دسته‌بندی نشده

دانلود پايان نامه ارشد مديريت:ارائه شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

روش تحقیق

تحقیق را می توان تجزیه و تحلیل، ثبت عینی و نظام مند مشاهدات کنترل شده که به پروراندن قوانین کلی، اصول، نظریه ها و همچنین به پیش بینی و یا احتمالاً به کنترل نهایی رویدادها منجر می شود تعریف کرد (خاکی، 1390: 87). هر تحقیق، فرآیندی علمی و روشمند است که طی آن پژوهشگر تلاش می کند تا برای یک مساله پاسخ نظری و یا برای حل یک مشکل واقعی در دنیای عمل راهکاری بیابد(همان منبع: 155) اعتبار و ارزش قوانين علمي به روش شناختي مبتني است که در آن علم بکار مي‌رود. چنانچه روش شناسي صحيح صورت نپذيرد، بي‌گمان نتايج تحقيق، پژوهشگر و استفاده کنندگان را به بيراهه خواهد گشاند. با عنايت به اين امر، اتخاذ يک روش عقلايي، داراي روح علمي و انتظام و اقعيت‌گرا، براي دستيابي به نتايج مطلوب ضروري است.بطور کلي مي‌توان گفت روش تحقيق، مجموعه‌اي از قواعد، ابزار و راه‌هاي معتبر (قابل اطمينان) و نظام‌يافته براي بررسي واقعيت‌ها، كشف مجهولات و دستيابي به راه‌حل مشكلات است(خاكي، 1387: 201). روشهای تحقیق به دو بعد مهم تقسیم می شوند: هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها از نظر هدف، پژوهش حاضر یک تحقیق کاربردی و از نظر گردآوری داده ها توصیفی می باشد. از نظر روش نیز میدانی بوده است. چرا که با استفاده از پایگاه داده ها و بانک های اطلاعاتی موجود در سازمان تامین اجتماعی استان گیلان به جمع آوری اطلاعات پرداخته و در نهایت به ارزیابی کارایی شعب تامین اجتماعی با استفاده از تکنیک DEA پرداخته است.

 

3-3) جامعه آماری[1]:

جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد، اشیاء و … (واحد) که حداقل در یک صفت با هم مشترک هستند.(خاکی، 1390: 250). در انجام هر تحقیق مشخص کردن جامعه آماری یکی از ضروریات می باشد زیرا بایستی محقق حوزه کاری خود را از پیش بداند تا بتواند در مورد آن به گردآوری اطلاعات و داده های مورد نیاز برای بررسی و تحلیل بپردازد. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه شعب تامین اجتماعی در استان گیلان شامل 21 شعبه می باشد.

 

3-4) روش گردآوری اطلاعات

گردآوري داده‌های موردنياز  پژوهش يكي از مراحل اساسي آن است و به لحاظ اهميت آن، گاه به اشتباه روش‌هاي گردآوري داده‌ها را روش ‌پژوهش مي‌نامند. مرحله گردآوري داده‌ها آغاز فرآيندي است كه طي آن محقق ‌يافته‌هاي ميداني و كتابخانه‌اي را گردآوري مي‌كند و به روش استقرائي به فشرده‌سازي آن‌ها از طريق طبقه‌بندي و سپس تجزيه و تحليل مي‌پردازد و فرضيه‌هاي تدوين شده خود را مورد ارزيابي قرار مي‌دهد و در نهايت حكم صادر مي‌كند و پاسخ مسئله پژوهش را به اتكاي آن‌ها مي‌يابد.بنابراين اعتبار داده‌ها اهميت بسياري دارد، زيرا داده‌هاي غير معتبر مانع از کشف حقيقت و واقعيت مي‌گردد و مساله و مجهول مورد نظر به درستي معلوم نمي‌شود يا تصويري انحرافي و ناصحيح از آن ارائه مي‌شود(حافظ نیا،1384، 113). اطلاعات را می توان به روش های گوناگون، در مکان های مختلف و از انواع منابع گردآوری کرد. در پژوهش حاضر با توجه به نوع، هدف و موضوع مورد مطالعه و خصوصیات جامعه آماری برای گردآوری اطلاعات از پایگاه های داده و بانک های اطلاعاتی سازمان تامین اجتماعی استان گیلان استفاده شده است.

[1] Population Universe


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir