دسته‌بندی نشده

بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان-پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي کارايي سازمان تامين اجتماعي استان گيلان

قسمتی از متن پایان نامه :

فهرست جداول

عنوان                                                          صفحه

جدول (4-1)  نهاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان ( سال 1391)  …………………………………………. 51

جدول (4-2) ستاده های شعب تامین اجتماعی استان گیلان (سال 1391 ) …………………………………………. 52

جدول (4-3) ارقام نرمال شده مربوط به داده­ها و ستاده های سال 1391  شعب تامین ………………………………… 54

جدول (4-4) بررسی وضعیت کارایی بازدهی ثابت به مقیاس، نهاده محور یا ورودی محور……………………………… 55

جدول (4-5) مجموعه مرجع بنگاه های ناکارا، و وزن هر کدام در حالت CCR-I …………………………………………. 56

جدول (4-6) خروجی مدل اندرسون پیترسون  ………. 59

جدول (4-7) رتبه بندی شعب با مدل اندرسون-پیترسون    60

جدول (4-8)  مقادیر محقق شده و مقادیر هدف متغیرهای ورودی­ها و خروجی­های شعب ……………………………… 62

جدول (4-9) میزان کارایی مقیاس شعب حاصل از تقسیم CRS بر VRS     65

 

فهرست اشکال و نمودارها

عنوان                                                         صفحه

شکل (1-1) مدل مفهومی پژوهش…………………. 5

شکل (2-1) الگویی از عملکردسازمانی…………… 12

نمودار (2-1) منحنی تولید مرزی با استفاده از وصل نقاط حدی    19

 

 


سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

1-5-1) هدف اصلی

 • تعیین میزان کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی

1-5-2) اهداف فرعی

 • شناسایی شعب الگو و مرجع برای شعب ناكارا
 • رتبه بندي شعب داراي كارايي نسبي
 • شناسایی علل کارآمدی شعب کارآمد
 • شناسایی علل ناکارآمدی شعب ناکارآمد
 • تعیین کارایی مقیاس شعب مورد بررسی

 

1ـ6) سوالات پژوهش

1-6-1)پرسش اصلی:

 • کارایی شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها چگونه است؟

1-6-2)پرسشهای فرعی:

 1. شعب كارا و ناكاراي نسبي سازمان تامین اجتماعی در استان گیلان كدامند؟
 2. شعب الگو و مرجعِ شعبِ ناكارا كدامند؟
 3. رتبه ی هر یک از شعب سازمان تامین اجتماعی استان گیلان چگونه است؟
 4. منشا ناکارآمدی هر یک از شعب ناکارا چیست؟
 5. كارايي مقياسي هر كدام از شعب به چه اندازه است؟
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir