دسته‌بندی نشده

پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا-دانلود پايان نامه ارشد مديريت

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

توسعه كشاورزي و تاثير آن بر اقتصاد خانوار روستايي

بخش كشاورزي يكي از مهمترين بخشهاي اقتصادي و به اعتبار ارزش افزوده توليدي، اولين بخش اقتصادي كشور ما بشمار مي آيد . حدود يك سوم توليد ناخالص داخلي و درآمد هاي ارزي حاصل از صادرات كالاهاي غير نفتي و اشتغال كشور و نزديك به 80 درصد نيازهاي غذايي از طريق بخش كشاورزي ايجاد مي شود ، گر چه در نيم قرن اخير در دهه هاي 60-1330 استراتژي توسعه صنعتي در كشور دنبال مي شد ، اما گستردگي فعاليت هاي كشاورزي و ادغام طبيعي با اقتصاد سنتي و فعاليت هاي معيشتي اكثريت مردم جامعه از يك سو و نبود برنامه ريزي صحيح جهت تحقق اين استراتژي از سوي ديگر موجب شده است كه به رغم كوششهاي مربوط به نوسازي اقتصادي از طريق گسترش فعاليت هاي صنعتي، بخش كشاورزي همچنان نقش حياتي خود را در اقتصاد كشور حفظ كند. در دو دهه گذشته استقبال عمومي مسئولان نظام ، مجلس و دولت به توسعه كشاورزي و بهبود وضع روستاها موجب شده كه بخش كشاورزي اهميت بيشتري در مجموعه اقتصاد كشور بدست آورد . بروز جنگ تحميلي و حصر اقتصادي كشور در برخي زمينه ها به شكوفائي  بيشتر قابليت هاي اقتصادي و توليد بخش منجر شده و اهميت بيشتري پيدانموده است ولي به رغم پيشرفت بخش كشاورزي هنوز دهقانان ما از امنيت اقتصادي لازم برخوردار نيستند و رشد سرمايه گذاري در اين بخش مطلوب نبوده است . ( سلطانی، 1373، ص28)

 

2-7.  توسعه اقتصادي

توسعه اقتصادي و ارتقاي كيفيت زندگي اقشار فقير و آسيب پذير اجتماع روستايي ، فرايندي است در ساختارهاي ذهني و اجتماعي روستائيان که تلاش مي كند در آنها توان ، قدرت و اختيار بهره گيري از قابليت ها و منابع در اختيارشان را تقويت كند تا بواسطه آن بتوانند وضعيت موجودشان را به وضعيت مناسب تر و مطلوب تر تغيير دهند . تحقق چنين توسعه اي نياز مند دگرگوني در ساختارهاي نهادي ، فني ، شخصيتي و ارزشي است كه منجر به تغييرات اساسي در ساختار اجتماعي و ويژگي ها شخصيتي روستائيان شود . تحقيق اين امر می تواند موجب پاسخگويي به نيازهاي اساسي روستائيان ، ارتقاي كيفيت زندگي و تقويت اتكا به نفس و آزادي انتخاب و عامليت روستائيان باشد .( همان، ص29)

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir