دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد:خصوصيات فردي و بهره وري كارشناسان فني دهياريها

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

5 تاريخچه اصطلاح بهره‌وري

به نظر مي‌رسد اصطلاح بهره‌وري، براي اولين بار در نوشته و عقايد دانشمندان اقتصادي مکتب مرکانتيليسم (سوداگراي) مطرح شده باشد، اما در اينکه اين واژه چگونه وارد ادبيات اقتصادي شده است ديدگاه‌هاي مختلفي وجود دارد، که در اين ميان اظهار نظر «ژان فوراسيته»[1] از اهميت خاصي برخوردا راست. او مي‌نويسد ظاهرا در آثار قدما، اولين بار در کتابي از «آگري کولا»[2] به نام «متاليکا»[3] مطرح شده است. اما در قرن هيجدهم فيزيوکراتهايي مانند «فرانسواکنه»[4] به اين واژه مفهوم «قدرت توليد کردن» را اطلاق کردند و اين معنا در لغت نامه‌هاي «ليتره»[5] به سال 1883 م و در «لاروس»[6] به سال 1946م تکرار شده است  (فوراسيته، 1356، ص8).

از قدما مي‌توان از «آدام اسميت» [7] (تحليل‌گر روابط بين انسان و تقسيم کار) و «کارل مارکس»[8] (ارائه‌کننده نظريه ارزش نيروي کار) نام برد که هر دو در ارائه مفهوم مناسب از بهره‌وري در جهان معاصر نقش بسزائي داشته‌اند. از اوايل قرن بيستم اقتصاددانان به اين واژه مفهوم کاملاً مشخص زير را دادند: (تفضلي، 1372، ص18)

رابطه قابل سنجش بين توليد و عوامل آن

در اين ميان در سال 1911 م آلبرت آفتاليون[9] در مقاله‌اي در مجله «اقتصاد سياسي» بهره‌وري را به مفهوم امروزي آن بکار برده است بنابر عقيده وي بهره‌وري را مي‌توان به عنوان رابطه بين حجم توليدي که در مدت معيني به دست آمده و حجم کامل عواملي که در جريان توليد به مصرف رسيده‌اند تعريف نمود (نجاتي، 1372، ص25). سومانت[10] در کتاب «مديريت و مهندسي بهره‌وري» سير تاريخي مطرح شدن واژه مذکور را مطرح مي‌سازد و اظهار مي‌دارد که فرانسواکنه در سال 1776 براي اولين بار لغت بهره‌وري را  مطرح ساخته است (خاکي، 1386، ص 21).

[1]– Jean Fouraste

[2]– Agricola

[3]– De re Metallica

[4]– Quesnary

[5]– Letittre

[6]– Larousse

[7]– Adam Smith

[8]– Karl Marx

[9]– Albert Aftalion

[10]– Sumanth

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir