دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت:میزان شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

مقدمه :

تحقیق، بررسی نظام یافته، کنترل شده، تجربی و انتقادی در مورد پدیده هاست که روابط احتمالی بین این پدیده ها به وسیله نظریه و فرضیه هدایت می شود (خاکی، 1390: 87). تحقیق را میتوان تلاشی منظم و سازمان یافته برای بررسی مسأله ای خاص که به یک راه حل نیازدارد توصیف کرد و شامل گامهایی است که طراحی وپیگیری می شوند تاپاسخهایی برای مسأله مورد نظر بدست آید .بدان معنا که نخستین گام در تحقیق عبارتست از آگاهی  برزمینه های مشکل آفرین وشناسایی روشن ومشخص مشکلی که به بررسی واصلاح نیازدارد .هنگامی که مشکل یامشکلات مهم مشخص شد می توان گامهای بعدی رابرای گردآوری اطلاعات ،تحلیل داده ها ونمایش عواملی که با مشکل ما پیونددارند پیمود، آنگاه با اقدامات اصلاحی مشکل حل خواهد شد (سکاران،1388، 6). روشهای پژوهش در واقع ابزارهای دستیابی به واقعیت به شمار می روند .درهرپژوهش ،پژوهشگرتلاش می کند تا مناسب ترین روش راانتخاب کند وآن روشی است که دقیق ترازسایر روشهای دیگر قوانین واقعیت را کشف کرده وروابط موجودبین متغیرها را تبیین کند. پژوهشگر پس از تعيين و تنظيم موضوع پژوهش بايد در فکر انتخاب روش پژوهش باشد.هدف از انتخاب روش پژوهش آن است که محقق مشخص نمايد، چه شيوه و روشي را اتخاذ کند تا او را هر چه دقيق‌تر،آسان‌تر و ارزان‌تر در دستيابي به پاسخ يا پاسخ‌هايي براي پرسش يا پرسش‌هاي پژوهش مورد نظر کمک کند.

در این فصل به بخش بسیار مهم و اساسی از فرآیند تحقیق که همان تبیین مدل مورد استفاده در تحقیق است اشاره خواهد شد. اما پیش از آن جامعه آماری، روش گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل معرفی شده است.


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir