دسته‌بندی نشده

پايان نامه بررسی توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

 

عنوان کامل پایان نامه :

 توسعه گردشگري گيلان با تاکيد بر پتانسيل هاي سرمايه گذاري خارجي

قسمتی از متن پایان نامه :

4  تاريخچه گردشگري در جهان و ايران

در طي شصت سال اخير، گردشگري از رشد چشمگيري برخوردار بوده است ، به طوريکه به يکي از بخشهاي اقتصادي با رشدي با سرعت بالا در جهان تبديل شده است . در طي سالهاي  2005- 1950 ، گردشگري بين المللي با نرخ رشد سالانه 5/6 درصد ، از 25 ميليون گردشگر در سال 1950 به 806  ميليون در سال 2005 افزايش يافت . بر اساس پيش بيني هاي رسمي سازمان جهاني گردشگر [1](UNWTO) تا سال 2020 ، تعداد گردشگر ورودي در سطح جهان به 5/1 ميليارد نفر خواهد رسيد (سازمان جهاني گردشگري ، 2004)

ايران ، سرزميني چهار فصل و با تمدني چند هزار ساله که از جاذبه هاي متنوع و منحصر به فرد تاريخي، مذهبي ، فرهنگي ، طبيعي و غيره برخوردار است . به همين دليل در رتبه بندي جهاني از نظر برخورداري از جاذبه هاي گردشگري در رديف ده کشور اول جهان قرار دارد . اما با اين وجود هنوز نتوانسته است جايگاه

 

واقعي خود را در دنيا به دست آورد . جدول شماره ( 2-1  ) ميزان رشد گردشگران ورودي قبل از انقلاب ، بعد از انقلاب ، طي دوران جنگ و طي سال هاي برنامه هاي اول  ، دوم و سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران رانشان مي دهد . ميزان رشد گردشگران ورودي به ايران در دوران قبل از انقلاب معادل43/15 بود . رخداد وقايعي همچون انقلاب اسلامي ، تغيير حکومت ، اوضاع و احوال سياسي منطقه ، جنگ ايران وعراق ، باعث شد که طي دوره 1358- 1367، نرخ رشد گردشگران ورودي به کشور دچار سير نزولي شود و به 18/9- درصد کاهش يابد پس از اتمام جنگ و با آغاز برنامه ي اول توسعه اقتصادي ، اجتماعي ايران (1373-1368) تعداد گردشگران ورودي به ايران به طور متوسط 83/28 درصد در سال رشد يافته است و با تغييري اندک ، در طي برنامه ي سوم توسعه اقتصاديي کشور با کاهشي شديد نسبت به سال هاي برنامه اول و دوم ، به طور متوسط 74/4 درصد درسال بوده است . (طيبي ،1386،ص86)
جدول 2-1متوسط ميزان رشد گردشگران ورودي به ايران

[1] World Tourism Organization

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف تحقیق

شناخت جاذبه های استان گیلان برای جذب توریسم

بررسی میزان امکانات و زیرساخت های گردشگری استان برای جذب توریسم

بررسی راه های جذب سرمایه گذار خارجی

 

متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir