دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه درباره نقش رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

اصطلاحات كليدي

1-12-1- مديريت

فرايند برنامه ريزي ، سازماندهي ، كنترل و نظارت و هدايت ، رهبري از طريق بسيج منابع و امكانات در راستاي تحقق اهداف سازماني است. (حسيني ، 1388)

1-12-2- مديريت سود

فرايند انجام اقدامات عمومي در محدوده اصول عمومي پذيرفته شده حسابداري كه سبب رسيدن به سطح سود مورد نظر مي شود ، مديريت سود عموماً در برگيرنده محدوده وسيعي از اقداماتي است كه بر سود اثر مي گذارد و محدوده وسيعي از اقدامات دفترداري محضي را در برمي گيرد كه فقط بر معيارهاي حسابداري سنجش سود تأثير مي گذارد. (برگستالرواساس، 1998)

 

1-12-3- جنسيت

جنسيت شامل رفتارها، نقش هاي اجتماعي  انديشه هاي اجتماعي است كه فرهنگ حاكم بر هر جامعه به عهده دو جنس زن و مرد مي گذارد. در ارتباط با نقش هاي جنسيتي افكار قالبي در هر دو جنس در جامعه مشاهده مي شود كه دامنه انتظارات را از هر دو جنس طرح ريزي و تعيين مي كند. (ايليا نرسايس ، 2009)

1-12-4- عملکرد

مجموعه ای از اقدامات و فعالیت هایی که از طرف مدیران در جهت نیل به اهدف از پیش تعیین شده سازمان انجام می گیرد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir