77نمودار (4-30). نتایج پذیرش CRM حاصل از اظهارات خود افراد PAGEREF _Toc408956780 h 85نمودار(4-31). نتایج پذیرش CRM با خوشه بندی داده ها PAGEREF _Toc408956781 h 87
چکیده
اعتقاد بر این است که مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) می تواند در توانمندسازی سازمان ها در جهت پی بردن به تمرکز مشتری بسیار مفید باشد و از همین رو در دستور کار بسیاری از سازمان ها قرا ر گرفته است. هر چند مطالعات زیادی روی مقوله مدیریت ارتباط با مشتری انجام شده است ولی مطالعات محدودی بر روی عوامل تاثیرگذار بر میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری وجود دارد. در این مطالعه با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده از شعب بانک حکمت ایرانیان و به منظور دستیابی به دو هدف زیر از مدل مفهومی پیشنهاد شده توسط راجرز (1995) استفاد شده است:
بررسی عواملی که بانک را به پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری سوق می دهند.
اثرات مدیریت ارتباط با مشتری بر عملکرد بانک
مدل مفهومی با فرضیاتی مرتبط و با استفاده از اطلاعات حاصل از پرسشنامه هایی که توسط کارمندان شعب بانک حکمت ایرانیان در سراسر کشور تکمیل شده بود مورد آزمون قرار گرفت. مهمترین یافته های تحقیق با توجه به پیامدهای آن برای محققان و پژوهشگران مورد بحث قرار گرفتند. نتایج تحلیل نشان داد که براساس مدل پیشنهادی راجرز متغیرهای سازگاری، آزمون پذیری، نگرش نسبت به تغییرات، بازارگرایی و گرایش به نوآوری از عوامل تاثیرگذار بر تعامل با CRM می باشد. همچنین مشخص شد که استفاده از اطلاعات، متغیری میانجی بین تعامل با CRM و عملکرد می باشد. در نهایت نیز معلوم گردید که تعامل با CRM بر روی رضایت مشتری، رضایت کارمندان و عملکرد تجاری بانک تاثیرگذار می باشد. در انتها محدودیت های مطالعه همراه با توصیه هایی برای تحقیقات آینده گزارش شده است.
واژگان کلیدی: مديريت ارتباط با مشتري، CRM، بانک، پذیرش
فصل اول : کلیات تحقیق
مقدمه
در سال های اخیر به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهم‌تر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانکهای کشور مشتری‌مداری و ارکان آن را مورد بی‌توجهی قرار داده‌اند و نتوانسته‌اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک‌ها بایستی پیشاپیش به تجهیزنمودن خود، شناسایی نیازها، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورده کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود.
امروزه وجود رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز موفقيت در هر كسب وكار است. از اين رو مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش سازمان جهت ايجاد و ارائه ارزش به مشتري است بسيار موردتوجه قرار گرفته است(سالارزهی و همکاران،1390).
گذر از اقتصاد صنعتی و از میان‌رفتن مرزهای جغرافیایی برای کسب و کار و به‌تبع آن شدت ‌یافتن رقابت باعث شده تا مشتری به عنوان رکن اساسی، محور اصلی فعالیت‌های بانک مطرح شود. سازمان ها به این مهم دست یافته اند که حفظ مشتریان فعلی ارزان تر از جذب مشتریان جدید است و بهترین راه حفظ مشتریان، به دست آوردن رضایت آنان است. همچنین تحقیقات نشان می دهند که رضایت مشتریان می تواند منجر به نام تجاری معتبر و در نتیجه سودآوری موسسه شود. مدیریت ارتباط با مشتریان در دهه 90 میلادی همراه با توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان یک رویکرد مهم در کسب و کار با هدف بازگشت به بازاریابی فردی تعریف شد و تکامل یافته است(ایجاز، 2005) .
در چند سال گذشته به دلیل مشکلات مختلف اقتصادی، اجتماعی و دولتی بودن نظام بانکی و مهمتر از همه فزونی میزان تقاضا بر عرضه، همواره بانک های کشور مشتری مداری و ارکان آن را مورد بی توجهی قرار داده اند و نتوانسته اند به نحو احسن از بازاریابی نوین استفاده نمایند. مردم به علت عدم توجه و بها ندادن به نیازها و خواسته هایشان و ارائه خدمات یکسان و مشابه توسط تمامی شعب بانکهای کشور هیچگونه انگیزه ای برای مراجعه به شعب بانکها نداشته اند (شهرکی، 1388).
با توجه به اينكه امروزه قدرت فروشنده به خريدار انتقال يافته است، سازمان ها متوجه اين امر شده اند كه رقابت با محصولات متمايز و ارزان تر كافي نيست، و مزيت رقابتي صرفاً از طريق محصولات متمايز به دست نمی آيد، بلكه از طريق ارتقاي روابط با مشتري حاصل مي شود. در عين حال، مشتريان هزينه هاي متغير پايينی را متحمل مي شوند و به سهولت می توانند وفاداريشان را ازيك شركت به شركت ديگر تغيير جهت دهند. در حال حاضر وفاداري مشتري به يك شركت و رضايت وي از محصول و خدمات شركت به عنوان دو عامل اساسي، ذهن مديران را به خود مشغول كرده است(صوفی و همکاران، 1392).
امروزه همه بانکها و موسسات سعی و تلاش می کنند که سهم بیشتری را در بازار به دست آورند و رهبری بازار را در کنترل خود بگیرند. یکی از عواملی که به بانکها و موسسات در مسیر توسعه و موفقیت امور بانکی کمک می کند جذب وحفظ مشتری می باشد. ایجاد وفاداری در مشتریان بخصوص مشتریان بانکی  مفهومی است که در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار به صورت مؤلفه اصلی موفقیت بانکها درآمده‌اند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. افزون بر این به لحاظ این واقعیت که انتظارات مشتریان نیز دائماً در حال افزایش است، بانکها ملزم هستند تا فراتر از نیاز اولیه ارضای مشتریان رفته، انتظارات آنها را نیز تأمین کرده، کانون توجه خود را از ارضای صرف مشتری به ایجاد وفاداری و اعتماد از طریق ایجاد ارتباطی بلندمدت، دو جانبه و سودآور برای هر دو طرف معطوف نمایند( باسو و همکاران، 1994). در همین راستا این عنوان را برای پژوهش خویش برگزیدیم تا بتوانیم در دنیای رقابتی امروز یاریگر مدیران باشیم و به آنان در جهت حفظ مشتریان سابق و جذب مشتریان جدید گامی هرچند کوچک برداریم.در این فصل ابتدا به بیان مسئله و ضرورت تحقیق می پردازیم و سپس به کمک ادبیات و پیشینه تحقیق به تعاریفی کلی از مفاهیم موجود در تحقیق پرداخته و سپس مراحل تحقیق را در قالب نمودار بیان می داریم.
1-2) بیان مساله:یکی از عواملی که به بانکها و موسسات در مسیر توسعه و موفقیت امور بانکی کمک می کند جذب مشتریان جدید وحفظ مشتریان فعلی می باشد. ایجاد وفاداری در مشتریان در کسب و کارهای امروزی به لحاظ اینکه مشتریان وفادار تاثیر بسزایی درموفقیت موسسات ایفا می کنند، مورد توجه بیش از پیش قرار گرفته است. هیچ کسب و کاری به جز سازمان‌های انحصاری دولتی نمی‌توانند بدون داشتن مشتریانی وفادار بقا داشته باشند.يكي از پيش نيازهاي وفاداري مشتریان، بويژه در حوزه خدمات، رضايت مشتري است. بنابر این بانکهادر جهت دستیابی به چشم انداز و اهداف کلان خویش که همان کسب بالاترین سهم بازار در صنعت است باید رضایت مشتریان خود را افزایش دهد. لذا مدیریت ارتباط با مشتری بهترین راه حل در جهت دستیابی به این مهم است.در این پژوهش، میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری متغیر وابسته و عوامل مرتبط با آن متغیر مستقل می باشد.
با تغيير پارادايم از محصول محوري به مشتري محوري و با توجه به اينكه در محيط رقابتي امروز استفاده از روش هاي بازاريابي سنتي ، محدوديت هاي زيادي را براي سازمان ها ايجاد كرده است، مديريت ارتباط با مشتري (CRM) براي ايجاد يك رابطه خاص با مشتري،ايجاد ارزش بيشتر براي سازمان ها ،ارائه شده است(مقدم و همکاران، 1389).
امروزه سازمانها در دوران اقتصاد مشتري مدار فعاليت مي كنند كه در اين دوران، مشتري حاكم واقعي بازار است. بنابراين سازمانها بايد بياموزند كه چگونه از تمركز بر محصول ياخدمات به سمت تمركز بر مشتريان حركت كنند. آنها بايد مشتريان را به عنوان يك دارايي در نظر بگيرند كه نياز به مديريت و رساندن به بالاترين ميزان بازدهي دارد (رنجبریان، 1999) .
با توجه به اينكه سازمانهاتشخيص داده اند كه مشتريان مهمترين دارايي آنها محسوب مي شوند، بنابراين به روابط با مشتريان به عنوان تعاملاتي سودمند مي نگرند كه نيازمند مديريت صحيح مي باشد( پلاکویاناکی و همکاران، 2006). به طوري كه دنياي رقابتي امروز سازمانها را بر آن داشته است تا به مشتريان اهميت بيشتري دهند و به جاي توجه به توليد انبوه به مشتري و رضايت وي توجه كنند (سهرابی وهمکاران,1385).
تمايل دنياي كسب و كار به تمايز محصولات و خدمات با يك ميل جديد يعني مشتري جايگزين شده است كه منجر به ظهور مجدد فلسفه يك به يك مي شود به طوري كه سازمان با مشتري ارتباط برقرار كرده و رابطه اش را به صورت سودآور و مؤثر حفظ كرده و گسترش مي دهد( پاین و همکاران، 2004). در فرايند مديريت ارتباط با مشتري سعي مي شود سودمندترين مشتريان شناسايي،جذب و به بهترين شكل نگهداري شوند. مديريت ارتباط با مشتري فرايندي است مستمر ومشتمل بر ايجاد و بكارگيري دانش و هوشمندي بازار جهت ايجاد و حفظ سبدي از روابط مشتريان كه بيشترين بازده را داشته باشند( زابلا و همکاران،2004) .
پژوهشهاي صورت گرفته نشان مي دهد كه استقرار فرايند مديريت ارتباط با مشتري در بسياري ازسازمانها موجب افزايش توان رقابتي، افزايش درآمد و كاهش هزينه هاي عملياتي شده است. امروزه در سازمانها به مدیریت ارتباط با مشتری، اهمیتی استراتژیک داده شده است. در شرایط دشوار رقابت، ارتباط به‌هنگام و سازمان‌یافته با مشتریان، مناسبترین راه افزایش رضایت مشتری، افزایش فروش و در عین حال کاهش هزینه‌ها. با توجه به این مسائل، مدیریت ارتباط با مشتریان در سازمان‌ها،نوعی استراتژی تجاری به‌شمارمی‌رود(طهماسبی، 1391) .
به طور کلی در دنیای امروز دنیای کسب و کار برپایه مشتری مداری و رضایت مشتریان استوار گشته به گون ای که گسترش خدمات و حتی ارائه آن بدون در نظر گرفتن این اصل نه تنها مشکل بلکه غیرممکن است. یک سازمان مشتری مدار بدون ایجاد ارتباط مناسب با مشتریان خود نمی تواند موفقیتی حاصل کند و در دنیای امروز که دنیای کیفیت محور مشتری مدار است، مشتری هدف کار و مشتری گرایی زیربنای کلیه فعالیت های تجاری و اقتصادی خواهد بود.
پژوهش حاضر بر آنست تا میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) را در شعب بانک حکمت ایرانیان مورد بررسی قرار دهد و با مطالعه عوامل مرتبط بر این مهم گامی ، هرچند کوچک، در راستای رشد کیفیت مشتری مداری نظام بانکی کشور بردارد.
1-3) ضرورت تحقیق
نوسانات شدید تقاضا و افزایش رقابت در بازارها منجر به خلق سیستم یکپارچه ای از طرف سازمان های مختلف گردیده است به نحوی که راهبردی را خلق کنند که تمام اجزاي يك سازمان را يكپارچه كرده، اطلاعات را در بين تمام كاربران به اشتراك بگذارد و مانع از تكرار بيهوده كارها شود. اين مهم، فضايي را در سازمان ايجاد مي كند كه در آن اطلاعات به اشتراك گذاشته شده تا در زمان لازم در اختيار افرادي كه به آن نياز دارند قرار مي گيرد، يعني همه كاركنان و همه چيز به يكديگر مرتبط و متصل هستند و خروج يك فرد از یک سازمان باعث از هم پاشيدن چیزی در آن سازمان نخواهد شداز این رو رابطه ای تنگاتنگ بین مدیریت ارتباط با مشتری و مدیریت دانش در سازمان ها وجود دارد. مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) راهبردي است كه به كمك فناوري به اجرا درآمده است؛ البته باید توجه داشت که CRM تنها يك ابزار نرم افزاري نيست كه باعث انجام بهینه امور شود بلکه CRM فلسفه اي است كه سعي دارد راهبردي در راستای انجام بهینه امور و تحقق اهداف سازمانی خلق کند.
درشرايط كسب و كار مشتر ي گراي امروز مديريت روابط با مشتري يك ضرورت است( تئو و همکاران، 2006) . لذا مشتریان به ناچار به بانک ها مراجعه می کنند تا نیاز های ابتدایی خود را برطرف سازند و به تعبیر دیگر در حال حاضر مردم هستند که در خدمت بانک هستند نه بانکها در خدمت مردم. با توجه به تغییرات محیطی که پیش رو داریم، بانک ها بایستی پیشاپیش به تجهیز نمودن خود ، شناسایی نیاز ها ، توقعات مشتریان و همچنین توجه به وضعیت بازار اهمیت قایل شوند ، زیرا هر بانکی بتواند زودتر از رقبا این نیازها را شناسایی و برآورد کند در میدان رقابت پیروز و سرافراز خواهد بود. ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان عنصر اصلی و کلیدی در کسب مزیت رقابتی پایدار برای سازمان ها می باشد. با در نظر گرفتن این نکته که وفاداری مشتریان نشان دهنده رضایت آنها است. ولی رضایت لزوما به وفاداری نمی انجامد(ونوس و همکاران، 1383). مديريت كارا و مؤثر ارتباط با مشتري منجر به افزايش رضايت و وفاداري مشتريان مي گردد(اميري، 1388) .
در دهه 1990 شرايط براي سرمايه گذاري در CRM بسيار مطلوب بود و شركت ها بدون بررسي ريسكها در آن سرمايه گذاري مي كردند.بررسي ها نشان مي دهد كه 55 درصد پروژه های CRM به نتيجه نرسيد ه اند و 20 درصد از كاربران گزارش دادند كه ارتباط با مشتريان پيشين آسيب ديده است ( استونبراکر و همکاران،2005). عليرغم اينكه سيستمهاي CRMبه طور گسترده اي براي اجرا انتخاب مي شوند، درمورد موفقيت آنها ترديد وجود دارد. بين 35 تا 75 درصد برنامه هاي مديريت ارتباط با مشتري شكست مي خورند. همچنين برنامه ها نه تنها به لحاظ اقتصادي شكست مي خورند، بلكه به ارتباطات سازمان با مشتريان آسيب مي رساند. بنابراين مدیران الویت پایینی به برنامه های CRM مي دهند( کاری، 2000). رينارتز معتقداست يك دليل براي نتايج مايوس كننده بسياري از برنامه هاي CRM به عنوان يك راه حل سيستم اطلاعات و فقدان چارچوب استراتژيك براي موفقيت آن نسبت داده شود( کلتمن،2007). اجراي اثربخش استراتژي CRMمستلزم وجود فرهنگ سازماني مشتري گرایي باشد. امروزه بسياري از شركت ها، سيستم هاي عملياتي CRM را به منظور ارتباط بهتر با مشتريان به كار مي گيرند و اين در حالي است كهCRM موفق چيزي بيش از ارتباطات ساده با مشتريان و به معناي پيگيري رفتار مشتريان و به كارگيري داده ها براي حداكثرسازي سودآوري و وفاداري در سراسر چرخه زندگي از جذب تا حفظ مشتري است( فیشندن و همکاران، 2006). ريچارد و تيل1996 نشان دادند كه افزايش 5 درصدي حفظ مشتري مي تواند تاثير 30 تا 95درصدي بر ارزش فعلي خالص و تاثير مشابه بر سود شركت داشته باشد، بسیاری از کسب وکارها به اهمیت مدیریت ارتباط با مشتری و پتانسیل آن برای سازمان جهت دستیابی به مزیت رقابتی پی برده اند. این سازمان ها در حال ایجاد تغییر در فرآیند های کسب وکار خود و همچنین ایجاد راه حل های فنی می باشند که آنها را قادر کند تا مشتریان جدیدی را جذب کنند، مشتریان فعلی را حفظ نمایند و از دوره زمانی آنها را حداکثر نمایند. تحقیقی که توسط انستیتوی برنامه ریزی استراتژیک در واشنتگتن دسی انجام شد نشان می دهد 20% از بانک هایی که به نیاز مشتریان خود اهمیت داده اند تقریبا دو برابر بانک هایی بوده که به این موضوع توجه نکرده اند. طبق تحقیق دیگر توسط باب و دی اسمیت  مسئولین مرکز تحقیقات بازاریابی اسمیت در کنتاکی، مشتری راضی به سه تا پنج نفر دیگر در مورد بانک  خود اطلاع می دهد در حالی که مشتری ناراضی با پانزده تا بیست نفر در مورد تجربه بدی که در یک بانک داشته صحبت می کند. بنابراین بها دادن و ارزش گذاشتن به آرا و نظرات مردم بهترین سبک بازاریابی محسوب می شود و مهمترین مساله در بانکداری جلب رضایت مشتریان است(طهماسبی، 1391) .
امروزه وجود رابطه قوي با مشتريان مهمترين رمز موفقيت در هر كسب وكار است. از اين رو مفهوم مديريت ارتباط با مشتري كه به معني تلاش سازمان جهت ايجاد و ارائه ارزش به مشتري است بسيار موردتوجه قرار گرفته است (سالارزهی و همکاران،1390). CRM یا مدیریت روابط با مشتری را یکی از کلیدهای تعیین کننده موفقیت شرکت‌ها در قرن ۲۱ ذکر کرده اند. در دنیای رقابتی امروز هیچ سازمانی نمی تواند از طریق برتری در نوآوری محصولات خود را از سایر سازمانها متمایز کند، مگر اینکه نیازها و خواسته های مشتریان خود را عمیقاً درک کرده باشد. سازمانهای موفق امروزی کالا و خدماتی را ارایه می دهند که توسط تک تک مشتریان تعریف شده است. در واقع این سازمانها به برتری در نقاط کلیدی تماس با مشتریان در بازاریابی فروش و خدماتی از طریق سفارشی سازی انبوه نایل می شوند. در این میان اندیشمندان مدیریت و بازاریابی، نسخه حفظ مشتری و شیوه های صحیح ارتباط با آنها را تحت عنوان مدیریت ارتباط با مشتری (CRM) تجویز می کنند از نظر بسیاری از شرکت‌ها، CRM راهبردی تجاری است که رضایت مشتری سود و درآمد را برآورده می سازد و میتواند چرخه فروش را کوتاهتر و وفاداری مشتری به ایجاد روابط نزدیکتر و درآمد را افزایش دهد. همچنین CRM در راستای مدیریت ارتباطات مشتری با سازمان و به منظور به حداکثر رساندن ارزش هر مشتری، سازمان را یاری می نماید .در پیاده سازی مدیریت ارتباط با مشتری توجه به این نکته بسیار حائز اهمیت است که CRM ، یک راهبرد تجاری سازمان است و نه محصول یا خدمات قابل ارائه توسط یک سازمان؛ به عبارتی دیگر، CRM خود به عنوان یک فناوری اطلاعاتی مطرح نمی باشد، بلکه از فناوری اطلاعات برای دستیابی به اهداف خود استفاده می نماید. این امر بیانگر این نکته است که نیازمندی استقرار CRM در یک سازمان، طراحی راهبرد تجاری می باشد، نه برقرار نمودن سیستم های اطلاعاتی. لذا با توجه به مطالب فوق و همچنین تعدد موسسات مالی بحث رقابت برای جذب و حفظ مشتریان ازمباحث روز و از معضلات بانکها می باشد.لذا در این پژوهش در پی آنیم تا بتوانیم با شناسایی عوامل مرتبط با CRM وتعیین میزان پذیرش آن در جهت ارتقای مدیریت ارتباط با مشتری گام برداریم.
1-4) اهداف تحقیق1-4-1) هدف اصلی تحقیق
بررسی میزان پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک و عوامل مرتبط با آن.
1- 4-2) اهداف فرعی تحقیق
بررسی اثر سطح مزیت نسبی CRM، بر تعامل با CRM .
بررسی اثر سازگاری بر تعامل با CRM .
بررسی اثر پیچیدگی مرتبط با CRM، بر تعامل با CRM .
بررسی اثر قابلیت آزمون پذیری آسان تر مرتبط با CRM، بر تعامل با CRM
بررسی اثر رویت پذیری بر تعامل با CRM .
بررسی اثر نگرش نسبت به تغییر بر سطح تعامل با CRM.
بررسی اثر جهت گیری بازار بر سطح تعامل با CRM.
بررسی اثر جهت گیری نوآورانه بر سطح تعامل با CRM .
بررسی اثر فرهنگ گروهی سازمانی بر سطح تعامل با CRM .
بررسی اثر قابلیت دردسترس درک شده از راه حل هایIT بر سطح تعامل با CRM .
بررسی اثر محیط رقابتی شدید بر سطح تعامل با CRM .
بررسی اثر پذیرش CRM بر استفاده از اطلاعات بهتر و قوی تر .
بررسی اثر سطح تعامل بالاتر CRM بر رضایت مشتریان بانک .
بررسی اثر سطح تعامل بالاتر با CRM بر رضایت کارکنان بانک .
بررسی اثر سطح تعامل بالاتر با CRM بر عملکرد تجاری بانک .
1-5) فرضیات تحقیق1-5-1) فرضیه اصلی تحقیقمولفه های سه حیطه نگرش های نوآورانه، عوامل محیطی و عوامل سازمانی با میزان پذیرش CRM در بانک ها مرتبط می باشد.
1-5-2) فرضیه های فرعی تحقیقفرضیه 1: وجود سطح مزیت نسبی بالاتر CRM، موجب تاثیر بهتر بر تعامل با CRM می شود.
فرضیه 2: سازگاری بیشتر با CRM، موجب تاثیر بهتر بر تعامل با CRM می شود.
فرضیه 3: پیچیدگی های کمتر مرتبط با CRM، تاثیر بهتر برتعامل با CRM را موجب می شود.(رابطه منفی)
فرضیه 4: قابلیت آزمون پذیری آسان تر مرتبط با CRM، تاثیر بهتر برتعامل با CRM را موجب می شود.
فرضیه 5: رویت پذیری بیشتر مرتبط با CRM، تاثیر بهتر برتعامل با CRM را نشان می دهد.
فرضیه 6: اگر نگرش مدیران نسبت به تغییر مثبت تر باشد، سطح تعامل با CRM بالاتر است.
فرضیه 7: اگر جهت گیری بازار بالاتر باشد، سطح تعامل با CRM در سازمان (بانک) بالاتر است.
فرضیه 8: اگر جهت گیری نوآورانه بالاتر باشد، سطح تعامل با CRM در سازمان (بانک) بالاتر است.
فرضیه 9: اگر فرهنگ گروهی سازمانی بانک بالاتر باشد، سطح تعامل با CRM در سازمان (بانک) بالاتر است.
فرضیه 10: قابلیت دردسترس درک شده از راه حل هایIT بالاتر، تاثیر بهتر برتعامل با CRM را میدهد.
فرضیه 11: محیط رقابتی شدید با CRM، تاثیر بهتر برتعامل با CRM را میدهد.
فرضیه 12: استفاده از اطلاعات بهتر و قوی تر ناشی از سطوح بالاتری از تعامل با CRM می باشد.
فرضیه 13: سطح تعامل بالاتر با CRM منجر به افزایش رضایت مشتری می شود.
فرضیه 14: سطح تعامل بالاتر با CRM منجر به افزایش رضایت کارکنان می شود.
فرضیه 15: سطح تعامل بالاتر با CRM منجر به افزایش عملکرد تجاری می شود.
1-6) مدل مفهومی تحقیقCRM پذیرش

نگرش های نوآورانه
مزیت های نسبی مربوط به CRM
سازگاری
پیچیدگی
آزمون پذیری
رویت پذیری

اثرات بر مشتریان

استفاده از اطلاعات

اثرات بر کارکنان

اثرات بر عملکرد تجاری

عوامل سازمانی
نگرش نسبت به تغییر
بازارگرایی
نوآوری گرایی
فرهنگ سازمانی

سطوح مشارکت (تعامل) با CRM

عوامل محیطی
قابلیت در دسترس درک شده از راه حل های IT
شدت رقابت

شکل(1-1). مدل مفهومی تحقیققسمت هایی که با خط چین مشخص شده اند بسط های مدل ترویج نوآوری راجرز (1962) می باشند.
1-7) قلمرو تحقیق1-7-1) قلمرو موضوعی تحقیق
در این تحقیق به بررسی میزان پذیرشCRM (مدیرریت ارتباط با مشتری) و عوامل موثر و مرتبط با آن می پردازیم.
1-7-2) قلمرو مکانی تحقیقدر این پژوهش شعبات بانک حکمت ایرانیان در سراسر کشور قلمرو مکانی تحقیق محسوب می شود.
1-7-3) قلمرو زمانی تحقیقداده های مربوط به این پژوهش مربوط به دوره زمانی بهار تا پاییز سال 93 می باشد.
1-8) تعریف اصطلاحات و واژگان1-8-1) تعاریف نظریپذیرش ارتباط با مشتری CRM : پذیرش راهبردی است برای جمع آوری نیازها و رفتارهای تجاری مشتریان تا به ایجاد روابطی قویتر با آنها منجر شود. درنهایت رابطه قوی با مشتریان مهمترین رمز موفقیت هرکسب وکاراست ( انگوین و همکاران، 2007). مدیریت ارتباط با مشتری واژه ای برای مجموعه متدولوژی ها، فرایندها، نرم افزار و سیستم هایی است که به موسسات و شرکت ها در مدیریت موثر و سازمان یافته ارتباط با مشتریان کمک می کند(برنت و همکاران، 2002). مدیریت ارتباط با مشتری یک استراتژی جامع و فرایندی که سازمان را قادر به شناسائی، جذب، حفظ و پرورش مشتریان سودآور از طریق ایجاد و حفظ روابط بلندمدت ممکن می سازد(سین و همکاران، 2005). فرایند کلی ایجاد و حفظ ارتباطات سودمند با مشتری به وسیله ارائه ارزشهای مورد نظر مشتریان کلیدی و جلب رضایت آنهاست (کوتلر و همکاران، 2013).
نگرش های نوآورانه : تمرینی ساختاریافته برای برانگیختن رویکردهای خلاق به موضوعات و فرایند ها می باشد. این حیطه را می توان در زیر حیطه های مزیت های نسبی مدیریت ارتباط با مشتری، سازگاری، پیچیدگی، آزمون پذیری و قابلیت رویت پذیری نوآوری مد نظر خلاصه نمود.
عوامل سازمانی: به مجموعه عواملی تلقی می شود که به خصوصیات و ویژگی های درون سازمانی مربوط می باشد. خصوصیاتی نظیرنگرش سازمان به ایجاد تغییرات، بازارگرایی، نوآوری گرایی وفرهنگ سازمانی.
عوامل محیطی : این عوامل مجموعه ای از عوامل خارجی تاثیرگذار بر عملکرد سازمانی می باشند. عواملی همچون قابلیت دسترسی درک شده از راه حل های فناوری اطلاعات و شدت رقابت.
استفاده از اطلاعات : امروزه با پیشرفت تکنولوژی های ثبت و فراخوانی اطلاعات، سازمان هایی در جذب و حفظ مشتریان موفق تر هستند که از این پتانسیل به درستی استفاده نمایند. اطلاعات مشتریان در شناخت تمایلات و نیازهای مشتریان بسیار سودمند می باشد.
اثرات پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری: جنبه های مختلف نتایج پذیرش ارتباط با مشتری می باشد. این اثرات را می توان در سه زیر حیطه اثرات بر مشتریان، اثرات بر کارکنان و اثرات بر عملکرد تجاری سازمان دسته بندی نمود.
مشتریان: در فرهنگ بازار، مشترى فردى است كه توانايى و استعداد خريد كالا و يا خدمتى را داشته باشد، كه اين توانايى و استعداد به صورت توأم در فرد بروز كرده و انتخاب و عمل خريد انجام مى پذيرد. در اين فرهنگ و ديدگاه مشترى فرد هوشمند و دانايى است كه درباره تأمين نيازهاى خود به خوبى مطالعه و بررسى مى كند و باارزش گذارى و درنظر گرفتن امكانات و استعداد خود به انتخاب مى پردازد. خدمت به مشتریان شامل کلیه اموری است که سازمان به منظور جلب رضایت مشتریان و کمک به آن‌ها برای دریافت بیشترین ارزش از خدماتی که خریداری کرده‌اند انجام می‌دهد. این تعریف جامع همه چیز را در بر می‌گیرد. هر چیزی که اضافه بر خدمت هسته‌ای عرضه و موجب تفکیک آن از خدمات رقبا می‌شود خدمت به مشتریان محسوب می‌گردد (ونوس و همکاران ،1383) . میزان اثر پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری را بر روی مشتریان می توان با شاخص های رضایت مشتری و حفظ مشتری سنجید.
کارکنان: به ارائه دهندگان خدمات در سازمان گفته می شود که با تخصص های مختلف و در سطوح تحصیلی و پستی متفاوت مسئولیت ارائه خدمات به مشتریان را بر عهده دارند. میزان اثر را بر روی کارکنان از روی درجه رضایت شغلی و میزان تعهدی که به سازمان دارند، می توان سنجید.
عملکرد تجاری: یا عملكرد كسب و كار شامل بازخورد یا سود، حاشية سود و بازگشت سرمايه در مقايسه با رقبا است(دیواندری و همکاران،1387).
1-8-2) تعاریف عملیاتی
سطوح مشارکت و تعامل با CRM : در این تحقیق میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان از مقیاس اندازه گیری سطوح تعامل در سوالات 1 تا 18 بخش اول پرسشنامه کسب نموده اند.
نگرش های نوآورانه : این حیطه که شامل زیر حیطه های زیر می باشد، امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به نگرش های کلی سازمان نسبت به نوآوری داده اند.
مزیت های نسبی مدیریت ارتباط با مشتری : نخستین زیر حیطه از نگرش های می باشد که میزان آن از جمع امتیازاتی که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به گویه های 1 تا 5 داده اند محاسبه می گردد.
سازگاری : این حیطه به سنجش میزان سازگاری نوآوری جدید ( که همان CRM می باشد) با ارزش ها و تجربیات قبلی سازمان می پردازد. یعنی امتیازی که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به میزان سازگاری اصول مدیریت ارتباط با مشتری با اصول قبلی جاری در سازمان می دهند که توسط گویه های 6 تا 8 پرسشنامه سنجیده می شود.
پیچیدگی: سنجش میزان سختی فهم و بکارگیری نوآوری توسط گویه های 9 تا 11 پرسشنامه می باشد
آزمون پذیری: بنا به گفته راجرز (1962) آزمون پذیری یک نوآوری را می توان براساس اینکه تا چه حد قابل چک کردن و آزمون می باشد به صورت درجه بندی تعریف نمود. که در پژوهش حاضر این مولفه با دو گویه زیر سنجیده شده است.
رویت پذیری: آخرین حیطه ی زیر مجموعه از گرایش های نوآورانه مربوط به میزان رویت پذیری نوآوری می باشد. در تحقیق حاضر امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به میزان دیدن مزایای مدیریت ارتباط با مشتری در سایر شرکت ها و کمپانی های بکارگیرنده آن نوآوری داده اند.
عوامل محیطی : این حیطه که شامل زیر حیطه های زیر می باشد، امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به عوامل محیطی تاثیرگذار بر سطوح پذیرش و تعامل با CRM داده اند.
دسترسی به فناوری اطلاعات : گویه های 15 تا 18 مربوط به امتیازی می باشد که نتیجه دیدگاه کارکنان به درک و قبول سودمندی تکنیک های ارتباطی و مدیریت دانش از طریق فناوری های جدید می باشد.
شدت رقابت : با استفاده از گویه های 19 تا 24 نظر کارکنان نسبت به شدت رقابت بانک سنجیده شده است.
عوامل سازمانی : این حیطه که شامل زیر حیطه های زیر می باشد، امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به عوامل درون سازمانی تاثیرگذار بر سطوح پذیرش و تعامل با CRM داده اند.
نگرش نسبت به تغییر : در این پژوهش میزان نگرش سازمان نسبت به تغییرات میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان از گویه های 25 تا 29 کسب نموده اند.
بازارگرایی : در این تحقیق بازارگرایی عبارت است از میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری بازارگرایی در سوالات 30 تا 43 تخصیص داده اند..
نوآوری گرایی : در این تحقیق نوآوری گرایی عبارت است از میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری نوآوری گرایی در سوالات 44 تا 46 تخصیص داده اند..
فرهنگ سازمانی: در این تحقیق فرهنگ سازمانی عبارت است از میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری فرهنگ سازمانی در سوالات 47 تا 51 تخصیص داده اند.
استفاده از اطلاعات : در این پژوهش میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری سنجش مقدار استفاده از اطلاعات مشتریان از گویه های 52 تا58 کسب می نمایند.
اثرات بر مشتریان : در این پژوهش میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری سنجش اثرات پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری بر روی مشتریان به 3 گویه ی اول، بخش سوم پرسشنامه تخصیص داده اند.
اثرات بر کارکنان : در این پژوهش میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری سنجش اثرات پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری بر روی کارکنان به 4 گویه ی دوم، بخش سوم پرسشنامه تخصیص داده اند.
اثرات بر عملکرد تجاری : در این پژوهش میزان امتیازی است که کارکنان بانک حکمت ایرانیان به مقیاس اندازه گیری سنجش اثرات پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری بر روی عملکرد تجاری بانک، به 4 گویه آخر، بخش سوم پرسشنامه تخصیص داده اند.
1-9) مراحل اجرایی تحقیقارائه راهكارها و پیشنهادات اجرايي
تحليل داده ها
تنظيم وتلخيص داده ها
انجام مطالعات ميداني
تعيين شيوه و ابزار جمع آوري داده ها
انتخاب نمونه
شناسايي عوامل تاثیر گذار بر مدیریت روابط با مشتری
بررسي ادبيات موضوع
تدوین فرضيه ها، شاخصها و پرسشنامه

شکل(1-2) . مدل اجرایی تحقیقفصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی تحقیق
مطالب این فصل در سه بخش تنظیم شده است. در بخش اول ادبیات نظری تحقیق را مرور خواهیم نمود، در بخش دوم پیشینه ی داخلی و خارجی پژوهش را بیان می نماییم و در بخش سوم مدل مفهومی تحقیق را ارائه خواهیم داد.
2-1) بخش اول: مروری بر ادبیات تحقیقهمان گونه که در فصل اول اشاره شد CRM یک رویکرد مهم است که می تواند در یک شرکت، موسسه یا بانک مجری اهداف مهمی را در خصوص مشتریان سود آور منجر گردد و پیروزی موسسه مجری را در عرصه رقابت با رقبای تجاری خود را به ارمغان آورد.
در اصل CRM روی مشتریان سودآور و مشتریان بلند مدت برنامه ریزی می کند. نتایج حاصل از CRM هم به نفع موسسه مجری و هم به نفع این گونه مشتریان است و این موضوع نیازمند جریان ساماندهی و رایانه ای کردن دانش کارمندان درباره مشتریان است. زیرا ارتباط کارمند با مشتری به طور معمول نیازمند به یاد داشتم نیازها، رفتار، سلائق و ترجیحات ایشان در تجارت معمولشان است.
2-1-1) مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)مديريت روابط با مشتريان عبارت است از مجموعه گام‏هايي که به منظور ايجاد، توسعه، نگهداري و بهينه‌سازي روابط طولاني‌مدت و ارزشمند بين مشتريان و سازمان برداشته مي‏شود. CRM مخفف عبارت Relationship Management Customer به معنی مدیریت ارتباط با مشتری است. اصطلاح CRM با مفهوم امروزي آن از دهه 1990 پديد آمد و در قالب يک راهبرد کسب و کار به منظور انتخاب و مديريت ارزشمندترين ارتباطات با مشتريان تدوين شد. مدیریت ارتباط با مشتری به سازمان كمك مي‌كند به شيوه اي سازمان يافته ارتباط با مشتريانش را مديريت كند.كسانوف ( 2000 )، مديريت ارتباط با مشتري را به عنوان يك راهبرد در سطح سازمان كه براي بهينه كردن سوددهي و درآمد و رضايت مندي مشتريان با سازماندهي براساس گروه هاي مختلف مشتريان، ترويج رفتار رضايت مندانه وارتباط فرايندها از مشتريان تا تامين كنندگان تعريف مي كند و بيان مي دارد كه سرمايه گذاري در مديريت ارتباط با مشتري، باعث درك بهتر، دسترسي بيشتر وتعامل موثرتر با مشتري از طريق كانال هاي مختلف مي شود (وكيلي فرد و همکاران،1387) . آن ها مديريت ارتباط با مشتري را فلسفه و نظم مديريتي مي دانند كه بر مشتريان در تمام حوزه هاي سازمان تمركز مي كند .بنابراين، اين رويكرد به شكل قابل توجهي با رويكردهاي بازاريابي و سنتي متفاوت است. اين موضوع، ساختار، فرهنگ و فلسفه مشتري مداري را در سازمان توصيف مي كند و در قالب مفهوم كلي آن شناخته مي شود. اين مفهوم شامل چهار جزء راهبرد، فرايند، افراد و فن آوري است.
راهکار مدیریت ارتباط با مشتریان دارای سه کارکرد یا جزء اصلی و محوری بازاریابی، فروش و خدمات می‌باشد.
شکل(2-1). سه جزء محوری مدیریت ارتباط با مشتریالبته مولفه های بسیاری برای مدیریت ارتباط با مشتری مطرح است لیکن بسیاری از دانشمندان معتقدند که بایست این ارتباط بامفاهیم اعتماداحساسات و تعهد گره خورده باشد.
مديريت ارتباط با مشتري يك استراتژي براي انتخاب ، نگهداري و اداره كردن مشتريان ، به منظور ايجاد ارزش در دراز مدت مي باشد. سيستم مديريت ارتباط با مشتري، ‌يك راهكار تجاري از طريق نرم‌افزار و فنوني كه براي كمك بيشتر به مديريت مؤثر ارتباطات مشتري در كانالهاي مستقيم يا غيرمستقيم مرتبط شده‌اند،‌ مي ‌باشد. مديريت ارتباط با مشتري از بازاريابي يك به يك به منظور سفارشي كردن محصولات براي مشتري استفاده مي كند. كه شامل يك فرآيند جمع آوري داده پيوسته در تمام مدت  تماس با مشتري و سپس تبديل اين داده ها به دانش براي ايجاد ارتباط موثرتر با مشتري در جهت سودآوري بيشتر مي باشد. كليد موفقيت يك شركت در مديريت ارتباط با مشتري داشتن داده هاي زياد از مشتريانش نيست بلكه چگونگي كاربرد آنها توسط شركت مهم است( جین و همکاران،2003).
از طرف دیگر می توان آن را یک عنصر عریض و پهناور محاوره ای دانست که چهار مرحله کلیدی کسب مشتری، حفظ مشتری، توسعه مشتری و تمایز مشتری را در بر می گیرد که در این میان حفظ مشتری به عنوان مهمترین عنصر شناخته شده است زیرا نگهداری مشتری موجود حدودا پنج برابر ارزان تر از کسب مشتری جدید تخمین زده شده است (نوویسویس و همکاران،2006). علاوه بر این در صورتی که مدیر سازمان بین مشتریان از لحاظ سلیقه و نوع درخواست آنها تمایزقائل شود موجب می شود که کسب مشتریان جدید با پیشنهاد مشتریان فعلی افزایش یافته و این چرخه همچنان در گردش باشد.
در جدول (2-1) تعاريف مديريت ارتباط با مشتريان ارائه شده است:
جدول(2-1). عناصر كليدي مديريت ارتباط با مشتريصاحب نظر عناصر کلیدی
براون (2000) استراتژی کسب و کار- درک، پیش بینی و اداره نیازهای مشتریان بالقوه و جاری سازمان
هاندن(2000) فرایند کسب- حفظ و افزایش مشتریان سود آور- ایجاد ارزش برای مشتریان- ایجاد وفاداری در مشتریان
هریس(1999) اندازه گیری و تخصیص منابع انسانی به فعالیت های اثرگذار بر رابطه مشتریان سودآور
نیکولیت، اندرن و گیلبرت (2000) استراتژی کسب و کار- بهینه کردن سودآوری- درآمد و رضایت مشتری- سازماندهی سرمایه گذاری پیرامون بخش های مشتری، پرورش رفتارهای مبتنی بر رضایت مشتریان و ارتباط فرایندها از مشتری به تامین کنندگان
2-1-2) مشتری مداریدر سالهای آخر سده بیستم بسیاری از سازمان ها ناگزیر به انتخاب دیگاه مبتنی بر مشتری شدند. در این دیدگا مشتری به صورت بخش جدانشدنی از فرآیند سازمان در می آید. سازمانی که دارای دیدگاه مبتنی بر مشتری است هنگام طرح ریزی محصول (کالاها و خدمات) و عرضه ی آن به مشتری توجه خاص می نماید. در محیط رقابت شدید اطلاع یافتن از نیازهای مشتریان سود آور و ارتباط یافتن بیشتر با ایشان باعث پیروزی در صحنه ی رقابت می گردد. مشتری گرایی یا تمرکز بر مشتری، روشی است که در آن نخست به نیازهای مشتری توجه می شود، سپس در صدد تامین این نیازها بر می آیند به گونه ای که نتیجه ی نهایی رضایت مشتری و برآوردن نیازهای او باشد (دادخواه و همکاران،1391).
2-2) بخش دوم : مروری بر پژوهش های انجام شدهطالقانی و همکاران (طالقانی و همکاران، 1389) ، تحقیقی تحت عنوان ارائه یک مدل مفهومی به منظور تبیین فرآیند کیفیت – رضایت- وفاداری در صنعت بانکداری مطالعه موردی: بانک ملت استان گیلان انجام دادندکه نتیجه آن به ای شرح است : این مقاله به تبیین فرآیند کیفیت – رضایت – وفاداری در شعب بانک ملت استان گیلان،از طریق بررسی تأثیرات متغیرهای رضایت ، تصویر ذهنی از بانک ، تصویر ذهنی از زنجیر بانکی، کیفیت خدمات و تنوع خدمات پرداخته است. از این رو در راستای اینکه چگونه متغیرهای یادشده در یک فضای بانکی، وفاداری را شکل می دهند تلاش شده است با شناسایی شاخص های هر متغیر ، به مدیران و رؤسای شعب بانک ملت این امکان داده شود تا استراتژی های مناسب اثربخش برای وفادار نمودن مشتریان را طراحی و پیاده سازی نمایند. جامعه آماری تحقیق مشتریان بانک ملت در استان گیلان می باشند و داده های مورد نظر با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید. نتایج تحقیق حاکی از تأثیر مستقیم تصویر ذهنی از زنجیره بانکی بر تصویر ذهنی از بانک و وفاداری است ، تصویر ذهنی از بانک بر میزان طریق رضایت مشتریان تأثیر مستقیم دارد، کیفیت خدمات بر رضایت و تصویر ذهنی از زنجیره بانکی تأثیر مستقیم دارد و از طرف دیگر تنوع خدمات بد تصاویر ذهنی از بانک و زنجیره بانکی تأثیرمعنی داری دارد.
شهرکی (شهرکی، 1388) تحقیقی تحت عنوان بررسی سیستم مدیریت ارتباط با مشتری در نظام بانکی ایران انجام دادند که در ادامه نتایجی از آن مطرح می شود: نقش مدیریت ارتباط با مشتری در بانک های ایران و نقاط ضعف ، قوت ، اهداف و همچنین اثرات اجرایی نمودن آن و نقش محوری مشتری به عنوان رکن اساسی و حیاتی برای سرپا نگاه داشتن بانک مورد مطالعه و بررسی قرار داده  است و به این نتیجه رسیده است بانکداری امروز شیوه‌های نو، بازاریابی و مشتری‌مداری موثر، ارائه تکنولوژی‌های نو، سرویس‌دهی و خدمات موردنظر مشتری را می‌طلبد که هر بانکی در این امور موفق‌تر عمل کند در بازار رقابتی موجب جذب منابع بالا و ماندگاری منابع و در نتیجه دوام و بقای دائمی آن بانک با بهره‌وری بالا خواهد شد. در بسیاری از موارد قطع رابطه مشتریان با بانک بخاطر برخورد نامناسب کارکنان است. باید برای تحقق فلسفه بازاریابی و مشتری‌گرایی به نیازهای کاری کارکنان و مخصوصاً باجه‌داران توجه نمود همچنین سیستم بانکی ایران باید خدمات مورد نیاز جامعه کنونی کشور را متناسب با ساختار بازار عرضه نماید و موجبات تسریع رشد و تامین رفاه اقتصادی کشور را فراهم سازد.

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *