دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه بررسی عامل توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

تامین کنندگان کالاهای صنعتی و پالایشگاهی با استفاده از معیارهای مناسب در تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی

قسمتی از متن پایان نامه :

تفسير معيارهاي مورد پژوهش

2-2-4-1-   بعد مسافت(حمل و نقل)

مديران فروش و بازاريابي خواهان حجم بالاي موجودي، و ارسال هاي مقطعي هستند. درعوض مدير حمل ونقل خواهان كاهش هزينه ها به وسيله انتخاب شيوه هاي حمل ونقل اقتصادي تر ولي كندتر است.

امكان دارد كه هركدام از اين مديران در زمينه حرفه اي خود فردي كارآمد معرفي شوند ولي ممكن است اين امر به قيمت ناكارآمدي استراتژي بازاريابي تمام شود. (اهداف كلي فداي اهداف بخشي شود). در نگرش سيستمي، مفهوم هزينه كل اهميت دارد. زيرا هزينه هاي جزيي كم اهميت تر از هزينه هاي كل است. هزينه نگهداري موجودي هاي  زياد ممكن است غيرعقلايي به نظر برسد ولي اگر موجودي هاي  زياد به فروش و سود بيشتر منجر شود آنگاه هزينه كل فعاليت هاي مديريت توزيع فيزيكي منطقي خواهدبود. هزينه ها بازتابي از استراتژي توزيع هستند و حداكثر خدمات با حداقل هزينه ها ميسر نخواهد شد. درگذشته معمولاً حمل ونقل جاده اي رايج ترين شيوه حمل ونقل بود. زماني كه حجم كالاهاي قابل حمل به حد قابل توجهي برسد، شركت ممكن است به جاي استفاده از شركت هاي حمل ونقل باربري، نسبت به خريد وسايل نقليه اقدام كند.

 • براي برخي از كالاها حمل و نقل ريلي مناسب تر است. چنانچه ازنظر زماني وقت داشته باشيم و كاهش هزينه ها يك فاكتور مهم باشد، اين روش بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. بخصوص زماني كه كالاها فله اي باشند، روش ريلي براي حمل ونقل مناسب تر خواهد بود.
 • براي كالاهاي با ارزش و وزن كم حمل هوايي براي توزيع مناسب تر است.
 • براي مسافت هاي بسيار دور، اين روش بسيار مرسوم است. حمل هوايي نسبت به حمل دريايي بسيار سريعتر اما پرهزينه تر است. درحمل دريايي هزينه هاي بسته بندي و تخليه و بارگيري و بيمه اقلام عمده هزينه را تشكيل مي دهند. درهر صورت روش حمل ونقل انتخابي بايد تا سرحد امكان كالاها را از آسيب و خرابي محفوظ دارد.

با توجه به اينكه مجتمع گاز پارس جنوبي  به دور از بازار كالا و خدمات در پايين ترين نقطه جغرافيايي كشور عزيزمان ايران قرار دارد، معمولاً بيشترين هزينه را در خريد هاي جزئي حمل ونقل تشكيل مي دهد. اين هزينه به سادگي قابل محاسبه است و مي تواند به طور مستقيم با وزن يا تعداد كالاها بدست آورد. هزينه ها دقيقاً ازطريق انتخاب روش حمل و نقل، كنترل و قابل بررسي مي شوند. زمان تحويل يکي از فاکتورهاي مهم در ارزيابي تأمين کنندگان مي باشد چرا که تاخير در تحويل مي تواند ضررهاي هنگفتي به سازمان وارد نمايد هزينه هايي مانند توقف خط توليد و در نتيجه هزينه هاي توقف دستگاهها و هزينه هاي پرسنلي و جريمه هاي احتمالي مشتري به خاطر تاخير را ميتوان از مشکلات تحويل دير هنگام بيان نمود.

پايش عملکرد برنامه تحويل از الزمات برخي استانداردهاي مديريت کيفيت مانند ISOTS16949 مي باشد و در بسياري از روشهاي ارزيابي تنها پارامتر زمان براي شاخص تحويل بموقع استفاده مي گردد به طور مثال در سيستم ارزيابي تأمين کنندگان مگاموتور، شاخص تحويل بموقع از حاصل تقسيم تعداد محموله هايي که با تاخير ارسال گرديده اند بر کل تعداد محموله هاي ارسالي بدست مي آيد. همچنين در بسياري از مقالات مرتبط با ارزيابي تأمين کنندگان نيز از فرمولهاي مشابه اي استفاده گرديده که مثال ديگر، استفاده از فرمول زير را براي محاسبه زمان تحويل بموقع [1]مي باشد که مبتني بر تعداد قطعات بموقع دريافت شده مي باشد(کورمیکان؛کوننهنقما.20070ص353-366)[2].

 

 

: NPRP تعداد قطعات بموقع دريافت شده [3]

: NTPE تعداد کل قطعات مورد انتظار [4]

فرمول شماره يك:

OTD=

 

برخي محققين عامل زمان را در محاسبه تاخير اعمال مي نمايند(الرام.1993.ص 49-60(. [5]اما در شرايط واقعي در بسياري مواقع تاخير در تحويل کالا ممکن است شامل بخشي از محموله مورد نظر باشد و همچنين تعداد روزهاي تاخير در ارسال نيز اهميت زيادي دارد به طور مثال محموله اي که با 20 روز تاخير ارسال گرديده با محموله اي که با 1 روز تاخير ارسال گرديده بايد با يکديگر متفاوت باشد.

بنابراين براي محاسبه شاخص زمان تحويل بايد تواما به زمان و تعدادکالاي با تاخير رسيده توجه نمود که در فرمول زير علاوه بر مدت تاخير، تعداد کالايي که با تاخير رسيده نيز لحاظ مي گردد.

= مدت تاخير محموله  در ارسال і ام

= تعداد کالاي ارسال شده با تاخير در ارسال і ام

T= کل زمان تعهد

L= تعداد کل محموله

=K ضريب جريمه ديرکرد

به طور کلي ضريب  K  با توجه به ماهيت کالا، موجودي ذخيره و سياستهاي سازمان تعيين مي گردد.

 

1-  On Time Delivery

[2] – Cormican & Cunningham, 2007, 353-366

[3] – Number of Parts Received on Time

[4] – Number of Total Parts Expected

[5] – Ellram, 1993, 49-60

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

– سوال‌هاي اصلي تحقيق

 • نقش عواملي همچون بعد مسافت، شهرت(نام تجاري)، توان مالي، سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)، توان و دانش فني، استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 • درجه اهميت و اولويت هريک از معيارها در ارزيابي تامين کنندگان چگونه است؟

 

1-5- سوال‌هاي فرعي تحقيق

 1. نقش بعد مسافت براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 2. نقش شهرت(نام تجاري) براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 3. نقش توان مالي براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 4. نقش سابقه همکاري(با شرکت هاي توابعه نفت)براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 5. نقش توان و دانش فني براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
 6. نقش استانداردها وگواهي کيفيت تامين کنندگان براي انتخاب تامين كنندگان كالاهاي صنعتي و پالايشگاهي چگونه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir