پایان نامه ها

–امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

دانشكده عمران
پايان‌نامه براي دريافت درجه کارشناسی ارشد
در رشته عمران گرايش مهندسی محیط زیست
امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری
نام دانشجو
علی‌رضا ابراهیمی راویز
استاد راهنما:
دكتر امینی راد
دکتر یوسفی کبریا
1393

کپی فرم صورت جلسه دفاع دانشگاه صنعتی نوشیروانی که مهمور به تحصیلات تکمیلی است
نام دانشكده: عمران
نام دانشجو: علی‌رضا ابراهیمی راویز
عنوان پايان‌نامه يا رساله: امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری
تاريخ دفاع: 28/11/1393
رشته: مهندسی عمران
گرايش: مهندسی محیط زیست
رديف سمت نام و نام خانوادگي مرتبه دانشگاهي دانشگاه يا مؤسسه امضا
1 استاد راهنما 2 استاد راهنما 3 استاد مشاور 4 استاد مشاور 5 استاد مدعو خارجي 6 استاد مدعو خارجي 7 استاد مدعو داخلي 8 استاد مدعو داخلي
تأييديه‌ي صحت و اصالت نتايج و مالکیت مادی ومعنوی
باسمه تعالي
اينجانب علی‌رضا ابراهیمی راویز به شماره دانشجويي 914140003 دانشجوي رشته مهندسی محیط زیست مقطع تحصيلي کارشناسی ارشد تأييد مي‌نمايم كه كليه‌ي نتايج اين پايان‌نامه ارشد/رساله دکتری تحت عنوان امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه های جمع آوری به استاد راهنمایی دکتر امینی راد حاصل كار اينجانب و بدون هرگونه دخل و تصرف است و موارد نسخه‌برداري‌شده از آثار ديگران را با ذكر كامل مشخصات منبع ذكر كرده‌ام. درصورت اثبات خلاف مندرجات فوق، به تشخيص دانشگاه مطابق با ضوابط و مقررات حاكم (قانون حمايت از حقوق مؤلفان و مصنفان و قانون‌‌‌ترجمه و تكثير كتب و نشريات و آثار صوتي، ضوابط و مقررات آموزشي، پژوهشي و انضباطي‌‌‌‌…) با اينجانب رفتار خواهد شد و حق هرگونه اعتراض درخصوص احقاق حقوق مكتسب و تشخيص و تعيين تخلف و مجازات را از خويش سلب مي‌نمايم. در ضمن، مسؤوليت هرگونه پاسخگويي به اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي و مراجع ذي‌صلاح (اعم از اداري و قضايي) به عهده‌ي اينجانب خواهد بود و دانشگاه هيچ‌گونه مسؤوليتي در اين خصوص نخواهد داشت. در ضمن تمام دستاوردهای مادی و معنوی حاصله از پایان نامه ارشد/ رساله دکتری متعلق به دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل می باشد و اینجانب ‌هیچ‌گونه ادعایی در قبال آن ندارم.

نام و نام خانوادگي:
امضا و تاريخ:

مجوز بهره‌برداري از پايان‌نامه
بهره‌برداري از اين پايان‌نامه در چهارچوب مقررات كتابخانه و با توجه به محدوديتي كه توسط استاد راهنما به شرح زير تعيين مي‌شود، بلامانع است:
بهره‌برداري از اين پايان‌نامه/ رساله براي همگان بلامانع است.
بهره‌برداري از اين پايان‌نامه/ رساله با اخذ مجوز از استاد راهنما، بلامانع است.
بهره‌برداري از اين پايان‌نامه/ رساله تا تاريخ‌‌‌‌……………………………… ممنوع است.
نام استاد يا اساتيد راهنما:
تاريخ:
امضا:
تقديم به:
پدر و مادر عزیز و مهربانم که در سختی‌ها و دشوار‌ی‌های زندگی همواره‌‌یاوری دلسوز و فداکار و پشتیبانی محکم و مطمئن برایم بوده‌اند.

تشكر و قدرداني:
بی هیچ‌‌‌ تردیدی می‌دانم که طی مسیر، بی لطف پروردگار و ‌‌یاری همراهان مهربانم، امکان‌پذیر نبوده است. لذا پس از سپاس بیکران به محضر مقدس الهی، برخود لازم می‌دانم که مراتب سپاس و حق‌شناسی صمیمانه خود را از تنی چند از بزرگواران اعلام دارم:
نخست جناب آقای دکتر امینی به دلیل راهنمایی‌ها و حضور ارزنده‌شان و جناب آقای دکتر‌‌ یوسفی به دلیل همکاری موثرشان. سلامت و توفیق روز افزون را برای این دو عزیز فرزانه و تمامی اساتید گرامی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، از درگاه خداوند منان خواستارم.
خانواده فرهیخته و دوست داشتنی‌ام، به ویژه پدر و مادر بزرگوارم که حمایت‌ها و تشویق‌هایشان، همواره سبب دلگرمی من بوده است و تمامی دوستانم که در این مدت در کنارم بودند و نامی از آن‌ها در اینجا آورده نشد.

چکيده
در این تحقیق تاثیر واکنش‌های بیولوژیکی در حذف مواد آلی فاضلاب هنگام انتقال از منابع تولید به تصفیه‌خانه در شبکه‌های متعارف و شبکه‌های قطر کوچک نوین بررسی شد. برای این منظور یک قسمت از این شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب طراحی و ساخته شد. لوله‌های مورد استفاده از جنس PVC بوده و طول لوله‌ها در مجموع به 15 متر می‌رسید. همچنین قطر لوله‌های مورد استفاده 1/0 متر بود که به صورت ثقلی طراحی شد. جهت ایجاد سطحی مناسب برای الحاق میکروارگانیسم‌ها، توری پلاستیکی به عنوان واسطه به سطوح داخلی لوله چسبانده شد. سطح تماس فاضلاب با توری‌ها، در حالتی که لوله‌ها پر بودند، 77/3 متر مربع بود. جهت انجام آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی از فاضلاب مصنوعی با شدت آلودگی مشابه با فاضلاب شهری استفاده شد.
مدل ساخته شده تحت شرایط هوازی راهبری شد و تغییرات دمای فاضلاب در محدوده‌ی 3±20 بود. پس ازگذشت سه هفته از زمان شروع راه‌اندازی، آزمایشات مربوط به میزان حذف مواد آلی شامل BOD، COD، TN و NH3-N و NO3-N انجام شد. سطح بایوفیلم ایجاد شده نامنظم و ضخامت میانگین آن بین 7/4-3 میلی‌متر بود. چگالی سطحی بایوفیلم تشکیل شده بین 1/33-3/22 گرم بایومس بر متر مربع (وزن خشک) بود. نرخ مصرف اکسیژن پس از گذشت 3 هفته تقریبا به 21/0 میلی‌گرم بر لیتر بر دقیقه رسید.
بالاترین میزان کاهش در غلظت COD با کاهش 77 درصدی بود. همچنین بالاترین نرخ حذف BOD5، 73 درصد بود. به دلیل بالا بودن غلظت COD و کوتاه بودن زمان ماند، فرآیند نیتریفیکاسیون شکل نگرفت و تغییرات غلظت ‌‌‌ترکیبات نیتروژنی ناچیز بود.
نتایج حاکی از آن است که در صورت مهیا بودن شرایط، نرخ واکنش‌های بیولوژیکی در شبکه‌های جمع‌آوری نسبتا بالا بوده و با برنامه‌ریزی صحیح می‌توان از این پتانسیل استفاده بهینه کرد. در مناطق دوردست و کوهستانی که به دلیل مشکلات اجرایی، ساخت ‌تصفیه‌خانه با مشکلاتی مواجه است و همچنین در مناطقی که به دلیل کمبود سرمایه، امکان احداث ‌تصفیه‌خانه وجود ندارد، می‌توان با این رویکرد تا حدی زیادی از ورود آلودگی به محیط زیست جلوگیری کرد.
واژه‌های کلیدی
واکنش‌های بیولوژیکی، شبکه جمع‌آوری، فاضلاب، میکروارگانیسم، بایوفیلم

فهرست مطالب
TOC o “1-3” h z u فصل 1 PAGEREF _Toc413779994 h 1مقدمه PAGEREF _Toc413779995 h 11-1 مقدمه PAGEREF _Toc413779996 h 21-2 اهمیت تحقیق PAGEREF _Toc413779997 h 21-3 ضرورت تحقیق PAGEREF _Toc413779998 h 41-4 فرضیات تحقیق PAGEREF _Toc413779999 h 51-5 اهداف تحقیق PAGEREF _Toc413780000 h 61-6 ساختار پایان نامه PAGEREF _Toc413780001 h 6فصل 2: مروري بر منابع PAGEREF _Toc413780002 h 82-1 مقدمه PAGEREF _Toc413780003 h 92-2 تاریخچه‌ و اهمیت تصفیه فاضلاب PAGEREF _Toc413780004 h 92-3 اهمیت جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780005 h 102-4 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780006 h 102-4-1 تاریخچه احداث PAGEREF _Toc413780007 h 102-5 انواع فاضلاب PAGEREF _Toc413780008 h 122-5-1 فاضلاب خانگی PAGEREF _Toc413780009 h 122-5-2 فاضلاب صنعتی PAGEREF _Toc413780010 h 122-5-3 فاضلاب‌های سطحی PAGEREF _Toc413780011 h 132-6 شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و انواع آن PAGEREF _Toc413780012 h 132-6-1 شبکه‌های بهداشتی فاضلاب PAGEREF _Toc413780013 h 142-6-2 شبکه‌های جمع‌آوری آب‌های سطحی PAGEREF _Toc413780014 h 152-6-3 شبکه‌های جمع‌آوری مرکب PAGEREF _Toc413780015 h 152-6-4 شبکه‌های جمع‌آوری جایگزین PAGEREF _Toc413780016 h 162-6-4-1 شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی با قطر کوچک PAGEREF _Toc413780017 h 162-6-5 انواع روش‌های مورد استفاده جهت بررسی فرآیندهای شبکه جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780018 h 172-6-5-1 آنالیزهای آزمایشگاهی در رآکتورهای کوچک PAGEREF _Toc413780019 h 172-6-5-2 طرح‌های پایلوتی آزمایشگاهی PAGEREF _Toc413780020 h 192-6-5-3 مطالعات میدانی PAGEREF _Toc413780021 h 192-7 تغییرات کیفی فاضلاب هنگام انتقال PAGEREF _Toc413780022 h 202-7-1 تصفیه فاضلاب در مجاورت باکتری‌های هوازی PAGEREF _Toc413780023 h 212-7-1-2 انواع واکنش‌های شبکه‌های جمع‌آوری ثقلی تحت شرایط هوازی PAGEREF _Toc413780024 h 212-7-2 تجزیه مواد آلی فاضلاب تحت شرایط بی‌هوازی PAGEREF _Toc413780025 h 222-7-2-1 نحوه تشکیل گاز H2S در فاضلاب PAGEREF _Toc413780026 h 222-7-2-2 عوامل موثر در تولید گاز هیدروژن سولفید PAGEREF _Toc413780027 h 232-7-3 جلوگیری از انتشار شرایط بی‌هوازی در شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780028 h 252-7-4 تاثیر اکسیژن در کنترل شرایط بی‌هوازی PAGEREF _Toc413780029 h 252-8 تاثیر نیترات در کنترل شرایط بی‌هوازی PAGEREF _Toc413780030 h 262-9 ویژگی‌های شبکه جمع‌آوری موثر بر تبديلات بيولوژيکی PAGEREF _Toc413780031 h 272-10 عوامل موثر بر نرخ تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780032 h 302-10-1 نسبت F/M PAGEREF _Toc413780033 h 302-10-2 زمان ماند هیدرولیکی PAGEREF _Toc413780034 h 312-10-3 قطر شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780035 h 312-11 استفاده از شبکه‌های جمع‌آوری به عنوان تاسیسات پیش تصفیه PAGEREF _Toc413780036 h 312-12 روش‌های ارزیابی تغییرات کیفیت فاضلاب هنگام انتقال در شبکه‌های جمع‌آوری PAGEREF _Toc413780037 h 332-12-1 حذف COD، BODوDOC در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780038 h 342-12-2 حذف ذرات معلق و مواد آلی محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780039 h 382-12-3 حذف اکسیژن محلول در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780040 h 402-12-4 حذف نیترات در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780041 h 402-13 الحاق بایوفیلم به جداره‌ی داخلی فاضلاب‌روها PAGEREF _Toc413780042 h 422-14 مدل‌های حذف در شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780043 h 442-14-2 انتقال هوا PAGEREF _Toc413780044 h 442-14-3 رشد بایومس هتروتروفیک PAGEREF _Toc413780045 h 452-14-3-1 رشد بایومس معلق PAGEREF _Toc413780046 h 452-14-3-2 انرژی مورد نیاز جهت نگهداری بایومس معلق PAGEREF _Toc413780047 h 452-14-3-3 رشد بایوفیلم PAGEREF _Toc413780048 h 462-14-4 هیدرولیز PAGEREF _Toc413780049 h 462-14-4-2 ماتریس واکنش‌ها PAGEREF _Toc413780050 h 472-15 نتيجه‌گيري مطالعات انجام شده PAGEREF _Toc413780051 h 49فصل 3: روش تحقيق PAGEREF _Toc413780052 h 503-1 مقدمه PAGEREF _Toc413780053 h 513-2 مطالعات شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب PAGEREF _Toc413780054 h 513-3 جزییات ساخت پایلوت PAGEREF _Toc413780055 h 513-3-1 انتخاب روش مناسب جهت ساخت پایلوت PAGEREF _Toc413780056 h 513-3-2 انتخاب شرایط حاکم بر فرآیندهای حذف در شبکه جمع‌آوری PAGEREF _Toc413780057 h 523-4 روابط هیدرولیکی مورد استفاده PAGEREF _Toc413780058 h 523-4-1 رابطه پیوستگی PAGEREF _Toc413780059 h 523-4-2 رابطه جریان PAGEREF _Toc413780060 h 533-4-2-1 رابطه تجربی مانینگ-استریکلر PAGEREF _Toc413780061 h 533-5 شبیه ‌سازی شبکه‌های متعارف جمع‌آوری فاضلاب و قطر کوچک PAGEREF _Toc413780062 h 543-5-1 چگونگی افزایش MLSS درپایلوت PAGEREF _Toc413780063 h 543-6 ساخت پایلوت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc413780064 h 553-6-2 انتخاب مصالح PAGEREF _Toc413780065 h 563-6-2-1 قطر و نوع لوله‌ها PAGEREF _Toc413780066 h 563-6-2-2 پمپ‌ها PAGEREF _Toc413780067 h 583-6-2-3 دیفیوزر PAGEREF _Toc413780068 h 603-6-2-4 مخازن نگهداری PAGEREF _Toc413780069 h 613-6-2-5 سطح شیبدار PAGEREF _Toc413780070 h 613-6-2-6 توری‌ها PAGEREF _Toc413780071 h 623-6-2-7 فاضلاب مصنوعی PAGEREF _Toc413780072 h 633-6-2-8 لجن فعال PAGEREF _Toc413780073 h 643-7 ساخت پایلوت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc413780074 h 643-8 راه‌اندازی پایلوت آزمایشگاهی PAGEREF _Toc413780075 h 653-8-1 محاسبه دبی جریان PAGEREF _Toc413780076 h 663-8-2 اندازه‌گیری رشد بایوفیلم PAGEREF _Toc413780077 h 663-8-3 میزان فعالیت بایوفیلم PAGEREF _Toc413780078 h 673-9 آزمایش‌ها PAGEREF _Toc413780079 h 673-9-1 مواد معلق PAGEREF _Toc413780080 h 673-9-1-1 تعیین کل جامدات معلق خشک شده در 103 تا  105 درجه سانتی‌گراد PAGEREF _Toc413780081 h 683-9-2 تعیین کل جامدات محلول خشک شده در  180 درجه سانتی‌گراد PAGEREF _Toc413780082 h 693-9-2-1 دستگاه‌ها و وسایل PAGEREF _Toc413780083 h 703-9-2-2 روش انجام آزمایش PAGEREF _Toc413780084 h 703-9-3 تعیین جامدات ثابت و فرار سوزانده شده در دمای 550 درجه سانتی‌گراد PAGEREF _Toc413780085 h 713-9-3-1 دستگاه‌ها PAGEREF _Toc413780086 h 713-9-3-2 روش انجام آزمایش PAGEREF _Toc413780087 h 713-9-4 آزمایش‌های مربوط به حذف مواد آلی فاضلاب PAGEREF _Toc413780088 h 723-9-4-1 آزمایش BOD5 PAGEREF _Toc413780089 h 723-9-4-2 آزمایش COD PAGEREF _Toc413780090 h 723-9-4-3 اندازه‌گیری COD به روش تیتراسیون PAGEREF _Toc413780091 h 733-9-4-4 اندازه‌گیری COD به روش اسپکتوفتومتری PAGEREF _Toc413780092 h 743-9-4-5 آزم

ایش ‌‌‌‌اندازه‌گیری اکسیژن محلول PAGEREF _Toc413780093 h 753-9-4-6 اندازه گيري نيتروژن آمونياكي PAGEREF _Toc413780094 h 753-9-4-7 اندازه گيري نيتروژن نيترات PAGEREF _Toc413780095 h 753-9-4-8 اندازه‌گیری دمای فاضلاب PAGEREF _Toc413780096 h 763-9-4-9 اندازه گیری PH PAGEREF _Toc413780097 h 76فصل 4: نتايج و تفسير آنها PAGEREF _Toc413780098 h 774-1 مقدمه PAGEREF _Toc413780099 h 784-2 عملکرد توری‌ها جهت رشد الحاقی PAGEREF _Toc413780100 h 784-3 بررسی تاثیر بالا بردن زبری در سرعت جریان PAGEREF _Toc413780101

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *