دسته‌بندی نشده

پايان نامه با موضوع نقش بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه¬ها و احزاب

 

عنوان کامل پایان نامه :

 نحوه پوشش اخبار شبکه های سیما با تأکید بر شرایط سیاسی و خصوصاً انتخابات

قسمتی از متن پایان نامه :

عناصر ارتباطات سیاسی:

مطالعه ارتباطات سیاسی توجه ما را به حضور پنج عنصر اصلی این ارتباط و رابطه میان آنها در فرایندی جلب می­کند که به یاری آن کنش سیاسی را درک می­کنیم. روابط متقابل میان این پنج عنصر، فرایند ارتباط سیاسی را تشکیل می­دهد و شناخت آنها به بررسی ارتباطات سیاسی یاری می­رساند که این عناصر به شرح زیر می­باشد:

 • پیام دهندگان: هر فرد یا گروهی که به منظور اثر گذاشتن بر خط مشی دولت اقدام می­کند، یک پیام دهنده سیاسی است. مایکل راش در مورد این افراد یا گروه­ها می­گوید:”اینها افرادی هستند که اشتیاق دارند از طریق ابزار سازمانی و نهادی بر فرایند تصمیم گیری نفوذ کنند. آنها ممکن است برای انجام این کار با کسب قدرت سیاسی نهادی در مجامع دولتی یا قانونی راه­های نفوذ به قدرت را جستجو کنند و ساست­هایی را برگزینند که می­توانند به کار گیرند؛ مگر آنکه دارندگان قدرت موجود در مخالفت با آنان، راه­ها را مسدود می­کنند و آنها را وادار می­سازند تا راه­های دیگری برگزینند.
 • پیام: پیام دهندگان می­کوشند تا به یاری پیام (کلمه، تصویر، حرکت دست و مانند اینها) افکاری را که در سر دارند به ذهن دریافت کنندگان مورد نظرشان (مخاطب) منتقل کنند.
 • رسانه­ها: که پیام را به مخاطب می­رسانند. در نظام­های سیاسی دموکراتیک، رسانه­ها هم انتقال دهندگان ارتباط سیاسی هستند که از درون همان سازمان رسانه­ای سرچشمه می­گیرند و هم فرستندگان آن دسته از پیام­های سیاسی اند که روزنامه نگاران می­سازند. بنابراین نقش رسانه از دو جنبه تعیین کننده است و با وجود این دو حالت است که به ویژه رسانه به رسانه سیاسی تبدیل می­شود. آشکارترین حالت این است که بازیگران سیاسی باید از رسانه­ها برای ایجاد ارتباط مخاطبان مورد نظر و انتقال پیام هایشان استفاده کنند. برنامه­های سیاسی، بیانیه­های سیاستگذاری، درخواست­های انتخاباتی، مبارزات گروه­های فشار و اعمال تروریستی حضوری سیاسی دارند و به طور بالقوه برای تاًثیرگذاری ارتباطی مناسبند و همه اینها به تنهایی به وسعتی بستگی دارند که آنها را گزارش می­کنند و مخاطبان رسانه­ها آنها را به عنوان پیام دریافت می­کنند. در نتیجه ارتباط گران سیاسی باید از طریقی به رسانه­ها دسترسی پیدا کنند. (راش، 1377، 9)
 • مخاطبان یا دریافت کنندگان پیام: که مستقیم یا غیرمستقیم پیام را دریافت می­کنند. مخاطب ارتباط سیاسی ممکن است بسیا گسترده باشد، همانند دعوت مردم به شرکت در انتخابات مجلس یا ریاست جمهوری که در این حالت شکل دولتی حزبی چشمگیر است. گستره مخاطبان ممکن است محدود باشد؛ همان گونه که سردبیر یک روزنامه دولت را مخاطب قرار می­دهد و از او می­خواهد که تغییراتی در رهبری ایجاد کند و یا برای حفظ آن تلاش کند. (رنی، 1375، 193)
 • واکنش: میزان و طبیعت مخاطب هر چه بیشتر باشد، هدف همه انواع ارتباط سیاسی رسیدن به تأثیر بر گیرندگان پیام و ایجاد واکنش در آنهاست. از مبارزات ریاست جمهوری تا گفت و گوی میان فردی نمایندگان مجلس در تمام موارد ارتباط گر امیدوار است که در زمینه رفتار سیاسی، پیماش دست کم یکی از چهار واکنش آغازگری، تغییر عقیده، تحکیم عقیده و فعال سازی را به بار آورد.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

 • اهداف جزئی:
 • شناخت عناصر خبری به کار رفته شده در پنج شبکه خبری و پنج بازه زمانی ذکر شده
 • مقایسه اخبار شبکه های مختلف سیما در میزان پوشش دهی اخبار انتخابات
 • وجود یا عدم وجود تفاوت معنادار در اخبار انتخابات مجلس سال 90 در شبکه های مورد بررسی و در دوره زمانی مورد بررسی
 • شناخت ارزش­های خبری غالب در اخبار پخش شده
 • شناخت منابع خبری استفاده شده در اخبار تحت مطالعه
 • شناخت میزان مصاحبه، خبر و گزارش پخش شده در اخبار شبکه های 1، 2، 3، تهران و شبکه خبربه ترتیب در ساعات پخش 19، 20:30، 22، 23 و 13
 • شناخت میزان اخبار پوششی معطوف به شهرستان ها و فعالیت های انتخاباتی در شهرستان ها
 • شناخت بی طرفی پوشش اخبار در خصوص جبهه­ها و احزاب
 • شناخت متنوع­تر بودن یا نبودن اخبار واحد مرکزی خبر نسبت به باشگاه خبرنگاران جوان
متن کامل پایان نامه ها در 40y.ir