دسته‌بندی نشده

پايان نامه ارشد :افزایش عملکرد و کارایی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان

 دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي موانع سازماني استقرار سيستم‌هاي اطلاعاتي مديريت

قسمتی از متن پایان نامه :

گروههاي تاثير گذار در بر پايي يك سيستم اطلاعاتي نوين

اين گروهها به دو دسته، يكي گروههاي درون سيستم اطلاعاتي و ديگر گروههاي در بيرون سيستم اطلاعاتي تقسيم مي‌شوند كه عبارتند از :

الف- گروههاي بيرون سيستم اطلاعاتي

 1. مديران ارشد : كه داراي نقش تامين بودجه و پشتيباني هستند
 2. كارشناسان : كه داراي نقش تامين خدمات تداركاتي، حقوقي و سازماني مي‌باشند
 3. مديريت مياني : كه زمينه اجرايي و پشتيباني را فراهم مي‌سازد
 4. سرپرستان : كه زمينه اجرايي و انتقاد سازنده را فراهم مي‌سازد
 5. گروه كاري : اجراي كار، گرد آوري داده ها و ريزه كاري را بر عهده دارد

ب-گروههاي درون سيستم اطلاعاتي

 1. مديريت واحد اطلاعات : كه وظيفه طراحي و برنامه ريزي سيستم اطلاعاتي را بر عهده دارد .
 2. مديريت طرح : يك طرح ويژه را ارائه مي‌كند
 3. تحليگر ارشد : كارهاي تحليل گران، طراحان و گروه تداركات را هماهنگ مي‌كند
 4. تحليگران سيستم: نيازهاي تازه سيستم، ديدگاه ها و روشهاي تازه را عرضه مي‌كند.
 5. برنامه نويسان : مسئوليت اجرائي سيستم جديد را به عهده دارند

(لاودن، 1378،  286).

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

هدف تحقيق

اهداف اصلی:

اهداف اصلی از اجرای این تحقیقات شناسایی وپی بردن به عوامل سازمانی موثربازدارنده که موجب می شود تا سیسستم های اطلاعاتی مدیریت به صورت درست استقرار نیابند :

 • کسب اگاهی از ارتباط موثربین عوامل تکنولوژی ورویه ها وروش های موجودورفع موانعی که باعث عدم استقرار صحیح MIS می شود
 • بررسی سطح دانش واطلاعات مدیران از اصول بکار گیری صحیح MIS ودر صورت احساس نیاز اقدام به برگزاری واجرای دوره اموزشی ضمن خدمت بصورت کارگاهی وبالا بردن سطح دانش کارکنان ومدیران  وترغیب به مشارکت در بکارگیری سیستم MIS در شرکت وپشتیبانی از تصمیم گیری آنان به عنوان عوامل مهم کلیدی در نحوه استقرار سیستمها .

اهداف فرعی :

 • افزایش عملکرد و کارایی و صرفه جویی در نیروی انسانی وپیشگیری از هدر رفتن اوقات کاری کارکنان.
 • مدیریت بهینه نیروی انسانی ومدیریت زمان وکسب اطلاعات جدید با توجه به تغییرات ساختار سازمانها و پیشرفت تکنولوژی در امور ارتباطات جهانی.
 • استفاده از اطلاعات مکانیزه شده وپردازش اطلاعات دریافت شده ازدرون وبرون سازمان وهمگرا سازی با اهداف اصلی ، حل تنگناهای موجود وکاهش هزینه ها.
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir