دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت:تاثیر کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فرایند ارزیابی عملکرد

هر فرایندی شامل مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و اقدامات با توالی و ترتیب خاص منطقی و هدفدار می‌باشد. در فرایند ارزیابی عملکرد نیز هر مدل و الگویی که انتخاب شود، طی مراحل و رعایت نظم و توالی فعالیت‌های ذیل ضروری می‌باشد.

 • تدوین شاخصها و ابعاد و محورهای مربوطه و تعیین واحد سنجش آنها.
 • تعیین وزن شاخصها، بلحاظ اهمیت آنها و سقف امتیازات مربوطه
 • استانداردگذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص.
 • سنجش و اندازه‌گیری از طریق مقایسه عملکرد واقعی پایان دوره ارزیابی، با استاندارد مطلوب از قبل تعیین شده.
 • استخراج و تحلیل نتایج (رحیمی، 1385).

2-8) چالش های ارزیابی عملکرد

 1. تغییرات محیطی که اغلب سالها طول میکشد تا قابل رؤیت شوند.
 2. تعداد زیاد نقش آفرینانی که باید برای راه حل های اجرای موفق در نظر گرفت.
 3. اجتناب ازصدمات در رفتار متغیر و عملکرد احتیاطی به سختی تشریح میشود.
 4. شاخص های مناسبی در زمینه تحقیقات علمی و تکنولوژی در دسترس است.
 5. بسیاری از خروجی های نهایی مورد انتظار برای توسعه قابل قبول به طور واضح مشخص نشده است (ابن الرسول،1383: 49).

2-9) مزایای نظام ارزیابی عملکرد

فیشر مزایای یک نظام موفق ارزیابی را به صورت زیر بیان میکند: (ابن الرسول،1383: 47-46)

 • برای سازمان
 • افزایش عملکرد بدنه سازمان بخاطر توجه مؤثر بر اهداف و ارزش های سازمان؛
 • نشان دادن مشکلات موجود در سازمان و اولویت بندی جهت رفع آنها؛
 • امکان توسعه انتظارات و دیدگاه های بلند مدت؛
 • افزایش احساس همبستگی و وفاداری؛
 • ارتباط بهتر بین مدیران و کارکنان؛
 • افزایش قدرت رهبری مدیران؛
 • بهبود فعالیت های افرد؛
 • شناسایی نظرت اصلاحی؛
 • شناسایی بهتر نیازهای آموزش و پرورش؛
 • ایجاد و حفظ فرهنگ بهسازی مستمر؛
 • شناسایی کارکنان با توانایی بیشتر؛
 • القاء این پیام که به افراد بها داده شود؛
 • تعیین موفقیت سازمان در مقایسه با رقبا؛
 • شناسایی فرصت ها؛
 • کمک به واگذاری آسان و مؤثر مسؤلیت؛


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir