دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت: شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) خدمات درماني

يكي ازمهمترين تعهدات قانوني سازمان تامين اجتماعي در قبال بيمه شدگان اصلي وتبعي، حمايت در برابر حوادث و بيماريها و حفظ سلامت آنها از طريق ارائه خدمات بهداشتي – درماني مورد نياز در 2 بخش درمان مستقيم و غيرمستقيم مي باشد. شيوه هاي ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان ارائه خدمات درماني از جمله حمايتهايي است كه به لحاظ ارتباط با سلامت بيمه شدگان و خانواده آنان و استمرار آن در طول مدت بيمه بودن هر فرد، از اهميت بسياري هم براي بيمه شدگان و هم براي سازمان تأمين اجتماعي برخوردار است. تعهدات درماني سازمان تأمين اجتماعي در قبال بيمه شدگان، شامل موارد زير است: ارائه تمامي خدمات كلينيكي، پاراكلينيكي و بيمارستاني ارائه خدمات توانبخشي براي بيمه شدگان آسيب ديده تحويل وسايل كمك پزشكي براي اعاده سلامت، جبران نقص جسماني و يا تقويت حواس بيمه شده خدمات درماني سازمان تأمين اجتماعي از طريق دفترچه هاي خدمات درماني به بيمه شدگان تحت پوشش اين سازمان و افراد تحت تكفل آنان ارائه مي شود. بيمه شده و افراد خانواده وي، با اين دفترچه ها مي توانند به مراكز درماني و بيمارستاني اختصاصي سازمان تامين اجتماعي و به طور رايگان از خدمات درماني استفاده كنند. مركز درماني و بيمارستاني دولتي و يا به مراكز درماني و بيمارستاني خصوصي طرف قرارداد و غيرطرف قرارداد اين سازمان مراجعه كنند.

 

 • درمان مستقيم – درمان غيرمستقيم

درمان مستقيم و درمان غيرمستقيم دو شيوه ارائه خدمات درماني به بيمه شدگان تأمين اجتماعي است. الف- بخش درمان مستقيم در بخش درمان مستقيم بيمه شده تامين اجتماعي با استفاده از دفترچه خدمات درماني تامين اجتماعي بدون پرداخت وجه از تمامي خدمات مورد نياز خود با مراجعه به مراكز درماني متعلق به سازمان بهره مند مي گردد و خدمات درماني و پزشكي مورد نياز را به صورت رايگان دريافت مي كند ( بيمه شدگان حرف و مشاغل آزاد و اختياري، مبلغي را بعنوان فرانشيز مي پردازند) هم اكنون اين خدمات از طريق بيمارستان اختصاصي، و پلي كلينيك و ودرمانگاه عمومي و تخصصي در گستره کشور به بيمه شدگان ارائه مي شود . از فعاليت هاي شاخص بخش درمان مستقيم سازمان ، خدماتي است كه از   طريق بيمارستانهای سازمان در اختيار بيمه شدگان سازمان قرار مي گيرد . ب- بخش درمان غيرمستقيم بخش ديگري از خدمات درماني سازمان به صورت خريد خدمت و از طريق عقد قرارداد با پزشكان و مراكز در ماني ، دارويي و تشخيصی متعلق به بخش خصوصي و دولتي با هدف تامين نيازهاي بيمه شدگان و خانواده هاي آنان و بمنظور جبران كمبود مراكز درماني تابعه با پرداخت بخشي از هزينه ها تحت عنوان فرانشيز با سهم بيمه شده كه بر اساس مصوبات شورايعالي بيمه خدمات درماني تعيين مي شود ارايه مي گردد. بخش درمان غير مستقيم از طريق 489 پزشك و موسسه تشخيصي – درماني طرف قرارداد و با نظارت دفتر رسيدگي به اسناد پزشكي اولين خريدار خدمات درماني بوده است . د

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir