دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی عامل شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

مديريت لجستيک :

در تحليل سيستم هاى توليدى (مانند صنعت خودرو)، موضوع لجستيک بخش فيزيکى زنجيره‌ تأمين را در بر مى گيرد. اين بخش که کليه فعاليت هاى فيزيکى از مرحله تهيه ماده خام تا محصول نهايى شامل فعاليت‌هاى حمل و نقل، انباردارى، زمان‌بندى توليد و… را شامل مى شود، بخش نسبتا بزرگى از فعاليت‌هاى زنجيره‌ تأمين را به خود اختصاص مى دهد. در واقع، محدوده لجستيک تنها جريان مواد و کالا نبوده بلکه محور فعاليت‌هاى زنجيره‌ تأمين است که روابط و اطلاعات، ابزارهاى پشتيبان آن براى بهبود در فعاليت‌ها هستند.

 

ج- مديريت روابط:

عاملي که ما را به سمت فرجام بحث راهنمايى مى کند و شايد مهم‌ترين بخش مديريت زنجيره‌ تأمين به خاطر ساخت و نمودار آن باشد، مديريت روابط در زنجيره‌ تأمين است. مديريت روابط، تاثير شگرفى بر همه زمينه‌هاى زنجيره‌ تأمين و همچنين سطح عملکرد آن دارد. در بسيارى از موارد، سيستم هاى اطلاعاتى و تکنولوژى مورد نياز براى فعاليت‌هاى مديريت زنجيره‌ تأمين به سهولت در دسترس بوده و مى توانند دريک دوره زمانى نسبتاً کوتاه تکميل و به کار گمارده شوند. اما بسيارى از شکست‌هاى آغازين در زنجيره‌ تأمين، معلول انتقال ضعيف انتظارات و توقعات و نتيجه رفتارهايى است که بين طرفين درگير در زنجيره به وقوع مى پيوندد. علاوه بر اين، مهم‌ترين فاکتور براى مديريت موفق زنجيره‌ تأمين، ارتباط مطمئن ميان شرکا در زنجيره است، به گونه اى که شرکاء اعتماد متقابل به قابليت‌ها و عمليات يکديگر داشته باشند. کوتاه سخن اين که درتوسعه هر زنجيره‌ تأمين يکپارچه، توسعه اطمينان و اعتماد در ميان شرکا و طرح قابليت اطمينان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نيل به موفقيت است. كوتاه سخن اين كه در توسعه هر زنجيره‌ تأمين يكپارچه، توسعه اطمينان و اعتماد در ميان شركاء و طرح قابليت اطمينان براى آنها از عناصر بحرانى و مهم براى نيل به موفقيت است. حال قبل از اينكه مفهوم مديريت زنجيره‌ تأمين را در قالب يك زنجيره ارزشي ترسيم نمائيم، بار ديگر به ترسيم مفاهيم زيربنايي مديريت بازاريابي در قالب نمودار(2-2) ” عوامل توليد” بنگريد(راستي فر، صفري، 1386، 6).

2-1-12- زنجيره ارزش

بر اساس نمودار زنجيره ارزش، که توسط مايكل پورتر[1] انديشمند حوزه كسب و كار ارائه شده، فعاليت هاي دخيل در سازمان هاي توليدي را مي توان به دو بخش: فعاليت هاي اصلي و فعاليت هاي پشتيباني تقسيم كرد، اين فعاليت ها عبارتند از:

 

1) فعاليت هاي اصلي: تداركات ورودي؛ عمليات توليدي؛ تداركات خروجي؛ بازاريابي و فروش؛ خدمات پس از فروش.

فعاليت هاي اصلي آن دسته از فعاليت هايي هستند كه اصطلاحاً ارزش افزا[2] ناميده مي شوند. يعني انجام آنها سبب ارتقاي ارزش محصول و حركت آن به سمت مشتري مي شوند. مثلاً مواد اوليه، دريافت، ذخيره سازي و… مي شود (لجستيك ورودي) سپس عمليات توليدي بر روي اين مواد صورت مي گيرد كه آن را به محصول توليدشده ارتقا مي دهد. در ادامه محصول توليدي بسته بندي، حمل و انبار مي شود (لجستيك خروجي). سپس فعاليت هاي بازاريابي بر روي محصول سبب افزايش ارزش محصول و فروش آن سبب تبديل محصول به پول مي شود. خدمات پس از فروش نيز فعاليت ارزش افزاي ديگري است كه در انتها در مورد محصول اعمال مي گردد. تمامي اين فعاليت ها منبع مستقيم سود آوري سازمان به شمار مي روند.+

 

2) فعاليت هاي پشتيباني: زيرساخت هاي سازماني (حسابداري مالي مديريت)؛ مديريت منابع انساني؛ تحقيق وتوسعه؛ تهيه و تداركات.

فعاليت هاي پشتيباني آن دسته از فعاليت هايي هستند كه حول فعاليت هاي اصلي و براي آماده سازي شرايط اجراي آنها انجام مي شوند. اين زنجيره نمودار(2-6) از دو سو با موثرترين عوامل محيطي يعني تأمين كنندگان و مشتريان مرتبط مي شود. ارتباط زنجيره ارزش سازمان با زنجيره ارزش تأمين كنندگان و مشتريان تشكيل زنجيره اي را مي دهد كه “پورتر1 ” از آن به عنوان سيستم ارزش نام مي برد.

بنابراين، فعاليت هاي خريد و تدارکات از جمله فعاليت هاي پشتيباني يک شرکت در فرايند ايجاد ارزش و رسيدن به سود در تعامل با ساير فعاليت هاي سازماني است.

از نظر تاريخي نيز خريد يكي از قديمي‌ترين فعاليت هاي بشري به شمار مي‌آيد. از زماني كه بشر محصولات خود را با ديگران مبادله مي‌كرده، در عمل، خريد به نوعي در جريان بوده است. افراد، سازمان ها و يا كشورها به اين جهت خريد مي‌نمايند كه بتوانند نيازمندي هاي خود را مرتفع نموده و از مطلوبيت حاصل از خريدن و مصرف كالاها و خدمات برخوردار گردند.

  1. PORTER

 2.Value-Added

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

  • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

  1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
  6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir