پایان نامه ها

–استخراج روغن پسته¬ی کوهی(Pistacia atlantica) با کمک امواج فراصوت و بررسی ویژگی¬های فیزیکوشیمیایی و آنتی¬اکسیدانی آن

دانشگاه شیراز
دانشکده دامپزشکی
نیمسال اول تحصیلی 93-1392 شماره پایان نامه:1418
پایان نامه برای دریافت درجه دکترای عمومی دامپزشکی از دانشگاه شیراز
موضوع:
بررسي تغييرات راديوگرافيك و پروتئين هاي فاز حاد در مايع مفصلي و خون متعاقب استئوآرتريت در سگ
توسط:
پریناز دانش اردکانی
این پایان‌نامه در تاریخ 26/8/1392 با نمره عالی معادل نوزده و هشتاد (80/19) مورد پذیرش هیئت داوران قرار گرفت.
هیئت داوران:
1- دکتر بهروز نیک احوال(استاد راهنما و رئیس هیئت داوران) ……………………………………………………استادیار
2- دکتر سعید احراری(استاد راهنما و رئیس هیئت داوران) …………………………………………………………استادیار
3- دکتر سعید نظیفی (استاد مشاور)…………………………………………………………………………………………………. استاد
4- دکتر عبدالحمید ممیمندی پاریزی (استاد مشاور)………………………………………………………………………….استاد
4
معاون پژوهشی دانشکده دامپزشکی رئیس دانشکده دامپزشکی
دانشگاه شیراز دانشگاه شیراز
دکتر عبدالحمید میمندی پاریزی دکتر عزیزا…خداکرم تفتی

کار ما نیست شناسایی راز گل سرخ
کار ما شاید این است که در افسون گل سرخ شناور باشیم
کار ما شاید این است که میان گل نیلوفر قرن
پی آواز حقیقت برویم.
تقدیم به مادر عزیزم و پدر بزرگوارم
آنان که آسمان ایمانند، آنان که دریایی از عشق و محبت اند، آنان که برای من دروازه ای از شجاعت و جسارت اند…
و این تنها دلیل زندگی من است…
تشکر و قدردانی
با سپاس از خداوند منان، یاری دهنده ام در این راه فرزانه
سپاس از خانواده ام تنها وادی آرامش و صفا و صمیمیت برای من
با سپاس از استاد برجسته و گرانقدرم، جناب آقای دکتر نیک احوال، استاد راهنمای این پایان نامه، ایشان که بامحبت ها و تلاشهای دلسوزانه نه تنها در تمام مراحل این پایان نامه مساعدت فرمودند بلکه با دانش پربار و اخلاق والایشان، الگو و راهنمای این جانب در تمام مراحل تحصیلم بوده اند.
با سپاس از استاد ارجمندم، جناب آقای دکتر نظیفی، استاد مشاور این پایان نامه به پاس همه محبت ها و راهنمایی های ارزشمندشان در تمام مراحل تحصیل و پایان نامه ام.
با تشکر از استاد گران قدر، جناب آقای دکتر میمندی، استاد مشاور این پایان نامه که در نهایت دقت و ژرف نگری پایان نامه را مطالعه فرمودند و در جهت ارتقای سطح علمی آن مرا یاری رساندند.
قدردانی می کنم از استاد عزیزم جناب آقای دکتر احراری، استاد راهنمای این پایان نامه به خاطر زحمات و راهنمایی های بی دریغشان که همواره لایق ستایش است.
از تکنیسین های بخش جراحی بخاطر کمک های بی دریغشان کمال تشکر را دارم.
همچنین از دوستای عزیزم به خاطر کمک های بی منتشان کمال تشکر دارم:
سرکار خانم دکتر شب بویی
سرکار خانم دکتر صباغ زاده
سرکار خانم دکتر علی آتشی
سرکار خانم دکتر اجودی
سرکار خانم دکتر حسین زاده
سرکار خانم دکتر رجب پور
سرکار خانم دکتر سنائی
سرکار خانم دکتر جلالی پور
سرکار خانم دکتر عباسی

فهرست
TOC o “1-3” h z u چکیده PAGEREF _Toc372285731 h ت‌فصل اول PAGEREF _Toc372285732 h 1مقدمه و هدف PAGEREF _Toc372285733 h 1فصل دوم PAGEREF _Toc372285734 h 3کلیات PAGEREF _Toc372285735 h 31-2 آناتومی مفصل زانو PAGEREF _Toc372285736 h 32-2 استئوآرتریت در انسان PAGEREF _Toc372285737 h 73-2 استئوآرتریت در حیوانات PAGEREF _Toc372285738 h 184-2 پروتئین های مرحله ی حاد PAGEREF _Toc372285739 h 211-4-2 طبقه بندی پروتئین های مرحله ی حاد براساس عملکرد و ساختار PAGEREF _Toc372285740 h 212-4-2 طبقه بندی پروتئین های مرحله ی حاد بر اساس تغییر غلظت پلاسمایی آنها PAGEREF _Toc372285741 h 235-2 تغییرات پروتئین های مرحله ی حاد در بیماریها PAGEREF _Toc372285742 h 256-2 پروتئين واكنشي (CRP)C: PAGEREF _Toc372285743 h 277-2 سرم آميلوئيد A PAGEREF _Toc372285744 h 29فصل سوم PAGEREF _Toc372285745 h 32مواد و روش کار PAGEREF _Toc372285746 h 321-3 حیوانات مورد استفاده PAGEREF _Toc372285747 h 322-3 تکنیک ایجاد استئوآرتریت PAGEREF _Toc372285748 h 323-3مراقبت‌های بعد از عمل PAGEREF _Toc372285749 h 334-3 نحوه‌ی اخذ مایع مفصلی PAGEREF _Toc372285750 h 335-3 نحوه اخذ نمونه سرم خون PAGEREF _Toc372285751 h 346-3 روش اندازه گيري سرم آميلوئيد A: PAGEREF _Toc372285752 h 347-3 روش اندازه گيري -Cراکتیو پروتئین: PAGEREF _Toc372285753 h 368-3 نحوه انجام رادیوگرافی PAGEREF _Toc372285754 h 399-3 آنالیز مایع PAGEREF _Toc372285755 h 3910-3 نحوه‌ی آنالیز رادیوگراف ها PAGEREF _Toc372285756 h 3911-3 آنالیزآماری نتایج PAGEREF _Toc372285757 h 40فصل چهارم PAGEREF _Toc372285758 h 41نتایج PAGEREF _Toc372285759 h 41فصل پنجم PAGEREF _Toc372285760 h 54بحث و نتیجه گیری PAGEREF _Toc372285761 h 54فهرست منابع و مآخذ PAGEREF _Toc372285762 h 59Abstract PAGEREF _Toc372285763 h 68
فهرست تصاویر
عنوان صفحه
تصویر 1-3 : قطع لیگامنت صلیبی قدامی……………………………………………………………………………………………….33
تصویر 2-4: مفصل سالم قبل……………………………………………………………………………………………………………………49
تصویر 3-4: مفصل عمل شده یک ماه بعد از عمل……………………………………………………………………………………50
تصویر 4-4: مفصل عمل شده سه ماه بعد از عمل……………………………………………………………………………………51
تصویر 5-4: مفصل عمل شده شش ماه بعد از عمل…………………………………………………………………………………52
تصویر 6-4: مفصل عمل شده شش ماه بعد از عمل…………………………………………………………………………………53
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
جدول شماره 1-4: ارزیابی ظاهری نمونه های مایع مفصلی قبل از عمل ……………………………… 42
جدول شماره 2-4: ارزیابی ظاهری نمونه های مایع مفصلی دو هفته بعد از عمل……………………… 42
جدول شماره 3-4: ارزیابی ظاهری نمونه های مایع مفصلی یک ماه بعد از عمل……………………….42
جدول شماره 4-4: ارزیابی ظاهری نمونه های مایع مفصلی سه ماه بعد از عمل………………………..42
جدول شماره 4-4: ارزیابی ظاهری نمونه های مایع مفصل شش ماه بعد از عمل………………………..43
جدول شماره6-4: میانگین میزان CRPدر نمونه سرم در طول دوره……………………………………………………44
جدول شماره 7-4: میانگین میزان CRPدر نمونه مایع مفصلی در طول دوره …………………………………..45
جدول شماره 8-4: میانگین میزان SAAدر نمونه سرم در طول دوره…………………………………………………46
جدول شماره9-4: میانگین میزان SAAدر نمونه مایع مفصلی در طول دوره……………………………………..47
جدول شماره 10-4: شدت استئوارتریت تشخیص داده شده در تصاویر رادیولوژِی…………………………………48

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار شماره 1-4: میزان CRPسرم………………………………………………………………………………………………………..44
نمودار شماره 2-4: میزان CRPدر مایع مفصلی………………………………………………………………………………………45
نمودار شماره 3-4: میزان SAA سرم………………………………………………………………………………………………………46
نمودار شماره 4-4:میزان SAA در مایع مفصلی………………………………………………………………………………………47
چکیدهبررسي تغييرات راديوگرافيك و پروتئين هاي فاز حاد در مايع مفصلي و خون متعاقب استئوآرتريت در سگ
بيماري استئوآرتريت يک بيماري پيچيده و غيرالتهابي مفاصل سينوويال است. در اين بيماري به طور همزمان تغييرات استحاله‌اي و ترميمي رخ مي‌دهد و اين تغييرات کل مفصل سينوويال (غضروف مفصلي، استخوان زيرغضروفي وغشاي سينوويال) را درگير مي‌کند. تشخيص اوليه بيماري استئوآرتريت مشکل است چون ساييدگي و تخريب ماتريکس غضروف مفصلي خيلي سريعتر از تغييرات ماکروسکوپيک آغاز مي شود. يعني زماني که تغييرات استئوآرتريت در راديوگرافي ديده مي شود مدت زمان زيادي از شروع بيماري گذشته است و غضروف مفصلي در حد غير قابل برگشتي تخريب شده است. مي‌توان از مواد ناشي از تخريب غضروف به عنوان ماركرهاي تشخيصي در بررسي روند پيشرفت استئوآرتريت استفاده كرد. در این مطالعه میزان SAA و CRP در سرم و مایع مفصلی 4 قلاده سگ که با قطع لیگامنت صلیبی قدامی در آنها استئوآرتریت ایجاد شده بود در فواصل زمانی قبل از عمل (گروه کنترل)، دو هفته، یک ماه، سه ماه و شش ماه بعد از عمل اندازه گیری شد و مشاهده شد که میزان SAA و CRP در سرم و مایع مفصلی دو هفته، یک ماه، سه ماه و شش ماه بعد از عمل نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری داشته است. بررسي تغييرات راديوگرافيك تغييرات استئوآرتريت و پیشرفت روند بیماری را کاملا مشهود نشان می دهد. در مجموع در مطالعه حاضر ارتباط معنی دار بین میزان SAA و CRP در سرم و مایع مفصلی دو هفته، یک ماه، سه ماه و شش ماه و پیشرفت روند بیماری در بررسي راديوگرافيك نشان می دهد می توان از میزان SAA و CRP در سرم و مایع مفصلی درتشخيص زود هنگام استئوآرتريت استفاده کرد.
کلمات کلیدی: استئوآرتریت، پروتئين هاي فاز حاد، SAA، CRP، سگ

فصل اولمقدمه و هدفبيماري استئوآرتريت يک بيماري پيچيده و غيرالتهابي مفاصل سينوويال است. در اين بيماري به طور همزمان تغييرات استحاله‌اي و ترميمي رخ مي‌دهد و اين تغييرات کل مفصل سينوويال (غضروف مفصلي، استخوان زيرغضروفي وغشاي سينوويال) را درگير مي‌کند. تشخيص اوليه بيماري استئوآرتريت مشکل است چون ساييدگي و تخريب ماتريکس غضروف مفصلي خيلي سريعتر از تغييرات ماکروسکوپيک آغاز مي شود. يعني زماني که تغييرات استئوآرتريت در راديوگرافي ديده مي شود مدت زمان زيادي از شروع بيماري گذشته است و غضروف مفصلي در حد غير قابل برگشتي تخريب شده است (آبرامسون، 2008). به روش هاي متعددي مي توان استئوآرتريت را در مفصل شناسايي کرد از جمله معاينه باليني ارتوپدي و ارزيابي راديوگرافي. تغييرات راديوگرافي چند ماه پس از شروع ضايعه ايجاد مي شود (هورتر، 2005).مي‌توان از مواد ناشي از تخريب غضروف به عنوان ماركرهاي تشخيصي در بررسي روند پيشرفت استئوآرتريت استفاده كرد. ولي به خاطر حساسيت و محدوديت آنها و از طرفي نيازمندي به انجام برخي تكنيك‌هاي پيچيده در روند اندازه‌گيري نمي‌توان از آنها به صورت گسترده استفاده كرد (سایپ، 1995).
التهاب حاد سبب تغيير در متابوليسم پروتئين هاي پلاسما در کبد و همچنين تغيير نقطه تنظيم دما در هيپوتالاموس مي‌شود. در طول وضعيت غير التهابي، کبد غلظت پايداري از پروتئين هاي پلاسما را توليد مي کند. غلظت پروتئين هاي فاز حاد پلاسما در پاسخ به التهاب تغيير مي کنند و غلظت اكثر پروتئين هاي فاز حاد چند برابر مي‌شود . غلظت برخي پروتئين هاي فاز حاد مانند serum Albumin ، (RBP) retinol binding protein و transferring در صورت قرار گرفتن در شرايط التهابي كاهش مي‌يابد و غلظت پروتئين‌هايي مثل C-Reactive protein(CRP) ، serum Amyloid(SA) ، alpha-2-macroglubulin افزايش مي‌يابد (گرویز، 2005). اين پروتئين‌ها در پاسخ تأخيري فاز حاد توليد مي شوند که مارکرهايي از فعاليت بيماري در استئوآرتريت هستند.
مطالعات مختلف نشان داده كه در استئوآرتريت امكان بروز پاسخ‌هاي فاز حاد و همچنين التهاب سيستميك با درجه كم وجود دارد (هریکاج، 2004) و IL1 ، TNFα و IL6 در مراحل اوليه فاز حاد توليد مي‌شوند (مارکرهاي اوليه) و پاسخ تاخيري فاز حاد را القا مي کنند ( ليچمن، 2003).مطالعات مختلف نشان داده که پاسخ هاي فاز حاد ممکن است در استئوآرتريت باشد و التهاب سيستميک با درجه کم ممکن است ديده شود.
مطالعات اخيري که پاسخ پروتئين هاي فاز حاد را در استئوآرتريت بررسي مي‌کنند، اعلام مي دارد غلظت CRP و SAA در استئوآرتريت مي‌بايستي اندازه گيري شوند (سایپ، 1995).
SAA: غلظت SAA مايع سينوويالي مارکر خوبي براي آرتريت عفوني و فعاليت التهابي مي باشد.SAA مارکري است که سهولت و سرعت اندازه‌گيري در تشخيص و مانيتور کردن استئوآرتريت مفيد است (جکوبسون، 2006).
CRP: CRP سرم يک پروتئين فاز حاد است که به طور گسترده در علم پزشکي به خصوص در ارتباط با آرتريت روماتوئيد، بيماري هاي قلبي-عروقي و سکته قلبي مطالعه شده است. در دامپزشکي فاکتور CRP در عفونت‌ها بررسي شده است و مقدار بالاي آن به التهاب موضعي در مفصل بيماران

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *