دسته‌بندی نشده

پايان نامه مديريت:سنجش نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

 

عنوان کامل پایان نامه :

 بررسي نقش پرورش کرم ابريشم در اقتصاد خانوارهاي روستايي شهرستان صومعه سرا

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع سیستم کشاورزی :

در کشت سنتی، مزارع ثابت و دائمی هستند. زارعان به نگهداری دام بیشتری پرداخته و از آنها برای تهیه غذا، بجای شکار و ماهیگیری استفاده می کنند و در حد زیادی به معیشت مزرعه داری خود وابستگی دارند. تکنیک زراعت در این سیستم نیز ابتدایی است و زمین را شخم می زنند . کشاورزان معیشتی سنتی، اکثر نهاده هایی را که در مزارع خود مورد استفاده قرار می دهند، خود تولید می کنند. بذر لازم برای کشت بعدی از برداشت محصول جاری بدست می آید. دامها کود دامی مورد نیاز را فراهم می آورند. نیروی انسان و نیروی کششی دامها تمامی نیروی مورد نیاز را تامین می کنند و دامها با استفاده از گیاهان علوفه ای که در مزرعه کشت می شوند، تغذیه می شوند. در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان است که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار است.در کشاورزی تجارتی : کشاورزی تجارتی به مفهوم تولیدات مازاد بر مصرف کشاورزان است که برای فروش به بازار عرضه می شوند. طبیعتا این نوع کشت برای کشاورزان منافعی در بر دارد. پراکندگی جغرافیایی کشاورزی تجارتی در دنیا، از تنوع فراوانی برخوردار است.( خالدی ، 1384،ص 263 –   273  )

 

2-4-1. کشاورزی از نظر تجاری و معیشتی :

برخی تفاوتهایی بین کشاورزی سنتی و کشاورزی مدرن وجود دارد. از این میان، درجه تجاری شدن در رده اهمیت قرار دارد، اما تعیین یا برآورد دامنه و وسعت کشاورزی معیشتی، کار سهل و ساده ای نیست. کشاورزانی که محصولات خویش را به خارج از مزرعه نفروشند به ندرت یافت می شوند. از طرف دیگر کشاورزانی که هدف اصلی آنها تامین غذا و سایر مایحتاج خانواده های خود بوده و دستیابی به پول نقد برای آنها در درجه دوم اهمیت قرار دارد، در اکثر مناطق قاره آسیا، مناطق حاره آفریقا و بخشهایی از آمریکای جنوبی پراکنده اند، این کشاورزان را می توان تحت عنوان کشاورزان نیمه معیشتی توصیف کرد.در نواحی گرمسیری آفریقا، سه چهارم و حتی بیشتر محصولات زراعی ودر هندوستان دو سوم محصولات غلات در داخل مزارع مصرف می شوند. در کشو چین در دهه هفتاد میلادی، چهار پنجم کل محصولات غذایی توسط افرادی که در تولید آن دخیل بودند به مصرف می رسید، اگر چه این نسبت از آن زمان تا کنون

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

هدف اصلی تحقیق « بررسی اثرات پرورش کرم ابریشم در اقتصادی خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا» است . دیگر اهداف تحقیق عبارتند از:

1- تعیین وضعیت تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی

2- تعیین وضعیت اقتصادی خانوارهای کشاورز شهرستان صومعه سرا

3- تعیین مسائل و مشکلات تولید کرم ابریشم در بین خانوارهای روستایی شهرستان صومعه سرا

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir