بررسی ساختار سازماني و بهره وري كارشناسان فني دهياريها-پايان نامه ارشد مديريت

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 شناسايي و اولويت بندي عوامل موثر بر بهره وري نيروي انساني

قسمتی از متن پایان نامه :

عوامل سخت افزاري

– محصول:منظور از عامل بهره‌وري محصول آن است که محصول عرضه شده تا چه اندازه نيازهاي ستانده را تأمين مي‌کند، در بازار، ارزش مصرف مبلغي است که مصرف کننده آمادگي دارد براي محصولي با کيفيت مشخص بپردازد. ارزش مصرف مي‌تواند از طريق طراحي بهتر و مشخصات بهتر محصول افزايش يابد. گسترش تحقيق و توسعه، بازاريابي و فروش از عوامل کليدي بهره‌وري‌اند. تلاش مديريت براي افزايش بهره‌وري بايد بر آن باشد که محصول را در مکان درست، زمان درست و قيمت مناسب عرضه نمايد (خاکي، 1386، ص 42).

– ماشين آلات: ماشين آلات و تجهيزات با رعايت موارد زير مي‌توانند نقش اصلي را در برنامه افزايش بهره‌وري داشته باشند. تعميرات خوب و به موقع، بهره‌وري از کارخانه وتجهيزات در شرايط مطلوب، افزايش ظرفيت و کارآيي کارخانه با حذف کمبودها و اقدامات اصلاحي، کاهش زمانهاي مرده و استفاده مؤثر و مطلوبتر از ظرفيت ماشين‌آلات و تجهيزات (خاکي، 1386، ص 42).

– تکنولوژي: نوآوري در زمينه تکنولوزي منبع مهم افزايش بهره‌وري است. افزايش توليد کالاها و خدمات و بهبود کيفيت از طريق بکارگيري اتوماسيون و تکنولوژي اطلاعات قابل دستيابي است. اتوماسيون مي‌تواند موجب صرفه‌جويي و کاهش هزينه در مواد، انبارداري و سيستم کنترل کرد.

– مواد و انرژي: کوشش اندکي در کاهش مصرف مواد و نيرو مي‌تواند نتايج باورنکردني در افزايش بهره‌وري شامل مواد خام مستقيم و غيرمستقيم (مواد شيميايي، مواد روغني، و پاک کننده، سوخت، لوازم يدکي، لوازم مهندسي و بسته‌بندي) مي‌گردد که هر نوع صرفه‌جويي علمي در استفاده از آنها افزايش بهره‌وري را به همراه دارد. در رابطه با مواد و انرژي جنبه‌هاي مهم افزايش بهره‌وري عبارتند از: بهره‌گيري از مواد و ارائه محصول مفيد با مصرف انرژي کمتر در واحد محصول، استفاده از ضايعات، قراضه‌ها، بالا بردن کيفيت مواد اوليه با استفاده از فرايندهاي اوليه و آماده سازي مواد اوليه براي فرايندهاي اصلي توليد، بهبود بخشيدن مديريت انبارداري ، بهبود بخشيدن نرخ برگشت انبار و آزادسازي وجوه براي ساير فرايندهاي توليد، افزايش منابع عرضه(خاکي، 1386، ص 43).

ª عوامل نرم افزاري

– افراد: افراد و يا انسانها به صورت کارگر، مهندس، مدير و کارفرما، انحصار انجمنها و اتحاديه‌هاي صنعتي و بازرگاني و ساير اصناف سرچشمه اصلي بهبود و تکنولوژي هستند. هر وظيفه‌اي دو جنبه کاربردي و سودمند دارد. جنبه کاربردي ميزاني است که انسانها مي‌توانند خويشتن را با کارشان تطبيق دهند. انسانها نه تنها از لحاظ توانايي، بلکه از لحاظ تمايل به کار نيز متفاوتند. براي حفظ انگيزه انسانها عواملي متعددي مي‌تواند مورد نظر باشد از جمله ايجاد ارزشهايي که افزايش بهره‌وري را به دبنال دارد و مي‌تواند از طريق تغيير طرز برخورد تلقي مديران، مهندسان و کارگران به وجود آيد. انگيزه‌ها عامل اصلي رفتار تمامي انسانها شمرده مي‌شوند و بايد از آن در افزايش بهره‌وري سود جست (خاکي، 1386، ص44).

– سازمان و سيستمها: رعايت اصول شناخته شده (وحدت فرماندهي، واگذاري مسئوليت‌، نظارت و کنترل، تقسيم کار، ايجاد هماهنگي، جلوگيري از تداخل و…) از ضروريات اداره هر سازماني است. هر سازماني نياز دارد فعالانه عمل کند و به سوي هدفهاي خود پيش رود و در ضمن تداوم سرويس دهي و بازنگري ساختاري خويش را در انطباق با هدفهاي جديد حفظ کند. از دلايل بهره‌وري اندک در بسيار از سازمانها و بنگاهها مقاومت و انعطاف‌ناپذيري آنهاست. اين گونه سازمانها از پيش بيني و جوابگويي به تغييرات بازار عاجزند و تواناييها و استعدادهاي نيروي کار، تکنولوژي جديد و ساير عوامل خارجي و محيطي را ناديده مي‌گيرند در اين سازمانها ارتباطات افقي و عمومي ضعيف است، بوروکراسي حکومت مي‌کند و تصميم‌گيري باکندي صورت مي‌گيرد. هيچ نظامي و سيستمي ولو آنکه بسيار خوب طراحي شده باشد در تمام شرايط مفيد و کارآمد نيست تحرک و

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

8 سؤال تحقيق

سوال اصلي اين تحقيق عبارت است از :” عوامل تاثيرگذار بر بهره وري كارشناسان فني دهياريها کدامند و ميزان تاثير هر کدام چقدر است؟”

10 اهداف تحقيق

1-10-1 هدف اصلي

تحقيق حاضر شناسايي عوامل موثر بر بهره وري كارشناسان فني دهياريهاي استان گيلان مي باشد.

1-10-2 هدف فرعي

اولويت بندي عوامل شناسايي شده و ارائه مدل

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir