پایان نامه ها

New folder (8)/ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران

دانشگاه‌ کردستان
دانشكده علوم انساني و اجتماعي
گروه تربيت بدني و علوم ورزشی
پايان‌نامه کارشناسی ارشد رشته تربيت‌بدني گرايش عمومي
عنوان:‌
ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران
پژوهشگر:
فرهاد اله‌ويسي
استاد راهنما:
دكتر سردار محمدي
استاد مشاور:
دكتر محمد ملكي
پاييز 1393

كليه‌ حقوق‌ مادي‌ و معنوی مترتب‌ بر نتايـج‌ مطالعات،
ابتكارات‌ و نوآوريهاي‌ ناشي‌ از تحقيق‌ موضوع‌
اين‌ پايان‌‌نامه‌ متعلق‌ به‌ دانشـگاه‌ کردستان‌ است‌.

***تعهد نامه***
اینجانب فرهاد اله‌ويسي دانشجوی کارشناسی ارشد رشته تربيت‌بدني گرایش عمومي دانشگاه کردستان، دانشکده علوم انساني و اجتماعي گروه تربيت‌بدني و علوم ورزشي تعهد می‌نماییم که محتواي اين پايان نامه نتيجه تلاش و تحقيقات خود بوده و از جايي كپي‌برداري نشده و به پایان رسانیدن آن نتیجه تلاش و مطالعات مستمر اینجانب و راهنمايي و مشاوره اساتيد بوده است.
با تقدیم احترام
فرهاد اله‌ويسي
30/7/1393

بسمه تعالی
* تعهد‌نامه دانشجويان تحصيلات تكميلي دانشگاه کردستان در انجام پایان نامه *
اينجانب فرهاد اله ويسي دانشجوي مقطع كارشناسي ارشد رشته تربيت‌بدني متعهد مي‌شوم:
صداقت، امانتداري و بي‌طرفي را در انجام پژوهش و انتشار نتايج حاصل از آن رعايت نمايم.
در نگارش نتيجه پژوهش‌های حاصل از موضوع پایان نامه، از باز نويسي نوشته‌هاي ديگران بدون ذکر منبع، بازي با الفاظ، زياده‌نويسي، كلي‌گويي و جزم‌انديشي و تصرف‌گرايي پرهيز نمايم و نتايج پژوهشي خود را در موعد مقرر و با اطلاع استاد راهنما منتشر نمایم.
تمامي يافته‌هاي مستخرج از پايان نامه متعلق به دانشگاه كردستان بوده و لازم است در كليه مقالات مستخرج از آنها نام دانشگاه كردستان را تحت عنوان ((دانشجوي دانشگاه كردستان )) يا ((دانش‌آموخته دانشگاه كردستان )) ذكر نمايم.
در انتشار مقالات نام استاد (استادان) راهنما و استاد (استادان) مشاور را در ليست مولفين مقاله ذكر نمايم و از آوردن اسامي افرادي كه نقش موثري در انجام پژوهش نداشته‌اند، جدأ خودداري نمايم.
در بخش سپاسگزاري مقاله، از تمامی افراد و سازمان‌هایی كه در اجراي پژوهش مساعدتي مبذول داشته‌اند با ذكر نوع مشاركت تشكر و قدر‌داني نمايم.
از انتشار هم‌پوشان یا ارسال همزمان يك مقاله به چند مجله و يا ارسال مجدد مقاله چاپ شده به مجلات ديگر خودداري نمايم.
در صورت عدم رعايت موارد مذكور، دانشگاه كردستان مجاز خواهد بود تا برابر مقررات اقدام نمايد.
امضاء و اثر انگشت دانشجو
دستورالعمل نحوه برخورد با موارد تخطي دانشجويان تحصيلات تكميلي در هنگام انتشار نتايج پژوهش
1-در موارد زیر دانشگاه کردستان با مجله مربوطه مكاتبه و درخواست خارج نمودن مقاله را نموده و موضوع را به محل كار يا تحصيل بعدي دانشجو اطلاع خواهد داد.
الف – چاپ مقاله بدون اطلاع و تأييد استادان راهنما،
ب- چاپ نتایج حاصل از پژوهش های انجام شده در دانشگاه کردستان بدون ذکر نام دانشگاه
2-در صورت احراز تخلف ازسایر موارد درج شده در تعهد نامه دانشجويي، دانشگاه ضمن مكاتبه با مجله مربوطه، حسب مورد تصميم گيري خواهد نمود.

دانشگاه کردستان
دانشكده علوم انسانی و اجتماعی
گروه تربيت بدني و علوم ورزشي
پایان نامه كارشناسي‌ ارشد رشته تربيت‌بدني گرايش عمومي
عنوان‌:
ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال
ليگ برتر ايران
پژوهشگر:
فرهاد اله‌ويسي
در تاریخ 30/7/93 توسط کمیته تخصصی و هیأت داوران زیر مورد بررسی
قرار گرفت و با نمره ………….. و درجه………….. به تصویب رسید.
هیأت داوران نام و نام خانوادگی مرتبه علمی امضاء
1-استاد راهنما دکتر سردار محمدي استاديار
2- استاد مشاور دکتر محمد ملكي استاديار
3- استاد داور خارجي دکتر احمد سهرابي استاديار
4- استاد داور داخلي دکتر بهزاد ايزدي استاديار
مهر و امضا مدیر گروه مهر و امضا معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده

تقديم به :
افتخار فوتبال استان کردستان در لیگ برتر
جناب آقای وریا غفوری
كه با وجود گرفتاري‌هاي زياد، مرا در انجام اين تحقيق و گردآوری داده‌ها ياري نمود.

سپاس بی‌کران پروردگار یکتا را که هستی‌مان بخشید و به طریق علم و دانش رهنمونمان شد و به همنشینی رهروان علم و دانش مفتخرمان نمود و خوشه‌چینی از علم و معرفت را روزیمان ساخت.
در اين سرآغاز:
بر خود لازم مي‌دارم از باب (لم‌يشكر المخلوق لم‌يشكر الخالق) مراتب تشكر و قدرداني خود را از اين بزرگواران بجا آورم.
از استاد راهنما و مشاور گراميم جناب آقاي دكتر سردار محمدي و دكتر محمد ملكي كه با وجود دغدغه‌ها و مشغله‌هاي فراوانشان مسئوليت راهنمايي اين پايان نامه را پذيرا شدند و با حسن خلق و فروتنی، از هیچ کمکی در این عرصه بر من دریغ ننمودند و زحمت راهنمایی این پايان‌نامه را بر عهده گرفتند.
نمی‌توانم معنایی بالاتر از تقدیر و تشکر بر زبانم جاری سازم و سپاس خود را در وصف استادان خویش آشکار نمایم، که هر چه گویم و سرایم ، کم گفته‌ام. از همه‌ي اساتيد بزرگوارم كه در طول تحصيل در دوران كارشناسي و كارشناسي ارشد در دانشگاه کردستان از محضرشان نكته‌هاي فراوان آموختم، كمال تشكر و قدرداني را دارم.
از مادر و برادران عزیزم که همواره در طول تحصیل متحمل زحماتم بودند و تکیه‌گاه من در مواجهه با مشکلات و وجودشان مایه دلگرمی من می‌باشد، سپاسگزارم.
از دوستان خوبم، آقاي كيوان محمدي، حسين قادري، دكتر فرشاد ارغواني و ساير دوستان كه در انجام اين تحقيق مرا ياري كردند.
فرهاد اله‌ويسي
مهرماه 1393

چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسي ارتباط بين ابهام نقش و ميزان پرخاشگري در بازيكنان فوتبال ليگ برتر ايران انجام شد. با استفاده از تحقيق توصیفی-همبستگی سه تيم (72 بازيكن)، از تيم‌هاي حاضر در ليگ برتر فوتبال، فصل 92-93 به صورت در دسترس، که حاضر به همکاری با محقق بودند، به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابهام نقش بازيكنان با استفاده از مقياس ادراك نقش بيوكامپ و همكاران اندازه‌گيري شد. براي ثبت ميزان پرخاشگري بازيكنان، فيلم بازي‌هاي تيم‌هاي انتخاب شده، در نیم‌فصل اول مشاهده و پرخاشگري آنها در چك‌ليستي محقق‌ساخته با الگو گرفتن از چك‌ليست پرخاشگري رابرتس و همكاران ثبت شد. براي تحليل داده‌ها از آزمون‌های ضريب همبستگي اسپیرمن و رگرسيون خطی استفاده شد. به طور كلي يافته‌ها نشان دادند بین ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی و میزان پرخاشگری بازیکنان فوتبال ارتباط معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان داد که ابعاد ابهام نقش (ادراک نقش) هجومی دارای توان پیش‌بین معناداری برای پرخاشگری بازیکنان فوتبال است. در مجموع مي‌توان نتيجه گرفت هر چه بازیکنان ادراک نقششان بیشتر باشد و از مسئولیت‌ها، جایگاه و نقش خود در تیم به خوبی آگاه باشند، میزان رفتارهای پرخاشگرانه‌ی آنها به همان نسبت کاهش خواهد یافت.
كليد واژه ‌ها: ابهام نقش، بازيكنان فوتبال، پرخاشگري، روش تركيبي، ليگ برتر ايران

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول (مقدمه و كليات)………………………………………………………………………………………………1
1-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………2
1-2- بيان مسأله…………………………………………………………………………………………………………….3
1-3- اهميت و ضرورت تحقيق………………………………………………………………………………………..5
1-4- اهداف تحقيق………………………………………………………………………………………………………..7
1-4-1- هدف كلي تحقيق…………………………………………………………………………………………7
1-4-2- اهداف اختصاصي تحقيق……………………………………………………………………………..7
1-5- فرضيه‌هاي تحقيق…………………………………………………………………………………………………7
1-6- محدوديت‌هاي تحقيق……………………………………………………………………………………………8
1-6-1- محدوديت‌هاي تحت كنترل………………………………………………………………………….8
1-6-2- محدوديت هاي خارج از كنترل…………………………………………………………………….8
1-7- تعريف واژه‌ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………………….8
فصل دوم (مباني نظري و مرور پيشينه)…………………………………………………………………….11
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..11
2-2- مباني نظري تحقيق………………………………………………………………………………………………….11
2-2- 1- ابهام نقش…………………………………………………………………………………………………11
2-2-2- مفهوم ابهام نقش در سازمان و ارتباط آن با پرخاشگری……………………………….14
2-2-3- مفهوم ابهام نقش در ورزش……………………………………………………………………….17
2-2-4- ابعاد ابهام نقش………………………………………………………………………………………..18
2-2-5- رابطه‌ي ابهام نقش با عملكرد ورزشي…………………………………………………………20
2-2-6- پرخاشگري………………………………………………………………………………………………21
2-2-7- نظريه‌هاي پرخاشگري………………………………………………………………………………24
2-2-8- رابطه‌ی پرخاشگری با عملکرد ورزشی………………………………………………………27
2-3- پيشينه تحقيق……………………………………………………………………………………………………..28
2-3-1- تحقيقات مربوط به ابهام نقش……………………………………………………………………28
2-3-2- تحقيقات مربوط به پرخاشگري…………………………………………………………………35
2-4- جمع‌بندي و نتيجه‌گيري ادبيات تحقيق…………………………………………………………………..37
فصل سوم (روش‌شناسي تحقيق) …………………………………………………………………………..39
3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………40
3-2- روش تحقيق………………………………………………………………………………………………………….40
3-3- جامعه‌‌ي آماري………………………………………………………………………………………………………40
3-4- نمونه آماري و روش نمونه‌گيري……………………………………………………………………………….40
3-5-متغيرهاي تحقيق……………………………………………………………………………………………………41
3-5-1- متغير پيش‌بين………………………………………………………………………………………….41
3-5-2- متغير ملاك……………………………………………………………………………………………..41
3-6- تعريف عملياتي متغيرهاي تحقيق…………………………………………………………………………..41
3-7- ابزار گردآوري اطلاعات………………………………………………………………………………………….42
3-7-1- پرسشنامه ويژگي‌هاي فردي بازيکنان………………………………………………………..42
3-7-2- مقیاس ادراک نقش………………………………………………………………………………….42
3-7-3- چك‌ليست پرخاشگري……………………………………………………………………………42
3-8- روايي ابزار تحقيق………………………………………………………………………………………………..43
3-9- پايايي پرسشنامه………………………………………………………………………………………………….43
3-10- نحوه‌ي گردآوري

  • 1
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *