دسته‌بندی نشده

تعیین شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا -پايان نامه

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

) خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی

خدمات و حمایت های سازمان تامین اجتماعی در دو بخش اصلی بیمه ای و درمانی و با پشتیبانی فعالیت های اقتصادی استوار است. شبكه بیمه ای سازمان تامین اجتماعی بیش از 18 مورد خدمات و حمایت های كوتاه مدت و بلند مدت به بیمه شدگان اعم از شاغل و بازنشسته را از طریق 453 شعبه بیمه ای در سراسر كشور ارائه می نماید. در عرصه درمان، سازمان تامین اجتماعی با 44000 پزشك و مركز درمانی طرف قرارداد ، اولین و بزرگترین خریدار درمان و با بهره گیری از 345 واحد درمانی اختصاصی اعم از بیمارستان و درمانگاه ملكی و فراهم كردن زمینه اشتغال بیش از 30000 نیروی انسانی دومین تولید كننده درمان در كشور می باشد . در راستاي حفظ و ارتقاي سلامتي بيمه‌شدگان و مستمري بگيران تحت پوشش در سال گذشته با صرف حدود ‪۱۸هزار ميليارد ريال پاسخگوي ‪۲۴۶ميليون بار مراجعه سرپايي و دو ميليون و ‪۶۲۵هزار بار مراجعه بستري براي جمعيت بيمه شدگان تحت پوشش خود بوده و خدمات مورد نياز آنان را از طريق ‪۳۳۸مركز درماني مستقيم و ‪۴۷هزار مركز درماني طرف قرارداد تامين كرده است. نامناسب بودن نحوه تجويز دارو و خدمات پاراكلينيكي به عنوان يكي ديگر از مسائل چالش برانگيز سازمان‌است . ‪۳۰درصد از منايع سازمان تامين اجتماعي در بخش دارويي آن صرف مي‌شود كه اين آمارها دو برابر استانداردهاي جهاني است. فعالیت های اقتصادی سازمان تامین اجتماعی در جهت صیانت و ارتقای ارزش ذخایر صندوق بیمه ای به عنوان ضامن پایداری و توانمندی سازمان در اجرای تعهدات، از طریق 127 شركت تحت پوشش فعال در قالب های تولیدی و خدماتی عملی می گردد . تامين اجتماعي شامل موسساتي براي اندوختن ثروت نيست. بلكه يك سري مكانيزمهايي براي توزيع مجدد درآمد از انسان سالم به بيمار، از افراد شاغل به بازنشسته و غيره است.

2-12-1) تعهدات و خدمات حمایتی

اهم تعهدات و حمايت هاي بيمه اي سازمان تامين اجتماعي به قرار زير است :

 • حوادث و بيماريها
 • غرامت دستمزد (شامل: غرامت دستمزد ايام بارداري، غرامت دستمزد ايام بيماري) از كارافتادگي (شامل: از كارافتادگي جزيي ناشي ازكار، ازكارافتادگي كلي ناشي از كار، غرامت نقص عضو مقطوع)
 • بازنشستگي (مستمري بازنشستگي)
 • فوت (شامل مستمري بازماندگان و كمك هزينه كفن و دفن)
 • مقرري بيمه بيكاري سازمان تامين اجتماعي خدمات ذيل را نيز فراتر از تعهدات قانوني خود به منظور تامين بيشتر بيمه شدگان و خانواده هاي آنها ارايه مي كند :
 • كمك هزينه ازدواج

– كمك هزينه زنان سرپرست خانوار متكفل فرزند

– حق عائله مندي، حق اولاد، حق مسكن و بن مستمري بگيران

– ارايه تسهيلات مالي به بيمه شدگان شامل وام ضروري، وام احداث مسكن، وام خريد مسكن .


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir