دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت:کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

 • برای ارزیابی کننده
 • بدست آوردن تصویری از مسؤلبت کاری افراد و واحدها؛
 • بدست آوردن نظرات اصلاحی کارکنان؛
 • امکان ارتباط بخشیدن بین اهداف فردی و تیمی با اهداف سازمان؛
 • روشن ساختن انتظارات مدیران از تیم ها و افراد؛
 • امکان اولویت بندی محور هدف؛
 • وسیله ای برای یک رابطه کاراتر با کارکنان بر اساس اعتماد و تفاهم متقابل؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس ارزش فردی؛

 

 • برای ارزیابی شونده
 • درک روشن از انتظارات سازمان و کارهایی که برای رسیدن به آن لازم است؛
 • فرصتی برای طرح مشکلات کاری و راه های رفع آن؛
 • فرصتی برای طرح ایده ها و لوازم رسیدن به آن؛
 • بهبود روابط کاری با مدیران؛
 • افزایش انگیزش؛
 • افزایش رضایت شغلی؛
 • افزایش احساس رضایت شغلی.

2-10) مدل ناپارامتریک تحلیل پوششی داده در  ارزیابی عملکرد و بررسی کارایی

با شكل گيري سازمانها در طول دوره هاي مختلف، از الگوهاي و مدلهاي متعددي جهت ارزيابي عملكرد استفاده شده است. سازمانها به فراخور نياز در ابتدا تنها از شاخص ها و معيارهاي محدودي براي ارزيابي عملكرد استفاده مي كردند. گسترش فعاليتها و حوزه عملكردي سازماني، پويايي محيط و مطرح شدن موضوع ها و مسائل نوين مديريتي مانند رضايت مشتري، مسئوليت اجتماعي و… سازمانها را بر آن داشت تا به شاخص هاي محدود اكتفا نكنند. از اين رو مدلهاي جامع و چندمعياره براي ارزيابي سازمانها شكل گرفت و به تدريج تكامل يافت. اين الگوها سازمان را از ابعاد مختلف مورد ارزيابي قرار مي دهند و با درنظرگرفتن شاخصهاي چندگانه، ابزارهاي مناسبي را براي ارزيابي عملكرد سازمانهاي نوين فراهم مي سازند . به طور كلي  مدل‌ها را بر اساس روش طراحي و استقرار نظام ارزيابي (و تا حدودي درانطباق با ديدگاه‌هاي سنتي و نوين)، مي‌توان به دو دسته كلي ذيل تقسيم نمود (مجيبي ميكلايي، 1385: 22).

همانگونه که اشاره شد از روش های مختلف مانند روش های پارامتری (روش تا بع تولید مرزی قطعی وتصادفی) و روش های ناپارامتری (روش وصل نقاط حدی،تاکسونومی عددی وروش تحلیل پوششی داده ها) می توان به رتبه بندی و تعین کارایی پرداخت. این روش ها هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارا هستند، از آن جا که روش های ناپارامتری مبتنی بر یک سری بهینه سازی اند، برای محاسبه کارایی نسبی از آن ها استفاده می شود. عبارت نسبی در جمله بالا بسیار حائز اهمیت است زیرا کارایی به دست آمده در این روش، نتیجتاً مقایسه بنگاه­های موجود با یکدیگر را نشان می دهد. بنابراین، در صورتی که تعدادی از مشاهدات حذف و یا تعداد آنها اضافه شود، ممکن است مقدار کارایی محاسبه شده نیز تغییر و کم یا زیاد گردد. از این حیث کارایی به دست آمده نسبی است نه مطلق . در روش های غیر پارامتری نیاز به انتخاب فرم تابع نبوده و محدودیتی نیز برای تعداد ستاده وجود ندارند. از میان سه روش ارزیابی ناپارامتری؛ تحلیل پوششی داده­ها، وصل نقاط حدی و تاکسونومی عددی، روش تحلیل پوششی داده ها با توجه به مبانی برنامه­ریزی ریاضی در هر مدل، ارزیابی مناسبتری از دو روش دیگر پدید می آورد (عیسی زاده روش و خسروی، 1390).


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir