دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :شناسایی عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

– عوامل كليدي تشكيل دهندة فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان

بر اساس مطالعات، به نظر مي رسد كه سه عامل تأمين كنندگان، ارزيابان و معيارهاي ارزيابي، پيكرة فرآيند ارزيابي را تشكيل مي دهند. در واقع فرآيند ارزيابي فرآيندي است كه طي آن، تأمين كنندگان مشخص، توسط ارزيابان مشخص و با استفاده از معيارهاي ارزيابي مشخص، رتبه بندي مي شوند. در ادامه به بررسي هر يك از اين عوامل مي پردازيم.

 

2-2-3-1-    تأمين كنندگان

براي اينکه بتوانيم تأمين کنندگان را مورد ارزيابي قرار دهيم ابتدا بايد با استفاده از روشهاي مناسب به شناسايي آنه بپردازيم. شناسايي تأمين کنندگان مي تواند به طرق ذيل توسط گروه ارزيابي صورت مي گيرد:

 • مراجعه مستقيم به تأمين کنندگان
 • شرکت در نمايشگاه هاي داخلي و خارجي
 • دريافت کاتالوگ و بروشور از تأمين کنندگان
 • تماس با اتاقهاي بازرگاني کشورهاي مورد نظر
 • مطالعه نشريات تخصصي داخلي و خارجي
 • مراجعه به وب سايتهاي تأمين کنندگان و…

 

2-2-3-2- ارزيابان

عنصر كليدي بعدي كه بايد مورد تصميم گيري واقع شود، ارزيابان هستند. بايد مشخص شود كه چه افرادي لازم است در فرآيند ارزيابي شركت كنند. واضح است كه كاركنان واحد خريد و تأمين و تدارك مي بايد در فرآيند ارزيابي شركت داشته باشند چرا كه آن كاركنان مسئول نهائي عملكرد تأمين كنندگان هستند، اما نبايد تنها به آن افراد بسنده كرد. بسيار حائز اهميت است كه ديگر ذينفعان درون سازماني نيز در فرآيند ارزيابي شركت كنند. براي مثال در يك واحد توليدي حتماً بايد مهندسان و كاركنان واحد كيفيت نيز جزء گروه ارزيابان قرار گيرند.

 

 

2-2-3-3- معيارهاي ارزيابي

سومين عنصر كليدي در فرآيند ارزيابي تأمين كنندگان، گروهي از معيار هاست كه براي ارزيابي عملكرد انتخاب مي كنيد. معيارهائي كه تاكنون ارائه شده اند لزوماً‌ ثابت نيستند و بر مبناي نيازهاي خاص هر سازمان مي توانند متفاوت از سازمان ديگري باشند. ولي به هر حال معيارهاي ارزيابي معمولاً در يكي از 5 مقولة زير قابل طبقه بندي هستند

 • هزينه و قيمت
 • تحويل
 • خدمات (سرويس)
 • كيفيت
 • انعطاف پذيري

 

لازم است هر معيار ارزيابي كه انتخاب مي شود مشخص و قابل اندازه گيري باشد. براي مثال، تحويل به موقع معياري مشخص است (تحويل در يك تاريخ مشخص يا صورت مي پذيرد يا نمي پذيرد) و همچنين معياري قابل اندازه گيري است ( مثلاً تحويل با سه روز تأخير صورت پذيرفته است(صفری و ديگران 1386، 7)).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir