دسته‌بندی نشده

عوامل کارایی مقیاس شعب مورد بررسی- پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روشهاي پارامتري

روشهاي پارامتري به روشهايي اطلاق مي شود كه در آنها ابتدا يك شكل خاص براي تابع توليد در نظر گرفته مي شود. سپس با يكي از روشهاي برآورد توابع كه در آمار و اقتصادسنجي مرسوم است، ضرايب مجهول (پارامترهاي) اين تابع برآورد مي شود كه مهمترين آنها عبارتند از :

 • تابع توليد مرزي تصادفي[1]
 • تابع سود[2] (محمد زاده و همکاران، 1386).

 

در ادبیات اقتصاد تابع تولید مرزی را به صورت حداکثر خروجی از مجموعه خاصی از ورودی ها تعریف کرده اند. ولی واقعیت نشان می دهد که برخی از واحدها کمتر از حد توان خود تولید می کنند  (مهرگان، 1391: 25).

ب) روشهاي ناپارامتري

روش مطرح ديگر به منظور ارزيابي كارايي، روش ناپارامتري است كه در اين روش با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي رياضي به ارزيابي كارايي بنگاهها پرداخته خواهد شد. حال آنكه در اين روش ديگر نيازي به برآورد تابع توليد نيست و نيز چنانچه بنگاه مورد نظر داراي چند خروجي متفاوت باشد، اين روش در ارزيابي كارايي با مشكلي مواجه نخواهد بود. از جمله روشهای ناپارامتری که می توان به آنها اشاره کرد عبارتند از:

 • روش وصل نقاط حدی
 • روش تحلیل پوششی داده ها

 

روش وصل نقاط حدی بر اساس نقاط مشاهده شده، به تعیین مرز کارایی می پردازد. اگر فرض نقاط مشخص شده در نمودار هر یک نشاندهنده ترکیبات مختلف عوامل تولید x1 و x2 برای تولید یک واحد محصول باشد (برای تمامی واحدهای مورد مقایسه در نمونه) با وصل نقاطی که به مبدا مختصات و محورهای مختصات نزدیک هستند و تمامی نقاط را پوشش می دهند تابع محدبی بدست می آید که هیچ نقطه ای در زیر این تابع قرار نمی گیرد. تابع بدست آمده، تابع تولید مرزی می باشد و کارایی  تمام نقاط نسبت  به این خط مرزی سنجیده می شود (اسمعیلی کاکرودی، 1388: 39).

نمودار (2-1) منحنی تولید مرزی با استفاده از وصل نقاط حدی

 

روش تحليل پوششي داده­ها دیگر روش ناپارامتریکی است كه در اين روش با استفاده از تكنيك هاي برنامه ريزي رياضي به ارزيابي واحد هاي مورد نظر پرداخته خواهد شد. روشهاي پارامتري براي ارزيابي كارايي واحدهاي توليدي كه يك ستاده دارند و يا در صورت داشتن ستاده بيشتر مي توان اين ستاده ها را به يكديگر يا به يك واحد ستاده يكسان- تبديل كرد، مناسب هستند. اما فرض كنيد بخواهيم كارايي دو واحد خدماتي در آموزش را با هم مقايسه كنيم و اين واحدها بيش از يك ستاده داشته باشند؛ براي مثال دو نمونه از اين ستاده ها تعداد فارغ التحصيلان و تعداد مقالات پذيرفته شده در مجلات معتبر است كه توسط هر واحد حاصل شده و هيچ شاخصي براي تبديل يكي از اين دو به ديگري وجود نداشته باشد و در عين حال هيچ توافق كلي در مورد وزن يا اهميت هر يك از اين دو نيز موجود نباشد، حال اگر بخواهيم از روشهاي قبلي، كارايي را ارزيابي و سپس مقايسه كنيم، عملاً غيرممكن خواهد بود؛ چرا كه ما ستادة واحدي براي برآورد تابعي به عنوان تابع توليد مرزي نداريم. اين مشكل يكي از مشكلات ارزيابي كارايي به روش تابع توليد مرزي است. از طرفي در تمامي روشهاي ارزيابي كارايي با استفاده از توابع توليد مرزي، يك شكل خاص براي تابع توليد تصريح مي شود و فروضي براي متغير جزء تصادفي اعمال مي شود كه در عمل ممكن است نقض شود. براي حل مشكلات فوق مي توان از روشي به نام روش تحليل پوششي داده ها استفاده نمود. در اين روش براي ارزيابي كارايي هر واحد، ابتدا يك واحد مجازي ايجاد مي كنند كه به صورت تركيبي خطي از ساير واحدهاي تصميم­گيري است. سپس ستادة حاصل از اين واحد تصميم گيري مجازي را -كه با بكار بردن نهادة يكي از واحدهاي تصميم گيري بدست مي آيد، با ستادة واقعي اين واحد مقايسه كرده و به اين ترتيب اقدام به ارزيابي كارايي مي كنند (محمد زاده و همکاران، 1386).

[1] Stochastical Frontier Production Function Method

[2] Profit Function Method


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir