دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

ده اشتباه رايج در تبليغات:

بارها مشاهده شده مديران شركت‌ها و كارگزاران تبليغات با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف در بخش معرفي و تبليغات، از عدم بازدهي مناسب و نتايج غيرسودمند حركت‌هاي تبليغاتي خود ناراضي هستند. در اين‌جا سعي داريم با هدف افزايش بازده سياست‌هاي تبليغاتي به اختصار فهرست 10 اشتباه اصلي را كه بايد از ارتكاب آن‌ها خودداري كرد مورد بررسي قرار دهيم.

 

– تلاش براي دستيابي به هدف‌هاي لحظه‌اي و خشنودي‌هاي مقطعي  

عموما آن دسته از آگهي‌هاي تبليغاتي كه بر پايهء سياست‌هاي زودگذر و با هدف واكنش فوري از سوي مردم تنظيم و به مورد اجرا در مي‌آيد به همان نسبت نيز به محض انقضاي دورهء معين در طرح پيشنهادي به سرعت به فراموشي سپرده مي‌شوند.

اين واقعيتي است كه بعضي مديران شركت‌ها و مجريان تبليغات به جاي صرف زمان مناسب و كافي جهت انتشار موارد تبليغاتي خود و به دست آوردن بازده مناسب سعي دارند با فوريت هر چه تمام‌تر و در كم‌ترين زمان ممكن به حد مطلوبي از بازدهي نايل شوند.

در صورتي كه معمولا افق ديد و سطح نيازها و انتظارات كارگزاران تبليغات با آنچه در ذهن مشتري مي‌گذرد متفاوت است.

 

– سعي در جذب هر چه بيش‌تر مردم بدون توجه به برآيند منافع حاصله 

به منظور كاربست يك تركيب رسانه‌اي موثر و كارساز هر يك از اجزا و عناصر در تركيب بايد با تكرار مناسب خود ذهنيت پايدار و خوشايندي را در مشتريان ايجاد كنند. با اين حال غالبا در به كارگيري تركيب رسانه‌اي دستيابي به تعداد هر چه بيش‌تر مخاطب با تكرار ناكافي به مرحلهء اجرا در مي‌آيد.

در هر حال فراموش نكنيم كه هزينهء ترغيب 100 درصد مردم به پيمودن 10 درصد مسير مورد نظر ما با اين‌كه 10 درصد مردم را جذب كرده و به 100 درصد نتايج مورد نظر نايل شويم با هم برابر است.

 

– ادعاي صاحبان كسب و كار مبني بر وقوف كامل  بر همهء آنچه بايد دانست

عموما مديران و صاحبان كسب و كار با چنين ديدگاهي به تدريج از درك جايگاه و چگونگي عملكرد شركت و محصول توليد‌ي‌شان از منظر افكار عمومي خارج از محدودهء كاري خود عاجز مي‌شوند.

در چنين شرايطي مدير مربوطه از داخل مجموعهء خود به محيط خارج و آنچه در بيرون مي‌گذرد نگاه كرده و سعي دارد خود را براي فردي كه از پشت ديوارهاي شركت به داخل توجه دارد توصيف كند.

در صورتي كه بهتر است به جاي قرار گرفتن در داخل موسسه و نگاه به بيرون، خود را در بيرون موسسه فرض كرده و از آن‌جا با نگاه به داخل، مناسبات را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد.

 

– ادعاهاي تكراري و بي‌اساس

تبليغ‌كنندگان غالبا با طرح شعارهاي كليشه‌اي و خسته‌كننده ادعا مي‌كنند كه آن‌ها دنبال آن چيزي هستند كه مشتري مي‌خواهد مثل بالاترين كيفيت و نازل‌ترين قيمت، اما هيچ‌گونه اقدام عملي و شاهدي براي اثبات ادعاي خود ارايه نمي‌دهند.

در صورتي كه بايد به آنچه اظهار مي‌كنند ايمان داشته باشند. بنابراين چنانچه در آگهي‌هاي توليدي و منتشر شده، اطلاعات جديد و چشم‌اندازهاي بديعي را از محصول و خدمات مورد عرضه ارايه ندهيد منتظر عواقب و نتايج منفي آن ‌باشيد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir
دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان درفرایند تصمیم خرید خودرو

قسمتی از متن پایان نامه :

ده اشتباه رايج در تبليغات:

بارها مشاهده شده مديران شركت‌ها و كارگزاران تبليغات با وجود صرف هزينه‌هاي گزاف در بخش معرفي و تبليغات، از عدم بازدهي مناسب و نتايج غيرسودمند حركت‌هاي تبليغاتي خود ناراضي هستند. در اين‌جا سعي داريم با هدف افزايش بازده سياست‌هاي تبليغاتي به اختصار فهرست 10 اشتباه اصلي را كه بايد از ارتكاب آن‌ها خودداري كرد مورد بررسي قرار دهيم.

 

– تلاش براي دستيابي به هدف‌هاي لحظه‌اي و خشنودي‌هاي مقطعي  

عموما آن دسته از آگهي‌هاي تبليغاتي كه بر پايهء سياست‌هاي زودگذر و با هدف واكنش فوري از سوي مردم تنظيم و به مورد اجرا در مي‌آيد به همان نسبت نيز به محض انقضاي دورهء معين در طرح پيشنهادي به سرعت به فراموشي سپرده مي‌شوند.

اين واقعيتي است كه بعضي مديران شركت‌ها و مجريان تبليغات به جاي صرف زمان مناسب و كافي جهت انتشار موارد تبليغاتي خود و به دست آوردن بازده مناسب سعي دارند با فوريت هر چه تمام‌تر و در كم‌ترين زمان ممكن به حد مطلوبي از بازدهي نايل شوند.

در صورتي كه معمولا افق ديد و سطح نيازها و انتظارات كارگزاران تبليغات با آنچه در ذهن مشتري مي‌گذرد متفاوت است.

 

– سعي در جذب هر چه بيش‌تر مردم بدون توجه به برآيند منافع حاصله 

به منظور كاربست يك تركيب رسانه‌اي موثر و كارساز هر يك از اجزا و عناصر در تركيب بايد با تكرار مناسب خود ذهنيت پايدار و خوشايندي را در مشتريان ايجاد كنند. با اين حال غالبا در به كارگيري تركيب رسانه‌اي دستيابي به تعداد هر چه بيش‌تر مخاطب با تكرار ناكافي به مرحلهء اجرا در مي‌آيد.

در هر حال فراموش نكنيم كه هزينهء ترغيب 100 درصد مردم به پيمودن 10 درصد مسير مورد نظر ما با اين‌كه 10 درصد مردم را جذب كرده و به 100 درصد نتايج مورد نظر نايل شويم با هم برابر است.

 

– ادعاي صاحبان كسب و كار مبني بر وقوف كامل  بر همهء آنچه بايد دانست

عموما مديران و صاحبان كسب و كار با چنين ديدگاهي به تدريج از درك جايگاه و چگونگي عملكرد شركت و محصول توليد‌ي‌شان از منظر افكار عمومي خارج از محدودهء كاري خود عاجز مي‌شوند.

در چنين شرايطي مدير مربوطه از داخل مجموعهء خود به محيط خارج و آنچه در بيرون مي‌گذرد نگاه كرده و سعي دارد خود را براي فردي كه از پشت ديوارهاي شركت به داخل توجه دارد توصيف كند.

در صورتي كه بهتر است به جاي قرار گرفتن در داخل موسسه و نگاه به بيرون، خود را در بيرون موسسه فرض كرده و از آن‌جا با نگاه به داخل، مناسبات را مورد ارزيابي و قضاوت قرار دهد.

 

– ادعاهاي تكراري و بي‌اساس

تبليغ‌كنندگان غالبا با طرح شعارهاي كليشه‌اي و خسته‌كننده ادعا مي‌كنند كه آن‌ها دنبال آن چيزي هستند كه مشتري مي‌خواهد مثل بالاترين كيفيت و نازل‌ترين قيمت، اما هيچ‌گونه اقدام عملي و شاهدي براي اثبات ادعاي خود ارايه نمي‌دهند.

در صورتي كه بايد به آنچه اظهار مي‌كنند ايمان داشته باشند. بنابراين چنانچه در آگهي‌هاي توليدي و منتشر شده، اطلاعات جديد و چشم‌اندازهاي بديعي را از محصول و خدمات مورد عرضه ارايه ندهيد منتظر عواقب و نتايج منفي آن ‌باشيد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق:

عمده ترین هدف تحقیق این است که بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار مصرف کنندگان در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو ، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.

از نظر کلی اهداف عمده تحقیق را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

1ـ تجزیه و تحلیل موقعیت ویژه تبلیغات تلویزیونی در امر مدیریت بازاریابی.

2ـ تجزیه و تحلیل رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

3ـ بررسی رابطه بین تبلیغات تلویزیونی بر رفتار خریداران در هنگام فرآیند تصمیم خرید خودرو.

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir