دسته‌بندی نشده

پايان نامه کارشناسی ارشد:بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

باغداری :

ایجاد باغ و بهربرداری از آن، نشانه یک مرحله از تحول بسیار چشمگیر و بیان کننده تکامل در اقتصاد زراعی و روستایی است. باغداری نشانه تملک خصوصی و ورود به مرحله اقتصاد تجاری بوده است. در مناطق نیمه خشک و خشکف مفهوم باغ نشانه آبادی کامل و واقعی است. ایجاد باغ نه تنها نوعی تعدیل در محیط طبیعی کم گیاه با اقلیم خشک است، بلک اقدامی جهت رفع پاره ای از کمبود های غذایی است. همچنین در بعضی نواحی باغات میوه و نخلستانها در فضای زیرین خود سایه اندازی کرده و محیطی که تابش خورشید را می کاهد فراهم می سازند که برای سبزیکاری بکار گرفته می شود. در بعضی مناطق حتی سایه انداز درختان میوه را به کاشت علوفه تخیصص می دهند. میوه و سبزی تنها از جهت احتیاجات روستایی حائز اهمیت نیستند، بلکه هر جا راهی مناسب وجود داشته باشد، صدور این دو محصول درآمد مهمی را عاید روستایی می سازد. به همین دلیل معمولا روستاییان مجاور بزرگراهها و شهر های بزرگ به شرط داشتن استعداد طبیعی اولیه بیشتر به باغداری می پردازند. ساکنان نقاطی که به طور طبیعی اراضی آنها جز برای احداث باغ نمی تواند بکار گرفته شود اگر فاقد راه باشند، به سمت تهیه خشکبار روی می آورند اما به هر حال در مناطقی که ضعف شبکه راههای فرعی در آنها وجود دارد، درآمد روستایی از باغداری کاهش فوق العاده می یابد؛در حالی که منطقه خود مستعد پرورش درختان میوه است و هر زمان که امکان مختری ایجاد شود، سرمایه گذاران ترجیح می دهند به غرس نهال و ایجاد قلمستان روی آورند.به هر حال باغداری در اقتصاد روستایی کشوری چون ایران، نقش یک فعالیت و درآمد مکمل را دارد؛ مگر در مواردی که اراضی روستایی به وسیله تکنیک جدید و سرمایه گذاریهای تازه و روشهای عقلانی مورد بهره برداری قرار گرفته باشد. هم اکنون روستاهایی داریم که تولید میوه و باغداری تنها نوع معیشت آنهاست که در این صورت روستا دیگر انواع معیشت خود را فدای باغداری کرده است . اگر چه کشت درختان میوه و بهره برداری از آنها یکی از ارکان اقتصادی روستاها را تشکیل می دهد؛ با این وجود نوع درخت، سطح زیر کشت و میزان برداشت در مناطق مختلف روستایی کشور متفاوت است. باغداری بر خلاف زراعت، در گذشته نشانی از تملک زارعان بر زمین به حساب می آمده واطلاح حق ریشه ( نسق ) دقیقا در این زمینه بکار رفته است و برای اینکه صاحبان نسق در روستا ریشه پیدا نکنند، مالکان، اراضی آنان را از درختکاری در اراضی خود منع می کردند و باغات عموما به مالکان تعلق داشت. توزیع باغات با توجه به ویژگیهای جغرافیایی آنها در زمره مناطق مناطق مختلف کشور قرار می گیرد. در سالهای اخیر، به خصوص بعد از اصلاحات ارضی و بعد از انقلاب اسلامی به علت محرز شدن مالکیت روستائیان در اکثر مناطق کشور و با رشد سریع جمعیت و ایجاد بازار های نسبتا خوب برای فروش محصولات باغی ، احداث باغات رواج بیشتری یافته است؛ بویژه احداث باغات مکانیزه که اغلب خارج از فضاهای روستاست.تولید محصولات باغی با توجه به گوناگونی محصول آنها و ارتباطی که باغداری با زراعت و کشاورزی داردف جزو مکمل اقتصاد روستایی به شمار می رود، زیرا فعالیتهای زراعی و باغی با دامداری و دامپروری و صنایع تبدیلی به گونه ای محسوس مرتبط است. لذا به منظور توسعه درآمد خانوار روستایی اتخاذ سیاستهای مربوط به افزایش محصولات زراعی و باغی قابل توصیه است. ( همان منبع، 227-224)

یکی دیگر از انواع کشاورزی تجاری، باغداری بازاری می باشد. این باغداران در زمینه کشت متمرکز میوه جات، سبزیجات و تاکستانها تخصص دارند و نگهداری از دام در بین آنها مرسوم نیست. اصولا هر مزرعه و یا ناحیه کشاورزی بر روی تولید یک محصول مثل انگور قرمز، انگور معمولی، کشمش، پرتقال، سیب، کاهو و یا سیب زمینی تمرکز داشته و تولید محصول صرفا به منظور فروش در بازار بوده و استفاده از آن برای هر خانواده زارع، مورد نظر نمی باشند. نواحی کشاورزی باغداری تجاری یا بازاری از چهره های عمومی و غالب در اکثر کشورهای صنعتی بوده و در نزدیکی مراکز عمده شهری واقع شده اند. این مزارع، تولید کننده عصاره انگور، کشمش، مرکبات، سیب، گوجه فرنگی و اسفناج می باشند. ( خالدی ،1384 ، ص 276)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir