دسته‌بندی نشده

پايان نامه درباره رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين هوش معنوي و انگيزه کاري دبيران مدارس دولتي دوره دوم متوسطه شهرستان کامياران در سال تحصيلي 

قسمتی از متن پایان نامه :

مديريت کردن تغييرات.

 1. ايجاد آرامش خاطر و چگونگي تاثير آن بر اثربخشي فرد و آگاهي از خود، شايستگي کليدي هوش معنوي است، متاسفانه اغلب ما خود را موجوداتي فيزيکي و مادي مي بينيم و معتقديم که زندگي تجربه‌اي مادي و فيزيکي است و آرامش خاطر ما وابسته به شرايط فيزيکي زندگي از جمله پول، دارايي و… است که همه اينها بستگي به شغل ما دارد، بنابراين نبود اينها براي ما احساس ناامني ايجاد مي کند. شغل، پول و دارايي، چيزهايي هستند که مي آيند و مي روند و ما کنترل اندکي به روي آنها داريم و يا اصلا کنترلي نداريم. در اين صورت اين ناامني، احساس ترس و استرس ايجاد مي کند، به گونه اي که عملکرد و روابط ما را در کار و محيط کار تحت تاثير قرار مي دهد. رشد هوش معنوي که به معناي آگاهي عميق تر ازخود به عنوان موجودي غير مادي است، در واقع منبعي از استعدادهاي غيرعيني است که قبلا کشف نشده است. هنگامي که هوشياري فرد افزايش پيدا مي کند و مورد استفاده قرار مي گيرد، در او احساس امنيت به وجود مي آيد و بدين ترتيب عملکرد او در محيط کار بهبود مي يابد.
 2. ايجاد درک متقابل و تفاهم. يکي از بنيان هاي اساسي براي ايجاد رابطه سالم، يکدلي است. ايجاد يکدلي براي بسياري از مديران سخت است، زيرا آنها را وادار مي کند که فراتر از کارکردهاي وظيفه اي حرکت کنند و بدين ترتيب احساسات و عواطف افرادي را که مشغول انجام وظيفه هستند، درک کنند. ارتباطات بخشي از کار مدير تلقي مي شود که اهميت فزاينده اي يافته است.  امروزه بسياري از افراد، سازمان خود را ترک نمي کنند، بلکه مديران خود را ترک مي کنند، بنابراين تمايل به حفظ نيروي کار يکي از دلايلي است که  درک کارکنان از سوي مديران را الزامي مي سازد. توانايي شناخت، فهم و پاسخ به احساسات ديگران، نيازمند درک عاطفي و احساسي قوي است و اين در حوزه هوش عاطفي قرار دارد. با اين وجود، لايه ديگري در زير آن وجود دارد؛ لايه اي که علت وجودي احساسات است که ريشه اصلي اين شناخت علت ها، در هوش معنوي قرار دارد.
 3. مديريت تغييرات و از ميان برداشتن موانع براي اغلب افراد، تغيير رنج آور است. نمي توان تصور کرد زماني که افراد در مورد چالش هاي محتمل و نامحتمل آينده صحبت مي کنند، کاملا آرام باشند و بخندند. مقاومت در برابر تغيير با ايجاد رفتارهايي از جمله کنترل کردن، شکايت کردن، انتقاد کردن، کنار کشيدن، انکار کردن و خودداري کردن بروز مي کند. احساسات نهفته در اين رفتارها، ترس، آشفتگي و عصبانيت است. حتي زماني که فرد الزام به تغيير را به لحاظ عقلاني درک مي کند، احساس ترس ممکن است وجود داشته باشد، که دليل اين امر، راحت طلبي و وابستگي به راه هاي قبلي است. زماني که افراد، اشتباهات دروني خودرا عميقا باورکنند از ترس و آشفتگي در برابر تغيير رها خواهند شد و اين عميق‌ترين سطح هوش معنوي است (جورج، 2006).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

1-1-4-هدف کلی:

شناسایی رابطه بین هوش معنوی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران در سال تحصیلی 1393-1392.

2-1-4 – اهداف جزئی:

 • تعیین وضعیت هوش معنوی دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین وضعیت انگیزه کاری دبیران متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین تفکر انتقادی وجودی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین تولید معنی شخصی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین میزان آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • تعیین رابطه بین توسعه حالت آگاهی با انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران.
 • مقایسه میزان هوش معنوی بین دبیران در مدارس دولتی متوسطه دوره دوم شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).
 • مقایسه میزان انگیزه کاری دبیران در مدارس دولتی متوسطه شهرستان کامیاران از لحاظ ویژگی های فردی (جنس، سنوات خدمت و میزان تحصیلات).
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir