دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی تاثیر تمرکز و رسمیت ساختار سازمانی در تامین بموقع کالا در شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب

قسمتی از متن پایان نامه :

ساختار بخشی (شعبه­ای):

ساختار بخشی در واقع چیزی جز یک مجموعه از واحدهای مستقل که دارای ساختار بوروکراسی ماشینی هستند و فعالیت آن­ها به وسیله دفاتر مرکزی هدایت می­شوند، نیست. چون بخش­ها مستقل هستند، این امر به مدیریت میانی اجازه می­دهد که کنترل زیادی اعمال کند. بخش­ها در گروه­هاي وظيفه­اي با تقسيم كار در سطح بالا، رسيمت زياد، اختيار متمركز در دست مديران، سازماندهي مي­شوند.

از نقاط قوت اين ساختار رسيدن به اهداف كلي سازمان بدون ايجاد تعارض بين واحدهاي سازمان (مشكل بوروكراسي ماشيني) از طريق واگذاري كامل اختيارات ومسئوليت­هاي توليد و فروش، يك كالا يا خدمات به يك واحد، صورت مي­گيرد. از ديگر نقاط قوت اين ساختار، فرصت بيشتر كاركنان به توجه به اهداف و عمليات بلند مدت سازمان فارغ از مسائل و جزئيات روزانه مي­باشد. جنبه­هاي استقلال و خودكفايي ساختار بخشي، آن را يه صورت يك وسيله بسياز خوب براي آموزش و تربيت كل مديران مبدل ساخته است.

ساختار ساخت ویژه کار موقت (ادهوکراسی): در اين ساختار قدرت در دست مديريت مياني قرار دارد. دليل اين امر هم اين است كه اين ساختار مجموعه­اي از واحدهاي مستقل كه داراي ساختار بوروكراي ماشيني مي­باشد، نيست. فعاليت­هاي آنها به وسيله دفاتر مركزي هدايت مي­گردد. مديريت مياني با توجه به استقلال بخش­ها كنترل زيادي را مي­توانند اعمال نمايد. این نوع ساختار دارای ویژگی­هایی از قبیل: تفکیک افقی زیاد، تفکیک عمودی کم، رسمیت کم، عدم تمرکز، حساسیت و انعطاف­پذیری می­باشد. در این نوع ساختار نیاز چندانی به سرپرستی وجود ندارد، زیرا رفتار مورد انتظار مدیر از کارکنانش در وجود آن­ها نهادی شده است.

بر عكس بوروكراسي ماشيني، اين ساختار با واگذاري كامل اختيارات و مسئوليت­هاي توليد و فروش، يك كالا وخدمات به يك واحد مستقل به اهداف كلي سازمان دست مي­يابد. از ديگر نقاط قوت ديگر ساختار بخشي اين است كه كاركنان ادارات مركزي از درگيري با جزئيات عمليات روزانه آزاد شده و فرصت بيشتري براي توجه به اهداف وعمليات بلند مدت سازمان پيدا مي­كنند. نقطه ديگر ساختار بخشي اين است كه احدهاي مستقل مي توانند با حداقل تأثير بر كل سازمان از مجموعه سازمان كنار گذاشته شوند. مدارك و شواهد حاكي از آن است كه يك از امتيازات واقعي ساختار بخشي ايجاد واحدهاي مستقل و خود گردان، درون يك سازمان بزرگ تر است.

از آنجایی که تفکیک عمودی با ایجاد سطوح متعدد مدیریتی مانع از انطباق پذیری سازمان با محیط می شود، لذا در این نوع ساختار تفکیک عمودی کم است. در اینجا قوانین و مقررات محدودی وجود دارند. قوانین و مقررات موجود بسیار منعطف و غیر مدون می­باشند.

2-1-6ابعاد ساختار سازمانی

ساختارسازمانی را به عنوان یکی از اجزاء سازمان، که از عنصر پیچیدگی، رسمیت و تمرکز تشکیل شده، تعریف شده است.

ساختار سازمانی دارای ابعاد مختلفی است که در میان آن ها سه بعد که از اهمیت بیشتری برخوردار است. این اجزاء سه گانه عبارتند از: 1 پیچیدگی 2 رسمیت 3 تمرکز.

پیچیدگی[1]: پیچیدگی تقریباً در تمام سازمان­های بزرگ و کوچک امری بدیهی است و حتی در سازمان­های نسبتاً غیر رسمی نیز قابل مشاهده است، سازمان­ها دارای تقسیم کار عناوین شغلی، تقسیمات و واحدها، سطوح سلسله مراتبی، مهارت­ها و فرهنگ سازمانی هستند. تعریف پیچیدگی به میزان تفکیکی که در سازمان وجود دارد اشاره می­کند. تفکیک افقی میزان جدا بودن واحدهای سازمان به صورت افقی را نشان می­دهد. تفکیک عمودی به عمق یا ارتفاع سلسله مراتب سازمانی نظر دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی به میزان پراکندگی واحدها و امکانات و نیروهای انسانی از لحاظ جغرافیایی اشاره دارد. تفکیک بر اساس مناطق جغرافیایی،

  1. Complexity

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف مشخص تحقيق (شامل اهداف آرماني، کلی، اهداف ويژه و كاربردي)

-هدف آرماني

شناسایی فرازهایی از تمركز، رسميت سازمان و تأمین بموقع كالا.

-هدف كلي

بررسي رابطه تمركز و رسميت با تأمین به موقع كالا مي­باشد.

-اهداف ويژه وكاربردي

بررسي ارتباط ساختار سازماني (متغيرهاي رسميت وتمركز) بر عملكرد مديريت تداركات و امور كالا شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب در تأمین به موقع  كالاي مورد نياز مي­باشد.

1-5-سوالات تحقيق

اين تحقيق داراي يك سوال اصلي و دو سئوال فرعي ميباشد.

سئوال اصلي

آيا تمرکز و رسمیت ساختار سازماني بر تأمین به موقع كالا در شركت ملي مناطق نفتخيز جنوب تأثير معني­داري دارد؟

سئوالات فرعي

1- آيا متغيرساختاري”رسميت” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

2- آيا متغيرساختاري “تمركز” بر تأمین به موقع كالاي شركت ملي مناطق نفتخيزجنوب تأثير معني­داري دارد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir