دسته‌بندی نشده

تاثیر جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام- پايان نامه مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي رابطه بين مديريت سود و جنسيت مديران شرکت هاي پذيرفته شوده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمتی از متن پایان نامه :

افزایش ارزش شرکت

یک جریان ثابت سود می تواند سطح بالاتری از سود تقسیمی (در مقایسه با جریان سود متغیر ) را تضمین کند که حاصل آن افزایش ارزش شرکت است . زیرا میزان ریسک کل شرکت را کاهش
می دهد.

از آنجا که تغییر پذیری روند سود های خالص شرکت می تواند بر انتظار های ذهنی سرمایه گذاران (در رابطه با دستاوردهای محتمل آینده ، از نظر سود خالص و سود تقسیمی ) اثر بگذارد ، این امکان وجود دارد که مدیر بتواند از طریق هموار سازی سود ( یکی از ابزار های مدیریت سود ) اثری مطلوب بر ارزش سهام شرکت بگذارد.

ـ جذب سرمایه

جریان ثابت سود و در نتیجه ، سطح بالاتر سود تقسیمی ، سبب افزایش تقاضا برای اوراق بهادار شرکت شده ، در نتیجه قیمت اوراق بهادار آن افزایش و ریسک سرمایه گذاری در شرکت کاهش
می یابد ، بنابر این ، سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان چنین شرکتی را محل امن تری برای سرمایه گذاری و اعطای اعتبار می دانند و شرکت توانایی بیشتری برای جذب سرمایه خواهد داشت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی ) بررسی رابطه بین مدیریت سود و جنسیت مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

اهداف کاربردی ) جلب توجه هیئت مدیره به موضوع سود آوری و افزایش ارزش سهام و منافع ذی نفعان نکته مهمی است که شرکت های سهامی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تلاش می کنند گاهی اوقات ازطریق مدیریت سود ، این اهداف محقق گردد. یعنی مدیران شرکت ها با استفاده از روش های مختلف حسابداری سود را به میزان هدف گزارش شده برسانند.

در این تحقیق اثر عامل جنسیت مدیران در استفاده از مدیریت سود مورد بررسی قرار می گیرد.

1-5- سوال تحقیق

آیا بین مدیریت سود و جنسیت اعضای هیئت مدیره شرکت رابطه معناداری وجود دارد؟ به عبارت دیگر آیا مرد یازن بود ن مدیران شرکت عامل تعیین کننده درمدیریت سود می باشد؟

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir